Vzdělávání v dětské paliativní péči

Sekce dětské paliativní péče ČSPM připravila pro rok 2022 opět řadu kurzů, letos poprvé ve spolupráci s Institutem Pallium.

Více v článku

Očkování vakcínou Boostrix !

Místo Adacelu bude v 5 letech aplikován Boostrix

Více v článku

Matodický pokyn screeningu sluchu MZ ČR

Poradou vedení MZ ČR schválený metodický pokyn screeningu sluchu novorozenců.

Více v článku

Výzva členům OSPDL: pomozte nám se sběrem dat o průběhu covid-19 a o očkování proti němu

Rádi bychom vás požádali o spolupráci při sběru informací o případech vážných průběhů onemocnění covid-19 a současně také o nežádoucích účincích po očkování proti němu. Poznání covid-19 se vyvíjí velmi turbulentně. Nejenom že se stále objevují nové poznatky o průběhu nemoci a jejím léčení, ale bedlivě sledujeme také nežádoucí účinky provázející masivní očkování proti ní. Situaci navíc komplikuje nestabilita viru SARS-CoV-2 a opakované mutace přinášející s sebou změny jeho chování.

Více v článku

Co by mělo zaznít na adresu očkování dětí proti covid-19

MUDr. Zdeněk Zíma ve svém komentáři úvodem píše: „Bytostně jsem zastáncem očkování jako takového a nevidím důvod, proč to zrovna v tuto chvíli měnit. Přesto se cítím být poněkud v úzkých, především z nedostatku informací. Protože se tématem covid-19 zabývám dlouhodobě, cítil jsem povinnost nalézt alespoň částečné odpovědi.“

Více v článku

Jak správně zajistit a technicky provést očkování dětí proti covid-19 ve věku od 5 do 11 let

MUDr. Alena Šebková a MUDr. Zdeněk Zíma pro vás připravili praktického průvodce správnou praxí očkování vakcínou Pfizer/Comirnaty určenou pro děti 5–11 let.

Více v článku

Co mě letos nejvíce zaujalo a doporučil/doporučila bych i kolegům

Požádali jsme členy pracovní publikační skupiny OSPDL ČLS JEP, aby se podělili o informace z té vzdělávací akce, které se zúčastnili a která je z letošního kalendáře akcí zaujala nejvíce.

Více v článku

Pandemii navzdory aneb co vše se událo v roce 2021

Přinášíme vám ohlédnutí za vzdělávacími akcemi pořádanými v uplynulém roce pod odbornou záštitou naší OSPDL ČLS JEP. Pojďte si společně s námi připomenout to nejdůležitější z nich – a naladit se tak i na témata, která pro vás ve spolupráci s naším partnerem ve vzdělání agenturou Ahou připravujeme pro rok následující.

Více v článku

Purpura jako projev post covid syndromu u dítěte

Děti mají často průběh covid-19 bezpříznakový, v průměru až v jedné pětině případů, nebo s lehkými respiračními projevy. Jak jsme virus postupně poznávali, byly však čím dál častěji – ať už izolovaně, nebo ve vzájemné kombinaci – popisovány symptomy i mimo respirační systém. MUDr. Jana Pelánová se podělila o případ ze své ordinace, kdy u dětského pacienta bylo pozorováno obtížně stavitelné krvácení z nosu a cca 3 týdny trvající purpuru s undulujícím průběhem jako v. s. projev long nebo post covid syndromu, pravděpodobně na podkladě chronické vaskulární léze.

Více v článku

Změna v nařizování karantény a testu po kontaktu s onemocněním covid-19

S platností od 29. listopadu se změnila metodika nařizování karantény a testu PCR na onemocnění covid-19. Změny se týkají např. karantény osob ve společné domácnosti v rizikovém kontaktu či nařizování zdravotního dohledu očkovaným v rizikovém kontaktu ve společné domácnosti. Nabízíme jejich výčet i s přehledným schématem postupu.

Více v článku

Adventní inspirace

Zalistovali jsme aktuálním vydáním Bulletinu Akademie pacientských organizací AIFP a vybrali pro vás několik předvánočních akcí, které potěší srdce i duši – a ještě díky nim můžete podpořit pacientské organizace v jejich činnosti. 

Více v článku

Doporučení pro praxi – Kojenecká výživa

Další edukační materiál z cyklu Edice OSPDL zpracovává – již tradičně formou „vypíchnutí“ těch nejdůležitějších informací, aby mohly být rychlým pomocníkem ve vašich ordinacích – téma kojenecké výživy a s ní související problematiky. Formou praktických rad rekapituluje doporučení pro výživu kojenců a batolat, provede vás diferenciální diagnostikou kojenecké koliky a bolestí břicha a samostatnou kapitolu věnuje problematice neprospívání.

Více v článku

Hledáme spolupracující lékaře pro „Zdraví dětí 2022“

Dlouhodobá spolupráce OSPDL ČLS JEP a Centra zdraví a životního prostředí na SZÚ přispěla v minulosti k získání naprosto jedinečných dat ohledně zdravotního stavu dětí v ČR. Nejen o prevalenci sledovaných ukazatelů, ale také o jejich vzájemné souvislosti, jako je např. rozdílný výskyt onemocnění a rizikových faktorů podle věku, pohlaví, socioekonomických podmínek rodiny atd. Tyto údaje rutinní zdravotní statistika nedokáže poskytnout. Bez nás, praktických lékařů pro děti a dorost, a bez naší důvěrné znalosti dětí a jejich rodinného a sociálního prostředí by nebylo nikdy možné podobné výzkumy uskutečnit. Na vaši pomoc teď čeká i studie „Zdraví dětí 2022“.

Více v článku

Podávání monoklonálních protilátek dětem s rizikem závažného průběhu covid-19

S raketově rostoucím počtem nakažených nemocí covid-19 stoupá také riziko onemocnění našich dětských pacientů s nějakým rizikovým faktorem pro těžký průběh nemoci. Proto bychom rádi připomněli kritéria léčby nemoci covid-19 pomocí monoklonálních protilátek u dětí (starších 12 let s rizikovými faktory závažného průběhu onemocnění). 

Více v článku

O mateřském mléce od A do Z

Na stejnojmenných webových stránkách můžete zhlédnout první sérii edukačních videí o aktuálních tématech, která řešíte ve své pediatrické praxi každý den. Jsou zde pro vás připravena více i méně známá fakta o mateřském mléce, zvláštní pozornost je věnovaná oligosacharidům mateřského mléka.

Více v článku

Zápis jednání výboru OSPDL ČLS JEP

Dne 1.10.2021 v Hradci Králové.

Více v článku

Konference Dětská výživa a obezita v praxi

Jako každý rok, i letos se v Praze koná konference Dětská výživa a obezita v praxi, tentokrát 19. listopadu v Domě zemědělské osvěty (Slezská 7, Praha 2-Vinohrady). Akci pořádá Společnost pro výživu pod vedením prim. MUDr. Petra Tláskala, s níž OSPDL ČLS JEP v minulosti již opakovaně spolupracovala i na jiných úspěšných vzdělávacích akcích.

Více v článku

Ke strategii poskytování zdravotní péče při nárůstu covid-19 v ČR

Ve stanovisku mezioborového panelu ČLS JEP se uvádí, že eradikaci nákazy virem SARS-CoV-2 v populaci nepovažuje za reálný cíl a doporučuje onemocnění covid-19 zařadit k dalším z řady přenosných onemocnění, na které se zdravotní systém musí přiměřeně adaptovat ve své struktuře a činnosti. Panel považuje za zásadní, aby zvýšení počtu pacientů s covid-19 nevedlo k redukci péče o jiná onemocnění.

Více v článku

Změny v nařizování karantény a izolace v souvislosti s covid-19

Od 25. října došlo ke změně dosavadní praxe nařizování karantény a izolace v souvislosti s covid-19. U kontaktů v rodině, o kterých se nová úprava nezmiňuje, je třeba postupovat jako dosud. Tedy provádíme test 5–7. den od pozitivního testu SARS-CoV-2 pozitivního člena rodiny a karanténa vzhledem k pokračujícímu kontaktu trvá celých 14 dní.

Více v článku

Kolostrum a podpora obranyschopnosti organismu

V doplňcích stravy se setkáme s kolostrem bovinním (kravské mlezivo), koncentrátem kobylího mleziva, dále je na trhu lamí, kozí a ovčí kolostrum ve formě kapslí, sirupů, tablet či prášku. Pouze kravské kolostrum však obsahuje všechny imunitní a růstové faktory, které se nacházejí v kolostru jiných savců, a proto jej také mohou i jiní savci včetně člověka se všemi výhodami užívat.

Více v článku

Učebnice, která se vážně povedla!

„Ráda bych prostřednictvím Newsletteru OSPDL poděkovala všem, kteří se podíleli na sepsání a vydání učebnice Praktické dětské lékařství. Pokud se dostane včas k rukám a očím posluchačů lékařských fakult, má všechny předpoklady k tomu, aby je zaujala a některé z nich určitě i povzbudila k tomu, aby si jako svou budoucí specializaci vybrali praktickou pediatrii,“ píše ve svém dopise naší redakci MUDr. Věra Fastrová z Jablonce nad Nisou.

Více v článku

Děti, digitální technologie a primární prevence

Děti jsou digitálním technologiím vystaveny od nejútlejšího věku. Jako pediatři jsme nově konfrontováni s nejrůznějšími zdravotními potížemi, které s nezdravým užíváním digitálních technologií souvisejí. MUDr. Zuzana Sadílková v tomto vydání Newsletteru OSPDL publikuje výsledky svého dotazníkového šetření, které uzavírá slovy: „Přesně se zde ukazuje, v jaké situaci se my, PLDD, nacházíme. Víme, co je problémem, rádi bychom jej správně řešili, ale moc to neumíme – chybějí nám jasná doporučení.“

Více v článku

Lékař 2021 – předkongresový blok Komunikace o očkování

Zajímá vás, co považuje vakcinolog prof. Roman Prymula za hlavní mýty ohledně očkování proti covid-19? Jak odpovídal na otázky herce, režiséra, rodiče a pacienta Milana Šteindlera? Hledáte přehledné desatero komunikace (nejen) o očkování? A víte, s čím nám v tom mohou pomoci Medici PRO očkování? To vše bylo obsahem bloku, který pro předvečer nového kongresu pro ambulantní praxi Lékař 2021 připravila OSPDL ČLS JEP.

Více v článku

Covid-19: Nejčastější situace v ordinaci PLDD a doporučený postup (od 1. 9. 2021)

S počátkem školního roku nám v atmosféře očekávané další vlny onemocnění covid-19, opět přibyly potíže s rozhodováním jak postupovat v konkrétních situacích, zejména při nutnosti dodržovat povinnosti stanovené dosud platným souborem mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Z toho důvodu jsme připravili souhrn, jak podle těchto nařízení postupovat.

Více v článku

Vývoj řeči a jeho poruchy

Odborníci z oboru foniatrie, logopedie a neurologie nám během on-line vysílání páteřních seminářů představí svůj pohled na problematiku poruch vývoje řeči u dětí. Můžete se těšit i na videonahrávky s konkrétními pacienty a s názornou ukázkou některých řečových vad.

Více v článku

Prakticky o vakcínách

Jako nejúčinnější zbraň proti covid-19 vnímáme všichni očkování. O účincích vakcín již víme, ale nyní by nám 12. října v rámci Pediatrické akademie on-line měli zástupci AIFP a SÚKL přiblížili vlastní vývoj, distribuci a následně i registraci a možnosti kontroly.

Více v článku

Projekt c4c – výsledky dotazníkové studie spotřeby antikolvuziv u dětí

Dotazník byl za spolupráce s OSPDL ČLS JEP rozšířen mezi praktickými lékaři pro děti a dorost. V dosavadním vzorku 1224 dětí byla incidence křečí 0,3 % a k léčbě byl použit fenobarbital, levetiracetam a klonazepam. Studovaná populační kohorta dětí je v této fázi dostatečně reprezentativní pro další plánované aktivity ve spolupráci s praktickými lékaři pro děti a dorost.

Více v článku

Vadné držení těla, sedavé chování, digitální závislosti a jejich dopad na zdraví dětí

Praktické postřehy z konference (17.–18. září), jejímž organizátorem byl tým spolku Lokomoce a která se konala pod záštitou ministerstva zdravotnictví a naší odborné společnosti, přináší MUDr. Miroslava Sulovcová, členka nově založené publikační pracovní skupiny OSPDL ČLS JEP.

Více v článku

PLDD v onkologické prevenci i péči

Naše odborná společnost byla přizvána do Národní rady pro implementaci Národního onkologického programu. Toto rozhodnutí je třeba ocenit, protože jako praktičtí lékaři pro děti a dorost máme nepochybně co nabídnout – a mnohé jsme již odpracovali.

Více v článku

Cena předsednictva ČLS JEP pro Praktické dětské lékařství

Mezi nejlepšími vědeckými pracemi publikovanými v roce 2020 se na skvělém druhém místě umístila naše učebnice Praktické dětské lékařství. Jménem předsednictva ČLS JEP cenu autorům předala jeho členka MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH. Uvedla přitom mimo jiné: „Prestižní ocenění, kterého se tímto publikaci a její kvalitě dostává, je pro celý obor velmi významné, a já jen doufám, že ukončí i některé iracionální diskuse, které se stále ještě vedou.“

Více v článku

Covid-19: Nejčastější situace v ordinaci PLDD a doporučený postup od 1.9.2021

Aktuální doporučený postup k nejčastějším situacím v ordinaci PLDD vztahujícím se k onemocnění covid-19.

Více v článku

Stanovisko OSPDL ČLS JEP k očkování proti COVID-19 s ohledem na šířící se fake news

Vzhledem k informacím šířeným na sociálních sítích o odmítání některých PLDD očkovat proti onemocnění COVID-19 vydáváme toto stanovisko výboru Odborné společnosti praktických dětských lékařů

Více v článku

Výběrová řízení na rezidenční místa - 2. kolo

Druhé kolo výběrového řízení na rezidenční místo pro MUDr. Kateřinu Bajerovou Ph.D.

Více v článku

Výběrová řízení na rezidenční místa

Bližší informace ke všem otevřeným výběrovým řízení na rezidenční místa jsou k dostání v článku.

Více v článku

Doporučený postup / Vitamin D v ordinaci PLDD

Cílem této publikace je poskytnout dětským praktikům dostatek informací a oporu v přístupu k podávání vitaminu D v každodenní klinické praxi. Protože jsme často konfrontováni s dotazy rodičů, případně doporučením podávání vitaminu D od specialistů, měli bychom mít k dispozici informace dostatečné kvality o možných výhodách suplementace vitaminem D, ale i znalosti o možných rizicích.

Více v článku

Třináct rad ke zdravé výživě dětí

K 75. výročí existence Společnosti pro výživu vytvořil kolektiv autorů inovovanou verzi Výživových doporučení pro obyvatelstvo ČR a tuto verzi rozšířil o Zdravou třináctku pro lidi starší 70 let a Zdravou třináctku pro děti. Třináct rad ke zdravé výživě dětí tvoří poměrně jednouchá doporučení, která při praktické realizaci pomohou v řešení zdravotních obtíží, jež s nevhodným způsobem výživy dětí a později dospělých souvisí. My vám je přinášíme v plném znění, s přehlednou infografikou ke stažení a s komentářem předsedy Společnosti pro výživu MUDr. Petra Tláskala, CSc.

Více v článku

Náhrada Pendeponu v režimu specifického léčebného programu

Od května je hlášen opět dlouhodobý výpadek ve výrobě léku Pendepon Compositum. Obnovení distribuce v tuto chvíli bohužel nelze odhadnout. Z toho důvodu schválilo Ministerstvo zdravotnictví ČR od května 2021 do 31.12.2022 distribuci neschváleného alternativního léčiva LENTOCILIN S 2400 v rámci tzv. specifického léčebného programu. Na tento status distribuce léku je však potřeba pacienta upozornit před jeho aplikací. 

Více v článku

Týden mozku 2021: Třináctá komnata ženského pití

V souvislosti s protipandemickými opatřeními, která na dlouhý čas ochromila běžné fungování společnosti, nabyla na významu nepochybně i problematika zneužívání alkoholu. „I proto možná nastala ta pravá chvíle znovu otevřít některá tabuizovaná témata – například pití u tzv. zelených vdov nebo u žen na mateřských dovolených,“ navrhl v rámci přednáškového odpoledne Týdne mozku 2021 prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Více v článku

Upozornění na nově registrované antibiotikum k perorálnímu podání

Po zvolna se úžícím výběru v paletě antibiotik vhodných pro ambulantní použití jsme zaznamenali pozitivní zprávu o nové registraci a zahájení dovozu antibiotika s protistafylokokovým spektrem účinku. Flukloxacilin představuje alternativu k léčivům s obsahem oxacilinu, která jsou bohužel již dlouhou dobu k dispozici jen v parenterální formě.

Více v článku

Zápis jednání výboru OSPDL ČLS JEP ze dne 23.4.2021 za účasti regionálních zástupců (regiovýbor)

Zápis z jednání výboru ze dne 23. 4. 2021 za účasti regionálních zástupců

Více v článku

Péče o děti s neurovývojovými poruchami potřebuje systém a řád

Z popudu MUDr. Aleny Šebkové a s podporou předsedy České lékařské společnosti J. E. Purkyně vznikla pracovní skupina ČLS JEP, do níž jsou vedle praktických lékařů pro děti a dorost a všeobecných praktických lékařů zapojeni zástupci odborných společností psychiatrů, neurologů, klinických psychologů i klinických logopedů. Poté, co příslušný orgán při vládním výboru na svou odbornost zcela rezignoval, pokusíme se na půdě ČLS JEP hledat a definovat systémová řešení diagnostiky, intervence, navazujících sociálních a jiných služeb poskytovaných na bázi individuálního přístupu dětem s PAS i dalšími neurovývojovými poruchami.

Více v článku

Očko centrum

V aktuálním květnovém vydání Bulletinu Sdružení praktických lékařů ČR vyšel nesmírně zajímavý (a bohužel naprosto pravdivý) příspěvek vycházející ze zkušeností kolegyně PL z jedné směny ve velkokapacitní „továrně na očkování“ proti covid-19. Vzhledem k tomu, že pro děti starší 12 let již byla v EU schválena vakcína a že se v současné době dokončuje strategie očkování této věkové kohorty, určitě stojí za to si přečíst, kudy by u dětí cesta rozhodně vést neměla.

Více v článku

Jihočeský kraj - odborné vzdělávání PLDD

V našem kraji v primární péči o děti a dorost pracuje 152 lékařů. Jsme jeden z největších krajů v České republice s řídkým osídlením obyvatelstva, a proto i vzdělávání praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD) cestou odborných seminářů není snadné. Pod záštitou odborné společnosti praktických

Více v článku

Proč nemáme aktuální růstová data aneb začarovaný kruh

Vyhláška o preventivních prohlídkách č. 70/2012 Sb. ukládá povinnost sledovat a hodnotit růst dítěte pomocí růstových grafů. Zdrojem dat pro jejich konstrukci byly celostátní antropologické výzkumy (CAV) populace 0–18 let, které se konaly od roku 1951 v 10letých intervalech. Poslední 6. CAV proběhl v roce 2001. Pro uskutečnění 7. ročníku o deset let později, nebo alespoň v letech následujících, se nepodařilo zajistit finance.

Více v článku

Léto, slunce, pohoda 2018

V Newsletteru na konci roku 2017 jsem se zmínila o špatném stravování školáků a o tom, že mě to trápí. Zajímám se o výživu a gastronomii. Letošní pěkné léto jsem měla možnost prožít na různých místech v Česku a také za „hranicemi všedních dnů“. Ve všech destinacích mne zajímalo, jak se lidé stravují, jaké mají stravovací zvyklosti a jaká je kvalita jídla.

Více v článku

Respirační akademie 2019

V listopadu 2018, lednu a únoru 2019 proběhl třetí cyklus Respirační akademie.Semináře akreditované ČKL, SPLDD ČR a ČAS se konaly v šesti krajských městěch po celé České republice. Generálním partnerem akce byla společnost Favea plus, dalšími vystavujícími firmami byly Schwabe, EwoPharma, Apotex, Lázně Kynžvart a Boiron.

Více v článku

Stanovisko OSPDL ČLS JEP k revizi registrace léků s mukolytickým účinkem

Státní ústav pro kontrolu léčiv se rozhodl revidovat podmínky registrace léků s mukolytickýmúčinkem. Důvodem je rozhodnutí regulačních agentur několika evropských zemí zpřísnit podmínky užití mukolytik v dětském věku z důvodu množících se hlášení o nežádoucích účincích. V této souvislosti SÚKL požádal Odbornou společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP o stanovisko.

Více v článku

Nový web OSPDL ČLS JEP

Naše odborná společnost má tradičně velmi silnou vazbu k profesní organizaci, která stála na počátku jejího vzniku. Z toho důvodu využíváme společnou kancelář a další infrastrukturu. Také webové stránky a e-mail, včetně koncového prvku (tedy paní sekretářky), s výhodou sdílíme. Této praxi bohužel udělal konec nástup směrnice EU o ochraně osobních údajů.

Více v článku

Vývoj střevní mikroflóry

Střevní trakt plodu je za normálních okolností sterilní a během prvních dnů po porodu probíhá jeho intenzivní kolonizace mikroorganismy. O tom, čím bude střevo novorozence osídleno, rozhoduje mnoho faktorů. Jako první hraje roli způsob porodu – byly prokázány rozdíly ve složení i diverzitě střevní mikrobioty

Více v článku

Ministerstvo slibuje reformu primární péče ještě letos – a dětským praktikům podporu návrhu na změnu zákona o vzdělávání

Již tradičně patřil poslední únorový víkend setkání praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost a sester. Na 12. kongres primární péče jich do pražského TOP Hotelu přijelo okolo čtrnácti stovek. Během zahájení akce zástupci ministerstva zdravotnictví deklarovali, že reforma primární péče je skutečně jednou z resortních priorit.

Více v článku

Výživa při alergii v rodině

Některým z mnoha alergických onemocnění trpí okolo 20 % dospělých a – co je závažnější – až 30 % dětí. Proto se dnes o existenci, ale i o nemalých rizicích alergického astmatu, alergické rýmy, atopického ekzému i potravinových alergiích otevřeně mluví jako o alergické epidemii 3. tisíciletí.

Více v článku

Jak se staví k vitamínu D v Polsku

V roce 2013 prezentovala skupina autorů převážně z Polska, ale také jiných evropských zemí, Izraele a Spojených států amerických, Praktické doporučení k suplementaci vitamínu D a řešení deficitu (vitamínu D) ve střední Evropě – doporučený příjem vitamínu D pro obecnou populaci a skupiny rizikové z nedostatku vitamínu D.

Více v článku

Informace OSPDL ČLS JEP

Z jednání výboru OSPDL ČLS JEP s regionálními zástupci 1. června K oboru praktického lékařství pro děti a dorost: * Společná pracovní skupina pro vzdělávání ČPS ČLS JEP, OSPDL ČLS JEP a SPLDD ČR pracuje ve složení doc. Bronský, doc. Houšťková, prim. Hrdlička, MUDr. Cabrnochová, MUDr. Hülleová, MUDr. Šebková, MUDr. Tvrdoňová.

Více v článku

Syndrom týraného dítěte – o stresujících řešeních bez stresu

I v tomto roce pro vás připravila Odborná společnost praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně vzdělávací akci na pomezí strukturovaných přednášek a diskusní platformy nazvanou Zdravotnické fórum. Tentokráte jsme zvolili téma syndromu týraného dítěte CAN (child abuse and neglect).

Více v článku

MF Dnes podpořila praktické dětské lékaře – a hned dvakrát!

Pokud vám unikly články redaktorky Evy Zahradnické v MF Dnes, nabízíme vám je nyní k přečtení v plném znění. Stojí za to!

Více v článku

České ambulantní pediatrii chybí základní pokora některých poslanců a kliniků

V roce 2002 začala na evropské úrovni jednání o Primary Care Pediatrics (PCP), tehdy v rámci Confederation European Specialists in Pediatrics (CESP), která byla nejvyšším poradním orgánem Evropské komise pro pediatrii v Evropě. SPLDD ČR a OSPDL ČLS JEP byly již od začátku u všech aktivit nově sílící pediatrické péče v Evropě.

Více v článku

Hlášení infekčních nemocí – stručný manuál

Hlavní hygienička ČR Mgr. Eva Gottvaldová nás jako odbornou společnost požádala o větší součinnost při hlášení infekčních onemocnění. Je třeba připustit, že mnoho z nás by nejspíš našlo určité rezervy, pokud jde o tato hlášení, a proto...:Ve vlastním zájmu doporučujeme dodržovat povinnost hlásit infekční onemocnění, pokud není jisté, že hlášení již provedl předešlý ošetřující lékař (např. lékař LSPP). Tato povinnost je dána zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a vyhláškou č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

Více v článku

Aktualizovaná doporučení pro diagnostiku a léčbu lymeské borreliózy

Vzhledem k tomu, že lymeská borrelióza je relativně frekventní onemocnění v našich ordinacích a pacienti se dožadují léčby, či alespoň vyšetření, v mnoha případech zjevně neopodstatněně, přinášíme na následujících řádcích stručný výtah z aktualizovaného doporučeného postupu diagnostiky a léčby lymeské boreliózy, který na sklonku minulého roku uveřejnila Společnost infekčního lékařství ČLS JEP.

Více v článku

Letní rekapitulace

Významnou událostí letošního léta se stalo 13. července podepsání Memoranda o spolupráci mezi ministerstvem zdravotnictví (Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch), všeobecnými praktickými lékaři (MUDr. Petr Šonka, doc. Svatopluk Býma) a praktickými lékaři pro děti a dorost (MUDr. Ilona Hülleová, MUDr. Alena Šebková). Signatáři tímto dokumentem stvrdili nastoupenou cestu spolupráce na reformě primární péče. Doufejme, že další kroky ministerstva povedou tímto směrem. Ne vždy se totiž vše daří podle odhodlání... Čas ukáže...

Více v článku

Žijeme s vámi!

Výstava o Duchennově svalové dystrofii - V úterý 6. června se v Akademickém klubu 1. LF UK sídlícím v pražském Faustově domě uskutečnila vernisáž výstavy o životě se svalovou dystrofií typu Duchenne, kterou uspořádala pacientská organizace PARENT PROJECT. Návštěvníci výstavy se tak do 30. června mohou mj. seznámit s životními příběhy pacientů i jejich

Více v článku

Synechia vulvae v ordinaci PLDD

Specifickou otázkou související s problematikou vulvovaginitid je synechia vulvae – srůst malých stydkých pysků. Nejde o vrozenou vývojovou vadu, jak je rádo uváděno, jde o onemocnění jednoznačně vzniklé v důsledku chybné péče o genitál. V hormonálně klidovém období (tj. od 6–8 týdnů po narození až do 7–8 let)

Více v článku

Zdravotnické fórum: syndrom CAN

V sobotu 9. června se v pražském Paspově sále uskutečnilo další ze Zdravotnických fór pořádaných OSPDL ČLS JEP. Téma diskusního mezioborového setkání bylo tentokrát obzvláště závažné a bohužel i aktuální – syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte neboli syndrom CAN (Child Abuse and Neglect).

Více v článku

Doporučení pro diagnostiku a léčbu refluxního onemocnění u dětí

OSPDL ČLS JEP připravuje k vydání doporučený postup pro diagnostiku a léčbu refluxního onemocnění u dětí, sjednocený z pohledu gastroenterologa, pneumologa, ORL lékaře, neonatologa a chirurga. Doporučení zpracoval kolektiv autorů z 11 pediatrických klinických pracovišť ČR.

Více v článku

Péče o děti se srdeční vadou v ordinaci PLDD

Je nejčastěji detekovanou vrozenou srdeční vadou v dětském věku. Malé defekty jsou klinicky dobře tolerované. Jsou typické středně hlasitým (3/6) systolickým šelestem v levém prekordiu od 3.–4.dne života. Velké defekty s nadměrným plicním průtokem vedou k tachypnoi, dyspnoi, častým respiračním infekcím a k celkovému neprospívání dítěte.

Více v článku

Kasuistiky (nejen) z primární pediatrické praxe II.

Autoři (Alena Šebková et al.) na konkrétních případech osvětlují problematiku onemocnění dětských pacientů, přičemž zdůrazňují důležitost včasného rozpoznání a zahájení léčby různých onemocnění. V rámci kazuistiky je čtenář obeznámen s anamnézou, vyšetřením a stanovením diagnózy

Více v článku

Febrilní křeče – novinky v doporučeních

S platností od počátku roku 2018 vydala Společnost dětské neurologie ČLS JEP nové doporučení k léčbě febrilních křečí u dětí. Toto doporučení přináší mnohé, někdy i překvapivé novinky. Pokusíme se je stručně rekapitulovat.

Více v článku

Partnerství lékařů s pacienty – čemu věříme...

Přibližně před dvěma lety byl výbor OSPL ČLS JEP osloven nově vzniklou pacientskou organizací, Českou asociací pro vzácná onemocnění (ČAVO). Na setkání byla delegována tehdejší místopředsedkyně OSPDL ČLS JEP Gabriela Kubátová. Kromě představitelů ČAVO se na tomto setkání seznámila i s profesorem Milanem Mackem, který se vzácnými onemocněními zabývá a s nímž se pak zároveň stala i členkou ministerské Komise pro vzácná onemocnění.

Více v článku

Ze zápisníku zástupkyně Moravy a Slezska

Jednání s náměstkem hejtmana pro zdravotnictví MUDr. Martinem Gebauerem (31. 1.) – Probráno odmítání uchazečů o zaměstnání na dětských odděleních – těch lékařů absolventů, kteří se zmíní, že by v budoucnu chtěli pracovat jako PLDD.

Více v článku

Informace z regionů

V regionech stále rezonují problémy ve spolupráci se školami při omlouvání nepřítomnosti žáků při vyučování. Z vlastní zkušenosti vím, že i přes opakované každoroční žádosti učitelé na všech stupních škol zcela nerespektují metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví.

Více v článku

Co je projekt MedPed?

V České republice běží již od roku 1998 projekt MedPed, který se soustředí na včasnou diagnostiku familiární hypercholesterolemie (FH) s cílem zahájit léčbu co nejdříve, a snížit tak u postižených jedinců riziko předčasné klinické manifestace ischemické choroby srdeční a předčasného úmrtí.

Více v článku

Úřednické vyhánění čerta ďáblem aneb kauza Broumov

Na krizový stav v oblasti personálního zajištění poskytování primární pediatrické péče poukazovali zástupci dětských praktiků celá desetiletí. V době, kdy se situace začala obracet k lepšímu a obor Praktické lékařství pro děti a dorost zaznamenal strmý nárůst zájmu, byl zrušen... A dál jen hasíme požár, který dlouhodobým zanedbáváním primární dětské péče vznikl.

Více v článku

Dostupnost ambulantních specialistů je stále větší problém i u nás

V Liberci se 17. 11. konal páteřní seminář s tématem dětská kardiologie. Přednášejícím byl pan primář Vít z Brna a MUDr. Jehlička z Plzně (více v tomto vydání Newsletteru, pozn. red.). Účast lékařů byla poměrně vysoká a všichni byli velmi spokojeni Témata byla zvolena velmi dobře a přednášející pojali svá sdělení velmi prakticky se zaměřením na potřeby PLDD. Podařilo se nám sehnat i některé firmy navíc, což je v poslední době poměrně vzácné.

Více v článku

Užívání paracetamolu v těhotenství a riziko ADHD a PAS u dětí

Při analýze dat z Boston Birth Cohort, 20leté prospektivní kohortové studie zaměřené na identifikaci faktorů ovlivňujících v těhotenství a raném věku další vývoj dítěte, odhalil tým vedený Dr. Xiaobin Wangovou, MPH, z Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health v Baltimoru, USA, možnou souvislost mezi expozicí plodu v děloze acetaminofenu (paracetamolu) a pozdějšími neurovývojovými poruchami. Konkrétně u dětí, jejichž pupečníková krev obsahovala nejvyšší koncentrace paracetamolu a jeho metabolitů, byly později v porovnání s dětmi s nejnižšími hladinami těchto biomarkerů až trojnásobně častěji diagnostikovány poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) a poruchy autistického spektra (PAS). Tato zjištění publikovala Dr. Wangová 14. listopadu v časopisu JAMA Psychiatry.

Více v článku

Davídkův příběh aneb „Jsem neskonale vděčná, že nás pan doktor přiměl řešit PAS hned“

V záplavě úkolů a administrativní zátěže, která se valí na ordinace PLDD, už ani nemáme čas (a často ani sílu) ocenit, jak moc můžeme být – a také jsme – prospěšní nejen našim malým pacientům, ale celým jejich rodinám. O to cennější satisfakcí je, když se nám sami rodiče svěří se svým autentickým prožíváním situací, které jsme jim pomohli vyřešit…

Více v článku

Jak se nedostat do karantény – můžeme předejít nezodpovědnému chování?

Vzhledem k postupnému uvolňování karanténních opatření je pravděpodobné, že opět naroste frekvence fyzických kontaktů s pacienty a rodiči v našich ordinacích. Po přísných opatřeních na počátku epidemie COVID-19 se zdá, že v současné době naši pacienti ztrácejí ostych před nákazou.

Více v článku

Diagnostika a léčba refluxního onemocnění u dětí

Gastroezofageální reflux, označovaný zkratkou GER, je fyziologický děj vyjadřující návrat žaludečního obsahu do jícnu. Z pojmu není jasné, zda se mluví o ději dlouhodobém, či o jednorázové epizodě. Proto se autoři českého sjednoceného doporučeného postupu z pohledu gastroenterologa, pneumologa, lékaře ORL, neonatologa a chirurga rozhodli používat pojem „refluxní epizoda“.

Více v článku

ESPID 2021: Školní docházka sama o sobě podíl dětí s koronavirem nezvýšila

Z analýzy prezentované na právě skončeném výročním zasedání European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) vyplývá, že poté, kdy se v červnu loňského roku po celostátním lockdownu v Anglii vrátily do lavic 1. a 6. ročníky základních škol – celkem více než milion dětí – nedošlo v celé skupině dětí školního věku k nárůstu počtu potvrzených infekcí SARS-CoV-2 a nelišilo se ani procento pozitivních oproti dětem 2.–5. ročníku, které do školy tehdy zatím nenastoupily.

Více v článku

Vzdělávací akce pro PLDD v roce 2021

V minulém roce nás koronavirus donutil naše vzdělávací akce výrazně zredukovat a změnit formu seminářů na distanční. Přesto i v tomto roce budeme pokračovat ve vzdělávání jako v letech předešlých. A to přesto, že je jasné, že ani v tomto roce bohužel nebude možné realizovat tak důležitý společenský rozměr našich akcí.

Více v článku

Zdravotní služby ve školách a školských zařízeních

Dne 5. 2. 2018 se uskutečnilo první jednání Pracovní skupiny MZ ČR pro zajištění zdravotních služeb ve školách a školských zařízeních. Jednání jsem se účastnil jako zástupce Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP, dále byli členy pracovní skupiny jmenováni zástupci České pediatrické společnosti

Více v článku

Nabídka služeb dětského a dorostového detoxikačního centra

dovoluji si vás oslovit s nabídkou služeb, které nabízí dětské a dorostové detoxikační oddělení Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. Od letošního roku jsem primářkou oddělení a ráda bych vám nabídla možnost využít služeb našeho zařízení pro vaše klienty.

Více v článku

Jarní páteřní semináře finišují – ale někde je ještě stále příležitost

Dermatologie a infektologie – taková témata byla vybrána pro letošní cyklus páteřních seminářů OSPDL ČLS JEP. Zatímco v regionech Východočeském, Jihočeském, v Praze a Středočeském kraji již jarní část mají za sebou, ve zbývajících regionech máte stále ještě možnost, konkrétně:

Více v článku

Čisté zuby = zdravé srdce aneb Co se v mládí naučíš...

Častější čištění zubů snižuje riziko fibrilace síní a srdečního selhání, vyplývá ze studie publikované v Journal of Preventive Cardiology, oficiálním časopisu Evropské kardiologické společnosti (European Society of Cardiology, ESC).

Více v článku

Nepřehlédněte – aktualizace vzdělávacích akcí pro PLDD v r. 2021

Jarní Páteřní semináře OSPDL ČLS JEP s tématem Pohyb jako prevence se on-line rozbíhají podle plánu. Bohužel jsme ale museli vzhledem k nepředvídatelnosti epidemiologické situace upustit od našeho původního záměru uskutečnit podzimní část s tématem Logopedie prezenční formou. I podzimní Páteřní semináře OSPDL ČLS JEP tedy proběhnou on-line – a proto bylo pro ně třeba najít nové vhodné termíny konání.

Více v článku

Zpráva o reformě primární péče

Ve čtvrtek 12. prosince se konala, dá se říci, bilanční schůzka členů pracovní skupiny pro reformu primární péče na ministerstvu zdravotnictví. Kdo čte média praktických lékařů, ať dětských či dospělých, a dění sleduje, o reformě má jistě určité povědomí.

Více v článku

New York zakázal odmítat vakcíny proti spalničkám kvůli víře.

Echo24, 14. června 2019 Zákonodárci v americkém státě New York kvůli epidemii spalniček zrušili výjimky, které umožňovaly z náboženských důvodů odmítnout očkování. Informoval o tom deník The Guardian. V USA se od letošního roku spalničkami nakazilo přes tisíc lidí, což je nejvíce od roku 1992.

Více v článku

Vyslechnuto v Senátu

Dne 20. května proběhlo v reprezentativních prostorách Senátu Parlamentu ČR veřejné slyšení na téma Podpora kojení. V auditoriu bylo hojné zastoupení představitelek zájmových sdružení a občanských společností prosazujících větší zájem společnosti o problematiku kojení. Nechyběli ani zástupci odborných společností ČLS JEP a ministerstva zdravotnictví. Celé slyšení bylo hojně podporováno neziskovou organizací Spokojení, a to včetně spolupráce na organizaci.

Více v článku

Manuál krátké intervence v oblasti návykových látek v praxi PLDD

Třetí, upravené vydání Manuálu je již dokončeno a existuje jak ve verzi elektronické, dostupné na webu www.ospdl.eu, tak ve verzi tištěné, kterou by měl obdržet každý PLDD v jednom výtisku. Původně jsme chtěli distribuovat materiál při vzdělávacích akcích OSPDL. Bohužel, jak jinak v této době, covid-19 nám poněkud zamíchal kartami. Požádali jsme tedy o pomoc kolegy regionální zástupce OSPDL o pomoc s distribucí, Takže doufám, že se k vám výtisky postupně dostanou. Někdo již zkušenost s prací s Manuálem má – a pro ty, kteří s ním ještě nepracovali, nabízíme krátké resumé.

Více v článku

Pacienské organizace

Jedním z hlavních mezioborových témat tohoto vydání Newsletteru OSPDL ČLS JEP je familiární hypercholesterolémie, a proto se vám nyní představí i pacientská organizace Diagnóza FH, z. s. Na otázky redakce odpovídá její místopředsedkyně Mgr. Kristýna Čillíková.

Více v článku

Otravy dětí rostlinami: neváhejte volat TIS!

Ačkoli intoxikace rostlinami nejsou tak běžné a nebezpečné jako otravy čisticími prostředky s žíravými látkami, mohou u dětí vést i k vážnějším komplikacím. O tom, jak je akutně řešit, na co si dát pozor a kdy určitě využít na telefonních číslech 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02 nonstop konzultací Toxikologického informačního střediska (TIS, www.tis-cz.cz) při Klinice pracovního lékařství

Více v článku

Očkování v praxi – vyberte si termín podle svých preferencí

Očkování je stěžejní nástroj primární prevence, kterým se v ordinacích PLDD zabýváme. Pro jeho správné používání nestačí znát pouze očkovací kalendář. Je nutné orientovat se ve všech souvislostech, a to i s ohledem na skutečnost, že diskuse s rodiči jsou v dnešní době podstatně náročnější než dříve a nedůvěra k očkování není v našich ordinacích výjimkou. Zároveň epidemiologická situace přináší nové výzvy a mnohé nejasnosti, které je třeba, někdy i opakovaně, vysvětlovat.

Více v článku

Poruchy autistického spektra (PAS) – rehabilitace a včasný záchyt

Problematika PAS je v posledních letech často diskutovaným tématem. Prevalence PAS je 1 %. Jde o velmi závažné duševní onemocnění, které vyžaduje dlouhodobou a velmi dobře vedenou rehabilitaci. Existuje mnoho terapeutických postupů, které vykazují větší či menší účinnost (Lai 2014).

Více v článku

Arašídové pokrmy u kojenců brání rozvoji alergie

Z aktualizovaného dokumentu American Academy of Pediatrics (AAP Report), zaměřeného na roli výživy kojenců v prevenci atopických onemocnění, mimo jiné vyplývá, že včasné zavedení arašídových pokrmů snižuje pozdější riziko vzniku potravinové alergie. Tato zpráva podporuje doporučení National Institute of Allergy and Infectious Diseases z roku 2017, které uvádí, že by arašídové pokrmy mohly být podávány již od 4–6 měsíců věku dítěte s těžkým ekzémem anebo alergií na vejce. U kojenců s mírným nebo středně závažným ekzémem mohou být zavedeny v 6 měsících a u těch bez anamnézy ekzémů nebo potravinové alergie kdykoli později podle uvážení rodičů.

Více v článku

Doporučení pro suplementaci vitaminu D

Po téměř třech letech práce se podařilo nalézt konsenzus mezi ČPS a OSPDL na národním doporučení k podávání vitamínu D dětem. Do této chvíle jsme měli k dispozici pouze metodický pokyn MZ z minulého tisíciletí, který vycházel z tehdejších poznatků o možnostech prevence křivice z nedostatku vitaminu D. Protože se medicína bouřlivě rozvíjí, dospěli jsme k závěru, že tento stav už nyní není dostatečný. Ve vzájemné spolupráci obou českých pediatrických společností tak vzniklo doporučení, jež sice z předchozího stavu vychází, ale současně reflektuje i nový vývoj. 

Více v článku

Streptococcus salivarius K12 a COVID-19

Kvůli nedávnému vypuknutí COVID-19 jsme obdrželi několik otázek, zda patentovaná probiotická bakterie Streptococcus salivariusK12 lze použít k ochraně a léčbě coronavirové infekce.

Více v článku

Možnosti fytoterapie v léčbě onemocnění covid-19

Mgr. Zdeňka Navrátilová z Přírodovědecké fakulty UK shrnuje informace o rostlinách, které jsou v ČR registrovány jako léčivé přípravky, a o jejich možném využití při léčbě covid-19: bezu černém, břečťanu popínavém, hořci žlutém, lékořici lysé, muškátu umckaloabo, prvosence jarní a tymiánu obecném. Zmíněn je také kolchicin.

Více v článku

Vakcíny a autismus – nová studie, nové podvody

V září letošního roku zveřejnil Journal of Inorganic Biochemistry výsledky kanadské studie (Shaw et al.) Subcutaneous injections of aluminum at vaccine adjuvant levels activate innate immune genes in mouse brain that are homologous with biomarkers of autism (Podkožní injekce hliníku v množství odpovídající adjuvantům ve vakcínách aktivují vrozené geny v myším mozku, které jsou homologní s indikátory autismu).

Více v článku

11. kongres primární péče: náměty na prohloubení mezioborové spolupráce v péči o pacienty se onemocněním střev

Velmi konkrétními a praktickými výstupy skončil další z tradičních kulatých stolů pořádaných v rámci 11. kongresu primární péče, který byl věnován otázkám vzájemné spolupráce praktických lékařů s gastroenterology v zájmu lepší péče o nemocné s nespecifickými střevními záněty (IBD) a dalšími střevními postiženími.

Více v článku

Kazuistiky z primární pediatrické praxe

Autoři na konkrétních a velmi zajímavých případech osvětlují problematiku onemocnění dětských pacientů, přičemž zdůrazňují důležitost včasného rozpoznání a zahájení léčby různých onemocnění. V rámci kazuistiky je čtenář obeznámen s anamnézou, vyšetřením a stanovením diagnózy, následuje diferenciálně-diagnostická rozvaha a je popsán léčebný algoritmus. Čtenář je seznámen s významem

Více v článku

I pro ty nejmenší platí: vyšší hmotnost = vyšší tlak

Nadváha u dětí mladších čtyř let zdvojnásobuje riziko hypertenze po dosažení šesti let věku a predisponuje děti k infarktu myokardu a cévní mozkové příhodě v dospělosti. Toje hlavní zjištění studie publikované 13. června v recentním vydání časopisu Evropské kardiologické společnosti (ESC) European Journal of PreventiveCardiology,

Více v článku

Dovede jednání akreditační komise devastaci a degradaci primární dětské péče na samé dno?

V posledním Bulletinu České pediatrické společnosti jsme zaznamenali informaci členům ČPS, že v oblasti vzdělávání budoucích pediatrů je „...největším problémem nedostatek akreditovaných pracovišť PLDD“. Dovolím si s touto informací zásadně nesouhlasit a seznámit vás se skutečnými problémy, které vyplynuly ze zcela iracionálního zrušení našeho oboru.

Více v článku