Za komplikace s kredity pro členy SPLDD ČR se omlouváme, ale vinu necítíme

Cyklus podzimních Páteřních seminářů pomalu končí. Navzdory nepříznivé situaci, kdy jsme museli na poslední chvíli změnit téma i formu, jsme zatím zaznamenali příznivý ohlas. Radost nám kazí jen nečekané rozhodnutí výboru SPLDD ČR nepřeklopit kredity ČLS/ČLK Páteřních seminářů do systému SPLDD ČR, ačkoliv jsme již byli dohodnuti a přestože jsme se snažili domluvit s kolegy na automatickém překlopení po oznámení akcí, jak bylo dosud zvykem.

Více v článku

Z nových doporučení: diagnostika celiakie

S MUDr. Pavlou Hromádkovou procházíme další z Doporučení pro praxi PLDD – rychlá, stručná a aktuální vodítka připravovaná výborem OSPDL ČLS JEP. Dnes na téma diagnostiky celiakie – s upozorněním na některé významné změny oproti minulé praxi.

Více v článku

Syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi ve vazbě na COVID-19

Kolegové pediatři a dětští imunologové nás upozorňují, že v současné době je na ARO/JIP v ČR hospitalizováno okolo 15 dětí se závažným průběhem PIMS-TS. Lze předpokládat, že v následujících týdnech bude těchto dětí přibývat. V dokumentu, který zveřejňujeme, se autoři obracejí na dětské lékaře v první linii s návrhem algoritmu jak klinicky zhodnotití pacienta z hlediska možného rozvoje PIMS-TS a rozhodnout o jeho event. včasném odeslání do nemocnice.

Více v článku

Covidový podzim střídá covidová zima...

V souvislosti s plánovaným obnovením prezenční výuky ve školách je vhodné zamyslet se nad průběhem uplynulého období – a zamyslet se, co nás čeká dál. Algoritmus provádění antigenních testů významně rozšířil kritéria pro indikaci testu na COVID-19 (TT nad 37,3 °C, suchý kašel, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu). Nyní bychom tedy měli indikovat k testu všechny děti, které splní některé z těchto kritérií. Tím patrně dojde k značnému nárůstu počtu testovaných dětí.

Více v článku

Z nových doporučení: Horečka

S MUDr. Pavlou Hromádkovou budeme pravidelně procházet připravovaná Doporučení pro praxi PLDD. Některá z nich vycházejí z kapitol zbrusu nové učebnice Praktické dětské lékařství, na jejíž vydání se můžeme těšit pravděpodobně již v polovině prosince. Začínáme managementem srážení horečky v praxi PLDD.

Více v článku

Zápis výboru OSPDL ČLS JEP ze dne 15.10.2020

Přítomni: Dr. Šebková, Dr. Svobodová, Dr. Hromádková, Dr. Zíma, Dr. Cabrnochová

Více v článku

Omezení péče o duševní zdraví ve školách může děti dlouhodobě poškodit

Nadace RSJ a neziskové organizace Nevypusť duši a Linka bezpečí upozorňují, že zvažované omezení preventivních programů ve školách, ať už z důvodu výpadku financování, nebo kvůli preventivním epidemiologickým opatřením, by mohlo dlouhodobě negativně ovlivnit zdraví dětí a mládeže. MUDr. Šebková k tomu připomíná: „Mnozí z nás si pořád nepřipouštějí, že i somatické onemocnění je spojeno s psychickou nepohodou.“

Více v článku

Nový koronavirus SARS-CoV-2 a onemocnění covid-19

„Ze zkušenosti jistě všichni víme, že nedostatek kvalitních dat a informací představuje značný problém a omezuje náš úsudek a rozhodovací možnosti,“ píše v editorialu recentně vycházejícího Supplementa 1/2020 časopisu Farmakoterapeutická revue jeho editor a odborný garant MUDr. Milan Trojánek, a pokračuje: „Avšak možná větší problém nastává, máme-li informací příliš, zejména když je nedokážeme správně vyhodnotit. Rovněž tak směšování kvalitních vědeckých dat s osobními názory, pohledy a emocemi v odborné diskusi může snadno vést k šíření zavádějících teorií a vědeckých polopravd.“

Více v článku

…dnes na téma gynekologie dětí a dospívajících

V nové rubrice vyzpovídá MUDr. Alena Šebková, předsedkyně OSPDL ČLS JEP, každý měsíc zástupce některé z odborných společností, abychom se od nich dozvěděli novinky užitečné pro naši praxi a poznali jejich pohled na spolupráci s PLDD. Dnes si k rozhovoru pozvala MUDr. Janu Alešovou, předsedkyni výboru Sekce gynekologie dětí a dospívajících České gynekologické společnosti ČLS JEP.

Více v článku

…dnes na téma dětské a dorostové adiktologie

V nové rubrice vyzpovídáme každý měsíc zástupce některé z odborných společností, abychom se od nich dozvěděli novinky užitečné pro naši praxi a poznali jejich pohled na spolupráci s PLDD – a přidáme k tomu vždy nějaký zajímavý dokument z jejich oblasti. Dnes si MUDr. Alena Šebková k rozhovoru pozvala Mgr. Michaelu Štáfkovou, MBA, předsedkyni Sekce dětské a dorostové adiktologie Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP. Spolu s nimi nahlédneme i do aktuálně publikovaných (zatím jen národních) výsledků Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD 2019).

Více v článku

Volby do výboru a revizní komise OSPDL ČLS se blíží

V letošním roce končí další volební období OSPDL ČLS JEP. Na přelomu listopadu a prosince se budou konat kombinované (elektronicky a korespondenčně) volby do výboru a revizní komise pro období další. Volební komise se na vás všechny, členy naší odborné společnosti, v této souvislosti obrací s několika důležitými informacemi, které by rozhodně neměly ujít vaší pozornosti.

Více v článku

Páteřní semináře a covid-19 – i na podzim se sejdeme jen na webu

V tomto čísle Newsletteru jsme vás chtěli pozvat k podzimnímu cyklu Páteřních seminářů. Bohužel již několik týdnů letí vzhůru počty nakažených novým typem koronaviru. Kromě opětovné možnosti úředního zákazu všech společenských akcí musíme počítat také s pochopitelnými obavami účastníků z možné nákazy, a tedy s výrazně nižší návštěvností. Proto vás namísto pozvánky můžeme pouze informovat o zrušení podzimní části Páteřních seminářů a o jejich nahrazení sérií webinářů na stejné téma.

Více v článku

Sledujte prosím aktuální informace k covid-19 na našich stránkách

Již během léta jsme intenzivně spolupracovali na hledání řešení jak čelit v podzimním a zimním období epidemii covid-19. Ačkoliv jsme jen hlasem poradním, podařilo se nám přesvědčit úředníky MZ ČR, a nepřímo také MŠMT ČR, o nutnosti změnit přístup například ve věci vyžadování omluvenek a potvrzení od PLDD. Nyní se však již rozbíhá spirála dalších a dalších restriktivních opatření, lze tedy očekávat další nařízení a mimořádná opatření, která sníží sociální kontakt v populaci, aby byl omezen přenos nákazy. Nadále budeme přinášet nejnovější informace na webu naší odborné společnosti ospdl.eu.

Více v článku

Obor PLDD – už zase „o nás bez nás“

V lednovém vydání našeho Newsletteru Vám kolega Zdeněk Zíma přinesl zprávu z akreditační komise s titulkem „Osud vzdělávání PLDD je teď v rukou ministra“. Končila konstatováním, že „… v tuto chvíli zbývá jen vyčkat na rozhodnutí pana ministra, zda změní vyhlášku ve prospěch vzdělávání PLDD“.

Více v článku

Mapování užívání léčiv s antikonvulzivním účinkem u dětí do 3 let věku

v listopadu loňského roku jsme Vás informovali o tom, že OSPDL ČLS JEP zahájila spolupráci s projektem Conect4Children (c4c). Do tohoto projektu se zapojila i Univerzita Karlova dne 23. 12. 2017 v rámci iniciativy pro inovativní léčiva FP7 (IMI2) pro plánovací období 2018–2024. Farmakologický ústav 1. LF UK spolu s Klinikou dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN v Praze se staly koordinačním centrem pro Českou a Slovenskou republiku. 

Více v článku

Poptávka po „běžných“ vakcínách v EU roste – a vývoj té proti COVID-19 jde do finále

Pandemie COVID-19 je aktuálně v chronické fázi, ordinace jsou připraveny, děti, které byly izolované od školních kolektivů, jsou odpočaté a bez příznaků běžných infekčních onemocnění – ideální situace pro návrat k povinným i nepovinným očkováním. To je hlavní vzkaz široké veřejnosti z tiskové konference Asociace inovativního farmaceutického průmyslu konané 4. června s aktivní účastí naší odborné společnosti. 

Více v článku

Páteřní seminář – webcast na prázdniny

tradiční cyklus Páteřních seminářů OSPDL ČLS JEP zasáhlo omezení společenských a vzdělávacích akcí kvůli šíření onemocnění virem SARS-COV-2 krátce po jejich začátku. Na poslední chvíli stihl ještě proběhnout seminář v jihočeském regionu tematicky zaměřený na psychosomatiku, a další jsme museli z bezpečnostních důvodů odložit.

Více v článku

Děkujeme za pomoc při hledání nových forem

v květnovém vydání našeho Newsletteru jsme Vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku na téma jak i v nelehké pandemické době pokračovat v celoživotním vzdělávání. Dříve vzácné elektronické formy vzdělávání byly ze dne na den prakticky jedinou možností jak naší členské základně přinášet odborné informace. 

Více v článku

SZÚ: Zánětlivý multisystémový syndrom a infekce SARS-CoV-2 u dětí

V zemích s vysokým výskytem onemocnění COVID-19 byly v Evropě i ve Spojených státech hlášeny případy dětí hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče pro vzácný zánětlivý multisystémový syndrom dětí (PIMS – paediatric inflammatory multisystem syndrom). Projevy onemocnění jsou kombinací příznaků typických pro Kawasakiho syndrom (KD, kód onemocnění dle Mezinárodní klasifikace nemocí M30.3)

Více v článku

Pomozte nám hledat nové formy

v současné době se snažíme nalézt ztracenou rovnováhu po prvním kole střetnutí naší civilizace s koronavirovou nákazou. Jak ukazují obtíže při návratu dětí do škol, nebude to snadné a náš život nejspíš již nikdy nebude stejný jako předtím. Ani oblast, která je hlavní náplní naší odborné společnosti, tedy postgraduální vzdělávání, nezůstala ušetřena.

Více v článku

Mapování užívání léčiv s antikonvulzivním účinkem u dětí do 3 let věku

v listopadu loňského roku jsme Vás informovali o tom, že OSPDL ČLS JEP zahájila spolupráci s projektem Conect4Children (c4c). Do tohoto projektu se zapojila i Univerzita Karlova dne 23. 12. 2017 v rámci iniciativy pro inovativní léčiva FP7 (IMI2) pro plánovací období 2018–2024. Farmakologický ústav 1. LF UK spolu s Klinikou dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN v Praze se staly koordinačním centrem pro Českou a Slovenskou republiku.

Více v článku

Stanovisko k testování pacientů na onemocnění COVID-19

Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP ve spolupráci s Národní referenční laboratoří pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění SZÚ, podpořené Laboratorní skupinou COVID MZ, vydaly na počátku května stanovisko k testování pacientů na onemocnění COVID-19. Plyne z něj následující: 

Více v článku

O činnosti výboru OSPDL ČLS JEP v době mimořádných opatření – „to hlavní“

* Na webových stránkách naší odborné společnosti jste po celou dobu trvání koronavirové krize nacházeli ty nejaktuálnější informace – od těch odborných až po organizační. Velké poděkování si zasluhuje kolega Zdeněk Zíma, který je pro nás všechny denně připravoval – a připravuje i nadále, jak se sami můžete přesvědčit na webu ospdl.eu.

Více v článku

Ohlédnutí za letošní Pediatrickou akademií

Ve čtvrtek 14. května se uskutečnil poslední seminář z cyklu Pediatrické akademie 2020. Hlavními tématy byly očkování, meningokoková onemocnění, COVID-19 u dětí a těhotných, vitamin D a prevence rizikového chování v dětství a adolescenci.

Více v článku

Novinky o koronaviru: Děti se snadno nenakazí a v Číně se šíří nová varianta

Podle dosud nerecenzované a nepublikované metaanalýzy, kterou vypracovali autoři z University College London a London School of Hygiene and Tropical Medicine, mají děti a mladí dospělí, tedy osoby do 18–20 let věku, o 56 % nižší pravděpodobnost nákazy novým koronavirem SARS-CoV-2 než dospělí (osoby starší 20 let). Informovala o tom BBC. Pro nedostatek dat nebylo možno ověřit, zda se riziko navzájem liší i mezi dětmi, dospívajícími a mladými dospělými.

Více v článku

Včasný záchyt PAS v ordinacích PLDD – příště více zájmu?

Pod názvem uvedeným v titulku proběhl v březnu v rámci vzdělávání IPVZ první kurs určený všem, kteří se zabývají problematikou PAS. Sál byl zaplněn, bohužel nikoli dětskými praktiky (přišla pouze jedna mladá paní kolegyně…), ale především psychology a klinickými logopedy.

Více v článku

O Páteřní semináře a další akce nepřijdete ani v době koronavirové

Pandemie koronavirové nákazy zasáhla celý svět, a ani vzdělávání praktických dětských lékařů nezůstalo ušetřeno. V měsících březnu a dubnu plánovala naše odborná společnost uspořádat cyklus sedmi jarních Páteřních seminářů. Bohužel stihl proběhnout pouze seminář v Českých Budějovicích. Po těžkém zvažování jsme se rozhodli přesunout plánovaný program do nových termínů v měsíci listopadu. Bylo nám ale jasné, že umístit všech 7 seminářů do podzimních termínů není možné. Proto jsme využili toho, že téma nefrologie a urologie nevyžaduje přímý kontakt přednášejícího s posluchači, a rozhodli se část seminářů převést do formy webcastu. Jsme si vědomi toho, že ačkoliv je tato forma v poslední době hojně využívaná, pro část lékařů nemusí být zcela komfortní. Proto 3 semináře zachováme a proběhnou tradiční formou. 

Více v článku

Kožní a jiné atypické příznaky COVID-19 (nejen) u dětí

Zalistovali jsme v odborných časopisech z posledního týdne a vybrali pro vás informace, které rozšiřují aktuální poznání o infekci koronavirem SARS-CoV-2 novým, dosud nepopsaným směrem – všechny však bude nutné ještě ověřit v klinických studiích.

Více v článku

Předoperační vyšetření při pandemii COVID-19

Účel a náležitosti předoperačního vyšetření jsou dětským praktikům dobře známy. V současné době se však objevují požadavky na doplnění operačního vyšetření také vyšetřením na COVID-19. Požadavek operatér vysvětluje bezpečností operačního týmu. Nutno říci, že takový požadavek postrádá smysl. Předně je třeba rozlišovat mezi vyšetřením metodou PCR (tedy stanovením přítomnosti RNA viru v tělesných sekretech – nazofaryngeálním výtěru), sérologickým vyšetřením (stanovení protilátek proti SARS-CoV-2) a semikvantitativním vyšetřením rychlotestem.

Více v článku

Jak se nedostat do karantény – můžeme předejít nezodpovědnému chování?

Vzhledem k postupnému uvolňování karanténních opatření je pravděpodobné, že opět naroste frekvence fyzických kontaktů s pacienty a rodiči v našich ordinacích. Po přísných opatřeních na počátku epidemie COVID-19 se zdá, že v současné době naši pacienti ztrácejí ostych před nákazou.

Více v článku

Péče o novorozence v podmínkách současné epidemiologické situace

Vydáno dne 3. 4. 2020 A/ Fyziologický novorozenec propuštěný po 72 hodinách Řídí se vyhláškou, lze provést návštěvu v rodině za předpokladu: 1. Negativní COVID anamnézy, nepřítomnosti onemocnění v rodině

Více v článku

My a oni v době koronakrize

Současná doba chtě nechtě člověka přiměje k přemýšlení, někdy až trochu filozofickému. Jsem hrdá na nás všechny praktické dětské lékaře, kteří jsme i v mimořádné epidemiologické situaci do jednoho pracovali, jak nejlépe umíme. Když na začátku nebyly k mání ochranné prostředky, sháněli jsme je, kde se dalo – a řada z nás si i „naběhla“, když objednala a předem zaplatila za něco, co pak nikdy nedostala. Protože jsme nemohli být v ordinacích bez ochranných prostředků, abychom nenakazili sebe ani druhé, pracovali jsme po telefonu – a tím jsme na sebe brali mnohem vyšší zodpovědnost, než když pacienta vidíme tváří v tvář v ordinaci.

Více v článku

Epidemie před staletími: útěk do Krkonoš za bylinkáři a „čerstvým poujetřím“

Krkonoše, ve smyslu území dnešního Krkonošského národního parku (KRNAP) s jeho ochranným pásmem, patří k oblastem, kde si v minulosti velké epidemie nemocí vybíraly menší daň na životech než v podhůří, řekl v rozhovoru pro ČTK Michal Skalka ze Správy KRNAP. Proto se nediví, když někteří lidé z měst, stejně jako před staletími, hledají nyní v Krkonoších odpočinek a azyl.

Více v článku

Streptococcus salivarius K12 a COVID-19

Kvůli nedávnému vypuknutí COVID-19 jsme obdrželi několik otázek, zda patentovaná probiotická bakterie Streptococcus salivariusK12 lze použít k ochraně a léčbě coronavirové infekce.

Více v článku

O vzácných onemocněních – desatero pro PLDD

Jako vzácné se označuje onemocnění, které se vyskytuje u méně než 5 lidí z deseti tisíc. Jde tedy o pár desítek maximálně stovek pacientů s jednou vzácnou diagnózou v celé ČR. Jenže to není marginální problém. Vzácných onemocnění jsou tisíce, takže celkem postihují asi 5 % obyvatel.

Více v článku

Přehled léků klinicky zkoušených v indikaci COVID-19

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) publikoval článek, ve kterém zveřejnil přehled léčiv zkoušených pro léčbu COVID-19. Ve všech případech se jedná pouze o experimentální léčbu. Žádné z léčiv není zatím oficiálně schváleno (registrováno) k léčbě nemoci COVID-19. Uvažované přípravky, pokud jsou registrovány, jsou obvykle určeny k léčbě jiných onemocnění, a proto jakékoliv

Více v článku

Zápis jednání výboru OSPDL ČLS JEP dne 31. 1. 2020 za účasti regionálních zástupců

Přítomni (bez titulů): Šebková, Zíma, Cabrnochová, Hromádková, Svobodová, Verdánová, Letáková, Tvrdoňová

Více v článku

Zápis jednání výboru OSPDL ČLS JEP dne 13.12.2019 za účasti regionálních zástupců

Přítomni (bez titulů): Šebková, Zíma, Cabrnochová, Hromádková, Verdánová, Tomčalová, Šandová, Mendelová, Aronová, TvrdoňováOmluveni: Svobodová, Kmoníčková, Letáková, Haasová, Vitoušová, Štádler, Procházka

Více v článku

Kvalita léčby vzácných onemocnění záleží na štěstí – to je třeba změnit

Poslední únorový den je připomínán jako Den vzácných onemocnění. „Jako vzácné se označuje onemocnění, které se vyskytuje u méně než 5 lidí z deseti tisíc. Jde tedy maximálně o pár stovek pacientů s jednou vzácnou diagnózou v celé ČR. Jenže to není marginální problém.

Více v článku

Čisté zuby = zdravé srdce aneb Co se v mládí naučíš...

Častější čištění zubů snižuje riziko fibrilace síní a srdečního selhání, vyplývá ze studie publikované v Journal of Preventive Cardiology, oficiálním časopisu Evropské kardiologické společnosti (European Society of Cardiology, ESC).

Více v článku

Včasný záchyt poruch autistického spektra v ordinacích PLDD

Kurz (číslo akce: 22010110) je určen pro praktické lékaře pro děti a dorost, dětské lékaře, dětské neurology,klinické psychology a klinické logopedy. Uskuteční se 11. března od 8.00 do 16.30 h. Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4

Více v článku

Otevřený dopis předsedovi Rady vlády pro lidská práva ze dne 17. 2.

Vážený pane premiére, obracíme se na Vás otevřeným dopisem jako na předsedu Rady vlády pro lidská práva z důvodu naší zásadní a dlouhodobé nespokojenosti s fungováním a výsledky Odborné skupiny pro komplexní řešení problematiky osob s PAS (dále OS PAS) zřízené při Vládním výboru pro osoby se

Více v článku

Domácí umělá plicní ventilace – dva nové kódy pro PLDD

Po kladném vyhodnocení dvojitého pilotního projektu zahájily na konci roku 2019 zdravotní pojišťovny program domácí umělé plicní ventilace (DUPV). Program je pokračováním následné (dlouhodobé) intenzivní péče u pacientů, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný, ale přetrvává závislost na umělé plicní ventilaci. Kandidáty jsou pacienti

Více v článku

Byl vydán upravený algoritmus vyšetření SARS-CoV-2

Pro případ, že se ve své ordinaci setkáte s pacienty s možnou zavlečenou infekcí SARS-CoV-2, nebo s osobami s podezřením na onemocnění COVID-2019, přinášíme Vám aktualizovaný metodický materiál Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ. Tento přehledný a návodný dokument, který se průběžně mění podle epidemiologické situace v ostatních zemích, si můžete stáhnout ZDE. ODKAZ na Nws02_Koronavirus_Algoritmus

Více v článku

Význam odborných společností a poslání OSPDL

Mít svoje zastoupení v České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně je ctí každého oboru, odbornosti či segmentu lékařské péče. O přijetí odborné společnosti do ČLS JEP rozhoduje shromáždění ČLS JEP a není vždy pravidlem, že je odborná společnost přijata. Musí splňovat pravidla, včetně odborného poslání.

Více v článku

Koronavirus

Koronavirus 2019-nCoV: hodnocení rizikaZačali jsme pro vás sledovat tři hlavní zdroje globální epidemiologických a bezpečnostních informací týkajících se aktuální situace v souvislosti s infekcí tzv. novým koronavirem 2019-nCoV. V den uzávěrky tohoto vydání Newsletteru OSPDL byla situace hodnocena následovně:

Více v článku

Samoa zavřela odpírače očkování do vězení

Samoa zavřela odpírače očkování do vězení Polynéský stát Samoa nechal 6. prosince zatknout tamního antivakcinačního aktivistu Edwina Tamasese.Byl obviněn z podněcování odporu proti nařízení o povinném očkování proti spalničkám, které vláda přijala v situaci probíhající epidemie této nemoci. Spalničkám od října do prosince ve státě Samoa podlehlo 63 osob, převážně malých dětí.

Více v článku

Na co potřebuje komora moji (vaši) plnou moc?!

V posledních dnech mne překvapily opakované žádosti České lékařské komory o udělení plné moci k zastupování při dohodovacím řízení. Na tradiční výzvu v časopise ČLK Tempus medicorum jsem si již zvykl a beru ji jako jeho neoddělitelný kolorit. Cílené oslovení e-mailem je však pro mne novinkou. Ještě větším překvapením je žádost cílená přímo na soukromé lékaře. Když mi přišel tento e-mail potřetí, začala mi urputnost nabídky

Více v článku

Osud vzdělávání PLDD je teď v rukou ministra

Akreditační komise nového oboru pediatrie byla jmenována již několik měsíců po vzniku oboru a poprvé se sešla 30. 8. 2017. Pan ministr ustanovil komisi složenou na návrh České lékařské komory, České pediatrické společnosti ČLS JEP a Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP, od každé rovným dílem. Předsedkyní komise byla zvolena doc. Houšťková, místopředsedkyní MUDr. Cabrnochová.

Více v článku

Pokuty za neočkování v Evropě fungují, ale mají své limity

Časopis Pediatrics přináší ve svém prvním letošním vydání výsledky epidemiologické studie (Olivia Vaz et al.), podle nichž je povinné očkování v evropských zemích prokazatelně spojeno s vyšší mírou imunizace populace a nižším výskytem případů spalniček a černého kašle.

Více v článku

Co vědí zdravotníci v Evropě o antibiotikách a antibiotické rezistenci?

Centrální koordinační skupina Národního antibiotického programu (CKS NAP) ve spolupráci s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP), Státním zdravotním ústavem (SZÚ), Kanceláří Světové zdravotnické organizace v ČR (WHO)

Více v článku

Každý pátý dospívající má prediabetes? V USA již ano...

Prediabetes je klinická jednotka definovaná jako zvýšení glykémie nad normální rozmezí, které však ještě nedosahuje diagnostických kriterií diabetu. Jde o stav, který předchází diabetu 2. typu a sám o sobě zvyšuje riziko jeho rozvoje, stejně jako riziko kardiovaskulárních onemocnění a riziko onkologických onemocnění. Zahrnuje jak zvýšení hraniční glykémie nalačno, tak poruchu glukózové tolerance, popř. kombinaci obojího.

Více v článku

Nadýchané pohádky pro slané i sladké děti

Pokud ještě přemýšlíte o vánočních dárcích na poslední chvíli, pacientská organizace Klub cystické fibrózy má pro Vás originální námět.Dechberoucí pohádky Arnošta Goldflama, Petry Soukupové, Petra Stančíka, Jiřího Stracha, Milady Rezkové, Bogdana Trojaka

Více v článku

ZDRAVOTNICKÉ FÓRUM

Zkušenosti českých dětí s tabákem a alkoholem / Vracíme se k programu Zdravotnického fóra, které se konalo 23. listopadu pod záštitou ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha a s odbornou garancí předsedkyně OSPDL ČLS JEP, letos na téma Prevence rizikového chování dětí a mladistvých.

Více v článku

Kdy (ne)jet na pohotovost?

Zdraví našich blízkých, a především našich dětí je pro nás to nejdůležitější. Úraz či nemoc našich dětí jsou proto vždy spojeny s mimořádnou emoční zátěží. Především pro laiky je tedy obtížné zachovat chladnou hlavu a jednat s rozmyslem.

Více v článku

Zápis z jednání výboru OSPDL ČLS JEP dne 20.11.2019

Zápis z jednání výboru OSPDL ČLS JEP dne 20.11.2019Přítomni (bez titulů): Šebková, Zíma, Svobodová, Carbnochová, HromádkováNepřítomni, omluveni: 0

Více v článku

Nutriční poradenství v ordinacích PLDD

dovolte mi, abychom Vám připomněli dotazník NutriCHEQ, který jsme ve spolupráci s Nadací 1000 dní a Společností pro výživu vytvořili v roce 2015 na základě Studie o stravovacích návycích batolat v České republice.

Více v článku

Zpráva o reformě primární péče

Ve čtvrtek 12. prosince se konala, dá se říci, bilanční schůzka členů pracovní skupiny pro reformu primární péče na ministerstvu zdravotnictví. Kdo čte média praktických lékařů, ať dětských či dospělých, a dění sleduje, o reformě má jistě určité povědomí.

Více v článku

Medici PRO Očkování

„Jako studenti medicíny cítíme odpovědnost za vývoj zdravotní situace v ČR, ke kterému negativně přispívá klesající proočkovanost a zvyšující se výskyt chorob, kterým lze díky očkování předcházet. Pokud by se situace i nadále vyvíjela v současném trendu, reálně hrozí návrat infekcí, se kterými se v ČR nesetkáváme. Proto jsme se rozhodli přispět ke zvrácení tohoto trendu a jednat,“ píše se v prohlášení studentů 2. LF UK zapojených do projektu Medici PRO Očkování.

Více v článku

Conect4Children: společně v klinické farmakologii v pediatrii a neonatologii

Výboru OSPDL ČLS JEP byl na jeho jednání 20. listopadu představen projekt Conect4Children(c4c), jehož cílem je vytvořit celoevropskou síť klinických center pro vzdělání a provádění neonatologických a pediatrických klinických hodnocení. Do projektu naplánovaného na roky 2018–2024 je ve dvaceti zemích Evropy zapojeno 34 akademických center, mezi nimi i Univerzita Karlova, a 10 komerčních partnerů. Koordinačním centrem pro Českou a Slovenskou republiku je Farmakologický ústav 1. LF a VFN v Praze spolu s Klinikou dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN v Praze. Projekt, který se realizuje v rámci iniciativy pro inovativní léčiva (IMI2), je spolufinancován Evropskou unií a evropským farmaceutickým průmyslem.

Více v článku

Nemocné dítě – průvodce pro rodiče

Tým zkušených pediatrů i lékařů jiných odborností pod vedením profesora Velemínského připravil pro zvídavé maminky a tatínky netradiční publikaci nazvanou Nemocné dítě – průvodce pro rodiče

Více v článku

Subkultury – skrytý svět našich dětí

Letošní konference Zdravotnické fórum proběhla 23. listopadu v Praze, tentokrát na téma Rizikové chování dětí a dospívajících. Jedná se o mimořádně zajímavou problematiku, proto mě jako účastníka zarazila spíše jen průměrná naplněnost sálu. Podrobněji se k této akci vrátíme v některém z dalších čísel Newsletteru, dnes tedy jen několik postřehů, jak jsem si je zaznamenal.

Více v článku

Užívání paracetamolu v těhotenství a riziko ADHD a PAS u dětí

Při analýze dat z Boston Birth Cohort, 20leté prospektivní kohortové studie zaměřené na identifikaci faktorů ovlivňujících v těhotenství a raném věku další vývoj dítěte, odhalil tým vedený Dr. Xiaobin Wangovou, MPH, z Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health v Baltimoru, USA, možnou souvislost mezi expozicí plodu v děloze acetaminofenu (paracetamolu) a pozdějšími neurovývojovými poruchami. Konkrétně u dětí, jejichž pupečníková krev obsahovala nejvyšší koncentrace paracetamolu a jeho metabolitů, byly později v porovnání s dětmi s nejnižšími hladinami těchto biomarkerů až trojnásobně častěji diagnostikovány poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) a poruchy autistického spektra (PAS). Tato zjištění publikovala Dr. Wangová 14. listopadu v časopisu JAMA Psychiatry.

Více v článku

Uživatele e-cigaret asi zabíjí acetát vitaminu E

Pravděpodobně první evropskou obětí elektronických cigaret je osmnáctiletý Belgičan, který počátkem listopadu zemřel v důsledku poškození a následného selhání plic. Šetření úmrtí stále probíhá, nicméně podle britského deníku The Telegraph již lékaři vyloučili všechna onemocnění a postižení připadající standardně v úvahu. Jediným zbývajícím vodítkem zůstává fakt, že chlapec dostal půl roku předtím ke svým 18. narozeninám elektronickou cigaretu, kterou hojně používal.

Více v článku

Studie: Otřesy mozku při středoškolském sportu

Zajímavou perličku jsme pro vás našli v on-line vydání časopisu Pediatrics z 14. října t. r. Ačkoli studie, kterou se svými kolegy provedl Dr. Zachary Y. Kerr, PhD, MPH, z University of North Carolina v Chapel Hill, popisuje situaci mezi středoškoláky v USA a díky tomu v ní figurují i sporty, které si v Evropě masovou popularitu nezískaly, celkové závěry jsou obecně rozhodně hodny zamyšlení.

Více v článku

Screeningy sluchu

V České republice aktuálně existuje screening sluchu novorozenců a další v 5 letech věku dítěte. Screening u novorozenců probíhá v mnoha porodnicích již od roku 2007 a v roce 2012 byl upraven metodickým pokynem ministerstva zdravotnictví. V současné době připravila pracovní skupina pod vedením profesora Chroboka novější znění, ve kterém byla upravena organizační stránka screeningu sluchu novorozenců. V této souvislosti proběhly 2. října t. r. v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR seminář a schůzka regionálních koordinátorů screeningu sluchu.

Více v článku

Novorozenecký screening sluchu v Plzeňském kraji

Cílem zavedení celoplošného screeningu sluchu je včasná diagnostika poruch sluchu, předcházení opožděnému vývoji řeči a zajištění adekvátního sociálního postavení dítěte ve společnosti. Je důležité, aby děti byly vyšetřovány ihned v porodnici, protože zde můžeme vyšetřit všechny narozené děti, a tím plošně zajistit brzké odhalení závažných sluchových vad.

Více v článku

Dětský lůžkový hospic není „dům na umírání“

Seminář Aktuální výzvy v dětské paliativní péči, pořádaný 16. září t. r. MUDr. Lumírem Kantorem, předsedou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR ve spolupráci s Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP, se zaměřil zejména na aktuální výzvy, které brání dalšímu rozvoji potřebné a kvalitní služby v této oblasti. Seminář otevřel mimo jiné i zásadní téma systémového řešení respitní a dlouhodobé lůžkové péče pro děti se závažným, život limitujícím onemocněním.

Více v článku

Zápis z jednání výboru OSPDL ČLS JEP za účasti regionálních zástupců konaného dne 18. 10. 2019

Přítomni (bez titulů): A. Šebková, E. Svobodová, H. Cabrnochová, Z. Zíma, P. Hromádková, D. Verdánová, M. Kmoníčková, J. Štádler, J. Tomčalová, B. Procházka, P. Tvrdoňová, J. AronováOmluveni: P. Haasová, D. Mendelová, H. Letáková

Více v článku

Kongres Evropské asociace pro paliativní péči (EAPC)

Kongres Evropské asociace pro paliativní péči (EAPC)V rámci projektu AVAST jsem se účastnila jako zástupce PLDD 16. celosvětového kongresu Evropské asociace pro paliativní péči, který se konal v Berlíně koncem května.

Více v článku

Změna pomocných látek u přípravku Euthyrox

V České republice máme pro substituční a isohormonální léčbu onemocnění štítné žlázy k dispozici přípravky s obsahem L-thyroxinu od dvou výrobců – Euthyrox a Letrox. Donedávna byl mezi nimi zásadní rozdíl v nosném vehikulu léčivé látky, které u jednoho z nich vylučovalo užití léku u osob s intolerancí laktózy. Od října 2019 však už nebude obsahovat laktózu ani Euthyrox. 

Více v článku

Doporučení pro suplementaci vitaminu D

Po téměř třech letech práce se podařilo nalézt konsenzus mezi ČPS a OSPDL na národním doporučení k podávání vitamínu D dětem. Do této chvíle jsme měli k dispozici pouze metodický pokyn MZ z minulého tisíciletí, který vycházel z tehdejších poznatků o možnostech prevence křivice z nedostatku vitaminu D. Protože se medicína bouřlivě rozvíjí, dospěli jsme k závěru, že tento stav už nyní není dostatečný. Ve vzájemné spolupráci obou českých pediatrických společností tak vzniklo doporučení, jež sice z předchozího stavu vychází, ale současně reflektuje i nový vývoj. 

Více v článku

Očkování se stalo obětí svého vlastního úspěchu 

Milé čtenářky a milí čtenáři Babyonline,i když to vypadá, že o očkování toho bylo napsáno i řečeno již spoustu, tak to stále nestačí. Mnoho z vás může mít stále pochybnosti nebo nezodpovězené dotazy. U mě je to spíše tak, že čím více do problematiky pronikám, tím více si myslím, že o ní nic nevím a napadají mě stále nové a nové otázky.

Více v článku

Vyjádření České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně k tiskové konferenci zdravotnických odborů

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně velmi oceňuje, že současný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch vytvořil spravedlivé podmínky pro to, aby dohodovací řízení mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami o hodnotě bodu a výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného

Více v článku

Péče o děti a dorost s duševní poruchou v ČR

Společná tisková konference Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP, Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Asociace dětské a dorostové psychiatrie, z. s., konaná v pražském Lékařském domě 26. září, upozornila na některé systémové, ale i ryze praktické otázky spojené s péčí o duševní zdraví dětí a dorostu v ČR.

Více v článku

Vyslechnuto v Senátu

Dne 20. května proběhlo v reprezentativních prostorách Senátu Parlamentu ČR veřejné slyšení na téma Podpora kojení. V auditoriu bylo hojné zastoupení představitelek zájmových sdružení a občanských společností prosazujících větší zájem společnosti o problematiku kojení. Nechyběli ani zástupci odborných společností ČLS JEP a ministerstva zdravotnictví. Celé slyšení bylo hojně podporováno neziskovou organizací Spokojení, a to včetně spolupráce na organizaci.

Více v článku

„Always use head, never forget heart!“ aneb dětskápaliativní péče ve Velké Británii (2)

Dětské paliativní péče neznamená jen zvládnout umírání dětí. Podle definice WHO z r. 2002 je paliativa přístup, který zlepšuje kvalitu života pacienta i rodiny, kteří čelí problémům spojeným s život ohrožujícím či život limitujícím onemocněním, a to prevencí a zmírňováním utrpení, dokonalým zhodnocením léčby a mírněním bolesti a další problémů psychosociálních, fyzických, ale i duchovních.

Více v článku

Rezidenti 2019

Vážení rezidenti, úkolem odborných společností je být garantem vzdělávání v příslušném oboru. Alespoň já to tak vnímám a snažím se vést společnost tímto směrem. V současnosti cítím jako prioritu vzdělávání vás, mladých kolegů. Kromě snahy o nápravu škod, které vznikly zrušením specializačního vzdělávání v oboru PLDD, se bude OSPDL ČLS JEP odborně podílet na tomto novém formátu vzdělávání.

Více v článku

K tomu,co jsme se naučili, je třeba přidat i zdravý rozum

Jedná se o obor nadstavbový k základnímu oboru gynekologie a porodnictví. Je to obor nesmírně rozsáhlý, složitý, ale zajímavý a krásný, zabývající se vztahem močové soustavy, zejména dolních cest močových, ke gynekologickým orgánům. Není to žádná „kabinetní interna“, ale poctivá plastická chirurgie celého podbřišku, která se mnohdy snaží dát do pořádku, co bylo poničeno třeba porodem, těžkou prací, předchozími operacemi apod. Další velkou oblastí, kterou řešíme, jsou infekce močových cest, zejména ty recidivující nebo často se opakující

Více v článku

I pro ty nejmenší platí: vyšší hmotnost = vyšší tlak

Nadváha u dětí mladších čtyř let zdvojnásobuje riziko hypertenze po dosažení šesti let věku a predisponuje děti k infarktu myokardu a cévní mozkové příhodě v dospělosti. Toje hlavní zjištění studie publikované 13. června v recentním vydání časopisu Evropské kardiologické společnosti (ESC) European Journal of PreventiveCardiology,

Více v článku

New York zakázal odmítat vakcíny proti spalničkám kvůli víře.

Echo24, 14. června 2019 Zákonodárci v americkém státě New York kvůli epidemii spalniček zrušili výjimky, které umožňovaly z náboženských důvodů odmítnout očkování. Informoval o tom deník The Guardian. V USA se od letošního roku spalničkami nakazilo přes tisíc lidí, což je nejvíce od roku 1992.

Více v článku

Očkovací centra – každé uzavření bez náhrady je pro nás problém

Po nedávném uzavření očkovacího centra ve FN Motol se opakovaně potýkáme s otázkou, s kým konzultovat nejasnosti při očkování. Toto očkovací centrum poskytovalo konziliární služby nejen pacientům z Prahy, ale i konzultace a pomoc praktickým dětským lékařům z celých Čech. Jeho uzavření tedy logicky vyvolává otázky, jak jej nahradit. Pro zmapování situace jsme oslovili kolegy v regionech.

Více v článku

Informace z jednání výboru OSPDL ČLS JEP ze dne 9. 5. 2019

Přítomni: Šebková, Svobodová, Cabrnochová, Zíma Hosté: Verdánová, Tomčalová Omluveni: Tomanová

Více v článku

„Always use head, never forget heart!“ aneb dětská paliativní péče ve VelkéBritánii

V dubnu letošního roku jsem coby pediatr primární péče byla přizvána k pracovní návštěvě Martin House Hospice v Boston Spa nedaleko Leedsu v severníAnglii. Cesta ve společnosti čtyřčlenného týmu z výboru Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP, která se uskutečnila díky její spolupráci s OSPDL ČLS JEP, byla velmi obohacující. Umožnila mi hlouběji nahlédnout do této problematiky a uvědomit si, jak důležité je dané odvětví formovat a rozvíjet i jak potenciální důležitou úlohu v něm mohou sehrát PLDD. 

Více v článku

Pasivní kouření zvyšuje riziko hypertenze u dětí

Již dřívější studie poukázaly na fakt, že expozice pasivnímu kouření v dětství má souvislost se vznikem malignit dětského věku, neurobehaviorálních poruch nebo preklinické aterosklerózy. Na výročním zasedání Pediatric Academic Societies 2019, které se uskutečnilo na přelomu dubna a května v americkém Baltimore, byly mj. prezentovány nové výsledky National Health and Nutrition Examination Survey (2007–2012)

Více v článku

Ohlédnutí za Česko-slovenskými mezioborovými dny

V pátek 17. a v sobotu 18. května se v krásném prostředí města Mikulov uskutečnil první ročník společné mezioborové konference se slovenskými kolegy. Na poprvé jsme se rozhodli pozvat ke spolupráci sexuology a gynekology pro děti, dorost i dospělé z obou stran česko-slovenské hranice. S dětskými gynekology to bylo dokonce báječné pokračování spolupráce započaté již před lety.

Více v článku

Trávicí potíže dětí do 1 roku – a jak je řešíte vy?

„Bolesti bříška“ patří v každé ordinaci k nejčastějším důvodům, pro který se rodiče novorozenců a kojenců obracejí na praktického dětského lékaře. Nejčastější bývá jejich výskyt mezi 3 týdny až 4 měsíci věku a příčin může být, jak známo, více – stejně jako způsobů řešení.Pomozte nám zmapovat, s jakými trávicími potížemi se u svých malých pacientů setkáváte nejčastěji právě vy. A také jak a čím je zpravidla řešíte – ať už jde o nadýmání, kojenecké koliky, průjmová onemocnění nebo třeba opatření při podávání antibiotik.

Více v článku

Terapie gastroezofageálního refluxu z pohledu léčebné rehabilitace

Gastroezofageální reflux (GER) a refluxní choroba jícnu (GERD) je choroba s neustále se zvyšující incidencí. Je mnoho možných faktorů, které četnost této choroby navyšují, od pokročilé diagnostiky (zlepšený záchyt) přes změnu stravy a pohybového režimu až po psychosociální důvody. GERD se tak jeví jako civilizační onemocnění, neboť incidence roste společně se změnou společnosti a se změnou určitých sociálních stereotypů. Jednou z hlavních příčin nárůstu GERD je obecná dekondice – ta v etiopatogenezi GERD působí přes nárůst obezity, zhoršení tělesné výkonnosti a změny držení těla(sedavý způsob života = VDT).

Více v článku

Chová se divně – doktore, pomozte!

V posledních letech přibývá jak v záchranných službách, tak na urgentních příjmech tzv. psychosociálních urgencí. Označují se tak všechny stavy, které nesouvisejí se somatickou nemocí či poraněním, ale převažující původ je v psychické či v sociální oblasti. Psychická onemocnění zpravidla (s výjimkou dokonaných sebevražd) neohrožují pacienta na životě, významně však limitují kvalitu života nejen samotného pacienta, často i jeho rodiny. V prvním kontaktu s pacientem s viditelně problémovým chováním je potřeba symptomatický přístup a základní zvládnutí situace při zajištění bezpečnosti jak pro pacienta, tak často i pro personál a v případě urgentního příjmu i pro ostatní pacienty.

Více v článku

Problematika zajištění LPS – jednejme s otevřenou myslí

Problematika zajištění LPS – jednejme s otevřenou myslí Nejen v Českých Budějovicích, ale i v jiných městech se v poslední době objevují potíže se zajištěním dětských pohotovostí (LPS). Podle ohlasů z regionů se ukazuje, že podmínky a způsob zajištění LPS se liší nejen mezi jednotlivými kraji, ale i v rámci krajů. Jádrem potíží se však stává neochota části kolegů podílet se na zajištění LPS. K potížím pak dochází v okamžiku, kdy se změní místní podmínky (např. stávající provozovatel LPS se rozhodne ukončit svou činnost) a je třeba zajistit PLS jiným způsobem, nebo některý z dosud slouživších lékařů není schopen nebo ochoten dále pracovat.

Více v článku

Efektivní podpora zdraví osob ohrožených...

 ... chudobou a sociálním vyloučením. Tak zní celý názevprojektu, jehož garantem je Státní zdravotní ústav (SZÚ) a jehož cílem jepodporovat formou terénních intervencí rozhodování ve prospěch zdraví výšeuvedených skupin obyvatel.

Více v článku

Jednotně proti nejčastějším mýtům o očkování

A ještě jednou ztiskové konference věnované očkování. Díky ní se do sdělovacích prostředků(konečně!) dostalo i desatero nejčastějších mýtů o očkování a jejich vyvracení.Možná je četli i rodiče vašich malých pacientů – a budou se vás na ně ptát.Nabízíme vám je v plném znění, protože situace, kdy jsou sdělovací prostředkyna vaší/naší straně, je samozřejmě vhodné využít a hovořit o problematicestejnou řečí. Anebo si je prostě můžete vytisknout a rodičům je dát k dispozicia na přemýšlení...

Více v článku

Arašídové pokrmy u kojenců brání rozvoji alergie

Z aktualizovaného dokumentu American Academy of Pediatrics (AAP Report), zaměřeného na roli výživy kojenců v prevenci atopických onemocnění, mimo jiné vyplývá, že včasné zavedení arašídových pokrmů snižuje pozdější riziko vzniku potravinové alergie. Tato zpráva podporuje doporučení National Institute of Allergy and Infectious Diseases z roku 2017, které uvádí, že by arašídové pokrmy mohly být podávány již od 4–6 měsíců věku dítěte s těžkým ekzémem anebo alergií na vejce. U kojenců s mírným nebo středně závažným ekzémem mohou být zavedeny v 6 měsících a u těch bez anamnézy ekzémů nebo potravinové alergie kdykoli později podle uvážení rodičů.

Více v článku

Odmítání očkování = globální zdravotní hrozba

Hned šest rizik souvisejících s infekčními chorobami zařadila Světová zdravotnická organizace mezi 10 největších hrozeb pro globální zdraví v r. 2019. Jedná se o odmítání očkování, riziko chřipkové pandemie, rozvoj antimikrobiální rezistence a dále o infekce HIV, ebolou, a horečkou dengue. Minimálně první tři hrozby se tedy bezprostředně dotýkají i nás… „Bohužel, v zemích tzv. západní civilizace jsme ztratili pokoru k životu,“ konstatovala 18. dubna v průběhu tiskové konference věnované očkování obecně a konkrétně ochraně před invazivními pneumokokovými onemocněními MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D., z Kliniky infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha. Připomněla, že podle vydání listu The Guardian z 24. ledna letošního roku je až polovina (!) všech rodičů s malými dětmi vystavena dezinformacím o očkovacích látkách na sociálních sítích a že nejčastějším důvodem k tomu dítě neočkovat je strach z vedlejších účinků. „Přitom 2–3 miliony lidí ročně ve světě umírají na nemoci preventabilní očkováním a 1,5 milionu by mohlo být zachráněno už jen tím, kdyby proočkovanost populace dosáhla 90 a více procent,“ uvedla MUDr. Blechová.

Více v článku

Ochota některých kolegů potvrzovat omluvenky je nepochopitelná

Trvalým problémem v naší každodenní praxi zůstává problematika omlouvání žáků ze školní docházky. Při diskusi se zástupci z regionů se ukazuje, že potíže jsou v celé republice. Stále jsou naši dětští pacienti nuceni dokládat nemoc coby důvod nepřítomnosti na vyučování potvrzením lékaře do omluvného listu nebo žákovské knížky. Nutno zdůraznit, že ani naše vlastní děti nejsou tohoto šikanózního postupu ušetřeny.

Více v článku

Ohlédnutí za PedAk 2019

Ve čtvrtek 11. dubna v podvečer se v Praze uskutečnil poslední seminář z cyklu Pediatrické akademie 2019, vzdělávací platformy pro lékaře, jejíž historie sahá do roku 2013. Během letošního března a dubna proběhlo sedm seminářů v sedmi městech, kterých se zúčastnilo celkem 323 lékařů, nejvyšší účast byla v Plzni. Děkujeme všem sponzorujícím firmám, jmenovitě Biogen, GSK, Pfizer a Sanofi, díky nimž se tyto vzdělávací akce mohly uskutečnit, a především děkujeme všem účastníkům za jejich trvalý zájem.

Více v článku

Zápis jednání výboru OSPDL ČLS JEP za účasti regionálních zástupců ze dne 26. 4. 2019

1. REGIONÁLNÍ PROBLEMATIKAOpětovně jsou potíže s omlouváním žáků z vyučování – postoj OSPDL se nemění, jedná se spíše o problematiku profesní. V mnoha krajích opět řešeno zajištění LPS – modelů je mnoho, řeší SPLDD.‍2. OBORInformace o počtu rezidenčních míst a žádostech o akreditaci – oficiální informaci o pracovištích disponujících akreditací pro kmen pediatrie postrádáme.

Více v článku

Vrozené a naučené v chování (podíl genů a zevních vlivů na rozvoj duševních poruch)

Video - Své kongresové sdělení v připojeném videu shrnuje prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., ředitel Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech a přednosta Kliniky psychiatrie a klinické psychologie 3. LF UK, Praha.

Více v článku

Epidemie spalniček – zkušenost jedné ordinace

„V pátek 8. února byla v naší ordinaci vyšetřena 3letá holčička s teplotami, u které se následně prokázaly spalničky. Dívka byla hospitalizována na krajském infekčním oddělení, kde následně skončil i její 16měsíční bratr. Ani jedno dítě není na přání rodičů proti ničemu očkováno. Nakonec se spalničky potvrdily i u otce těchto dětí.

Více v článku

Zápis výboru OSPDL ČLS JEP ze dne 21. 3. 2019

1. OBORTisková konference na MZ ČR k připravované reformě primární péče (5. 3. 2019) – cílem je posílit roli praktických lékařů v systému. Pracovní skupina pro reformu primární péče nyní dokončila koncepční materiál změn primární péče v ČR.Žádosti o akreditace – o stavu informuje Dr. Zíma.

Více v článku