emailová poradna pro onemocnění
covid-19

V současné nelehké situaci, je úspěšné zvládnutí probíhající epidemie také závislé na správných a přehledných informacích o tomto onemocnění a epidemiologických opatřeních s ním souvisejících. Proto se odborná společnost rozhodla na četné žádosti zřídit emailovou poradnu pro problematiku covid na adrese elektronické pošty: COVID@ospdl.eu.
Na Vaše dotazy budou odpovídat členové výboru OSPDL ČLS JEP nebo oslovení specialisté (infekcionisté, zástupci MZ ČR, KHS, právníci, atp.)

Zde můžete položit otázku přímo

Děkujeme za Váš dotaz! Odpovíme co nejdříve!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Často kladané dotazy

Otec dětí COVID pozitivní, s příznaky - teplota, kašel, rýma. Děti bez příznaků, test na COVID mají negativní  Kdy děti poslat na test ke zrušení karantény?
Odpověď: Situace je složitější o to, že otec patrně je s dětmi stále v kontaktu. V tom případě pro děti platí karanténa po celou dobu izolace otce. Den kdy je mu izolace skončena, je současně pro děti posledním kontaktem s COVID pozitivní osobou. Od tohoto okamžiku se počítá jejich karanténa (10 dní) i doba PCR testu - má být proveden u asymptomatických dětí 5 - 7. den.
Děti tedy budou v karanténě celkem 20 dní od pozitivního testu otce. Již provedený test byl u asymptomatických dětí nadbytečný (pouze v případě pozitivního výsledku by byla karanténa změněna na izolaci). K ukončení izolace nebo karantény není třeba PCR test u asymptomatických pacientů. Rozhodující je asymptomatický průběh a uběhnutí předepsané doby izolace či karantény.
Nemáte prosím nějaký algoritmus pro postup v rodině, kde není možná izolace pozitivních členů rodiny?  Pokud je např. otec covid pozitivní, zůstává 10 dní v izolaci. Matka i děti jsou v karanténě a jdou na testy ideálně 5.-7. den od pozitivního testu otce. Testují se děti jakéhokoli věku. Pokud jsou všichni ostatní pozitivní, tak zůstávají v izolaci 10 dní od jejich pozitivního testu (nebo dokud nejsou 3 dny bez příznaků). Pokud je však někdo z rodiny negativní, jak dlouho má zůstat v karanténě? Začíná mu další karanténa po konci izolace posledního pozitivního v rodině? Má se znovu testovat? Případně kdy? 5.-7. den od posledního pozitivního testu v rodině nebo 5.-7. den od posledního dne izolace pozitivních členů rodiny? Karanténa či izolace začíná dnem kontaktu či pozitivního testu nebo až následující den? Např. 10.11. kontakt s pozitivním, izolace do 20. nebo 21.11.?
Odpověď: Algoritmus pro postup v rodině, kde není možná izolace pozitivních členů rodiny – není centrálně stanoven. V současnosti platí mimořádné opatření MZČR č.j. MZDR 40555/2020-1/MIN/KAN s účinností od 25.9.2020 do odvolání, že úzký kontakt s potvrzeným případem je v karanténě minimálně po dobu 10 dnů od posledního kontaktu s provedením testu 5-7. den od posledního kontaktu, nejpozději 10. dne. V případě negativního PCR testu a žádných klinických příznaků se karanténní opatření po 10 dnech ukončí. V případě, kdy z kapacitních nebo technických důvodů se nepodaří test provést do 10.dne od kontaktu, je možné karanténní opatření u asymptomatických osob ukončit za 14 dnů od kontaktu.
K  dotazu ohledně postupu v rodině, kdy otec je pozitivní, ostatní členové rodiny jsou v karanténě a 5.-7. den podstoupí PCR test, ten, kdo má test pozitivní zůstává dalších 10 dnů v domácí izolaci a člen domácnosti, který je negativní, by měl být dalších 10 dnů v karanténě a 5.-7. den opět podstoupit PCR test. V případě klinických potíží u osoby v karanténě se test provede dříve (2.-5- den po začátku jeho symptomů). Pokud se týká doby výpočtu 10 dnů izolace, resp. karantény, – př. kontakt s pozitivním 10.11.2020, karanténa do 20.11.2020
Platí stále, že máme testovat děti jakéhokoli věku? Minulý týden např. prý jedni rodiče dostali informaci z hygieny, že děti do 3 let se nesmí testovat, ale to prý praktický lékař bude vědět.  
Odpověď: Podle vyjádření hlavní hygieničky se vyšetřování PCR testem u osob v kontaktu s potvrzeným případem týká všech věkových kategorií.
Často také volají rodiče dětí ze školek, protože se dozví, že někdo byl v MŠ pozitivní. Ale neví z pochopitelných důvodů, kdo to byl, kdy a jestli vůbec s ním bylo dítě v kontaktu. My tedy nevíme, jestli vůbec a případně na kdy indikovat test.  
Odpověď: Pokud volají rodiče z MŠ, protože dostanou informaci ohledně kontaktu jejich dítěte s pozitivní osobou, považujte poslední kontakt za datum, kdy bylo dítě v MŠ naposledy a od té doby se počítá karanténa na dobu min. 10 dnů s provedením testu 5.- 7. den od posledního kontaktu.
Jaká je terapie a další sledování dítěte s kovidovými prsty?
Odpověď: tzv. covidové prsty jsou parainfekčním projevem nejspíše imunopatologického původu. Pro tento symptom nemoci COVID-19 dosud nebyla stanovena specifická léčba. Obecná léčba je symptomatická v rámci komplexu nemoci COVID, dále je třeba dodržet epidemiologická nařízení v souvislosti pozitivním výsledkem PCR testu. Někdy doporučovanou kortikoidní terapii při závažném průběhu nemoci bych nepovažoval jen na základě kožních efloerescencí za adekvátní.