Informace pro poskytovatele poskytující péči osobám z Ukrajiny

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR aktualizovala 21. dubna své pokyny týkající se především úhrady zdravotních služeb poskytnutých uprchlíkům z území Ukrajiny ještě před před přidělením víza.

Více v článku

ESPERO pro pediatry

Slovo „espero“ znamená v jazyce esperanto naděje. ESPERO pro pediatry je jedinečný kurz komunikačních dovedností, který připravuje dětské lékaře na ty nejtěžší momenty – sdělování nepříznivé diagnózy, ukončování léčby, péči v závěru života a silné emoce s těmito situacemi spojené.

Více v článku

Mateřské mléko žen s IBD ovlivňuje vývoj mikrobiomu kojence

Z kongresového supplementa časopisu Journal of Crohn’s and Colitis jsme vybrali aktualitu z nedávno skončeného kongresu Evropské organizace pro Crohnovu nemoc a ulcerózní kolitidu ECCO'22 Virtual.

Více v článku

Lokomoce – Skolióza a skoliotické držení

Poznamenejte si již dnes do svých kalendářů datum 30 června, kdy se vzhledem k omezené kapacitě uzavírá registrace na druhý ročník konference Lokomoce. Proběhne 7.–8 října v tradičním prostředí Zámku Valeč, tentokrát na téma Skolióza a skoliotické držení, s nímž se setkáváme již u dětí předškolního věku v rámci vyšetření v mateřských školách. V dětské populaci významně roste i funkční skolióza, a to z důvodu jednostranného zatěžování, sedavého způsobu života i předčasné vrcholové sportovní zátěže.

Více v článku

Varicella a antipyretická terapie

Recentní vydání farmakovigilančního informačního zpravodaje SÚKL Nežádoucí účinky léčiv přineslo kazuistické sdělení na téma ibuprofenu a rizika komplikací planých neštovic. SÚKL v závěru článku upozorňuje na riziko mitigace příznaků infekčních onemocnění léky ze skupiny NSAID a případného zhoršení průběhu infekčních onemocnění. Uvedená kazuistika bohužel v popisu okolností není příliš důsledná a okolnosti průběhu i vlastní léčbu popisuje spíše stroze.

Více v článku

V Evropě přibylo akutních hepatitid neznámého původu u dětí

Velká Británie oznámila během první poloviny dubna náhlý nárůst případů akutní hepatitidy neznámé etiologie mezi dříve zdravými dětmi ve Skotsku, Anglii, Walesu a Severním Irsku. Další případy hepatitid u dětí byly aktuálně evidovány i v Dánsku, Irsku, Nizozemsku, Španělsku a také ve státě Alabama v USA. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) sdílí tyto informace mezinárodně, aby se zvýšilo povědomí mezi dětskými lékaři a eventuálně byly včas odhaleny podobné případy v ostatních zemích.

Více v článku

TBC v souvislosti s uprchlickou krizí – válka na Ukrajině

WHO doporučuje očkovat tam, kde je více než 40 případů tuberkulózy na 100 000 obyvatel. V ČR je incidence do 5/100 000 a k významnému nárůstu nedošlo ani s příchodem ukrajinských uprchlíků. V ČR je zavedeno selektivní očkování na základě indikace uvedené v Metodickém pokynu MZ a nadále nedoporučujeme plošné očkování ani doočkování českých dětí. U příchozích ukrajinských dětí je ale třeba postupovat podle toho, zda se jedná o dítě neočkované proti TBC, bez doloženého očkování (ale rodiče tvrdí, že proběhlo), nebo s doloženým očkováním.

Více v článku

Sledování ukazatelů kvality antibiotické preskripce v ordinaci PLDD

„Na rozdíl od všeobecných praktických lékařů, kteří pracují s poměrně komplikovaným systémem více než 10 kritérií, jsme pro PLDD zvolili čtyři logické, v podstatě jednoduché ukazatele, s nimiž lze dobře pracovat v praxi,“ uvádí pro Newsletter MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. Tento článek vám nabízíme jako ochutnávku z programu Pediatrické akademie on-line, k jejímuž sledování vás zveme 5. dubna od 17 hod.

Více v článku

PLDD z Karvinska a Českobudějovicka pomáhají porovnat nemocnost dětí do 2 let

MUDr. Pavla Tvrdoňová nás informovala o zapojení své ordinace i ordinací dalších kolegů PLDD v regionu do studie „Nemocnost dětí ve věku do 2 let“, která byla zahájena loni v září. Výsledky by měly sloužit k porovnání aktuální nemocnosti dětí v lokalitě s vysokým znečištěním ovzduší (Karvinsko) oproti kontrolní oblasti (České Budějovice).

Více v článku

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě v ordinaci PLDD – Doporučení pro praxi

Příručka, kterou ve spolupráci s OSPDL ČLS JEP, SPLDD ČR a řadou českých odborníků vydala pro Nadaci Sirius Obecně prospěšná společnost Sirius, o. p. s., nabízí základní informace pro každodenní praxi. Obsah reaguje na závěry kvalitativního výzkumu, který identifikoval potřeby PLDD v této problematice a hlavní překážky, které v praxi ztěžují včasnou detekci ohrožených týráním, zneužíváním a zanedbáváním.

Více v článku

Idea národní strategie péče o vážně nemocné děti má podporu mezi senátory

V sídle Senátu Parlamentu ČR ve Valdštejnském paláci v Praze se 22. března konal seminář věnovaný Koncepci péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a život ohrožující diagnózou a jejich rodiny. Účastníci se shodli, že poskytování této péče je v ČR v současnosti postaveno převážně na individuálním úsilí odborníků, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, pečujících osob a podpůrných organizací. Dostupnost obvykle závisí na místě bydliště a na druhu onemocnění dítěte, systém zdravotních, sociálních a školských služeb je komplikovaný, nepropojený a nepřehledný.

Více v článku

Poruchy autistického spektra – konference s mezinárodní účastí

Odpovědí na problematiku PAS je VČASNOST rozpoznání problému a zahájení intervence. Cílem konference pořádané 29.–30. dubna v pražském Hotelu ILF je proto představit problematiku včasného záchytu a následné diagnostiky a ukázat možnosti intervencí – např. rané intervence ABA, O.T.A. či VTI. Na konferenci vystoupí mj. prof. Diana Robins, Ph.D., autorka screeningu u batolat M-CHAT-R/F.

Více v článku

Od alergie k vzájemné toleranci

Webinář, který se pod odbornou záštitou naší odborné společnosti uskutečnil 22. února on-line, přinesl nové praktické poznatky o alergiích na bílkovinu kravského mléka. Nabízíme vám několik poznámek z přednášek, které během webináře odezněly, a na závěr také pozvánku k návštěvě internetových stránek, kde najdete tyto (ale i starší) přednášky v plném znění, a k nim i řadu dalších užitečných materiálů a doporučení pro praxi.

Více v článku

Poskytování zdravotních služeb ukrajinským dětem s vízem za účelem strpění

Nejrůznější vydaná doporučení ve vás mohla vzbudit dojem, že ukrajinské dítě, které na základě udělení víza za účelem strpění získalo v ČR nárok na zdravotní péči adekvátní tuzemským pojištěncům, musí tuto péči čerpat hned a okamžitě. Ve skutečnosti ale tak jako vždy platí, že záleží na vaší odborné rozvaze, co je v dané situaci skutečně akutní a co se dá udělat až s odstupem času.

Více v článku

Ukrajina 2022

Připravili jsme pro vás novou rubriku na téma Ukrajina 2022. Nové články objevíte rovněž na úvodní stránce níže (pod sekcí Aktuality).

Více v článku

Zápis jednání výboru OSPDL ČLS JEP

Konaného prezenčně dne 4. 2. 2022 v Praze.

Více v článku

Postgraduální vzdělávání v pediatrii (a PLDD)

Kritická personální situace primární dětské péče nás trápí již nějakou dobu. Bohužel lze říci, že od zrušení samostatného oboru PLDD v roce 2017 se křivka poklesu velmi prudce propadá ještě níž, než jsme sami čekali. Konečně po 5 letech však začalo MZ náš problém aktivně řešit, a i díky tomu došlo k určitému narovnání nepoměru mezi přípravou v nemocnici a v ordinaci PLDD. V tuto chvíli je opět možné vidět potenciál v přípravě mladých pediatrů pro práci praktického dětského lékaře.

Více v článku

Knížka pro děti rodičů s migrénou i projekt lepší péče o pacienty se SMA

Z novinek, které k nám do redakce dorazily z Akademie pacientských organizací (APO). bychom vás chtěli upozornit na dva zajímavé projekty organizací Migréna-help, z. s., a SMÁCI, z. s.

Více v článku

Koncepce péče o děti se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou

Pokud se opřeme o recentní výzkumy, pak v současnosti v ČR žije až 13 280 dětí se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou. Až dosud neexistovala koncepce, která by jasně popsala jejich potřeby i potřeby jejich rodin, a zároveň definovala, jakým způsobem je třeba proměnit systém péče, aby se jim dostalo co nejlepší podpory. To však již naštěstí neplatí – Koncepce péče o děti se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou, která má ambici stát se národním strategickým dokumentem, je na světě!

Více v článku

Problematika týraného dítěte v doporučeních Radiologické společnosti ČLS JEP

„Zobrazovací metody jsou při podezření na týrané dítě velmi významnou součástí vyšetřovacího procesu. Mohou odhalit klinicky němé poranění skeletu, centrálního nervového systému i břicha. Mohou poskytnout jasný důkaz o traumatickém původu léze. Mnohdy odhalí změny, které mají vysokou specificitu pro týrání,“ píše se v úvodu publikace Postavme se na stranu dětí – doporučení pro využití zobrazovacích metod při podezření na týrané dítě. Je primárně určena radiologům a radiologickým asistentům, ale poskytuje užitečné informace i dětským praktickým lékařům a všem, kteří se v multidisciplinárním týmu na péči o děti se syndromem týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (CAN) podílejí.

Více v článku