Pozdní následky po onemocnění COVID-19

● Doporučený postup ČPS k diagnostice a léčbě PIMS (3/21) - odkaz pdf
● Seminář Pediatrické kliniky 2.LF UK v Praze (1/21) - YOUTUBE
● Syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi asociovaný s COVID (11/20) -PIMS
● Souvislost COVID-19 a Kawasakiho nemoci (10/20) - zde

Léčba COVID-19

Mezioborové stanovisko k použití monoklonálních protilátek v léčbě pacientů s COVID-19 (3/21) - pdf
Stanovisko výboru ČSIM k podávání ivermektinu kriticky nemocným pacientům s COVID-19 (3/21) - zde
Doporučený postup České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP(11/20): ANTITROMBOTICKÁ PROFYLAXE U NEMOCNÝCH S COVID-19
Doporučený postup Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP k léčbě pacientů s COVID-19 (4/20) - odkaz

Nahoru, zpět na CoVID-19, Hlavní stranu, Algoritmy, Souhrn COVID-19

Očkování proti COVID-19

Doporučení ČVS ČLS JEP k očkování proti COVID-19 (3/21)- zde
Očkování v době pandemie COVID-19 (3/20) - Doporučení Klinické skupiny Ministerstva zdravotnictví ČR

Nahoru, zpět na CoVID-19, Hlavní stranu, Algoritmy, Souhrn COVID-19

Doporučení OSPDL ČLS JEP

Doporučení OSPDL ČLS JEP (10/2020)- Péče o novorozence COVID pozitivní matky 
Doporučený postup OSPDL ČLS JEP - Péče o novorozence po propuštění do domácího prostředí před 72 hodinami života během pandemie COVID-19 (4/20):
  1. Doporučení OSPDL ČLS JEP – Péče o novorozence v podmínkách současné epidemiologické situace
   2. Příloha 1 – Metodický pokyn MZ  - Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců
   3. Příloha 2 – Potvrzení informace rodičům a reverz
   4. Příloha 3 – Doporučení SZÚ - Prevence a hygienická opatření proti šíření onemocnění, pokud jsou v domácí péči osoby s podezřením nebo potvrzeným onemocněním koronaviry
   5. Příloha 4 -  Doporučený postup svlékání a oblékání OOP pro přímý kontakt s pacientem COVID pozitivním
   6. Příloha 5 – Teoretické podklady doporučení - upravené znění 10/2020

Nahoru, zpět na CoVID-19, Hlavní stranu, Algoritmy, Souhrn COVID-19

O nemoci COVID-19

Upozornění Hlavní hygieničky ČR na tzv. britskou mutaci koronaviru SARS-COV-2 (1/21) - zde
● Souhrn o COVID-
zvláštní vydání Farmakoterapeutické revue (10/20) - zde
Stručné informace o COVID u dětí v letáku (4/20) - odkaz

● Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně poskytla odkaz na stránku věnující se problematice použití plicní sonografie u pneumonie způsobené COVID-19(5/20): https://www.csum.cz/nalezy-plicni-sonografie-u-onemocneni-covid-19/
 ● Informace o nemoci COVID na stránkách Sekce intenzivní medicíny ČPS a stránkách ČSARIM a ČSIM - (3/2020)
 ● Doporučení sekce dětské paliativní péče v době pandemie COVID-19 (4/20) - odkaz I. / odkaz II.    
 ● Přehledné informace o COVID-19 od italských kolegů (ENG) - 5/2020, aktualizováno
 ● Přehledné informace o COVID-19 od francouzských kolegů (ENG) - 5/2020
● Dětský diabetes a COVID-19 (5/20) – rady pro rodiče
● Stručné odborné informace o nemoci COVID-19 - 3/2020
 ● Etické a právní problémy COVID-19 (3/20) / odkaz

Nahoru, zpět na CoVID-19, Hlavní stranu, Algoritmy, Souhrn COVID-19

 ● Stanovisko OSPDL ČLS JEP k očkování v době epidemie COVID-19
Po domluvě s náměstkem MZ Romanem Prymulou vydává OSPDL ČLS JEP následující stanovisko:

- Současná epidemiologická situace v oblasti výskytu onemocnění virem SARS-CoV2 (onemocnění Covid-19) není důvodem k odkládání očkování proti infekčním nemocem tak, jak jsou zavedeny v očkovacím kalendáři. Naopak je žádoucí, aby byly děti chráněny proti preventabilním infekčním chorobám, neboť v případě onemocnění a při možném souběhu infekcí mohou být děti ohroženy komplikovanými průběhy.
- Výjimku může tvořit pouze dítě akutně nemocné, dítě s prokazatelným kontaktem s osobou COVID pozitivní, či dítě v karanténě nebo prokazatelném úzkém kontaktu s osobou v karanténě(rodič). Doporučená doba odkladu je 14 dní.
 ● Náměstek MZ Roman Prymula byl požádán o vydání Stanoviska České vakcinologické společnosti ČLS JEP k provádění očkování v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19

Nahoru, zpět na CoVID-19, Hlavní stranu, Algoritmy, Souhrn COVID-19