Informace pro poskytovatele poskytující péči osobám z Ukrajiny

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR aktualizovala 21. dubna své pokyny týkající se především úhrady zdravotních služeb poskytnutých uprchlíkům z území Ukrajiny ještě před před přidělením víza.

Více v článku

ESPERO pro pediatry

Slovo „espero“ znamená v jazyce esperanto naděje. ESPERO pro pediatry je jedinečný kurz komunikačních dovedností, který připravuje dětské lékaře na ty nejtěžší momenty – sdělování nepříznivé diagnózy, ukončování léčby, péči v závěru života a silné emoce s těmito situacemi spojené.

Více v článku

Mateřské mléko žen s IBD ovlivňuje vývoj mikrobiomu kojence

Z kongresového supplementa časopisu Journal of Crohn’s and Colitis jsme vybrali aktualitu z nedávno skončeného kongresu Evropské organizace pro Crohnovu nemoc a ulcerózní kolitidu ECCO'22 Virtual.

Více v článku

Lokomoce – Skolióza a skoliotické držení

Poznamenejte si již dnes do svých kalendářů datum 30 června, kdy se vzhledem k omezené kapacitě uzavírá registrace na druhý ročník konference Lokomoce. Proběhne 7.–8 října v tradičním prostředí Zámku Valeč, tentokrát na téma Skolióza a skoliotické držení, s nímž se setkáváme již u dětí předškolního věku v rámci vyšetření v mateřských školách. V dětské populaci významně roste i funkční skolióza, a to z důvodu jednostranného zatěžování, sedavého způsobu života i předčasné vrcholové sportovní zátěže.

Více v článku

Varicella a antipyretická terapie

Recentní vydání farmakovigilančního informačního zpravodaje SÚKL Nežádoucí účinky léčiv přineslo kazuistické sdělení na téma ibuprofenu a rizika komplikací planých neštovic. SÚKL v závěru článku upozorňuje na riziko mitigace příznaků infekčních onemocnění léky ze skupiny NSAID a případného zhoršení průběhu infekčních onemocnění. Uvedená kazuistika bohužel v popisu okolností není příliš důsledná a okolnosti průběhu i vlastní léčbu popisuje spíše stroze.

Více v článku

V Evropě přibylo akutních hepatitid neznámého původu u dětí

Velká Británie oznámila během první poloviny dubna náhlý nárůst případů akutní hepatitidy neznámé etiologie mezi dříve zdravými dětmi ve Skotsku, Anglii, Walesu a Severním Irsku. Další případy hepatitid u dětí byly aktuálně evidovány i v Dánsku, Irsku, Nizozemsku, Španělsku a také ve státě Alabama v USA. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) sdílí tyto informace mezinárodně, aby se zvýšilo povědomí mezi dětskými lékaři a eventuálně byly včas odhaleny podobné případy v ostatních zemích.

Více v článku

TBC v souvislosti s uprchlickou krizí – válka na Ukrajině

WHO doporučuje očkovat tam, kde je více než 40 případů tuberkulózy na 100 000 obyvatel. V ČR je incidence do 5/100 000 a k významnému nárůstu nedošlo ani s příchodem ukrajinských uprchlíků. V ČR je zavedeno selektivní očkování na základě indikace uvedené v Metodickém pokynu MZ a nadále nedoporučujeme plošné očkování ani doočkování českých dětí. U příchozích ukrajinských dětí je ale třeba postupovat podle toho, zda se jedná o dítě neočkované proti TBC, bez doloženého očkování (ale rodiče tvrdí, že proběhlo), nebo s doloženým očkováním.

Více v článku

Sledování ukazatelů kvality antibiotické preskripce v ordinaci PLDD

„Na rozdíl od všeobecných praktických lékařů, kteří pracují s poměrně komplikovaným systémem více než 10 kritérií, jsme pro PLDD zvolili čtyři logické, v podstatě jednoduché ukazatele, s nimiž lze dobře pracovat v praxi,“ uvádí pro Newsletter MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. Tento článek vám nabízíme jako ochutnávku z programu Pediatrické akademie on-line, k jejímuž sledování vás zveme 5. dubna od 17 hod.

Více v článku

PLDD z Karvinska a Českobudějovicka pomáhají porovnat nemocnost dětí do 2 let

MUDr. Pavla Tvrdoňová nás informovala o zapojení své ordinace i ordinací dalších kolegů PLDD v regionu do studie „Nemocnost dětí ve věku do 2 let“, která byla zahájena loni v září. Výsledky by měly sloužit k porovnání aktuální nemocnosti dětí v lokalitě s vysokým znečištěním ovzduší (Karvinsko) oproti kontrolní oblasti (České Budějovice).

Více v článku

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě v ordinaci PLDD – Doporučení pro praxi

Příručka, kterou ve spolupráci s OSPDL ČLS JEP, SPLDD ČR a řadou českých odborníků vydala pro Nadaci Sirius Obecně prospěšná společnost Sirius, o. p. s., nabízí základní informace pro každodenní praxi. Obsah reaguje na závěry kvalitativního výzkumu, který identifikoval potřeby PLDD v této problematice a hlavní překážky, které v praxi ztěžují včasnou detekci ohrožených týráním, zneužíváním a zanedbáváním.

Více v článku

Idea národní strategie péče o vážně nemocné děti má podporu mezi senátory

V sídle Senátu Parlamentu ČR ve Valdštejnském paláci v Praze se 22. března konal seminář věnovaný Koncepci péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a život ohrožující diagnózou a jejich rodiny. Účastníci se shodli, že poskytování této péče je v ČR v současnosti postaveno převážně na individuálním úsilí odborníků, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, pečujících osob a podpůrných organizací. Dostupnost obvykle závisí na místě bydliště a na druhu onemocnění dítěte, systém zdravotních, sociálních a školských služeb je komplikovaný, nepropojený a nepřehledný.

Více v článku

Poruchy autistického spektra – konference s mezinárodní účastí

Odpovědí na problematiku PAS je VČASNOST rozpoznání problému a zahájení intervence. Cílem konference pořádané 29.–30. dubna v pražském Hotelu ILF je proto představit problematiku včasného záchytu a následné diagnostiky a ukázat možnosti intervencí – např. rané intervence ABA, O.T.A. či VTI. Na konferenci vystoupí mj. prof. Diana Robins, Ph.D., autorka screeningu u batolat M-CHAT-R/F.

Více v článku

Od alergie k vzájemné toleranci

Webinář, který se pod odbornou záštitou naší odborné společnosti uskutečnil 22. února on-line, přinesl nové praktické poznatky o alergiích na bílkovinu kravského mléka. Nabízíme vám několik poznámek z přednášek, které během webináře odezněly, a na závěr také pozvánku k návštěvě internetových stránek, kde najdete tyto (ale i starší) přednášky v plném znění, a k nim i řadu dalších užitečných materiálů a doporučení pro praxi.

Více v článku

Poskytování zdravotních služeb ukrajinským dětem s vízem za účelem strpění

Nejrůznější vydaná doporučení ve vás mohla vzbudit dojem, že ukrajinské dítě, které na základě udělení víza za účelem strpění získalo v ČR nárok na zdravotní péči adekvátní tuzemským pojištěncům, musí tuto péči čerpat hned a okamžitě. Ve skutečnosti ale tak jako vždy platí, že záleží na vaší odborné rozvaze, co je v dané situaci skutečně akutní a co se dá udělat až s odstupem času.

Více v článku

Ukrajina 2022

Připravili jsme pro vás novou rubriku na téma Ukrajina 2022. Nové články objevíte rovněž na úvodní stránce níže (pod sekcí Aktuality).

Více v článku

Zápis jednání výboru OSPDL ČLS JEP

Konaného prezenčně dne 4. 2. 2022 v Praze.

Více v článku

Postgraduální vzdělávání v pediatrii (a PLDD)

Kritická personální situace primární dětské péče nás trápí již nějakou dobu. Bohužel lze říci, že od zrušení samostatného oboru PLDD v roce 2017 se křivka poklesu velmi prudce propadá ještě níž, než jsme sami čekali. Konečně po 5 letech však začalo MZ náš problém aktivně řešit, a i díky tomu došlo k určitému narovnání nepoměru mezi přípravou v nemocnici a v ordinaci PLDD. V tuto chvíli je opět možné vidět potenciál v přípravě mladých pediatrů pro práci praktického dětského lékaře.

Více v článku

Knížka pro děti rodičů s migrénou i projekt lepší péče o pacienty se SMA

Z novinek, které k nám do redakce dorazily z Akademie pacientských organizací (APO). bychom vás chtěli upozornit na dva zajímavé projekty organizací Migréna-help, z. s., a SMÁCI, z. s.

Více v článku

Koncepce péče o děti se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou

Pokud se opřeme o recentní výzkumy, pak v současnosti v ČR žije až 13 280 dětí se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou. Až dosud neexistovala koncepce, která by jasně popsala jejich potřeby i potřeby jejich rodin, a zároveň definovala, jakým způsobem je třeba proměnit systém péče, aby se jim dostalo co nejlepší podpory. To však již naštěstí neplatí – Koncepce péče o děti se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou, která má ambici stát se národním strategickým dokumentem, je na světě!

Více v článku

Problematika týraného dítěte v doporučeních Radiologické společnosti ČLS JEP

„Zobrazovací metody jsou při podezření na týrané dítě velmi významnou součástí vyšetřovacího procesu. Mohou odhalit klinicky němé poranění skeletu, centrálního nervového systému i břicha. Mohou poskytnout jasný důkaz o traumatickém původu léze. Mnohdy odhalí změny, které mají vysokou specificitu pro týrání,“ píše se v úvodu publikace Postavme se na stranu dětí – doporučení pro využití zobrazovacích metod při podezření na týrané dítě. Je primárně určena radiologům a radiologickým asistentům, ale poskytuje užitečné informace i dětským praktickým lékařům a všem, kteří se v multidisciplinárním týmu na péči o děti se syndromem týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (CAN) podílejí.

Více v článku

Pilotní projekt novorozeneckého screeningu SMA a SCID

Od 1. ledna letošního roku byl zahájen pilotní projekt novorozeneckého screeningu spinální svalové atrofie (SMA) a těžkého kombinovaného imunodeficitu (SCID). Aktuálně se jeho realizace týká především novorozeneckých oddělení. Pro PLDD je však důležité o něm vědět v případech, kdy doplňujeme odběr na vrozené poruchy metabolismu u dětí narozených mimo porodnici, dále když odběr v porodnici neproběhl z jiných důvodů, a také při tzv. re-screeningu a recall odběru.

Více v článku

Dvě nové publikace o/pro očkování

V rámci Edice OSPDL jsme vydali v rychlém sledu po sobě nové tituly z řady Doporučení pro praxi, konkrétně Očkování II. – Meningokoky a Očkování IV. – HPV. Věříme, že vám poslouží jako dobrý pomocník a rychlý konzultant ve vaší praxi.

Více v článku

On-line záznam semináře o MKN-11: od papíru k eHealth

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR uspořádal edukační seminář na téma „11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí, blížící se klinická terminologie pro eHealth v ČR“. Proběhl sice již 9. prosince loňského roku, jeho záznam je pro vás ale na webu stále ke zhlédnutí.

Více v článku

Kurzy dětské paliativní péče

Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP připravila pro rok 2022 opět řadu kurzů, letos poprvé ve spolupráci s Institutem Pallium. Oblíbený a mezinárodně akreditovaný kurz Úvod do dětské paliativní péče se uskuteční hned šestkrát. Je určen všem profesím v dětské paliativní péči a je tou nejlepší volbou, pokud s dětskou paliativní péčí začínáte.

Více v článku

Dědičné nádorové syndromy v dětské onkologii

Kniha nabízí přehled nejčastěji se vyskytujících dědičných nádorových syndromů asociovaných s dětskými typy nádorů, doporučený věk pro genetické vyšetření, doporučení pro multioborovou péči, typ a frekvenci jednotlivých vyšetření dle typu syndromu a nádorové predispozice. Je tedy určena nejen onkologům nebo genetikům, ale prakticky všem lékařům, kteří se starají o mladou generaci do 20 let věku. Členům OSPDL ČLS JEP je nabízena se slevou z prodejní ceny.

Více v článku

AtopikOnline – edukační minimum atopika

Internet a další média překypují nejrůznějšími informacemi o atopickém ekzému a nabízejí spoustu „zaručených“ rad. Naše odborná společnost proto podpořila internetový projekt AtopikOnline.cz zaštítěný Českou dermatovenerologickou společností ČLS JEP. Odborníci z dermatologických klinik a dermato-alergologických ambulancí v něm formou videí hovoří přímo k pacientům a srozumitelnou „lidštinou“ nabízejí odpovědi na jejich časté i méně časté otázky.

Více v článku

Sdílený výkon Edukace laktace

Rádi bychom vás upozornili na možnost sdílení kódu 34007 Edukace laktace. Na přípravě výkonu se podílela naše odborná společnost ve spolupráci se zástupci České neonatologicé společnosti ČLS JEP, jejíž odbornost je zároveň autorská. Nositelem výkonu jsou naše sestřičky, nutnou podmínkou je absolvování kurzu laktačního poradenství certifikovaného MZ ČR.

Více v článku

Proč a jak požádat o akreditaci ordinace PLDD

Hlavním smyslem získání akreditace je možnost ucházet se o dotaci na vzdělávání – rezidenční místo. Vedle možnosti výchovy svého nástupce v ordinaci je výhodou i přiznání bonifikace ke kapitační platbě (od většiny zdravotních pojišťoven). Nevýhodou je zatížení administrativou při žádání o uznání akreditace, s níž se vám v článku pokusíme poradit krok za krokem.

Více v článku

Nedostatek dětských praktiků. Za pediatry je nutné jezdit až sto kilometrů

V MF DNES vyšel 19. ledna článek, který po dlouhé době poměrně objektivně, i pro laickou veřejnost srozumitelně (odhlédneme-li od občasného zaměňování pojmů pediatr a praktický pediatr, resp. praktický lékař pro děti a dorost…) popsal problémy dětské primární péče. V článku dostala významný prostor i předsedkyně OSPDL MUDr. Alena Šebková.

Více v článku

MZ ČR vyhlásilo výzvu na podávání žádostí o rezidenční místa pro rok 2022

Výzva a Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2022 a formuláře žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2022 – OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ‍

Více v článku

Vzdělávání v dětské paliativní péči

Sekce dětské paliativní péče ČSPM připravila pro rok 2022 opět řadu kurzů, letos poprvé ve spolupráci s Institutem Pallium.

Více v článku

Očkování vakcínou Boostrix !

Místo Adacelu bude v 5 letech aplikován Boostrix

Více v článku

Matodický pokyn screeningu sluchu MZ ČR

Poradou vedení MZ ČR schválený metodický pokyn screeningu sluchu novorozenců.

Více v článku

Výzva členům OSPDL: pomozte nám se sběrem dat o průběhu covid-19 a o očkování proti němu

Rádi bychom vás požádali o spolupráci při sběru informací o případech vážných průběhů onemocnění covid-19 a současně také o nežádoucích účincích po očkování proti němu. Poznání covid-19 se vyvíjí velmi turbulentně. Nejenom že se stále objevují nové poznatky o průběhu nemoci a jejím léčení, ale bedlivě sledujeme také nežádoucí účinky provázející masivní očkování proti ní. Situaci navíc komplikuje nestabilita viru SARS-CoV-2 a opakované mutace přinášející s sebou změny jeho chování.

Více v článku

Co by mělo zaznít na adresu očkování dětí proti covid-19

MUDr. Zdeněk Zíma ve svém komentáři úvodem píše: „Bytostně jsem zastáncem očkování jako takového a nevidím důvod, proč to zrovna v tuto chvíli měnit. Přesto se cítím být poněkud v úzkých, především z nedostatku informací. Protože se tématem covid-19 zabývám dlouhodobě, cítil jsem povinnost nalézt alespoň částečné odpovědi.“

Více v článku

Jak správně zajistit a technicky provést očkování dětí proti covid-19 ve věku od 5 do 11 let

MUDr. Alena Šebková a MUDr. Zdeněk Zíma pro vás připravili praktického průvodce správnou praxí očkování vakcínou Pfizer/Comirnaty určenou pro děti 5–11 let.

Více v článku

Co mě letos nejvíce zaujalo a doporučil/doporučila bych i kolegům

Požádali jsme členy pracovní publikační skupiny OSPDL ČLS JEP, aby se podělili o informace z té vzdělávací akce, které se zúčastnili a která je z letošního kalendáře akcí zaujala nejvíce.

Více v článku

Pandemii navzdory aneb co vše se událo v roce 2021

Přinášíme vám ohlédnutí za vzdělávacími akcemi pořádanými v uplynulém roce pod odbornou záštitou naší OSPDL ČLS JEP. Pojďte si společně s námi připomenout to nejdůležitější z nich – a naladit se tak i na témata, která pro vás ve spolupráci s naším partnerem ve vzdělání agenturou Ahou připravujeme pro rok následující.

Více v článku

Purpura jako projev post covid syndromu u dítěte

Děti mají často průběh covid-19 bezpříznakový, v průměru až v jedné pětině případů, nebo s lehkými respiračními projevy. Jak jsme virus postupně poznávali, byly však čím dál častěji – ať už izolovaně, nebo ve vzájemné kombinaci – popisovány symptomy i mimo respirační systém. MUDr. Jana Pelánová se podělila o případ ze své ordinace, kdy u dětského pacienta bylo pozorováno obtížně stavitelné krvácení z nosu a cca 3 týdny trvající purpuru s undulujícím průběhem jako v. s. projev long nebo post covid syndromu, pravděpodobně na podkladě chronické vaskulární léze.

Více v článku

Změna v nařizování karantény a testu po kontaktu s onemocněním covid-19

S platností od 29. listopadu se změnila metodika nařizování karantény a testu PCR na onemocnění covid-19. Změny se týkají např. karantény osob ve společné domácnosti v rizikovém kontaktu či nařizování zdravotního dohledu očkovaným v rizikovém kontaktu ve společné domácnosti. Nabízíme jejich výčet i s přehledným schématem postupu.

Více v článku

Adventní inspirace

Zalistovali jsme aktuálním vydáním Bulletinu Akademie pacientských organizací AIFP a vybrali pro vás několik předvánočních akcí, které potěší srdce i duši – a ještě díky nim můžete podpořit pacientské organizace v jejich činnosti. 

Více v článku

Doporučení pro praxi – Kojenecká výživa

Další edukační materiál z cyklu Edice OSPDL zpracovává – již tradičně formou „vypíchnutí“ těch nejdůležitějších informací, aby mohly být rychlým pomocníkem ve vašich ordinacích – téma kojenecké výživy a s ní související problematiky. Formou praktických rad rekapituluje doporučení pro výživu kojenců a batolat, provede vás diferenciální diagnostikou kojenecké koliky a bolestí břicha a samostatnou kapitolu věnuje problematice neprospívání.

Více v článku

Hledáme spolupracující lékaře pro „Zdraví dětí 2022“

Dlouhodobá spolupráce OSPDL ČLS JEP a Centra zdraví a životního prostředí na SZÚ přispěla v minulosti k získání naprosto jedinečných dat ohledně zdravotního stavu dětí v ČR. Nejen o prevalenci sledovaných ukazatelů, ale také o jejich vzájemné souvislosti, jako je např. rozdílný výskyt onemocnění a rizikových faktorů podle věku, pohlaví, socioekonomických podmínek rodiny atd. Tyto údaje rutinní zdravotní statistika nedokáže poskytnout. Bez nás, praktických lékařů pro děti a dorost, a bez naší důvěrné znalosti dětí a jejich rodinného a sociálního prostředí by nebylo nikdy možné podobné výzkumy uskutečnit. Na vaši pomoc teď čeká i studie „Zdraví dětí 2022“.

Více v článku

Podávání monoklonálních protilátek dětem s rizikem závažného průběhu covid-19

S raketově rostoucím počtem nakažených nemocí covid-19 stoupá také riziko onemocnění našich dětských pacientů s nějakým rizikovým faktorem pro těžký průběh nemoci. Proto bychom rádi připomněli kritéria léčby nemoci covid-19 pomocí monoklonálních protilátek u dětí (starších 12 let s rizikovými faktory závažného průběhu onemocnění). 

Více v článku

O mateřském mléce od A do Z

Na stejnojmenných webových stránkách můžete zhlédnout první sérii edukačních videí o aktuálních tématech, která řešíte ve své pediatrické praxi každý den. Jsou zde pro vás připravena více i méně známá fakta o mateřském mléce, zvláštní pozornost je věnovaná oligosacharidům mateřského mléka.

Více v článku

Zápis jednání výboru OSPDL ČLS JEP

Dne 1.10.2021 v Hradci Králové.

Více v článku

Konference Dětská výživa a obezita v praxi

Jako každý rok, i letos se v Praze koná konference Dětská výživa a obezita v praxi, tentokrát 19. listopadu v Domě zemědělské osvěty (Slezská 7, Praha 2-Vinohrady). Akci pořádá Společnost pro výživu pod vedením prim. MUDr. Petra Tláskala, s níž OSPDL ČLS JEP v minulosti již opakovaně spolupracovala i na jiných úspěšných vzdělávacích akcích.

Více v článku

Ke strategii poskytování zdravotní péče při nárůstu covid-19 v ČR

Ve stanovisku mezioborového panelu ČLS JEP se uvádí, že eradikaci nákazy virem SARS-CoV-2 v populaci nepovažuje za reálný cíl a doporučuje onemocnění covid-19 zařadit k dalším z řady přenosných onemocnění, na které se zdravotní systém musí přiměřeně adaptovat ve své struktuře a činnosti. Panel považuje za zásadní, aby zvýšení počtu pacientů s covid-19 nevedlo k redukci péče o jiná onemocnění.

Více v článku

Změny v nařizování karantény a izolace v souvislosti s covid-19

Od 25. října došlo ke změně dosavadní praxe nařizování karantény a izolace v souvislosti s covid-19. U kontaktů v rodině, o kterých se nová úprava nezmiňuje, je třeba postupovat jako dosud. Tedy provádíme test 5–7. den od pozitivního testu SARS-CoV-2 pozitivního člena rodiny a karanténa vzhledem k pokračujícímu kontaktu trvá celých 14 dní.

Více v článku

Kolostrum a podpora obranyschopnosti organismu

V doplňcích stravy se setkáme s kolostrem bovinním (kravské mlezivo), koncentrátem kobylího mleziva, dále je na trhu lamí, kozí a ovčí kolostrum ve formě kapslí, sirupů, tablet či prášku. Pouze kravské kolostrum však obsahuje všechny imunitní a růstové faktory, které se nacházejí v kolostru jiných savců, a proto jej také mohou i jiní savci včetně člověka se všemi výhodami užívat.

Více v článku

Učebnice, která se vážně povedla!

„Ráda bych prostřednictvím Newsletteru OSPDL poděkovala všem, kteří se podíleli na sepsání a vydání učebnice Praktické dětské lékařství. Pokud se dostane včas k rukám a očím posluchačů lékařských fakult, má všechny předpoklady k tomu, aby je zaujala a některé z nich určitě i povzbudila k tomu, aby si jako svou budoucí specializaci vybrali praktickou pediatrii,“ píše ve svém dopise naší redakci MUDr. Věra Fastrová z Jablonce nad Nisou.

Více v článku

Děti, digitální technologie a primární prevence

Děti jsou digitálním technologiím vystaveny od nejútlejšího věku. Jako pediatři jsme nově konfrontováni s nejrůznějšími zdravotními potížemi, které s nezdravým užíváním digitálních technologií souvisejí. MUDr. Zuzana Sadílková v tomto vydání Newsletteru OSPDL publikuje výsledky svého dotazníkového šetření, které uzavírá slovy: „Přesně se zde ukazuje, v jaké situaci se my, PLDD, nacházíme. Víme, co je problémem, rádi bychom jej správně řešili, ale moc to neumíme – chybějí nám jasná doporučení.“

Více v článku

Lékař 2021 – předkongresový blok Komunikace o očkování

Zajímá vás, co považuje vakcinolog prof. Roman Prymula za hlavní mýty ohledně očkování proti covid-19? Jak odpovídal na otázky herce, režiséra, rodiče a pacienta Milana Šteindlera? Hledáte přehledné desatero komunikace (nejen) o očkování? A víte, s čím nám v tom mohou pomoci Medici PRO očkování? To vše bylo obsahem bloku, který pro předvečer nového kongresu pro ambulantní praxi Lékař 2021 připravila OSPDL ČLS JEP.

Více v článku

Covid-19: Nejčastější situace v ordinaci PLDD a doporučený postup (od 1. 9. 2021)

S počátkem školního roku nám v atmosféře očekávané další vlny onemocnění covid-19, opět přibyly potíže s rozhodováním jak postupovat v konkrétních situacích, zejména při nutnosti dodržovat povinnosti stanovené dosud platným souborem mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Z toho důvodu jsme připravili souhrn, jak podle těchto nařízení postupovat.

Více v článku

Vývoj řeči a jeho poruchy

Odborníci z oboru foniatrie, logopedie a neurologie nám během on-line vysílání páteřních seminářů představí svůj pohled na problematiku poruch vývoje řeči u dětí. Můžete se těšit i na videonahrávky s konkrétními pacienty a s názornou ukázkou některých řečových vad.

Více v článku

Prakticky o vakcínách

Jako nejúčinnější zbraň proti covid-19 vnímáme všichni očkování. O účincích vakcín již víme, ale nyní by nám 12. října v rámci Pediatrické akademie on-line měli zástupci AIFP a SÚKL přiblížili vlastní vývoj, distribuci a následně i registraci a možnosti kontroly.

Více v článku

Projekt c4c – výsledky dotazníkové studie spotřeby antikolvuziv u dětí

Dotazník byl za spolupráce s OSPDL ČLS JEP rozšířen mezi praktickými lékaři pro děti a dorost. V dosavadním vzorku 1224 dětí byla incidence křečí 0,3 % a k léčbě byl použit fenobarbital, levetiracetam a klonazepam. Studovaná populační kohorta dětí je v této fázi dostatečně reprezentativní pro další plánované aktivity ve spolupráci s praktickými lékaři pro děti a dorost.

Více v článku

Vadné držení těla, sedavé chování, digitální závislosti a jejich dopad na zdraví dětí

Praktické postřehy z konference (17.–18. září), jejímž organizátorem byl tým spolku Lokomoce a která se konala pod záštitou ministerstva zdravotnictví a naší odborné společnosti, přináší MUDr. Miroslava Sulovcová, členka nově založené publikační pracovní skupiny OSPDL ČLS JEP.

Více v článku

PLDD v onkologické prevenci i péči

Naše odborná společnost byla přizvána do Národní rady pro implementaci Národního onkologického programu. Toto rozhodnutí je třeba ocenit, protože jako praktičtí lékaři pro děti a dorost máme nepochybně co nabídnout – a mnohé jsme již odpracovali.

Více v článku

Cena předsednictva ČLS JEP pro Praktické dětské lékařství

Mezi nejlepšími vědeckými pracemi publikovanými v roce 2020 se na skvělém druhém místě umístila naše učebnice Praktické dětské lékařství. Jménem předsednictva ČLS JEP cenu autorům předala jeho členka MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH. Uvedla přitom mimo jiné: „Prestižní ocenění, kterého se tímto publikaci a její kvalitě dostává, je pro celý obor velmi významné, a já jen doufám, že ukončí i některé iracionální diskuse, které se stále ještě vedou.“

Více v článku

Covid-19: Nejčastější situace v ordinaci PLDD a doporučený postup od 1.9.2021

Aktuální doporučený postup k nejčastějším situacím v ordinaci PLDD vztahujícím se k onemocnění covid-19.

Více v článku

Stanovisko OSPDL ČLS JEP k očkování proti COVID-19 s ohledem na šířící se fake news

Vzhledem k informacím šířeným na sociálních sítích o odmítání některých PLDD očkovat proti onemocnění COVID-19 vydáváme toto stanovisko výboru Odborné společnosti praktických dětských lékařů

Více v článku

Výběrová řízení na rezidenční místa - 2. kolo

Druhé kolo výběrového řízení na rezidenční místo pro MUDr. Kateřinu Bajerovou Ph.D.

Více v článku

Výběrová řízení na rezidenční místa

Bližší informace ke všem otevřeným výběrovým řízení na rezidenční místa jsou k dostání v článku.

Více v článku

Doporučený postup / Vitamin D v ordinaci PLDD

Cílem této publikace je poskytnout dětským praktikům dostatek informací a oporu v přístupu k podávání vitaminu D v každodenní klinické praxi. Protože jsme často konfrontováni s dotazy rodičů, případně doporučením podávání vitaminu D od specialistů, měli bychom mít k dispozici informace dostatečné kvality o možných výhodách suplementace vitaminem D, ale i znalosti o možných rizicích.

Více v článku

Třináct rad ke zdravé výživě dětí

K 75. výročí existence Společnosti pro výživu vytvořil kolektiv autorů inovovanou verzi Výživových doporučení pro obyvatelstvo ČR a tuto verzi rozšířil o Zdravou třináctku pro lidi starší 70 let a Zdravou třináctku pro děti. Třináct rad ke zdravé výživě dětí tvoří poměrně jednouchá doporučení, která při praktické realizaci pomohou v řešení zdravotních obtíží, jež s nevhodným způsobem výživy dětí a později dospělých souvisí. My vám je přinášíme v plném znění, s přehlednou infografikou ke stažení a s komentářem předsedy Společnosti pro výživu MUDr. Petra Tláskala, CSc.

Více v článku

Náhrada Pendeponu v režimu specifického léčebného programu

Od května je hlášen opět dlouhodobý výpadek ve výrobě léku Pendepon Compositum. Obnovení distribuce v tuto chvíli bohužel nelze odhadnout. Z toho důvodu schválilo Ministerstvo zdravotnictví ČR od května 2021 do 31.12.2022 distribuci neschváleného alternativního léčiva LENTOCILIN S 2400 v rámci tzv. specifického léčebného programu. Na tento status distribuce léku je však potřeba pacienta upozornit před jeho aplikací. 

Více v článku

Týden mozku 2021: Třináctá komnata ženského pití

V souvislosti s protipandemickými opatřeními, která na dlouhý čas ochromila běžné fungování společnosti, nabyla na významu nepochybně i problematika zneužívání alkoholu. „I proto možná nastala ta pravá chvíle znovu otevřít některá tabuizovaná témata – například pití u tzv. zelených vdov nebo u žen na mateřských dovolených,“ navrhl v rámci přednáškového odpoledne Týdne mozku 2021 prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Více v článku

Upozornění na nově registrované antibiotikum k perorálnímu podání

Po zvolna se úžícím výběru v paletě antibiotik vhodných pro ambulantní použití jsme zaznamenali pozitivní zprávu o nové registraci a zahájení dovozu antibiotika s protistafylokokovým spektrem účinku. Flukloxacilin představuje alternativu k léčivům s obsahem oxacilinu, která jsou bohužel již dlouhou dobu k dispozici jen v parenterální formě.

Více v článku

Zápis jednání výboru OSPDL ČLS JEP ze dne 23.4.2021 za účasti regionálních zástupců (regiovýbor)

Zápis z jednání výboru ze dne 23. 4. 2021 za účasti regionálních zástupců

Více v článku

Péče o děti s neurovývojovými poruchami potřebuje systém a řád

Z popudu MUDr. Aleny Šebkové a s podporou předsedy České lékařské společnosti J. E. Purkyně vznikla pracovní skupina ČLS JEP, do níž jsou vedle praktických lékařů pro děti a dorost a všeobecných praktických lékařů zapojeni zástupci odborných společností psychiatrů, neurologů, klinických psychologů i klinických logopedů. Poté, co příslušný orgán při vládním výboru na svou odbornost zcela rezignoval, pokusíme se na půdě ČLS JEP hledat a definovat systémová řešení diagnostiky, intervence, navazujících sociálních a jiných služeb poskytovaných na bázi individuálního přístupu dětem s PAS i dalšími neurovývojovými poruchami.

Více v článku

Očko centrum

V aktuálním květnovém vydání Bulletinu Sdružení praktických lékařů ČR vyšel nesmírně zajímavý (a bohužel naprosto pravdivý) příspěvek vycházející ze zkušeností kolegyně PL z jedné směny ve velkokapacitní „továrně na očkování“ proti covid-19. Vzhledem k tomu, že pro děti starší 12 let již byla v EU schválena vakcína a že se v současné době dokončuje strategie očkování této věkové kohorty, určitě stojí za to si přečíst, kudy by u dětí cesta rozhodně vést neměla.

Více v článku

Jihočeský kraj - odborné vzdělávání PLDD

V našem kraji v primární péči o děti a dorost pracuje 152 lékařů. Jsme jeden z největších krajů v České republice s řídkým osídlením obyvatelstva, a proto i vzdělávání praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD) cestou odborných seminářů není snadné. Pod záštitou odborné společnosti praktických

Více v článku

Proč nemáme aktuální růstová data aneb začarovaný kruh

Vyhláška o preventivních prohlídkách č. 70/2012 Sb. ukládá povinnost sledovat a hodnotit růst dítěte pomocí růstových grafů. Zdrojem dat pro jejich konstrukci byly celostátní antropologické výzkumy (CAV) populace 0–18 let, které se konaly od roku 1951 v 10letých intervalech. Poslední 6. CAV proběhl v roce 2001. Pro uskutečnění 7. ročníku o deset let později, nebo alespoň v letech následujících, se nepodařilo zajistit finance.

Více v článku

Léto, slunce, pohoda 2018

V Newsletteru na konci roku 2017 jsem se zmínila o špatném stravování školáků a o tom, že mě to trápí. Zajímám se o výživu a gastronomii. Letošní pěkné léto jsem měla možnost prožít na různých místech v Česku a také za „hranicemi všedních dnů“. Ve všech destinacích mne zajímalo, jak se lidé stravují, jaké mají stravovací zvyklosti a jaká je kvalita jídla.

Více v článku

Respirační akademie 2019

V listopadu 2018, lednu a únoru 2019 proběhl třetí cyklus Respirační akademie.Semináře akreditované ČKL, SPLDD ČR a ČAS se konaly v šesti krajských městěch po celé České republice. Generálním partnerem akce byla společnost Favea plus, dalšími vystavujícími firmami byly Schwabe, EwoPharma, Apotex, Lázně Kynžvart a Boiron.

Více v článku

Stanovisko OSPDL ČLS JEP k revizi registrace léků s mukolytickým účinkem

Státní ústav pro kontrolu léčiv se rozhodl revidovat podmínky registrace léků s mukolytickýmúčinkem. Důvodem je rozhodnutí regulačních agentur několika evropských zemí zpřísnit podmínky užití mukolytik v dětském věku z důvodu množících se hlášení o nežádoucích účincích. V této souvislosti SÚKL požádal Odbornou společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP o stanovisko.

Více v článku

Nový web OSPDL ČLS JEP

Naše odborná společnost má tradičně velmi silnou vazbu k profesní organizaci, která stála na počátku jejího vzniku. Z toho důvodu využíváme společnou kancelář a další infrastrukturu. Také webové stránky a e-mail, včetně koncového prvku (tedy paní sekretářky), s výhodou sdílíme. Této praxi bohužel udělal konec nástup směrnice EU o ochraně osobních údajů.

Více v článku

Vývoj střevní mikroflóry

Střevní trakt plodu je za normálních okolností sterilní a během prvních dnů po porodu probíhá jeho intenzivní kolonizace mikroorganismy. O tom, čím bude střevo novorozence osídleno, rozhoduje mnoho faktorů. Jako první hraje roli způsob porodu – byly prokázány rozdíly ve složení i diverzitě střevní mikrobioty

Více v článku

Ministerstvo slibuje reformu primární péče ještě letos – a dětským praktikům podporu návrhu na změnu zákona o vzdělávání

Již tradičně patřil poslední únorový víkend setkání praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost a sester. Na 12. kongres primární péče jich do pražského TOP Hotelu přijelo okolo čtrnácti stovek. Během zahájení akce zástupci ministerstva zdravotnictví deklarovali, že reforma primární péče je skutečně jednou z resortních priorit.

Více v článku

Výživa při alergii v rodině

Některým z mnoha alergických onemocnění trpí okolo 20 % dospělých a – co je závažnější – až 30 % dětí. Proto se dnes o existenci, ale i o nemalých rizicích alergického astmatu, alergické rýmy, atopického ekzému i potravinových alergiích otevřeně mluví jako o alergické epidemii 3. tisíciletí.

Více v článku

Jak se staví k vitamínu D v Polsku

V roce 2013 prezentovala skupina autorů převážně z Polska, ale také jiných evropských zemí, Izraele a Spojených států amerických, Praktické doporučení k suplementaci vitamínu D a řešení deficitu (vitamínu D) ve střední Evropě – doporučený příjem vitamínu D pro obecnou populaci a skupiny rizikové z nedostatku vitamínu D.

Více v článku

Informace OSPDL ČLS JEP

Z jednání výboru OSPDL ČLS JEP s regionálními zástupci 1. června K oboru praktického lékařství pro děti a dorost: * Společná pracovní skupina pro vzdělávání ČPS ČLS JEP, OSPDL ČLS JEP a SPLDD ČR pracuje ve složení doc. Bronský, doc. Houšťková, prim. Hrdlička, MUDr. Cabrnochová, MUDr. Hülleová, MUDr. Šebková, MUDr. Tvrdoňová.

Více v článku

Syndrom týraného dítěte – o stresujících řešeních bez stresu

I v tomto roce pro vás připravila Odborná společnost praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně vzdělávací akci na pomezí strukturovaných přednášek a diskusní platformy nazvanou Zdravotnické fórum. Tentokráte jsme zvolili téma syndromu týraného dítěte CAN (child abuse and neglect).

Více v článku

MF Dnes podpořila praktické dětské lékaře – a hned dvakrát!

Pokud vám unikly články redaktorky Evy Zahradnické v MF Dnes, nabízíme vám je nyní k přečtení v plném znění. Stojí za to!

Více v článku

České ambulantní pediatrii chybí základní pokora některých poslanců a kliniků

V roce 2002 začala na evropské úrovni jednání o Primary Care Pediatrics (PCP), tehdy v rámci Confederation European Specialists in Pediatrics (CESP), která byla nejvyšším poradním orgánem Evropské komise pro pediatrii v Evropě. SPLDD ČR a OSPDL ČLS JEP byly již od začátku u všech aktivit nově sílící pediatrické péče v Evropě.

Více v článku

Hlášení infekčních nemocí – stručný manuál

Hlavní hygienička ČR Mgr. Eva Gottvaldová nás jako odbornou společnost požádala o větší součinnost při hlášení infekčních onemocnění. Je třeba připustit, že mnoho z nás by nejspíš našlo určité rezervy, pokud jde o tato hlášení, a proto...:Ve vlastním zájmu doporučujeme dodržovat povinnost hlásit infekční onemocnění, pokud není jisté, že hlášení již provedl předešlý ošetřující lékař (např. lékař LSPP). Tato povinnost je dána zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a vyhláškou č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

Více v článku

Aktualizovaná doporučení pro diagnostiku a léčbu lymeské borreliózy

Vzhledem k tomu, že lymeská borrelióza je relativně frekventní onemocnění v našich ordinacích a pacienti se dožadují léčby, či alespoň vyšetření, v mnoha případech zjevně neopodstatněně, přinášíme na následujících řádcích stručný výtah z aktualizovaného doporučeného postupu diagnostiky a léčby lymeské boreliózy, který na sklonku minulého roku uveřejnila Společnost infekčního lékařství ČLS JEP.

Více v článku

Letní rekapitulace

Významnou událostí letošního léta se stalo 13. července podepsání Memoranda o spolupráci mezi ministerstvem zdravotnictví (Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch), všeobecnými praktickými lékaři (MUDr. Petr Šonka, doc. Svatopluk Býma) a praktickými lékaři pro děti a dorost (MUDr. Ilona Hülleová, MUDr. Alena Šebková). Signatáři tímto dokumentem stvrdili nastoupenou cestu spolupráce na reformě primární péče. Doufejme, že další kroky ministerstva povedou tímto směrem. Ne vždy se totiž vše daří podle odhodlání... Čas ukáže...

Více v článku

Žijeme s vámi!

Výstava o Duchennově svalové dystrofii - V úterý 6. června se v Akademickém klubu 1. LF UK sídlícím v pražském Faustově domě uskutečnila vernisáž výstavy o životě se svalovou dystrofií typu Duchenne, kterou uspořádala pacientská organizace PARENT PROJECT. Návštěvníci výstavy se tak do 30. června mohou mj. seznámit s životními příběhy pacientů i jejich

Více v článku

Synechia vulvae v ordinaci PLDD

Specifickou otázkou související s problematikou vulvovaginitid je synechia vulvae – srůst malých stydkých pysků. Nejde o vrozenou vývojovou vadu, jak je rádo uváděno, jde o onemocnění jednoznačně vzniklé v důsledku chybné péče o genitál. V hormonálně klidovém období (tj. od 6–8 týdnů po narození až do 7–8 let)

Více v článku

Zdravotnické fórum: syndrom CAN

V sobotu 9. června se v pražském Paspově sále uskutečnilo další ze Zdravotnických fór pořádaných OSPDL ČLS JEP. Téma diskusního mezioborového setkání bylo tentokrát obzvláště závažné a bohužel i aktuální – syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte neboli syndrom CAN (Child Abuse and Neglect).

Více v článku

Doporučení pro diagnostiku a léčbu refluxního onemocnění u dětí

OSPDL ČLS JEP připravuje k vydání doporučený postup pro diagnostiku a léčbu refluxního onemocnění u dětí, sjednocený z pohledu gastroenterologa, pneumologa, ORL lékaře, neonatologa a chirurga. Doporučení zpracoval kolektiv autorů z 11 pediatrických klinických pracovišť ČR.

Více v článku

Péče o děti se srdeční vadou v ordinaci PLDD

Je nejčastěji detekovanou vrozenou srdeční vadou v dětském věku. Malé defekty jsou klinicky dobře tolerované. Jsou typické středně hlasitým (3/6) systolickým šelestem v levém prekordiu od 3.–4.dne života. Velké defekty s nadměrným plicním průtokem vedou k tachypnoi, dyspnoi, častým respiračním infekcím a k celkovému neprospívání dítěte.

Více v článku

Kasuistiky (nejen) z primární pediatrické praxe II.

Autoři (Alena Šebková et al.) na konkrétních případech osvětlují problematiku onemocnění dětských pacientů, přičemž zdůrazňují důležitost včasného rozpoznání a zahájení léčby různých onemocnění. V rámci kazuistiky je čtenář obeznámen s anamnézou, vyšetřením a stanovením diagnózy

Více v článku

Febrilní křeče – novinky v doporučeních

S platností od počátku roku 2018 vydala Společnost dětské neurologie ČLS JEP nové doporučení k léčbě febrilních křečí u dětí. Toto doporučení přináší mnohé, někdy i překvapivé novinky. Pokusíme se je stručně rekapitulovat.

Více v článku

Partnerství lékařů s pacienty – čemu věříme...

Přibližně před dvěma lety byl výbor OSPL ČLS JEP osloven nově vzniklou pacientskou organizací, Českou asociací pro vzácná onemocnění (ČAVO). Na setkání byla delegována tehdejší místopředsedkyně OSPDL ČLS JEP Gabriela Kubátová. Kromě představitelů ČAVO se na tomto setkání seznámila i s profesorem Milanem Mackem, který se vzácnými onemocněními zabývá a s nímž se pak zároveň stala i členkou ministerské Komise pro vzácná onemocnění.

Více v článku

Ze zápisníku zástupkyně Moravy a Slezska

Jednání s náměstkem hejtmana pro zdravotnictví MUDr. Martinem Gebauerem (31. 1.) – Probráno odmítání uchazečů o zaměstnání na dětských odděleních – těch lékařů absolventů, kteří se zmíní, že by v budoucnu chtěli pracovat jako PLDD.

Více v článku

Informace z regionů

V regionech stále rezonují problémy ve spolupráci se školami při omlouvání nepřítomnosti žáků při vyučování. Z vlastní zkušenosti vím, že i přes opakované každoroční žádosti učitelé na všech stupních škol zcela nerespektují metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví.

Více v článku

Co je projekt MedPed?

V České republice běží již od roku 1998 projekt MedPed, který se soustředí na včasnou diagnostiku familiární hypercholesterolemie (FH) s cílem zahájit léčbu co nejdříve, a snížit tak u postižených jedinců riziko předčasné klinické manifestace ischemické choroby srdeční a předčasného úmrtí.

Více v článku