Argumentář pomůže s komunikací o očkování proti meningokokům

Edice OSPDL ČLS JEP se rozrostla o další z tzv. argumentářů – praktických, názorných a návodných listů pro připomenutí odpovědí na různé otázky rodičů, se kterými se můžete v praxi setkat.

Více v článku

Očkování v praxi

Zveme vás na další cyklus akreditovaných webinářů Očkování v praxi. V úvodu se budeme věnovat hlavně pneumokokovým nákazám a představíme vám i novou patnáctivalentní vakcínu. Další sdělení bude zaměřené na důležitost včasného očkování u kojenců, představíme vám i aktuální epidemiologická data. Nebudou chybět ani případy z klinické praxe. Závěrem MUDr. Alena Šebková shrne zkušenosti s očkováním proti covid-19 u dětí.

Více v článku

Sněmovní seminář o perinatální paliativní péči

Odborný seminář pořádaný 31. ledna Ing. Janem Bartoškem, místopředsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ve spolupráci s Perinatálním hospicem Dítě v srdci a Sekcí dětské paliativní péče České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP, která byla zároveň odborným garantem programu, poukázal na systémové nedostatky v organizaci a poskytování perinatální paliativní péče v ČR.

Více v článku

Lékař 2023 – o managementu praxí, šikovných aplikacích i umění komunikace

Kongres pro ambulantni praxe pořádaný již třetím rokem s mottem „Hledejme, co nás spojuje“ se letos uskutečnil netradičně brzy, již 14. ledna, zato však po letech covidových opatření v ryze tradičním formátu – totiž „tváří v tvář“. Pro vás, kteří jste nemohli přijet do Prahy, nabízíme stručnou rekapitulaci toho nejzajímavějšího, co v programu odeznělo.

Více v článku

Funkční potíže nebo alergické projevy? Diskuze nad kazuistikami

Zarezervujte si ve svých kalendářích již nyní na čtvrtek 2. března čas od 17 hod., kdy on-line odvysíláme další díl Pediatrické akademie. Bude volně navazovat na předchozí teorii o diagnostice alergie na bílkovinu kravského mléka a diferenciálně diagnostických potížích. Celý díl tentokrát pojmeme ryze prakticky – uvidíte případy z praxe a pohled na diagnostiku očima PLDD, alergologa a dětského gastroenterologa ve formě propojení kazuistik a panelové diskuse.

Více v článku

Kulatý stůl Náhradní mateřství v širších souvislostech

Koncem listopadu loňského roku se MUDr. Alena Šebková v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR zúčastnila kulatého stolu na téma surogátního mateřství v ČR. I když odborníci zastávají k této problematice realisticky vstřícný postoj, ukázalo se, že otázek k řešení zatím zůstává více než dost.

Více v článku

SÚKL uvolnil pozastavené šarže vakcín Prevenar 13 a Infanrix hexa

Distribuce, výdej a léčebné použití konkrétních šarží obou přípravků byly v loňském roce pozastaveny z důvodu prověření možné závady v jakosti. Na základě šetření a výsledku provedených analýz byla závada v jakosti vyloučena.

Více v článku

K výzvě MZ k doplnění podkladů pro akreditaci

Ministerstvo zdravotnictví začalo akreditovaným pracovištím rozesílat výzvu k doplnění podkladů pro akreditaci zařízení provedenou před platností úpravy vzdělávacího plánu v oboru pediatrie, která proběhla v květnu 2022. Místopředseda OSPDL MUDr. Zdeněk Zíma vysvětluje, že pro většinu akreditovaných pracovišť PLDD nejde o zásadní změnu. Nicméně doporučuje výzvě v předepsané lhůtě vyhovět – a připojuje několik praktických rad, jak na to.

Více v článku

Máme zastoupení v předsednictvu ČLS JEP!

Redakce Newsletteru blahopřeje předsedkyni naší odborné společnosti MUDr. Aleně Šebkové ke zvolení do předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Více v článku

Dočasné povolení distribuce léčivého přípravku V PNC 500 a 750

Dne 13.1.2023 vydalo Ministerstvo zdravotnictví opatření podle § 8 odst. 6 zákona o léčivech o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaných léčivých přípravků (viz příloha): V PNC 500 TBL FLM 30X500MG, balení obsahuje 30 potahovaných tablet, 1 potahovaná tableta obsahuje 500 mg léčivé látky draselná sůl fenoxymethylpenicilinu, což odpovídá 450,96 mg fenoxymethylpenicilinu V PNC 750 TBL FLM 20X750MG, balení obsahuje 20 potahovaných tablet, 1 potahovaná tableta obsahuje 750 mg léčivé látky draselná sůl fenoxymethylpenicilinu, což odpovídá 676,44 mg fenoxymethylpenicilinu

Více v článku

Uvolnění vakcín

Obě pozastavené vakcíny, Prevenar 13 i InfanrixHexa jsou opět uvolněny k používání. Nebyla prokázána jejich vada.

Více v článku

Rostoucí počet infekcí RSV již v některých zemích přetěžuje zdravotnictví

Sezóna RSV letos začala dříve než v sezónách před pandemií covid-19, podle Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) pravděpodobně v důsledku kombinace zvýšeného kontaktu mezi dětmi po úplném uvolnění opatření souvisejících s pandemií a s ohledem na konkurenceschopnost řady respiračních virů v této sezóně. Zprávy z médií ze Španělska a Francie zmiňují zvýšenou zátěž dětských pohotovostí a také nedostatek paracetamolu a amoxicilinu na trhu. Němečtí odborníci zase varují, že kulminace vlny infekcí teprve přijde a že v SRN už nebudou schopni poskytnout adekvátní léčbu všem dětem.

Více v článku

Vitamin B12 v kojeneckém věku

V kojeneckém věku se mohou v důsledku deficitu vitaminu B12 vyskytovat neurologické příznaky, neprospívání, změny v krevním obraze či kožní změny. Deficit vitaminu B12 může vzniknout u kojených dětí matek vegetariánek nebo veganek a matek s poruchou vstřebávání vitaminu B12 při onemocnění žaludku nebo střev, u kojenců s poruchou vstřebávání vitaminu B12, která může být vrozená nebo získaná, u kojenců s poruchou transportu vitaminu B12 nebo s poruchou intracelulární přeměny kobalaminu. Kolega MUDr. Jiří Bufka ve svém článku přináší podrobný přehled problematiky doplněný vlastní kazuistikou.

Více v článku

Mezioborové dny byly ve znamení dětské stomatologie, ortodoncie i dentální hygieny

Ve zdraví prožité dětství, dospívání a dorostový věk, to jsou styčné body praktické pediatrie a dětského zubního lékařství. Připravili jsme pro vás výběr z informací, které zazněly v programu Mezioborových dnů OSPDL ČLS JEP konaných 25.–26. listopadu v Praze.

Více v článku

Stanovisko k používání konjugovaných pneumokokových vakcín pro děti

Česká vakcinologická společnost ČLS JEP vydala 21. listopadu stanovisko navazující na rozhodnutí Evropské lékové agentury rozšířit věkovou indikaci pro 15valentní pneumokokovou konjugovanou vakcínu proti pneumokokovým onemocněním Vaxneuvance. Ta je nově schválena a indikována u kojenců, dětí a dospívajících ve věku od 6 týdnů do méně než 18 let k aktivní imunizaci za účelem prevence invazivního onemocnění, pneumonie a akutního zánětu středního ucha způsobených bakterií Streptococcus pneumoniae.

Více v článku

Kongres Lékař 2023 již v lednu!

Kam provozně a ekonomicky směřují privátní praxe? Jak ochránit ordinaci před inflací? I těmto poněkud netradičním, nicméně v dnešní době navýsost aktuálním tématům bude 14. ledna věnován nadcházející ročník kongresu pro ambulantní praxe. Druhým tématem budou informace o počítačových a mobilních aplikacích pro vás i pro vaše pacienty. A na závěr přijdou mezi účastníky profesionální herci a moderátoři s tématem verbální a neverbální komunikace v ordinaci lékaře.

Více v článku

Elektronická evidence očkování – co bude dál?

V současné době je povinnost elektronicky odesílat všechna provedená očkování do registru provozovaného státem ukončena, ale jen dočasně. Poté co se Ústavu zdravotnických informací a statistiky podaří uvést do plného provozu registr všech očkování na portálu Informačního systému infekčních nemocí, bude tato povinnost opět obnovena. V novém pojetí budou tedy lékaři a zdravotnická zařízení odesílat informace o všech podáních očkovací látky do registru ISIN, a odtud budou informace automaticky kopírovány do systému eRecept.

Více v článku

Buď fit 24 – chystá se program na pomoc obézním dětem a rodinám

Bezprecedentní zhoršení zdravotního stavu dětské populace neušlo našim kolegům v České lékařské komoře, na jejíž platformě vznikla iniciativa s ambiciózním plánem podpůrného programu pro obézní dětské pacienty mezi 6–11 lety, kteří hmotností dosahují nad 90. percentil pro svůj věk a pohlaví. Se začátkem programu se počítá od 1. ledna 2024 a budou do něj zapojeny lázně s léčebným programem pro obézní děti, výživoví poradci, sportoviště, a především praktičtí dětští lékaři, kteří budou hlavním odborným článkem a současně vstupní branou do projektu. OSPDL si je velmi dobře vědoma nadměrného zatížení většiny ordinací PLDD, proto se snažíme co nejvíce snížit administrativní náročnost této části programu.

Více v článku

Kalendář akcí v 1. pololetí roku 2023

Odborná společnost praktických dětských lékařů pro vás připravila i na příští rok plejádu vzdělávacích aktivit – od Pediatrické akademie přes Páteřní webináře, Mezioborový kongres až po cyklus webinářů Očkování v praxi. Na programu některých z nich stále pracujeme, ale již dnes pro vás máme informaci, které termíny si můžete podle regionů vyznačit ve svých kalendářích.

Více v článku

Řekni, kde ti mladí jsou…

Místopředseda naší odborné společnosti MUDr. Zdeněk Zíma se zamýšlí nad počty absolventů ve specializační přípravě a mimo jiné píše: „Ke smůle praktických dětských lékařů je vzdělávání bez dotace možné prakticky jen v lůžkovém zařízení. Financovat vzdělávání svých potenciálních nástupců je schopno jen naprosté minimum z nás. Relativně vysoké počty budoucích pediatrů tedy velmi pravděpodobně posílí především segment lůžkové pediatrie. Z praxe sice víme, že z deseti atestujících jich v blízké či vzdálenější budoucnosti nejméně sedm usedne do ordinací praktického dětského lékaře, ale ani přibližně nelze odhadnout, kdy se tak stane a zda pro českou pediatrii nebude už pozdě.“

Více v článku

Metodický postup k vykazování očkování od 1. 12. 2022

V návaznosti na zahrnutí OL VAXNEUVANCE do nepovinného očkování zpracovaly odborné společnosti „Stanovisko k používání konjugovaných pneumokokových vakcín pro děti“, které bylo vloženo do Metodického postupu k vykazování očkování (dále jen „Metodika“) jako Příloha č. 7. Současně byl přidán odkaz na tuto přílohu do čl. B Nepovinné očkování proti pneumokokové infekci u kojenců. Aktualizace Metodiky bude provedena k datu 1. 12. 2022.

Více v článku

Infanrix hexa a Prevenar 13: Kroky SÚKL v rámci preventivního pozastavení distribuce, výdeje a léčebného používání určitých šarží

V souvislosti se sdělením SÚKL ze dne 22. 11. 2022 o pozastavení distribuce, výdeje a léčebného používání šarže A21CE120C léčivého přípravku Infanrix hexa a šarže FN5579 léčivého přípravku Prevenar 13 uvádí SÚKL další informace.

Více v článku

Ohlédnutí za kongresem Lékař 2022

Nabízíme vám stručný souhrn poznámek z uplynulého ročníku kongresu pro ambulantní praxi Lékař 2022, který se uskutečnil 9.–10. října v Praze pod záštitou České lékařské akademie a naší odborné společnosti.

Více v článku

Týden správné antibiotické praxe

Antimikrobiální rezistenci vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) za jednu z 10 největších globálních hrozeb pro veřejné zdraví, kterým lidstvo čelí. Týden správné antibiotické praxe je celosvětová kampaň, která se každoročně snaží zvýšit povědomí o antimikrobiální rezistenci, lépe jí porozumět a podpořit osvědčené postupy antibiotické léčby. Letos proběhl 18–24. listopadu s tématem „Společná prevence antimikrobiální rezistence“.

Více v článku

Nové antihelmetikum nejen k léčbě enterobióz

Upozorňujeme na alternativní lék k léčbě parazitárních onemocnění (Albendazol Vim Spectrum 200 mg). Preparát obsahuje stejnojmennou účinnou látku ze skupiny benzimidazolových antihelmintik, do níž patří také mebedazol (Vermox) a ivermektin.

Více v článku

Kurz STOB na pomoc dětem s obezitou

Společnost STOB (Stop obezitě) informuje naším prostřednictvím praktické dětské lékaře o Kurzu zdravého životního stylu pro děti od 8 do 13 let a pro jejich rodiče pořádaném od ledna do března příštího roku v Praze. Děti budou v kurzu vedeny zábavnou formou k postupné změně životního stylu s případnou možností redukce nadváhy. Dospělí budou mít možnost získat informace, jak podporovat děti při změně životního stylu a rozumném hubnutí, konzultovat výchovné záležitosti a sdílet společně své zkušenosti.

Více v článku

Dětská gynekologie v kostce nejen pro rezidenty

K dalšímu pokračování vzdělávacího cyklu OSPDL ČLS JEP nazvaného stručně a jasně Rezidenti, které se uskuteční on-line 2.–3. prosince, zve předsedkyně OSPDL MUDr. Alena Šebková nejenom mladé lékaře ve specializační přípravě, ale i jejich praktikující kolegy: „Cyklus je dlouhodobě úspěšný, protože se snažíme zařazovat témata ryze praktická. Tentokrát jsme sáhli po dětské a dorostové gynekologii, kde je pro nás jako PLDD určitě stále prostor k tomu dozvědět se něco nového a užitečného pro naši práci.“

Více v článku

Kongres Lékař 2023 – management, aplikace, komunikace

Kam provozně a ekonomicky směřují privátní praxe? Jak ochránit ordinaci před inflací? I těmto poněkud netradičním, nicméně v dnešní době navýsost aktuálním tématům bude 14. ledna věnován nadcházející ročník kongresu pro ambulantní praxe. Druhým tématem budou informace o počítačových a mobilních aplikacích pro vás i pro vaše pacienty. A na závěr přijdou mezi účastníky profesionální herci a moderátoři s tématem verbální a neverbální komunikace v ordinaci lékaře.

Více v článku

Infanrix hexa

Pozastavení distribuce, výdeje a léčebného používání dále uvedené šarže léčivého přípravku z důvodu prověření možné závady v jakosti.

Více v článku

!!! Urgentní informace - doplňující zpráva

Státní ústav pro kontrolu léčiv, na základě § 99 odst. 1 písm. a) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), informuje o neodkladném opatření týkající se léčivého přípravku PREVENAR 13 INJ SUS

Více v článku

!!! Urgentní informace

SÚKL dnes požádal výrobce o pozastavení distribuce, výdeje a léčebného používání šarže léčivého přípravku – Infanrix hexa - A21CE120C. Pokud máte tento přípravek, nyní neočkujte, dejte stranou do vyřešení nahlášené závady. Avenier potvrdil zastavení předmětné šarže k distribuci. Ostatní šarže jsou bez závady, lze používat.

Více v článku

Podzimní seminář: Ohrožené děti

Společnost sociální pediatrie České společnosti J. E. Purkyně vás zve na seminář na téma Ohrožené děti. Den konání 24.11.2022 v 9:00 hodin v Lékařském domě v Praze

Více v článku

Kurz – Aktuální epidemiologické otázky v souvislosti s migrační vlnou

Termín 12.12.2022 od 8:00. Kurz je určený pro lékaře a ostatní pracovníky KHS, všeobecné praktické lékaře, praktické lékaře pro děti a dorost, infektology a další odborné pracovníky ve zdravotnictví, kterých se tato problematika týká.

Více v článku

Stanovisko k vzájemné kombinovatelnosti vakcín Varilrix a Varivax proti planým neštovicím

Vzhledem k výpadkům v dostupnosti jednotlivých vakcín proti planým neštovicím vydává Česká vakcinologická společnost ČLS JEP následující stanovisko k možné zaměnitelnosti dvou schválených vakcín používaných v České republice.

Více v článku

Ohlédnutí za pediatrickým kongresem

Ve dnech 11.–15. října proběhl v Ostravě kongres České pediatrické společnosti ČLS JEP. MUDr. Zdeněk Zíma připomíná, že akci kolegové již několik let koncipují jako setkání všech lékařů, jejichž specializace je zaměřena na pacienty dětského věku. Z toho důvodu k organizaci kongresu přizvali stejně jako v minulých letech také SPLDD ČR a naši odbornou společnost. Jejich pozvání ke spolupráci jsme rádi přijali jako vstřícné gesto, protože obecná pediatrie je koneckonců základem našeho oboru.

Více v článku

Letem světem dětské gynekologie nejen pro rezidenty

K dalšímu pokračování vzdělávacího cyklu OSPDL ČLS JEP nazvaného stručně a jasně Rezidenti, které se uskuteční on-line 2.–3. prosince, zve předsedkyně OSPDL MUDr. Alena Šebková nejenom mladé lékaře ve specializační přípravě, ale i jejich praktikující kolegy: „Cyklus je dlouhodobě úspěšný, protože se snažíme zařazovat témata ryze praktická. Tentokrát jsme sáhli po dětské a dorostové gynekologii, kde je pro nás jako PLDD určitě stále prostor k tomu dozvědět se něco nového a užitečného pro naši práci.“

Více v článku

Páteřní webináře o dětské paliaci jsou v plném proudu

„Téma paliativní péče jsme pro stěžejní podzimní vzdělávací akce naší odborné společnosti zvolili proto, že se nějakým způsobem dotýká každého z nás a doposud jsme se mu v takovém rozsahu nevěnovali,“ říká MUDr. Pavla Hromádková, vědecký sekretář OSPDL. V Praze/Středních Čechách a na severu Moravy již Páteřní webináře proběhly, ve zbývajících regionech se k nim můžete připojit v průběhu listopadu.

Více v článku

Kongres Lékař 2023 startuje již v lednu

Jak co nejlépe zhodnotit svoji praxi před jejím případným prodejem – a naopak co by nás mělo zajímat při její koupí? Jak dnes co nejefektivněji řídit provoz ordinace a její ekonomiku? Znamená inflace hrozbu, nebo příležitost, se kterou se dá v praxi vhodně pracovat? A konečně dokážou lékaři správně v praxi oddělit firemní finance od osobních a zhodnotit dobře i svůj majetek? I těmto poněkud netradičním, nicméně v dnešní době navýsost aktuálním tématům bude věnován nadcházející ročník kongresu Lékař 2023. Poznamenejte si proto již dnes do svých kalendářů datum 14. ledna a tradiční místo konání – Hotel Comfort Prague.

Více v článku

Lékař Talk: Očkování dětí proti chřipce

Od 10. října tohoto roku platí aktualizace doporučení České vakcinologické společnosti, podle níž se děti mladší než 9 let, které nebyly v minulosti očkovány proti chřipce, očkují dvěma dávkami stejné vakcíny v minimálním intervalu 4 týdnů. I to bylo 25. října tématem on-line podvečerního setkání z cyklu Lékař Talk.

Více v článku

LOKOMOCE – skolióza a skoliotické držení

MUDr. Alena Šebková se na počátku letošního října zúčastnila konference LOKOMOCE, a pro Newsletter napsala: „Konference spadá do mezioborové spolupráce, v tomto případě s neurology a fyzioterapeuty. Tématem byla tentokrát skolióza – v našich ordinacích poměrně častá diagnóza. Výborná sdělení byla proložena praktickým cvičením, kdy si opět každý z nás mohl vyzkoušet, jak špatně vlastně sedíme či chodíme a co s tím máme dělat. Nechyběl ani psychologický pohled na diagnózu a její (nejen) zdravotní důsledky. Dovolím si několik postřehů, které mnozí asi známe, ale které je třeba stále připomínat.

Více v článku

Pozitivní výsledky studie 20valentní pneumokokové vakcíny u kojenců

Společnost Pfizer v září oznámila příznivé výsledky své evropské pivotní studie fáze 3 u kojenců, která hodnotila bezpečnost, snášenlivost a imunogenicitu kandidátní 20valentní pneumokokové konjugované vakcíny (20vPnC) aplikované v třídávkovém schématu pro prevenci invazivního pneumokokového onemocnění, pneumonie a akutního zánětu středního ucha, jež jsou způsobeny 20 sérotypy Streptococcus pneumoniae. Pokud bude tato očkovací látka schválena, má potenciál nabídnout i u kojenců nejširší pokrytí sérotypů ze všech dostupných pneumokokových konjugovaných vakcín.

Více v článku

Mladí PLDD inspirují mediky, aby si mezi obory zvolili právě ten náš

MUDr. Klára Procházková informuje o Motivační přednášce pro studenty 4.–6.ročníku LF, kterou připravila pracovní skupina OSPDL ČLS JEP Mladí PLDD s cílem motivovat budoucí kolegy k výběru našeho oboru, ukázat práci současného moderního praktického dětského lékaře, vysvětlit nejasnosti a nástrahy současného vzdělávacího programu, atestací a rezidenčních míst a také stručně představit management praxe PLDD.

Více v článku

MUDr. Kmoníčková: „Je před námi kultivace postgraduálního vzdělávání“

S nově jmenovanou vedoucí katedry praktického lékařství pro děti a dorost IPVZ hovoříme o potřebě revize obsahu kurzů, aby odpovídal aktuální formě poznání, o posilování mezioborové spolupráce i o tom, v čem a jak by chtěla prostřednictvím svého pedagogického pracoviště pomáhat zájemcům o další vzdělávání – jak na straně získávání akreditací pro pracoviště, tak na straně zájemců o rezidentská místa.

Více v článku

ZMĚNA v Metodickém postupu k vykazování očkování

Upozorňujeme mimořádně na změnu v Metodickém postupu k vykazování očkování, platném od 1.11:2022

Více v článku

EMA doporučila schválení mRNA vakcín proti covid-19 pro děti od 6 měsíců

Do České republiky bude distribuována vakcína Comirnaty. Výbor OSPDL zatím nezaujal k očkování vakcínou proti původní variantě viru v této věkové skupině žádné stanovisko.

Více v článku

Vakcína Varivax

Informujeme Vás o mimořádném dovozu vakciny Varivax. Jedná se o alternativní náhradu očkovací látky Varilrix proti planým neštovicím.

Více v článku

Centrální evidence členů ČLS JEP

Centrální evidence členů ČLS JEP připravila několik novinek ve stále se vyvíjející a zdokonalující databázi členů. Cílem je, aby nový program členské databáze využívalo co nejvíce členů a aby dobře fungovala spolupráce organizačních složek (OS) a sekretariátu ČLS JEP. Jako člena odborné společnosti ČLS JEP bychom vás rádi informovali o možnosti kontroly a aktualizace vašeho členství v nově zpřístupněném profilu člena v členské databázi.

Více v článku

CAN v ordinaci PLDD z pohledu procesů a paragrafů

Zářijový webinář OSPDL věnovaný problematice CAN (Child Abuse and Neglect) neboli syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, byl letos již druhým na dané téma – a tentokrát se zaměřil na právní rámec problému, zejména na kompetence a povinnosti PLDD ve vztahu k OSPOD a policii ČR.

Více v článku

Blýská se na lepší časy? Medici deklarují zájem o dětské lékařství

Mezi českými posluchači lékařských fakult roste zájem o práci v tuzemsku (88 % v r. 2022 oproti 82 % v roce 2019). V ČR plánuje po promoci zůstat a pracovat i 61 % posluchačů jiného než českého občanství (50 % v roce 2019). Pozitivním zjištěním je, že v rámci volby oboru pro budoucí výkon lékařské profese v tuzemsku je vedle všeobecného praktického lékařství a vnitřního lékařství nejžádanější také dětské lékařství. Vyplývá to z průzkumu „Barometr mezi mediky“, konkrétně mezi studenty 4., 5. a 6. ročníků lékařských fakult v ČR, který tradičně zveřejňuje HealthCare Institute, nezisková organizace, která si klade za cíl napomáhat zvyšování bezpečnosti a kvality českého zdravotnictví.

Více v článku

Podzimní páteřní webináře jsou věnovány paliaci

„Téma paliativní péče jsme pro nadcházející vzdělávací akce naší odborné společnosti zvolili proto, že se nějakým způsobem dotýká každého z nás a doposud jsme se mu v takovém rozsahu nevěnovali,“ píše MUDr. Pavla Hromádková, vědecký sekretář OSPDL – a přidává pozvání i s termíny, kdy se budou on-line webináře podle jednotlivých regionů konat.

Více v článku

Mezioborové dny

Je ten správný čas opět si připomenout mezioborové vzdělávání. Po dvouleté pauze je nám konečně přáno a můžeme naživo uspořádat fyzické setkání. Poznamenejte si prosím ve svých kalendářích termín 25.–26. listopadu, kdy se budou v Praze konat naše tradiční Mezioborové dny, tentokrát s tématy dětská stomatologie, dentální hygiena dětí a také očkování.Novinkou v programu je poslední závěrečný blok, který bude přístupný pouze členům OSPDL a během nějž budeme společně probírat podněty a koncepci odborné společnosti.

Více v článku

Zápis z jednání výboru OSPDL ČLS JEP

Konaného v Mikulově ve dnech 3.– 4. září 2022

Více v článku

Týrání dětí je stále podceňováno. Zkusme to změnit!

V Medical Tribune vyšel rozhovor s MUDr. Eliškou Popelovou z Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, Praha, která v něm mimo jiné říká: „Vhodné je, když se s námi kolegové, kteří mají podezření na týrání dítěte, dopředu spojí, abychom spolu mohli probrat ideální postup zobrazení malého pacienta a abychom se mohli doptat blíže na jeho anamnézu, která je pro nás v těchto situacích pokaždé klíčová“.

Více v článku

Lékař 2022: Pediatrie – včasná diagnostika

Od 1. ledna letošního roku v ČR běží celonárodní pilotní program, který nově rozšířil paletu novorozeneckého screeningu o dvě sice vzácná, ale velmi závažná onemocnění – spinální svalovou atrofii (SMA) a těžkou kombinovanou imunodeficienci (SCID). Nejen problematice screeningů, ale obecně včasné diagnostice u pediatrických pacientů byl věnován 10. září jeden z bloků kongresu Lékař 2022.

Více v článku

Posilovací dávka 5-11 let a plná registrace

CHMP doporučila schválení posilovací dávky Comirnaty u dětí 5-11 let po 6 měsících po předchozí dávce a zároveň doporučila převést dříve udělené podmínečné registrace všech formulací vakcín Comirnaty na plnou standardní registraci.

Více v článku

Výběrové řízení - vedoucí katedry PLDD IPVZ

Výběrové řízení - vedoucí katedry Pediatrie IPVZ. Ředitelka Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice vedoucí pedagogického pracoviště Praktické lékařství pro děti a dorost (PLDD) a pediatrie IPVZ.

Více v článku

Zdravotní a očkovací průkaz dítěte a mladistvého

Vydává Státní zdravotní ústav. Distribuce nových ZOP probíhá každý rok v prosinci do porodnic v ČR.

Více v článku

Rezidenční místa 2022 - vyhlášena výběrová řízení

Zveřejňujeme výběrová řízení na Rezidenční místa v oboru pediatrie vyhlášená pro rok 2022.

Více v článku

Včasný záchyt PAS v ordinacích PLDD – příště více zájmu?

Pod názvem uvedeným v titulku proběhl v březnu v rámci vzdělávání IPVZ první kurs určený všem, kteří se zabývají problematikou PAS. Sál byl zaplněn, bohužel nikoli dětskými praktiky (přišla pouze jedna mladá paní kolegyně…), ale především psychology a klinickými logopedy.

Více v článku

„Always use head, never forget heart!“ aneb dětská paliativní péče ve VelkéBritánii

V dubnu letošního roku jsem coby pediatr primární péče byla přizvána k pracovní návštěvě Martin House Hospice v Boston Spa nedaleko Leedsu v severníAnglii. Cesta ve společnosti čtyřčlenného týmu z výboru Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP, která se uskutečnila díky její spolupráci s OSPDL ČLS JEP, byla velmi obohacující. Umožnila mi hlouběji nahlédnout do této problematiky a uvědomit si, jak důležité je dané odvětví formovat a rozvíjet i jak potenciální důležitou úlohu v něm mohou sehrát PLDD. 

Více v článku

Zápis výboru OSPDL ČLS JEP ze dne 15.10.2020

Přítomni: Dr. Šebková, Dr. Svobodová, Dr. Hromádková, Dr. Zíma, Dr. Cabrnochová

Více v článku

Covid-19: Nejčastější situace v ordinaci PLDD a doporučený postup od 1.9.2021

Aktuální doporučený postup k nejčastějším situacím v ordinaci PLDD vztahujícím se k onemocnění covid-19.

Více v článku

Co je projekt MedPed?

V České republice běží již od roku 1998 projekt MedPed, který se soustředí na včasnou diagnostiku familiární hypercholesterolemie (FH) s cílem zahájit léčbu co nejdříve, a snížit tak u postižených jedinců riziko předčasné klinické manifestace ischemické choroby srdeční a předčasného úmrtí.

Více v článku

Chová se divně – doktore, pomozte!

V posledních letech přibývá jak v záchranných službách, tak na urgentních příjmech tzv. psychosociálních urgencí. Označují se tak všechny stavy, které nesouvisejí se somatickou nemocí či poraněním, ale převažující původ je v psychické či v sociální oblasti. Psychická onemocnění zpravidla (s výjimkou dokonaných sebevražd) neohrožují pacienta na životě, významně však limitují kvalitu života nejen samotného pacienta, často i jeho rodiny. V prvním kontaktu s pacientem s viditelně problémovým chováním je potřeba symptomatický přístup a základní zvládnutí situace při zajištění bezpečnosti jak pro pacienta, tak často i pro personál a v případě urgentního příjmu i pro ostatní pacienty.

Více v článku

Covidový podzim střídá covidová zima...

V souvislosti s plánovaným obnovením prezenční výuky ve školách je vhodné zamyslet se nad průběhem uplynulého období – a zamyslet se, co nás čeká dál. Algoritmus provádění antigenních testů významně rozšířil kritéria pro indikaci testu na COVID-19 (TT nad 37,3 °C, suchý kašel, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu). Nyní bychom tedy měli indikovat k testu všechny děti, které splní některé z těchto kritérií. Tím patrně dojde k značnému nárůstu počtu testovaných dětí.

Více v článku

Změny ve složení výboru

Na funkci vědeckého sekretáře a zároveň i člena výboru rezignovala MUDr. Hana Cabrnochová. MUDr. Aleš Polách, který by poté měl být kooptován do výboru společnosti na základě počtu hlasů získaných ve volbách, přenechal své místo za ním následující MUDr. Evě Svobodové, neboť se po dlouhém přemýšlení chce věnovat spíše práci v profesní organizaci.

Více v článku

Děti, digitální technologie a primární prevence

Děti jsou digitálním technologiím vystaveny od nejútlejšího věku. Jako pediatři jsme nově konfrontováni s nejrůznějšími zdravotními potížemi, které s nezdravým užíváním digitálních technologií souvisejí. MUDr. Zuzana Sadílková v tomto vydání Newsletteru OSPDL publikuje výsledky svého dotazníkového šetření, které uzavírá slovy: „Přesně se zde ukazuje, v jaké situaci se my, PLDD, nacházíme. Víme, co je problémem, rádi bychom jej správně řešili, ale moc to neumíme – chybějí nám jasná doporučení.“

Více v článku

Aktuality z Hradeckých vakcinologických dnů

V České republice je každým rokem několik tisíc dětí hospitalizováno v důsledku preventabilních infekčních onemocnění, přičemž několik z nich zemře, a rozhodně tuto nedobrou situaci nezlepší individuální očkovací schémata. Pro optimální ochranu jednotlivce i veřejného zdraví je třeba využívat standardní schémata sestavená na základě evidence-based medicine.

Více v článku

Výroční zasedání Americké neurologické akademie

Neurologické symptomy u PIMS a studie vývoje dětí matek s léčenou epilepsií během těhotenství, to jsou dvě z témat, která jsme zhlédli v on-line programu letošního kongresu AAN 2021 Virtual Annual Meeting.

Více v článku

ESPID 2022 – co zaznělo v bloku o covid-19, PIMS a long-covid

MUDr. Jiří Bufka sledoval výstupy z letošního kongresu European Society For Paediatric Infectious Diseases. Z dostupných dat vyplývá, že děti a dospívající vykazují obecně mírnější příznaky po infekci SARS-CoV-2 ve srovnání s dospělými. Přesto je u dětí covid-19 ve srovnání s chřipkou spojen s vyšší mírou hospitalizací a klinických intervencí. PIMS je závažné akutní onemocnění, které se vyskytuje u dětí zhruba 2–6 týdnů po expozici SARS-CoV-2, jehož příčinou je komplexní aktivace imunitního systému.

Více v článku

Pokuty za neočkování v Evropě fungují, ale mají své limity

Časopis Pediatrics přináší ve svém prvním letošním vydání výsledky epidemiologické studie (Olivia Vaz et al.), podle nichž je povinné očkování v evropských zemích prokazatelně spojeno s vyšší mírou imunizace populace a nižším výskytem případů spalniček a černého kašle.

Více v článku

…dnes na téma dětské a dorostové adiktologie

V nové rubrice vyzpovídáme každý měsíc zástupce některé z odborných společností, abychom se od nich dozvěděli novinky užitečné pro naši praxi a poznali jejich pohled na spolupráci s PLDD – a přidáme k tomu vždy nějaký zajímavý dokument z jejich oblasti. Dnes si MUDr. Alena Šebková k rozhovoru pozvala Mgr. Michaelu Štáfkovou, MBA, předsedkyni Sekce dětské a dorostové adiktologie Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP. Spolu s nimi nahlédneme i do aktuálně publikovaných (zatím jen národních) výsledků Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD 2019).

Více v článku

Hyperbarická medicína

Z předmluvy Michala Hájka, primáře Centra hyperbarické medicíny MNO - Kdo aspoň jednou v životě vstoupí do hyperbarické komory - jedno zda pacient, lékař či ošetřující personál, rychle pochopí, že s uzávěrem těžkých tlakových dveří barokomory se současně otevírá nový svět netušených medicínských problémů a stejně unikátních léčebných možností.

Více v článku

Cíl WHO: plná proočkovanost světové populace do roku 2030

Pod hlavičkou Světové zdravotnické organizace (WHO) a s mottem „Dlouhý život pro všechny“ (Long Life For All) se tradičně poslední dubnový týden uskutečnil Světový týden imunizace (World Immunization Week), jehož smyslem je zvýšit povědomí o důležitosti vakcinace v prevenci mnoha infekčních nemocí – jak u dětí, tak u dospělých. Letošní kampaň proběhla v obzvláště kritickou dobu, protože pandemie covid-19 z velké části narušila poskytování základních zdravotních služeb včetně rutinního očkování.

Více v článku

„Always use head, never forget heart!“ aneb dětskápaliativní péče ve Velké Británii (2)

Dětské paliativní péče neznamená jen zvládnout umírání dětí. Podle definice WHO z r. 2002 je paliativa přístup, který zlepšuje kvalitu života pacienta i rodiny, kteří čelí problémům spojeným s život ohrožujícím či život limitujícím onemocněním, a to prevencí a zmírňováním utrpení, dokonalým zhodnocením léčby a mírněním bolesti a další problémů psychosociálních, fyzických, ale i duchovních.

Více v článku

Konference Dětská výživa a obezita v praxi

Jako každý rok, i letos se v Praze koná konference Dětská výživa a obezita v praxi, tentokrát 19. listopadu v Domě zemědělské osvěty (Slezská 7, Praha 2-Vinohrady). Akci pořádá Společnost pro výživu pod vedením prim. MUDr. Petra Tláskala, s níž OSPDL ČLS JEP v minulosti již opakovaně spolupracovala i na jiných úspěšných vzdělávacích akcích.

Více v článku

Zápis jednání výboru OSPDL ČLS JEP ze dne 23.4.2021 za účasti regionálních zástupců (regiovýbor)

Zápis z jednání výboru ze dne 23. 4. 2021 za účasti regionálních zástupců

Více v článku

Vzdělávací akce pro PLDD v roce 2021

V minulém roce nás koronavirus donutil naše vzdělávací akce výrazně zredukovat a změnit formu seminářů na distanční. Přesto i v tomto roce budeme pokračovat ve vzdělávání jako v letech předešlých. A to přesto, že je jasné, že ani v tomto roce bohužel nebude možné realizovat tak důležitý společenský rozměr našich akcí.

Více v článku

Na potvrzování zdravotního stavu před MŠ se ani v pandemii nic nemění

V loňském roce bylo s ohledem na počátek pandemie tehdy neznámé nemoci covid-19 umožněno nahradit vyjádření lékaře kopií očkovacího průkazu společně s čestným prohlášením rodičů. Tato strategie se ukázala neúčinnou. Letos tedy budeme potvrzovat zdravotní stav a očkování dítěte před zápisem do mateřské školy tak jako obvykle. Přitom je jistě nutné klást velký důraz na dodržování nastavených epidemiologických a hygienických opatření.

Více v článku

My a oni v době koronakrize

Současná doba chtě nechtě člověka přiměje k přemýšlení, někdy až trochu filozofickému. Jsem hrdá na nás všechny praktické dětské lékaře, kteří jsme i v mimořádné epidemiologické situaci do jednoho pracovali, jak nejlépe umíme. Když na začátku nebyly k mání ochranné prostředky, sháněli jsme je, kde se dalo – a řada z nás si i „naběhla“, když objednala a předem zaplatila za něco, co pak nikdy nedostala. Protože jsme nemohli být v ordinacích bez ochranných prostředků, abychom nenakazili sebe ani druhé, pracovali jsme po telefonu – a tím jsme na sebe brali mnohem vyšší zodpovědnost, než když pacienta vidíme tváří v tvář v ordinaci.

Více v článku

Jihočeský kraj - odborné vzdělávání PLDD

V našem kraji v primární péči o děti a dorost pracuje 152 lékařů. Jsme jeden z největších krajů v České republice s řídkým osídlením obyvatelstva, a proto i vzdělávání praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD) cestou odborných seminářů není snadné. Pod záštitou odborné společnosti praktických

Více v článku

Z nových doporučení: diagnostika a léčba dětí s nočním pomočováním

Kolegyně MUDr. Pavla Hromádková a MUDr. Marie Kmoníčková nabízejí další nahlédnutí do Doporučení pro praxi, která sestavujeme ve výboru OSPDL ČLS JEP. Jejich cílem je poskytnout vám rychlá vodítka pro vaši práci Dnešním tématem je diagnostická rozvaha, jejímž hlavním cílem je rozpoznat, zda se jedná o monosymptomatickou noční enurézu (MNE), která může zůstat v kompetenci PLDD, a její léčba.

Více v článku

Sdílený výkon Edukace laktace

Rádi bychom vás upozornili na možnost sdílení kódu 34007 Edukace laktace. Na přípravě výkonu se podílela naše odborná společnost ve spolupráci se zástupci České neonatologicé společnosti ČLS JEP, jejíž odbornost je zároveň autorská. Nositelem výkonu jsou naše sestřičky, nutnou podmínkou je absolvování kurzu laktačního poradenství certifikovaného MZ ČR.

Více v článku

Novorozenecký screening sluchu v Plzeňském kraji

Cílem zavedení celoplošného screeningu sluchu je včasná diagnostika poruch sluchu, předcházení opožděnému vývoji řeči a zajištění adekvátního sociálního postavení dítěte ve společnosti. Je důležité, aby děti byly vyšetřovány ihned v porodnici, protože zde můžeme vyšetřit všechny narozené děti, a tím plošně zajistit brzké odhalení závažných sluchových vad.

Více v článku

I pro ty nejmenší platí: vyšší hmotnost = vyšší tlak

Nadváha u dětí mladších čtyř let zdvojnásobuje riziko hypertenze po dosažení šesti let věku a predisponuje děti k infarktu myokardu a cévní mozkové příhodě v dospělosti. Toje hlavní zjištění studie publikované 13. června v recentním vydání časopisu Evropské kardiologické společnosti (ESC) European Journal of PreventiveCardiology,

Více v článku

Přehled léků klinicky zkoušených v indikaci COVID-19

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) publikoval článek, ve kterém zveřejnil přehled léčiv zkoušených pro léčbu COVID-19. Ve všech případech se jedná pouze o experimentální léčbu. Žádné z léčiv není zatím oficiálně schváleno (registrováno) k léčbě nemoci COVID-19. Uvažované přípravky, pokud jsou registrovány, jsou obvykle určeny k léčbě jiných onemocnění, a proto jakékoliv

Více v článku

Nadýchané pohádky pro slané i sladké děti

Pokud ještě přemýšlíte o vánočních dárcích na poslední chvíli, pacientská organizace Klub cystické fibrózy má pro Vás originální námět.Dechberoucí pohádky Arnošta Goldflama, Petry Soukupové, Petra Stančíka, Jiřího Stracha, Milady Rezkové, Bogdana Trojaka

Více v článku

Také k vám „přiletěl“ syndrom ústa-ruka-noha?

V západočeském regionu nám aktuálně vrtá hlavou výskyt virového onemocnění s kožními a slizničními projevy, tzv. syndrom ústa-ruka-noha. Máme toho opravdu „požehnaně“, zejména v mateřských školách. Mám pocit, že to letos „přiletělo“ z Egypta a Turecka. Také jsem zaznamenala větší výskyt impetiga, a to bylo zase z Chorvatska.

Více v článku

Šance pro nevyléčitelně nemocné děti

Dětskou paliativní péčí se rozumí aktivní komplexní péče o dítě s život limitujícím či život ohrožujícím onemocněním. Je to péče týmová, jejíž nedílnou součástí je nejen složka zdravotní, ale i sociální, psychologická, etická či spirituální. Zahrnuje potřeby nejen nemocného dítěte, ale také celé jeho rodiny.

Více v článku

Novinky ve spánkové medicíně

Jak jsme již dříve informovali, navázala naše odborná společnost spolupráci s Českou společností pro výzkum spánku a spánkovou medicínu. Na předešlé setkání byla delegována MUDr. Jana Tomčalová a první setkání se spánkovou medicínou bylo více než zajímavé.

Více v článku

Zápis jednání výboru OSPDL ČLS JEP za účasti regionálních zástupců ze dne 26. 4. 2019

1. REGIONÁLNÍ PROBLEMATIKAOpětovně jsou potíže s omlouváním žáků z vyučování – postoj OSPDL se nemění, jedná se spíše o problematiku profesní. V mnoha krajích opět řešeno zajištění LPS – modelů je mnoho, řeší SPLDD.‍2. OBORInformace o počtu rezidenčních míst a žádostech o akreditaci – oficiální informaci o pracovištích disponujících akreditací pro kmen pediatrie postrádáme.

Více v článku

Zápis výboru OSPDL ze dne 25. 10. 2018

1. OBOR Pediatrický kmen: námi připomínkováno, vyhláška na stránkách MZ ČR i tisková zpráva, ve vyhlášce v rámci programu vypadly oba kurzy pro PLDD – kurz očkování a antibiotická léčba –, chybí námi navržené podmínky pro akreditovaná pracoviště, jsou nestejné podmínky pro školitele – absolventy dosavadních oborů.

Více v článku

Vrozené a naučené v chování (podíl genů a zevních vlivů na rozvoj duševních poruch)

Video - Své kongresové sdělení v připojeném videu shrnuje prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., ředitel Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech a přednosta Kliniky psychiatrie a klinické psychologie 3. LF UK, Praha.

Více v článku

Doporučení ČVS k přeočkování pro COVID 4. dávkou

Česká vakcinologická společnost ČLS JEP na žádost Ministerstva zdravotnictví ČR vydala doporučení k přeočkování proti onemocnění COVID v budoucím období. V tuto chvíli je zřejmé, že můžeme v dohledné době očekávat další vlnu nemoci COVID. Velkou otázkou je chování aktuální varianty viru a také intenzita jakou vlna udeří. Doporučení k přeočkování všech od 12 let s důrazem na rizikové skupiny. Zatím doporučení nezmiňuje připravované upravené vakcíny proti COVID, které v současné době procházejí registračním řízení EMA.

Více v článku

Aktuálně - Změny v očkování

S novým rokem k nám do ordinací přišla další zásadní změna – tentokrát v oblasti očkování. Přinášíme přehled toho nejdůležitějšího. O všech novinkách se můžete dozvědět více, případně dostat odpověď na další dotazy na vzdělávacích akcích. Téma bylo akutně zařazeno na Managementy SPLDD na přelomu podzimu a zimy, nyní pokračuje v Pediatrických akademiích OSPDL, které tradičně začaly v březnu.

Více v článku

Ochota některých kolegů potvrzovat omluvenky je nepochopitelná

Trvalým problémem v naší každodenní praxi zůstává problematika omlouvání žáků ze školní docházky. Při diskusi se zástupci z regionů se ukazuje, že potíže jsou v celé republice. Stále jsou naši dětští pacienti nuceni dokládat nemoc coby důvod nepřítomnosti na vyučování potvrzením lékaře do omluvného listu nebo žákovské knížky. Nutno zdůraznit, že ani naše vlastní děti nejsou tohoto šikanózního postupu ušetřeny.

Více v článku

Kolostrum a podpora obranyschopnosti organismu

V doplňcích stravy se setkáme s kolostrem bovinním (kravské mlezivo), koncentrátem kobylího mleziva, dále je na trhu lamí, kozí a ovčí kolostrum ve formě kapslí, sirupů, tablet či prášku. Pouze kravské kolostrum však obsahuje všechny imunitní a růstové faktory, které se nacházejí v kolostru jiných savců, a proto jej také mohou i jiní savci včetně člověka se všemi výhodami užívat.

Více v článku

Pilotní projekt novorozeneckého screeningu SMA a SCID

Od 1. ledna letošního roku byl zahájen pilotní projekt novorozeneckého screeningu spinální svalové atrofie (SMA) a těžkého kombinovaného imunodeficitu (SCID). Aktuálně se jeho realizace týká především novorozeneckých oddělení. Pro PLDD je však důležité o něm vědět v případech, kdy doplňujeme odběr na vrozené poruchy metabolismu u dětí narozených mimo porodnici, dále když odběr v porodnici neproběhl z jiných důvodů, a také při tzv. re-screeningu a recall odběru.

Více v článku