Karanténa a testování

Vykazování péče během COVID

Definice rizikových kontaktů

Ochranné prostředky

Rady psychologa

Laboratorní diagnostika

● Stanovisko MZ ČR k potvrzování žádostí o přijetí dítěte do MŠ - doc
Stanovisko MZ ČR k požadování potvrzení o ukončené karanténě u dítěte před jeho nástupem do MŠ - doc

Zpět nahoru, CoVID-19, hlavní stranu

● Doporučení Hlavní hygieničky k užívání ochranných prostředků - plné znění

● Doporučení OSPDL ČLS k provádění předoperačního vyšetření v době pandemie COVID-19 - zde,
Doporučení Klinické skupiny MZ k vyšetřování COVID před hospitalizací, operacemi - stanovisko KS MZČR
● ÚVN zahájila program odběrů kovalescentní plasmy osob po prodělané nemoci COVID, program se týká osob od 18 do 60 let věku - odkaz
● Rady jak se mají děti stravovat během karantény - zde
● Informace o provádění předoperačního vyšetření v době pandemie COVID-19 - zde

Webinář Společnosti všeobecného lékařství - Očkování a COVID (Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.) - pozvánka
Webinář Společnosti všeobecného lékařství - Laboratorní diagnostika onemocnění COVID-19 (RNDr. Ing. Libor Staněk, PCTM
Ing. Anabel Čížková),
Problematika testování na COVID-19 v primární péči (prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.) - video
Webinář Společnosti všeobecného lékařství - Ukončování karantény a testy na COVID - video

Zpět nahoru, CoVID-19, hlavní stranu

● Doporučený postup pro PLDD během epidemie COVID-19
→ doporučení pro PLDD k postupu během epidemie
→ Informace o kojení u žen nemocných, nebo v karanténě COVID-19 - doporučuje se kojení nepřerušovat, zvýšená hygiena (mytí rukou, rouška), vertikální přenos nemoci na plod nebyl prokázán
Doporučení OSPDL ČLS JEP k možnosti zajištění péče o novorozence po ambulantním porodu či časném propuštění z porodnice
→ Návod pro rodiče k ošetřování nesneseného pupečního pahýlu
→ Péče o novorozence narozené matce s podezřením, nebo s laboratorně potvrzeným COVID - zde a doporučení WHO
→ Doporučení pro pacienty jak se chovat v karanténě - na webu VZP a na webu SZU
→ Očkování v době pandemie COVID-19 - Doporučení Klinické skupiny Ministerstva zdravotnictví ČR
→ v některých případech se doporučuje pravidelná telefonická kontrola (1x denně) pacientů s nemocí COVID v domácí izolaci
      hodnotí se průběh nemoci  a závažnost klinických příznaků, a zda pacient vyžaduje hospitalizaci či nikoli
     důvodem jsou referované případy rychlého zhoršení stavu i u dosud mírných průběhů nemoci

Zpět nahoru, CoVID-19, hlavní stranu

→ ČSORLCHHK ČLS JEP vydala doporučení k provádění screeningu sluchu - je doporučeno pokračovat beze změn ve vyšetřování novorozenců na porodnici, ambulantní vyšetření sluchu je doporučeno odložit. Plné znění.
→ screeningu sluchu - ČSORLCHHK ČLS JEP doporučila od 28.4.2020 provádět vyšetření v běžném režimu.
→ po dobu nouzového stavu lze užívat Datové schránky zdarma.

Zpět nahoru, CoVID-19, hlavní stranu

Za vysoce rizikové jsou považovány
 osoby ve společné domácnosti s osobou s prokázanou nákazou 2019-nCoV
 osoby v přímém fyzickém kontaktu s osobou s prokázanou nákazou 2019-nCoV;
 osoby v nechráněném přímém kontaktu s biologickým materiálem 2019-nCoV
 osoby v kontaktu s osobou s prokázanou nákazou 2019-nCoV na méně než 2 metry
 osoby v jedné místnosti s osobou s prokázanou nákazou 2019-nCoV ve vzdálenosti menší než 2 metry nebo déle než 15 min.
 zdravotníci pečující o osobu s prokázanou nákazou 2019-nCoV bez předepsané ochrany PFF3
U vysoce rizikových osob se nařizuje karantena na 14 dní.

Zpět nahoru, CoVID-19, hlavní stranu

Laboratorní diagnostika: (Informace Národní referenční laboratoř pro chřipku)
Laboratorní diagnostika v akutní fázi onemocnění COVID-19 se v současnosti opírá pouze o přímý průkaz nukleové kyseliny SARS-CoV-2 (RT-PCR). Sérologické testy vzhledem k  několikadennímu intervalu od prvních příznaků do nástupu protilátkové odpovědi (takzvané imunologické okno), mají pouze podpůrnou roli (viz doporučení WHO: https://www.who.int/publications-detail/laboratory-testing-for-2019-novel-coronavirus-in-suspected-human-cases-20200117).
Výsledky těchto testů je třeba pro stanovení diagnózy vždy ověřit přímým průkazem viru.Párový odběr séra s minimálně 3týdenním odstupem a průkaz specifických protilátek by mohl být vhodnou metodou pro epidemiologické šetření a získání další údajů o proběhlé infekci a interakci virus- hostitel.
Indikační kriteria pro testování, souhrnné doporučení
Seznam odběrových míst pro testování na COVID-19
● Seznam laboratoří provádějicích testování na SARS-COV-2 (původce COVID-19)
● Od 26.3.2020 je možné využívat systém UZIS k předávání elektronické žádanky na vyšetření COVID-19 odběrovým místům (pacient dostane jen telefonický pokyn k vyšetření) . Po příchodu pacienta na odběrové místo tuto žádanku pracovníci odběrového místa event. doplní a vytisknou.
Odkaz na elektronickou žádanku obdrží každá ordinace individuálně emailem. Metodické pokyny k vyplňování naleznete zde:
https://www.uzis.cz/res/file/dokumenty/formulare/zadanka-covid-19.pdf.

Zpět nahoru, CoVID-19, hlavní stranu