Poruchy močení  

28. Červenec 2015                                

Věkové kritérium: u zdravých jedinců by se měl nástup kontroly moči objevit přibližně do třetího roku věku a schopnost udržení moči během spánku přibližně do pěti let věku.
Terminologie
Terminologie je nejednotná a neustále se vyvíjí, ale pro diagnostiku a léčbu je důležité ujasnit si některé pojmy.
Noční enuréza (intermitentní noční inkontinence) - definice: porucha schopnosti udržet moč v noci u osob, které by již měly umět močení kontrolovat.
Enuretik - definice: člověk, který se pomočuje častějí než dvakrát během šesti měsíců. V mnoha případech jsme ale v posuzování tolerantnější a za enuretika považujeme člověka, který se pomočí častěji než dvakrát v průběhu jednoho měsíce.
Typy enurézy (intermitentní noční inkontinence): Monosymptomatická – kompletní vyprázdnění močového měchýře bez přítomnosti dalších       neurologických či anatomických anomálií.
Nonmonosymptomatická – spojena s dalšími příznaky z dolních močových cest (urgence, zadržovací      postoje, denní úniky moče). Pomočení může být průvodním jevem i
     jiných chorob.
Primární – k pomočování dochází bez přerušení od nejútlejšího věku a suchý interval je kratší než     šest měsíců.
Sekundární – suchý interval je delší než šest měsíců. Pomočení přichází často i jako důsledek   nějakého psychického stresu dítěte.

Inkontinence - definice: mimovolný, vůlí nekontrolovaný únik moči, při kterém nedochází k úplnému vyprázdnění močového měchýře. Dochází tedy k umočení, které je kontinuální nebo intermitentní a je spojeno s funkční nebo anatomickou poruchou dolních močových cest.
Typy inkontinence: Urgentní – únik moči spojený se silnou potřebou vyprázdnit se Stresová – únik moči spojený se zvýšeným vnitrobřišním tlakem během tělesné námahy (při     kašli, smíchu, kýchnutí apod.)
Funkční – únik moči u lidí s poruchou myšlení, pohybu nebo komunikace, která jim brání   včas nalézt toaletu
Extrarenální – únik moči jinými cestami než uretrou (ektopické vyústění močovodu)
 
Vyšetření dítěte s poruchou močení
Anamnéza:
OA: věk dítěte, doba a frekvence enurézy, mechanismus a charakter močení, infekce močových cest, možné organické postižení centrálního nervového systému, obstrukce horních cest dýchacích – AV, obstipace nebo enkopréza, opakovaný nález významného postmikčního residua na USG.
RA: výskyt pomočování v rodině, genetická predispozice, vrozené vývojové vady uroporetického traktu.
SA: prostředí ve školce, škole, v rodině.
Fyzikální vyšetření:
Výška, hmotnost, tlak, stav hydratace, palpace břicha, genitál, neurologické vyšetření (reflexy, chůze, rovnováha, perineální citlivost), stigmata v oblasti LS páteře, proud moče?
Pitná a mikční karta.
Laboratorní a instrumentální vyšetření:
Močový sediment, chemické a bakteriologické vyšetření moče, osmolalita nebo specifická hmotnost moče, urea, kreatinin, glykemie, Na, K, Cl, ultrazvukové vyšetření ledvin a močového měchýře s postmikčním residuem, UFM.
Léčba
Primární noční monosymptomatická enuréza (intermitentní noční inkontinence monosymptomatická): Režimová opatření: úprava hlavně pitného a mikčního režimu, spánkového režimu. Spolupráce rodiny Farmakologická léčba (Minirin melt)
Noční monosymptomatickou enurézu může velmi dobře vyšetřit a léčit praktický dětský lékař.

Jiné typy pomočování (např. nonmonosymptomatická enuréza, inkontinence):
Nutné odeslat dítě na vyšetření do odborné poradny typu nefrologie, dětská urologie, neurologie, psychologie eventuálně psychiatrie a to i před pátým rokem věku dítěte.     

Zpět na dokumenty.