Fimosa, synechie, retence varlete  

Definice
•      Fimóza - nepoměr mezi velikostí glandu penisu a šíří předkožky, který neumožňuje úplné přetažení prepucia přes žalud •       Konglutinace - slepení předkožky a glandu. Předkožka se ve svém vývoji relativně pozdě odděluje od epitelu glans penis a u většiny chlapců mizí v prvních 2 - 3 letech věku, někdy však může částečně přetrvávat i do puberty.
•       Vrozená fimóza je poměrně vzácná, je zpravidla dána elongací předkožky.
•       Sekundární (získaná) fimóza vzniká obvykle na základě opakované traumatizace při násilném přetahování "fyziologické konglutinace", nebo jako následek opakovaných balanitid.
Léčba
•       Konzervativní: lokální aplikace kortikoidové masti (0,05–0,1 %) 2× denně po dobu 8-12 týdnů. Lokální podávání masti není vhodné u dětí, které nejsou kontinentní a musí nosit pleny
•       Operační: Při plastické úpravě předkožky )částečné cirkumcizi) se resekuje část předkožky tak, aby zbývající část kryla glans a současně došlo k rozšíření zevního obvodu. Při radikální cirkumcizi se předkožka resekuje kompletně.

SYNECHIE VULVY
Definice
Synechie je slepení protilehlých okrajů sliznice poševního vchodu nebo celých malých stydkých pysků. Srůst bývá blanitý, ale trvá-li stav slepení příliš dlouho, může se vyvinout pevný kožovitý srůst. Srůst může být jen částečný nebo celkový, kdy nacházíme jen malý otvůrek pod klitorisem omezující močení.
Vyskytuje se u děvčátek mezi 1 - 6 rokem, vyjímečně I u kojenců, kdy pohlavní orgány nejsou ještě pod vlivem estrogenů. Zde je na místě zdůraznit důkladné vyšetření genitálu v rámci preventivních prohlídek!
Prevence:
•       správná hygiena zevních rodidel - při každém koupání lehce oddálit stydké pysky a ošetřit místo poševního vchodu
•       mytí neparfemovaným dětským mýdlem nebo gelem na intimní hygienu pro děti, nejlépe pod tekoucí vodou
•       častější výměna nedráždivých plen
Léčba
•       u blanitých synechií se ambulantně provádí rozrušení tenkou sondou.
•       v případě pevnějšího srůstu rozrušení v krátkodobé narkóze na lůžkovém oddělení.
           Ošetření by mělo být provedeno šetrně zkušeným dětským gynekologem.

RETENCE VARLAT
Definice
•       Kryptorchismus - nehmatné varle je termín pro celou řadu patologických stavů spojených s abnormálním uložením varlete. Patří mezi nejčastější vrozené endokrinní vady. Postihuje přibližně 1% donošených chlapců ve věku jednoho roku.
•       Retencí varlete - varle je zadrženo na některém místě svého sestupu z retroperitonea, a to v dutině břišní (8%), v průběhu tříselného kanálu (72%), v okolí anulus invguinalis - preskrotální retence (20%). Do této skupiny patří i skluzné varle, tj. retinované varle, které lze sice stáhnout do šourku, ale zde se však neudrží.
•       Ektopie – odchýlení od fyziologické cesty sestupu V případě, že
•       Anorchie - varle se při operaci nenalezne a jeho cévy končí slepě. V tomto případě prenatálně bylo vytvořeno, ale zaniklo např. při torzi.
•       Ageneze - varle nebylo vytvořeno vůbec.
•       Retraktilní (migrující, cestující) varle - varle mění svoji polohu díky zvýšené aktivitě kremasterového svalu. Varlata je možno tahem přemístit do šourku, kde se udrží. Retraktilní varlata mají histologický normální nález, nejsou spojena s poruchou fertility, a proto je pouze sledujeme.
Histologické změny
Tyto změny postihují v nesestouplém varleti semenotvorný epitel, Sertoliho i Leydigovy buňky. Semenotvorný epitel začíná degenerovat již po prvém roce života a ve 2 letech dochází až u 38% pacientů k úplné ztrátě zárodečných buněk.
Rizika
•       Mezi rizika pozdě léčeného kryptorchizmu patří porucha fukce varlete-fertility.
•       U neléčeného kryptorchismu je vysoké riziko malignity (seminom, teratom).
•       Retinované varle bývá častěji postiženo torzí.
Diagnostika
•       Manuální vyšetření - snažíme se varle bimanuálně palpovat, nejčastěji v ingvinálním kanále. Pacienta vyšetřujeme v tureckém sedu, kdy dochází k uvolnění břišních svalů. Vyšetřovat bychom měli v teplé místnosti a teplýma rukama. Kromě klinického vyšetření používáme k určení jejich polohy a velikosti
•       UZ vyšetření skrota a třísel.
•       Laparoskopická diagnostika se užívá pro nehmatná varlata. Spojuje se s následným operačním zákrokem.

Léčba
•       Operační: klasická otevřená, nebo laparoskopická. Má být vzhledem k možným ireverzibilním změnám na varleti provedena časně, některá pracoviště doporučují již mezi 6. měsíci až 1 rokem. Je zde tedy nutné včasné vyšetření specialistou a načasování výkonu.
•       Hormonální: od této léčby je v poslední době odklon, neboť u nehmatných varlat je prakticky neúčinná a je diskutován i její negativní vliv na budoucí fertilitu. 

Zpět na dokumenty.