emailová poradna pro onemocnění covid-19

V současné nelehké situaci, je úspěšné zvládnutí probíhající epidemie také závislé na správných a přehledných informacích o tomto onemocnění a epidemiologických opatřeních s ním souvisejících. Proto se odborná společnost rozhodla na četné žádosti zřídit emailovou poradnu pro problematiku covid na adrese elektronické pošty: COVID@ospdl.eu.
Na Vaše dotazy budou odpovídat členové výboru OSPDL ČLS JEP nebo oslovení specialisté (infekcionisté, zástupci MZ ČR, KHS, právníci, atp.)
Zde můžete položit otázku přímo:  
Děkujeme za Váš dotaz! Odpovíme co nejdříve!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Často kladené dotazy: 

1) Otec dětí COVID pozitivní, s příznaky - teplota, kašel, rýma. Děti bez příznaků, test na COVID mají negativní  Kdy děti poslat na test ke zrušení
karantény?
   Odpověď:  Situace je složitější o to, že otec patrně je s dětmi stále v kontaktu. V tom případě pro děti platí karanténa po celou dobu izolace otce. Den kdy je mu izolace skončena, je současně pro děti posledním kontaktem s COVID pozitivní osobou. Od tohoto okamžiku se počítá jejich karanténa (10 dní) i doba PCR testu - má být proveden u asymptomatických dětí 5-7.den.
Děti tedy budou v karanténě celkem 20 dní od pozitivního testu otce. Již provedený test byl u asymptomatických dětí nadbytečný (pouze v případě pozitivního výsledku by byla karanténa změněna na izolaci). K ukončení izolace nebo karantény není třeba PCR test u asymptomatických pacientů. Rozhodující je asymptomatický průběh a uběhnutí předepsané doby izolace či karantény
.

2) Nemáte prosím nějaký algoritmus pro postup v rodině, kde není možná izolace pozitivních členů rodiny?  Pokud je např. otec covid pozitivní, zůstává 10 dní v izolaci. Matka i děti jsou v karanténě a jdou na testy ideálně 5.-7. den od pozitivního testu otce. Testují se děti jakéhokoli věku. Pokud jsou všichni ostatní pozitivní, tak zůstávají v izolaci 10 dní od jejich pozitivního testu (nebo dokud nejsou 3 dny bez příznaků). Pokud je však někdo z rodiny negativní, jak dlouho má zůstat v karanténě? Začíná mu další karanténa po konci izolace posledního pozitivního v rodině? Má se znovu testovat? Případně kdy? 5.-7. den od posledního pozitivního testu v rodině nebo 5.-7. den od posledního dne izolace pozitivních členů rodiny? Karanténa či izolace začíná dnem kontaktu či pozitivního testu nebo až následující den? Např. 10.11. kontakt s pozitivním, izolace do 20. nebo 21.11.?
  Odpověď:    Algoritmus pro postup v rodině, kde není možná izolace pozitivních členů rodiny – není centrálně stanoven. V současnosti platí mimořádné opatření MZČR č.j. MZDR 40555/2020-1/MIN/KAN s účinností od 25.9.2020 do odvolání, že úzký kontakt s potvrzeným případem je v karanténě minimálně po dobu 10 dnů od posledního kontaktu s provedením testu 5-7. den od posledního kontaktu, nejpozději 10. dne. V případě negativního PCR testu a žádných klinických příznaků se karanténní opatření po 10 dnech ukončí. V případě, kdy z kapacitních nebo technických důvodů se nepodaří test provést do 10.dne od kontaktu, je možné karanténní opatření u asymptomatických osob ukončit za 14 dnů od kontaktu.
K  dotazu ohledně postupu v rodině, kdy otec je pozitivní, ostatní členové rodiny jsou v karanténě a 5.-7. den podstoupí PCR test, ten, kdo má test pozitivní zůstává dalších 10 dnů v domácí izolaci a člen domácnosti, který je negativní, by měl být dalších 10 dnů v karanténě a 5.-7. den opět podstoupit PCR test. V případě klinických potíží u osoby v karanténě se test provede dříve (2.-5- den po začátku jeho symptomů). Pokud se týká doby výpočtu 10 dnů izolace, resp. karantény, – př. kontakt s pozitivním 10.11.2020, karanténa do 20.11.2020


3) Platí stále, že máme testovat děti jakéhokoli věku? Minulý týden např. prý jedni rodiče dostali informaci z hygieny, že děti do 3 let se nesmí testovat, ale to prý praktický lékař bude vědět.  
   Odpověď:     Podle vyjádření hlavní hygieničky se vyšetřování PCR testem u osob v kontaktu s potvrzeným případem týká všech věkových kategorií.

4)
Často také volají rodiče dětí ze školek, protože se dozví, že někdo byl v MŠ pozitivní. Ale neví z pochopitelných důvodů, kdo to byl, kdy a jestli vůbec s ním bylo dítě v kontaktu. My tedy nevíme, jestli vůbec a případně na kdy indikovat test.  
     Odpověď:   Pokud volají rodiče z MŠ, protože dostanou informaci ohledně kontaktu jejich dítěte s pozitivní osobou, považujte poslední kontakt za datum, kdy bylo dítě v MŠ naposledy a od té doby se počítá karanténa na dobu min. 10 dnů s provedením testu 5.- 7. den od posledního kontaktu.


5)
Jaká je terapie a další sledování dítěte s kovidovými prsty?
  Odpověď:  tzv. covidové prsty jsou parainfekčním projevem nejspíše imunopatologického původu. Pro tento symptom nemoci COVID-19 dosud nebyla stanovena specifická léčba. Obecná léčba je symptomatická v rámci komplexu nemoci COVID, dále je třeba dodržet epidemiologická nařízení v souvislosti pozitivním výsledkem PCR testu. Někdy doporučovanou kortikoidní terapii při závažném průběhu nemoci bych nepovažoval jen na základě kožních efloerescencí za adekvátní.