O Odborné společnosti praktických dětských lékařů OSPDL ČLS JEP

Odborná společnost praktických dětských lékařů vznikla na sjezdu Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, a jejím základem se stala dřívější vědecká rada této organizace. Dne 1. 9. 1997 byla oficiálně přijata do České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Důvodem vzniku byla potřeba hájit odborná stanoviska praktických dětských lékařů na různých úrovních, kde doposud byla absence těchto názorů. Jediným partnerem v rovině odborné z oblasti pediatrie byla do té doby Česká pediatrická společnost. Vědomi si odlišnosti vnímání problematiky, kterou řeší praktický lékař pro děti a dorost, vyvstala nutnost založení vlastní odborné společnosti. Současně tak vnikla paralela s odborným zastoupením praktických lékařů pro dospělé, kteří již v té době měli vlastní odbornou společnost. Zakotvení pozice odbornosti praktický lékař pro děti a dorost v primární péči není možné bez pomoci vlastní odborné společnosti. Naším cílem je podpora a rozvoj pediatrické primární péče v České republice, spolupráce s jinými obory, i s našimi zahraničními partnery. Naše země má tradici unikátní sítě praktických lékařů pro děti a dorost, pokrývající celé území. Považujeme za nutné její udržení a další rozvoj v závislosti na měnících se podmínkách. Odborná společnost se podílí na pregraduální i postgraduální přípravě pediatrů pro primární péči, organizuje vzdělávací akce, podílí se na tvorbě národních doporučení a vědecko-výzkumné činnosti v oboru.

Členství v OSPDL ČLS JEP

Řádným členem Odborné společnosti praktických dětských lékařů České lékařské společnosti JEP se může stát lékař, farmaceut, nebo jiný pracovník ve zdravotnictví, případně podobném oboru, který souhlasí s posláním a cíli OSPDL a ČLS JEP. Členem se stává uchazeč po podání přihlášky a jejím odsouhlasení předsedou či výborem odborné společnosti.

Členský příspěvek činí 700,- Kč, a platí se 1xročně. (Pracující důchodci a členky/členové na mateřské dovolené platí snížený příspěvek 350,-Kč. Nepracující důchodce, členové/členky na mateřské dovolené 100,-Kč)
Stanovy ČLS JEP / pdf
Další informace je možné získat na Centrální evidenci členů ČLS JEP / odkaz
Členskou přihlášku je možné vyplnit online / ZDE 
nebo vytisknout a odeslat na sekretariát OSPDL ČLS JEP.

Členská přihláška do OSPDL ČLS JEPBuďme v kontaktu

VÝBOR ODBORNÉ SPOLEČNOSTI

MUDr. Alena Šebková
předsedkyně OSPDL

MUDr. Zdeněk Zíma
místopředseda OSPDL

MUDr. Pavla Hromádková
člen výboru OSPDL

MUDr. Eva Svobodová
pokladník OSPDL

MUDr. Hana Cabrnochová, MBA
vědecký sekretář OSPDL

REVIZNÍ KOMISE ODBORNÉ SPOLEČNOSTI

MUDr. Jarmila Aronová
předsedkyně revizní komise

MUDr. Petra Haasova
člen revizní komise

MUDr. Helena Letáková
člen revizní komise

REGIONY A REGIONÁLNÍ ZÁSTUPCI

MUDr. Daniela Verdánová, MBA
Jihočeský

MUDr. Denisa Mendelová
Jihomoravský

MUDr. Klára Procházková
Praha

MUDr. Pavla Hromádková
Severočeský

MUDr. Pavla Tvrdoňová
Severomoravský

MUDr. Bohuslav Procházka
Středočeský

MUDr. Marie Kmoníčková
Východočeský

MUDr. Pavla Šandová
Západočeský

PRACOVNÍ SKUPINY

Gastroenterologie a výživa  
MUDr. Natálie Szitanyi

Endokrinologie  
MUDr. Zdeněk Zíma

Očkování
MUDr. Hana Cabrnochová

Zdravotní  a očkovací průkaz
MUDr. Gabriela Kubátová

Seznam  výkonů
MUDr. Eva Matoušková

Doporučení  pro praxi
MUDr. Yveta Tomanová

Farmakoterapie
MUDr. Jiří Marek

Nefrologie
MUDr. Marie Kmoníčková

Obezitologie,  preventivní kardiologie
MUDr. Bohuslav Procházka

Vzdělání  a koncepce péče o dítě/ Akreditace ordinací
MUDr. Ctirad Kozderka

Respirační  nemoci a alergologie
MUDr. Daniela Verdánová

Elektronizace, SW, web
MUDr. Michal Pukovec

Mladí PLDD
MUDr.Zdeněk Zíma

Problematika závislostí a  patologického chování dětí
MUDr. Zdeněk Zíma

NEWSLETTER OSPDL ČLS JEP

MUDr. Alena Šebková
předsedkyně

MUDr. Zdeněk Zíma
vedoucí redaktor

Jan Kulhavý
výkonný redaktor

Ing. Jana Tlapáková
výkonný redaktor

Přihlásit k odběru Newsletteru

PARTNEŘI

Partnerská profesní organizace

Partner ve vzdělávání