Organizační informace o onemocnění COVID-19

Úhrada péče

Organizace péče - potrvzení

Provozní informace

Vzdělávací akce

Provádění očkování

Informace o distribuci OOP

Zpět CoVID-19, hlavní stranu

Informace OSSZ k vystavování ošetřovného - odkaz
Zákonný zástupce dítěte může žádat o ošetřovné např. v těchto případech:
1/ uzavření celé školy ( v případě mateřské školy rozhodnutí KHS nebo ředitele školy), v případě základní školy rozhodnutí MŠMT o změně organizace školního roku nebo KHS) – potvrzení o ošetřovném vystavuje škola  - tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení.
2/ třída má karanténu  – potvrzení o ošetřovném z důvodu karantény vystavuje praktický lékař – viz https://www.cssz.cz/web/cz/osetrovne
3/ při onemocnění dítěte nebo jiného člena rodiny, při péči o dítě do 10 let věku z důvodu, že mu byla nařízena karanténa nebo proto, že osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, se nárok na dávku uplatňuje tiskopisem Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče), který vystavuje ošetřující lékař osoby, která onemocněla, v případě nařízení karantény i orgán ochrany veřejného zdraví (dále jen ošetřující lékař). Tiskopis má 2 propisovací díly. Při vzniku potřeby ošetřování předá ošetřující lékař pojištěnci (popř. osobě, která onemocněla, byla jí nařízena karanténa) první díl tohoto rozhodnutí.

Zpět CoVID-19, hlavní stranu

● Dostali jsme nabídku ČVUT na dodání desinfekčního prostředku na ruce
● Možnosti nouzové sterilizace roušek a respirátorů pro jejich opětovné použití na webu Fakulty jaderné fyziky ČVUT
Ochranné štíty pro praktické lékaře nabízí zdarma firma Průša
● Doporučení pro nakládání s odpady - použitými OOP

Mapování vybavení zdravotnických zařízení ochrannými pomůckami. Pokud se chcete do mapování zapojit, vyplňte tento dotazník. V mapě se vám následně ukáže, jak jsou na tom kolegové z jednotlivých krajů ČR.
Aktuální doporučený postup během epidemie COVID-19
● Úprava provozu ordinace - aktualizované doporučení SZU - text pro rodiče do čekáren PLDD
● Úprava provozu ordinace - doporučení pro PLDD - akualizované znění
● Úprava provozu ordinace - Oznámení o nouzovém režimu provozu ordinace

Zpět nahoru, CoVID-19, hlavní stranu

●  Stanovisko OSPDL k očkování
Po telefonické domluvě s náměstkem MZ Romanem Prymulou vydává OSPDL ČLS JEP následující stanovisko:
- současná epidemiologická situace v oblasti výskytu onemocnění virem SARS-CoV2 (onemocnění Covid-19) není důvodem k odkládání očkování proti infekčním nemocem tak, jak jsou zavedeny v očkovacím kalendáři. Naopak je žádoucí, aby byly děti chráněny proti preventabilním infekčním chorobám, neboť v případě onemocnění a při možném souběhu infekcí mohou být děti ohroženy komplikovanými průběhy.
- Výjimku může tvořit pouze dítě akutně nemocné, dítě v prokazatelném styku s potvrzeným případem koronaviru, či dítě v karanténě nebo prokazatelném úzkém kontaktu s osobou v karanténě. Doporučená doba odkladu je 14 dní.
●  Stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP k provádění očkování v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19

Zpět nahoru, CoVID-19, hlavní stranu

●  Vzdělávací akce OSPDL ČLS JEP
Vzdělávací akce Odborné společnosti praktických dětských lékaře se do odvolání nebudou konat. Původně plánované akce proběhnou v náhradním termínu, či náhradní formou - přihlášení lékaři, i zájemci budou včas informováni. Sledujte naše webové stránky.

●  Postgraduální vzdělávání
IPVZ od 26.3.2020 do odvolání ruší výkony zkoušek po základním kmeni lékařů a farmaceutů a všech atestačních a jiných  zkoušek  lékařů, farmaceutů a nelékařských pracovníků. Toto opatření bylo přijato rovněž v rámci vzdělávání na lékařských fakultách a NCO NZO.  

Zpět nahoru, CoVID-19, hlavní stranu

Karanténa a ošetřovné - informace České správy sociálního zabezpečení
● Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 z důvodu uzavření školy vydává rodiči škola (ve 2 vyhotoveních), kterou dítě navštěvuje. Informace ČSSZ.

Zpět nahoru, CoVID-19, hlavní stranu