Domácí umělá plicní ventilace

15. Listopadu 2019                                

Ve spolupráci s VZP se podařilo se dosáhnout možnosti umělé plicní ventilace u pacientů v domácím prostředí. Tato moznost se týká i dětí dlouhodobě odkázaných na podpůrnou nebo plnou umělou ventilaci plic. Péči v domácím vždy zajistí pracovistě intenzivní medicíny, které bude domácí umělou plicní ventilaci indikovat. Indikace je závislá na splnění řady podmínek, které posoudí intenzivista.
Metodika VZP: 
Z důvodu zajištění péče o pacienty závislé na umělé plicní ventilaci poskytované ve vlastním sociálním prostředí (dále jen DUPV), a to v souladu s novou právní úpravou uvedenou v Příloze 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, která vstoupí v účinnost k 1. 12. 2019, zpracovala VZP ČR, ve spolupráci s příslušnými odborníky postup při realizaci invazivní DUPV u nově indikovaných pacientů.
Přílohy:
metodika DUPV
žádost o DUPV
řešení naléhavých stavů
doporučený postup pro praktické lékaře
prezentace + seznam dodavatelů přístrojů


 

Zpět na dokumenty.