covid-19

Poradna pro covid-19

Na četné žádost jsme zřídili emailovou poradnu pro problematiku covid na adrese covid@ospdl.eu. Na dotazy odpoví členové výboru OSPDL ČLS JEP nebo oslovení specialisté (infekcionisté, zástupci MZ ČR, KHS, právníci, atp.). Časté dotazy budeme zveřejňovat
Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP (ČVS) k očkování proti onemocnění covid-19 (8.11.20222)
Doporučení ČVS pro přeočkování proti covid-19 4. dávkou (16.6.20222)
Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice k nařizování izolace a dalších opatření (22.3.2022)
Výpis z Metodické opatření MZ Č. (22.3.2022)
Stanovisko ČVS ČLS JEP k přeočkování dětí ve věku 12 a více let
Aktualizace metodického pokynu - výjimka 30 dní po nemoci
Diagnostika a léčba (Doporučení určené pro dospělé, ale s přihlédnutím k některým odlišnostem lze použít i pro dětský věk)
Rady pacientům: Domácí léčba covid-19 (Doporučení určené pro dospělé, ale s přihlédnutím k některým odlišnostem lze použít i pro dětský věk)
Následná péče o pacienty po covidu-19 (Doporučení určené pro dospělé, ale s přihlédnutím k některým odlišnostem lze použít i pro dětský věk)
Manuál pro lékaře covidových oddělení (Doporučení určené pro dospělé, ale s přihlédnutím k některým odlišnostem lze použít i pro dětský věk)
Diagnostika a léčba mimo nemocnice (Doporučení určené pro dospělé, ale s přihlédnutím k některým odlišnostem lze použít i pro dětský věk)
Nejčastější situace v ordinaci PLDD a doporučený postup od 1. září 2021
Společné stanovisko ČPS a OSPDL ČLS JEP a SPLDD ČR o návratu dětí do škol
Mimořádná opatření MZ ČR a vlády ČR
Stanovisko k potvrzování podělané nemoci covid-19 pro školy
- vzor potvrzení o testu
- plné znění MO MZ ČR
Praktické postupy pro PLDD
Seznam antigenní testů - who.org
Aktualizovaný algoritmus
Informace Klinické skupiny MZ ČR
Doporučené postupy odborných společností - péče o novorozence covid pozitivní matky, aj.
Postupy plošného testování a testování ve firmách
Doporučení ČVS ČLS JEP k očkování proti covid-19
Kampaň na podporu očkování proti covid-19 - Opět spolu s lékaři
Kampaň na podporu očkování proti covid-19 - S kulturou
Doporučení Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP k onemocnění covid-19 v ambulantní péči
Informace o nákaze koronavirem 2019 - nCoV