Metodický postup k vykazování očkování od 1. 12. 2022

V návaznosti na zahrnutí OL VAXNEUVANCE do nepovinného očkování zpracovaly odborné společnosti „Stanovisko k používání konjugovaných pneumokokových vakcín pro děti“, které bylo vloženo do Metodického postupu k vykazování očkování (dále jen „Metodika“) jako Příloha č. 7. Současně byl přidán odkaz na tuto přílohu do čl. B Nepovinné očkování proti pneumokokové infekci u kojenců. Aktualizace Metodiky bude provedena k datu 1. 12. 2022.

Více v článku

Infanrix hexa a Prevenar 13: Kroky SÚKL v rámci preventivního pozastavení distribuce, výdeje a léčebného používání určitých šarží

V souvislosti se sdělením SÚKL ze dne 22. 11. 2022 o pozastavení distribuce, výdeje a léčebného používání šarže A21CE120C léčivého přípravku Infanrix hexa a šarže FN5579 léčivého přípravku Prevenar 13 uvádí SÚKL další informace.

Více v článku

Ohlédnutí za kongresem Lékař 2022

Nabízíme vám stručný souhrn poznámek z uplynulého ročníku kongresu pro ambulantní praxi Lékař 2022, který se uskutečnil 9.–10. října v Praze pod záštitou České lékařské akademie a naší odborné společnosti.

Více v článku

Týden správné antibiotické praxe

Antimikrobiální rezistenci vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) za jednu z 10 největších globálních hrozeb pro veřejné zdraví, kterým lidstvo čelí. Týden správné antibiotické praxe je celosvětová kampaň, která se každoročně snaží zvýšit povědomí o antimikrobiální rezistenci, lépe jí porozumět a podpořit osvědčené postupy antibiotické léčby. Letos proběhl 18–24. listopadu s tématem „Společná prevence antimikrobiální rezistence“.

Více v článku

Nové antihelmetikum nejen k léčbě enterobióz

Upozorňujeme na alternativní lék k léčbě parazitárních onemocnění (Albendazol Vim Spectrum 200 mg). Preparát obsahuje stejnojmennou účinnou látku ze skupiny benzimidazolových antihelmintik, do níž patří také mebedazol (Vermox) a ivermektin.

Více v článku

Kurz STOB na pomoc dětem s obezitou

Společnost STOB (Stop obezitě) informuje naším prostřednictvím praktické dětské lékaře o Kurzu zdravého životního stylu pro děti od 8 do 13 let a pro jejich rodiče pořádaném od ledna do března příštího roku v Praze. Děti budou v kurzu vedeny zábavnou formou k postupné změně životního stylu s případnou možností redukce nadváhy. Dospělí budou mít možnost získat informace, jak podporovat děti při změně životního stylu a rozumném hubnutí, konzultovat výchovné záležitosti a sdílet společně své zkušenosti.

Více v článku

Dětská gynekologie v kostce nejen pro rezidenty

K dalšímu pokračování vzdělávacího cyklu OSPDL ČLS JEP nazvaného stručně a jasně Rezidenti, které se uskuteční on-line 2.–3. prosince, zve předsedkyně OSPDL MUDr. Alena Šebková nejenom mladé lékaře ve specializační přípravě, ale i jejich praktikující kolegy: „Cyklus je dlouhodobě úspěšný, protože se snažíme zařazovat témata ryze praktická. Tentokrát jsme sáhli po dětské a dorostové gynekologii, kde je pro nás jako PLDD určitě stále prostor k tomu dozvědět se něco nového a užitečného pro naši práci.“

Více v článku

Kongres Lékař 2023 – management, aplikace, komunikace

Kam provozně a ekonomicky směřují privátní praxe? Jak ochránit ordinaci před inflací? I těmto poněkud netradičním, nicméně v dnešní době navýsost aktuálním tématům bude 14. ledna věnován nadcházející ročník kongresu pro ambulantní praxe. Druhým tématem budou informace o počítačových a mobilních aplikacích pro vás i pro vaše pacienty. A na závěr přijdou mezi účastníky profesionální herci a moderátoři s tématem verbální a neverbální komunikace v ordinaci lékaře.

Více v článku

Infanrix hexa

Pozastavení distribuce, výdeje a léčebného používání dále uvedené šarže léčivého přípravku z důvodu prověření možné závady v jakosti.

Více v článku

!!! Urgentní informace - doplňující zpráva

Státní ústav pro kontrolu léčiv, na základě § 99 odst. 1 písm. a) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), informuje o neodkladném opatření týkající se léčivého přípravku PREVENAR 13 INJ SUS

Více v článku

!!! Urgentní informace

SÚKL dnes požádal výrobce o pozastavení distribuce, výdeje a léčebného používání šarže léčivého přípravku – Infanrix hexa - A21CE120C. Pokud máte tento přípravek, nyní neočkujte, dejte stranou do vyřešení nahlášené závady. Avenier potvrdil zastavení předmětné šarže k distribuci. Ostatní šarže jsou bez závady, lze používat.

Více v článku

Podzimní seminář: Ohrožené děti

Společnost sociální pediatrie České společnosti J. E. Purkyně vás zve na seminář na téma Ohrožené děti. Den konání 24.11.2022 v 9:00 hodin v Lékařském domě v Praze

Více v článku

Kurz – Aktuální epidemiologické otázky v souvislosti s migrační vlnou

Termín 12.12.2022 od 8:00. Kurz je určený pro lékaře a ostatní pracovníky KHS, všeobecné praktické lékaře, praktické lékaře pro děti a dorost, infektology a další odborné pracovníky ve zdravotnictví, kterých se tato problematika týká.

Více v článku

Stanovisko k vzájemné kombinovatelnosti vakcín Varilrix a Varivax proti planým neštovicím

Vzhledem k výpadkům v dostupnosti jednotlivých vakcín proti planým neštovicím vydává Česká vakcinologická společnost ČLS JEP následující stanovisko k možné zaměnitelnosti dvou schválených vakcín používaných v České republice.

Více v článku

Ohlédnutí za pediatrickým kongresem

Ve dnech 11.–15. října proběhl v Ostravě kongres České pediatrické společnosti ČLS JEP. MUDr. Zdeněk Zíma připomíná, že akci kolegové již několik let koncipují jako setkání všech lékařů, jejichž specializace je zaměřena na pacienty dětského věku. Z toho důvodu k organizaci kongresu přizvali stejně jako v minulých letech také SPLDD ČR a naši odbornou společnost. Jejich pozvání ke spolupráci jsme rádi přijali jako vstřícné gesto, protože obecná pediatrie je koneckonců základem našeho oboru.

Více v článku

Letem světem dětské gynekologie nejen pro rezidenty

K dalšímu pokračování vzdělávacího cyklu OSPDL ČLS JEP nazvaného stručně a jasně Rezidenti, které se uskuteční on-line 2.–3. prosince, zve předsedkyně OSPDL MUDr. Alena Šebková nejenom mladé lékaře ve specializační přípravě, ale i jejich praktikující kolegy: „Cyklus je dlouhodobě úspěšný, protože se snažíme zařazovat témata ryze praktická. Tentokrát jsme sáhli po dětské a dorostové gynekologii, kde je pro nás jako PLDD určitě stále prostor k tomu dozvědět se něco nového a užitečného pro naši práci.“

Více v článku

Páteřní webináře o dětské paliaci jsou v plném proudu

„Téma paliativní péče jsme pro stěžejní podzimní vzdělávací akce naší odborné společnosti zvolili proto, že se nějakým způsobem dotýká každého z nás a doposud jsme se mu v takovém rozsahu nevěnovali,“ říká MUDr. Pavla Hromádková, vědecký sekretář OSPDL. V Praze/Středních Čechách a na severu Moravy již Páteřní webináře proběhly, ve zbývajících regionech se k nim můžete připojit v průběhu listopadu.

Více v článku

Kongres Lékař 2023 startuje již v lednu

Jak co nejlépe zhodnotit svoji praxi před jejím případným prodejem – a naopak co by nás mělo zajímat při její koupí? Jak dnes co nejefektivněji řídit provoz ordinace a její ekonomiku? Znamená inflace hrozbu, nebo příležitost, se kterou se dá v praxi vhodně pracovat? A konečně dokážou lékaři správně v praxi oddělit firemní finance od osobních a zhodnotit dobře i svůj majetek? I těmto poněkud netradičním, nicméně v dnešní době navýsost aktuálním tématům bude věnován nadcházející ročník kongresu Lékař 2023. Poznamenejte si proto již dnes do svých kalendářů datum 14. ledna a tradiční místo konání – Hotel Comfort Prague.

Více v článku

Lékař Talk: Očkování dětí proti chřipce

Od 10. října tohoto roku platí aktualizace doporučení České vakcinologické společnosti, podle níž se děti mladší než 9 let, které nebyly v minulosti očkovány proti chřipce, očkují dvěma dávkami stejné vakcíny v minimálním intervalu 4 týdnů. I to bylo 25. října tématem on-line podvečerního setkání z cyklu Lékař Talk.

Více v článku

LOKOMOCE – skolióza a skoliotické držení

MUDr. Alena Šebková se na počátku letošního října zúčastnila konference LOKOMOCE, a pro Newsletter napsala: „Konference spadá do mezioborové spolupráce, v tomto případě s neurology a fyzioterapeuty. Tématem byla tentokrát skolióza – v našich ordinacích poměrně častá diagnóza. Výborná sdělení byla proložena praktickým cvičením, kdy si opět každý z nás mohl vyzkoušet, jak špatně vlastně sedíme či chodíme a co s tím máme dělat. Nechyběl ani psychologický pohled na diagnózu a její (nejen) zdravotní důsledky. Dovolím si několik postřehů, které mnozí asi známe, ale které je třeba stále připomínat.

Více v článku