● Aktuální (8.12.2020) doporučení Klinické skupiny COVID MZČR k postupu v souvislosti s onemocněním Covid-19
  - Management akutních onemocnění v ordinaci PLDD.
  - Algoritmus interpretace Ag testů

Upozornění na dodržování platného algoritmu karantény a testování: 
v praxi se objevují interpretace mimořádného opatření, které připouštějí volbu kontakty testovat či netestovat PCR. Tato interpretace je špatná. Testování se neprování jen výjimečně v případech, kdy se podaří test provést do 14 dnů od kontaktu - viz. vyjádření Hlavní hygieničky

● Aktuální (25.9.2020) doporučení Klinické skupiny COVID MZČR k postupu v souvislosti s onemocněním Covid-19
  - Management akutních onemocnění v ordinaci PLDD.
  - Algoritmus izolace a karantény
   - Mimořádné opatření o izolaci a karanténě
   - Páteřní síť laboratoří a odběrových míst

● Aktuálně platná nařízení vlády ke dni 9.10.2020
Opatření platná k 3.10.2020 včetně nouzového stavu -
zde

Zpět nahoru, Praktické informace, CoVID-19, hlavní strana

● Doporučení Klinické skupiny COVID MZČR (14.9.20) k postupu v souvislosti s onemocněním Covid-19
  - Algoritmus postupu PLDD v managementu respiračních onemocnění a ohrožení nákazou covid-19
   - Desatero postupu pro PLDD
   - Doporučený postup pro PLDD v sezonně respiračních infektů
   - Algoritmus testování metodou PCR u epidemiologicky kontaktů osoby s potvrzenou nákazou covid-19
  - Podklady k metodickému opatření pro nařizování karantény u osob které prodělaly covid-19
  - Doporučený postup Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie covid-19 (určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte)
   - Metodický pokyn hlavní hygieničky ČR k jednotnému postupu krajských hygienických stanic při rozhodování o nařízení karanténních opatření osobám, které byly v úzkém kontaktu s osobou, u které bylo laboratorním vyšetření prokázáno onemocnění covid-19 a během tohoto úzkého kontaktu obě osoby použily náležitou ochranu dýchacích cest  

Zpět nahoru, Praktické informace, CoVID-19, hlavní strana

● Doporučení Klinické skupiny COVID MZČR (8.7.20) k ukončování karanténních opatření a testování na onemocněním Covid-19
  - Algoritmus testování COVID-19 k ukončení­ karantény nemocných COVID-19
  - Algoritmus testování COVID-19 k ukončení karantény bezpříznakových kontaktů
  - Přehled metod a indikací k testování COVID-19

Zpět nahoru, Praktické informace, CoVID-19, hlavní strana

● Doporučení Klinické skupiny COVID MZČR (1.6.2020) k ukončování karanténních opatření a testování na onemocněním Covid-19
  - Stanovisko KS-COVID k testování COVID-19 bezpříznakových pacientů před přijetím k hospitalizaci, před léčebnými výkony a v souvislosti s překlady mezi poskytovateli zdravotní péče
  - Algoritmus testování COVID-19 k ukončení­ karantény
  - Algoritmus testování COVID-19 u bezpříznakových kontaktů
  - Algoritmus testování COVID-19 u pacientů s klinicky závažnými rizikovými faktory
  - Přehled metod a indikací k testování COVID-19

Zpět nahoru, Praktické informace, CoVID-19, hlavní strana

● Doporučení Klinické skupiny COVID MZČR k ukončování karanténních opatření u osob žijících ve společné domácnosti s pacientem s onemocněním Covid-19 - plné znění zde

● Ukončování karantény u osob, které byly v kontaktu s COVID pozitivní osobou provádí VPL, nebo PLDD za následujících podmínek: 
→ uběhlo nejméně 14 dní od 1.dne nařízené katantény
→ nemá žádné projevy nemoci - teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, rýma, ztráta chuti a čichu
→ byl proveden rychlotest (RT) nebo PCR test nejdříve 14.den od nařízení karantény a je negativní
→ test nemusí VPL / PLDD provádět sám - může poslat na odběrové místo
→ je povinné používat žádanky UZIS (vstupní klíč dostal každý lékař emailem) -
     - https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CUD/Overeni/Prihlaseni
      - https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CUD/Zadanka
      ● Pokyny k vyplňování žádanky UZIS naleznete zde
→ pokud se osoba k provedení rapid testu nedostaví (nebo odmítne), oznámí to PLDD místně příslušnému KHS.

Zpět nahoru, Praktické informace, CoVID-19, hlavní strana

Doporučení klinické skupiny COVID MZ pro ukončení karanteny :
     - Kriteria pro ukončeni karantény kontaktů
     - Doporučení pro provádění testů - požadavky na vybavení, OOP pro provádění rapid testů
     - Algoritmus vyšetřování při ukončení karantény a u nemocných s projevy COVID
     - Návod na Rapid test Innovita
     - Návod na Rapid test Wondfo
     - Návod na Rapid test Livzon
     - Kriteria pro ukončení izolace nemocných pacientů

● Interpretace výsledků rychlotestů:
      - IgM a IgG negativní– osoba nákazu COVID-19 pravděpodobně neprodělala. Karanténu lze UKONČIT!
      - IgM negativní a IgG pozitivní – osoba nákazu COVID-19 prodělala, nutno provést vyšetření PCR výtěru nosohlatnu. Karanténa se NEUKONČUJE!
·     - IgM pozitivní a IgG pozitivní – osoba nákazu COVID-19 prodělala a může být infekční, nutno provést vyšetření PCR výtěru z nosohltanu. Karanténa se NEUKONČUJE! PLDD nařídí domácí izolaci.
·      - IgM pozitivní a IgG negativní – osoba prodělává akutní nákazu COVID-19 a může být infekční, nutno provést vyšetření PCR výtěru z nosohltanu. Karanténa se NEUKONČUJE! PLDD nařídí domácí izolaci.

Zpět nahoru, Praktické informace, CoVID-19, hlavní strana

Webinář Společnosti všeobecného lékařství - Laboratorní diagnostika onemocnění COVID-19 (RNDr. Ing. Libor Staněk, PCTM
Ing. Anabel Čížková),
Problematika testování na COVID-19 v primární péči (prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.) - pozvánka
Webinář Společnosti všeobecného lékařství - Ukončování karantény a testy na COVID - video

Indikační kriteria pro testování, souhrnné doporučení
Seznam odběrových míst pro testování na COVID-19
● Seznam laboratoří provádějících testování na SARS-COV-2 (původce COVID-19)

Zpět nahoru, Praktické informace, CoVID-19, hlavní strana

● Starší algoritmy MZ pro COVID-19:
→ doporučení pro VPL / PLDD
informace k testování
→ Algoritmus nastavení systému
→ Algoritmus pro odběrová místa
→ Algoritmus pro call centrum 1212
→ Doporučení pro VPL k ukončování karantény
→ Kritéria pro propuštění pacienta z izolace
→ doporučený postup ukončení karantény pacientů po návratu z Itálie a hodnocení rychlotestu při ukončení karantény

Zpět nahoru, Praktické informace, CoVID-19, hlavní strana