Poskytovatelé služeb rodinám s dětmi s život limitujícím nebo ohrožujícím onemocněním

V průběhu roku 2023 vytvořila neziskové organizaci Dům pro Julii seznam organizací tak, aby v každém kraji byl uveden alespoň jeden poskytovatel.

Více v článku

Statisíce dětí zůstaly bez pediatra. Za posledních pět let skončilo 336 ordinací

Statisíce dětí v Česku nemají svého praktického lékaře. Je to následek úbytku jejich ordinací, které skončily poté, co lékař odešel do důchodu a náhrada za něj se nenašla. Vyplývá to ze statistiky Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb.

Více v článku

Jarní Páteřní semináře o dětské paliativní péči a také o první pomoci

Naše odborná společnost se rozhodla navázat na úspěšný pilotní projekt z loňského podzimu, který měl velmi kladné ohlasy. Věnuje proto jednu část jarního cyklu Páteřních seminářů tématu dětské paliativní péče – ta druhá bude zasvěcena první pomoci. V článku najdete kalendář termínů s odkazy na konkrétní program.

Více v článku

První dáma Eva Pavlová debatovala s budoucími pediatry na LF v Plzni

„To, jak se staráme o naše děti, odráží podobu naší společnosti. Z tohoto důvodu jsem podpořila téma pediatrie a praktických lékařů pro děti a dorost, protože v prevenci a komplexní péči o děti vidím obrovský význam. Naše investice do zdraví a vzdělání nejmladších generací je investicí do budoucnosti nás všech,“ okomentovala setkání Eva Pavlová.

Více v článku

Stav oboru praktické dětské lékařství

„Vnímám jako zřejmé, že pověstnou žábou na prameni našeho vzdělávání jsou představitelé lůžkové pediatrie. Je až s podivem, že vysokoškolsky vzdělaní lidé takto flagrantně selhávají při posuzování předkládaných dat. Pokud si naši kolegové konečně nevšimnou, že kromě lůžkové pediatrie je tu také praktické lékařství pro děti dorost, které zajistí kvalifikovaně péči o 95 % nemocných dětí, bude nás to všechny hodně bolet. Upřímně řečeno, velká část dětí nikdy v nemocnici ležet nebude, ale všechny znají svého PLDD,“ píše ve svém komentáři k aktuálnímu dění MUDr. Zdeněk Zíma, místopředseda OSPDL ČLS JEP.

Více v článku

Závěry z krajských setkání PLDD a pracovníků sociálně-právní ochrany dětí

Nadace Sirius pořádala od listopadu 2022 do června 2023 ve třinácti krajích České republiky setkání praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD) a pracovníků sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Cílem bylo osobní setkání aktérů, sdílení jejich potřeb, limitů a možností komunikace a prohloubení vzájemné spolupráce. Kateřina Blažková z Nadace Sirius pro vás sepsala závěry, které z těchto diskusí vyplynuly.

Více v článku

Argumentář pomůže s komunikací o očkování proti chřipce

Edice OSPDL ČLS JEP se rozrostla o další z tzv. argumentářů – praktických, názorných a návodných listů pro připomenutí odpovědí na různé otázky rodičů, se kterými se můžete v praxi setkat. Nový argumentář nese název „Co je nutné rodičům říct o očkování proti chřipce?“.

Více v článku

Funkční bolesti břicha

Jako funkční se označuje recidivující bolest břicha (okolo pupku), která nemá jasnou příčinu a je odlišná od jakékoli organické patologie. Nejčastější výskyt je v předškolním a školním věku (od 4 do 18 let), ale může se objevit i později. Naše odborná společnost podporuje kampaň Evropské společnosti pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu (ESPGHAN) distribucí vzdělávacích a edukačních materiálů v češtině pro vás, pro vaše pacienty i jejich rodiče.

Více v článku

Očkování v praxi – v únoru a březnu on-line

„Všichni dobře víme, jakou klíčovou roli v každodenní praxi PLDD hraje očkování. Abychom však mohli očkovat efektivně a zároveň zaručit bezpečnost, nestačí se pouze držet schémat očkovacího kalendáře. Je nezbytné mít podrobný přehled o všech aspektech očkování, což je obzvláště důležité v době, kdy stále čelíme intenzivním debatám s rodiči, jejichž důvěra v očkování může být z různých příčin oslabena,“ píše ve své pozvánce k jarní sérii vzdělávacích seminářů MUDr. Alena Šebková.

Více v článku

Mezioborový kongres ČLS JEP

V loňském roce naše odborná společnost poprvé spojila tři své tradiční akce – setkání školitelů, mezioborovou konferenci a kongres – do jednoho Mezioborového kongresu OSPDL ČLS JEP. V tomto spojení budeme pokračovat i letos. Poznamenejte si proto do svých kalendářů již nyní termín 7.–8. června. Zároveň vám nabízíme první ochutnávku z programu.

Více v článku

Škola bez cukru

„Iniciativa vychází z toho, že neexistují nutriční ani zdravotní důvody pro to, aby základem pitného režimu dětí bylo něco jiného než čistá voda. Cukr obsažený ve slazených nápojích je něco navíc – ve výživě se bez něj děti bez problémů obejdou. Nakonec například výživová doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) v tomto smyslu hovoří naprosto jasně, a to pocházejí už z roku 2015,“ píše pro náš Newsletter MDDr. Martin Košťál.

Více v článku

Antibiotika

Aktuální informace na základě jednání pracovní skupiny k dostupnosti ATB a p.o. antivirotik proti covid-19 pro následující období. Jednání se uskutečnilo 5.1.2024

Více v článku

Výzva a Metodika pro žadatele o Rezidenční místa v roce 2024

Ministerstvo zdravotnictví ČR zveřejnilo na svých stránkách Výzvu a Metodiku pro žadatele o Rezidenční místa v roce 2024

Více v článku

Antibiotika

Aktuální informace na základě jednání pracovní skupiny k dostupnosti ATB a p.o. antivirotik proti covid-19 pro následující období.

Více v článku

Praktické dětské lékařství opět v prodeji!

Po prvním vydání naší historicky první učebnice se před dvěma lety jen zaprášilo… Dnes pro vás máme dobrou zprávu – v nakladatelství Grada právě vychází její druhé, přepracované a doplněné vydání. Kniha zahrnuje celou šíři problematiky dětského a dorostového praktického lékařství. Ve druhém vydání autoři MUDr. Šebková, MUDr. Zíma a kol. mj. reagují na překotný vývoj medicíny, zejména v důsledku covidové pandemie. Doplnění a rozšíření také doznaly kapitoly zahrnující změny spektra screeningových vyšetření u dětí a dospívajících. Zařazeny jsou i zcela nové kapitoly reagující na migrační vlny a zvýšenou populační diverzitu či kapitoly věnované detailům provádění preventivních prohlídek.

Více v článku

Ohlédnutí za rokem 2023 a pohled do budoucna

O tom, jak se letos osvědčila kombinace našich on-line a prezenčních vzdělávacích akcí a o tématech a nových formátech, na které se můžete těšit v příštím roce, píše vědecký sekretář naší odborné společnosti MUDr. Pavla Hromádková. Pokud byste v přehledu postrádali nějaké téma, které považujete za potřebné, můžete se na ni obracet se svými náměty.

Více v článku

Pseudoefedrin – nová doporučení ke snížení rizik

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje, že Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčivých přípravků (PRAC) na základě proběhlého celoevropského přehodnocení léčivých přípravků s obsahem účinné látky pseudoefedrin doporučuje nová opatření k minimalizaci rizik reverzibilní encefalopatie v zadní cirkulaci (PRES) a syndromu reverzibilní mozkové vazokonstrikce (RCVS).

Více v článku

Konference dětské paliativní péče

Program letošní konference pořádané 23.–24. listopadu v překrásných kulisách Zámeckého návrší v Litomyšli Sekcí dětské paliativní péče České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP ve spolupráci s Institutem Pallium byl inspirován Evropskou chartou paliativní péče o děti a mladé lidi, kterou vypracovala a vydala Evropská asociace paliativní péče (EAPC). Smysl a poslání charty v Litomyšli představila její hlavní spoluautorka prof. Julia Downingová, výkonná ředitelka International Children’s Palliative Care Network (ICPCN).

Více v článku

Energetický drink už jen na občanku. Poslanci chystají zákaz prodeje dětem

Energetické kofeinové a slazené nápoje už nebudou dostupné dětem. Ve čtvrtek 7. prosince se na tom v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR během kulatého stolu s odborníky shodli poslanci zdravotnického výboru. Ti předloží vládě novelu zákona, která bude regulovat prodej energetických drinků dětem do 15 let. V těchto nápojích též omezí maximální množství kofeinu, taurinu a cukru, což jsou hlavní složky, jejichž nadměrný obsah vadí pediatrům, obezitologům, zubařům i adiktologům. Zprávu přineslo iDNES.cz 8. prosince.

Více v článku

Doporučení OSPDL k očkování proti varicelle

Varicellu nelze pokládat za nezávažné onemocnění, byť drtivá většina případů u dětí předškolního a školního věku nevykazuje žádné, nebo pouze minimální, komplikace. I nekomplikované onemocnění však může alterovat stav dítěte horečkou, výrazným svěděním a celkovým dyskomfortem. Z komplikací se může objevit např. pneumonie, cerebellitida nebo těžký průběh s hyperpyrexií, který si může vyžádat hospitalizaci dítěte. Kromě zdravotních komplikací může onemocnění dítěte varicellou mít i negativní ekonomický dopad na rodinu, u školního dítěte na školní docházku – vzhledem k doporučované délce pobytu dítěte mimo kolektiv.

Více v článku