Proteinurie u dětí  

Za obvyklých okolností se do definitivní moči dostane jen malé množství bílkoviny. Jedná se o bílkovinu, která prošla glomerulární membránou a nebyla dostatečně resorbována v tubulárním úseku nefronu. Tuto bílkovinu většinou tvoří albumin.
Rozdělení: glomerulární (při narušení intergrity bazální membrány glomerulu) a tubulární (vázne zpětná rezorbce proteinů). Další možné dělení je proteinurie prerenální (z důvodu hyperproteinémie), postrenální (např. záněty, tumory v močových cestách).
Další možné rozdělení je na selektivní (v moči převládá albumin) a neselektivní (vedle albuminu jsou v moči i různé globuliny) - u glomerulární proteinurie.

……K rozlišení P selektivní a neselektivní (většina neglomerulárních P je neselektivní) je možno s určitým omezením využít tzv. indexu selektivity (IS). Jde o porovnání clearance bílkoviny s nižší molekulovou hmotností s clearancí bílkoviny s vyšší molekulovou hmotností: IS = UIgG/SIgG × UTransferin/STransferin (U – koncentrace v moči, S – koncentrace v séru).
Hodnocení:
IS = 0,1 – 0,2 – středně selektivní P
IS > 0,2 – neselektivní P
IS < 0,1 – selektivní P

Obvyklé proteinurie:
-    při teplotách - nález je přechodný, do 1g/24 hod.
-    ponámahová - obvykle neselektivní, ustoupí většinou do 48 hodin
-    ortostatická - glomerulární a většinou selektivní, většinou astheniční chlapci, lze odlišit ortostatickým pokusem - např. takto: v době, kdy jde dítě spát nemočí. Po 30 minutách polohy vleže se v této poloze vymočí a moč se vylije. Současně se zaznamená čas, který je tak počátkem sběru moči v poloze vleže. Následně dáme dítěti napít (cca 200 – 250 ml tekutin). Ráno po probuzení se dítě vleže vymočí a celý objem této moči se použije k biochemické analýze. Opět poznamenáme čas, který je tak koncem sběru moči vleže a současně počátkem periody vzpřímené polohy. Dítě dále není ničím omezováno, a to až do následné mikce, jejíž celý objem zachytíme a využijeme pro analýzu. Čas mikce znovu zapíšeme. P je kalkulována zvlášť pro polohu vleže a polohu vzpřímenou, vyjádření je v mg/min. Není neobvyklé, že u tohoto typu P je množství bílkoviny v moči až 10x vyšší ve vzpřímené poloze ve srovnání s polohou vleže.

Patologická proteinurie:
-    glomerulární forma - selektivní (nefrotický syndrom s minimálními lézemi) nebo neselektivní (glomerulonefritidy)
-    tubulární forma - poškození tubulárních buněk zánětem, vliv léků
-    smíšená forma - např. u systémových vaskulitid
Pokud je P nad 1g/24 hod., pak je vždy glomerulární (ev. i smíšená - s tubulární složkou).

Praktická doporučení:
-    při vyš, moči papírkem bílkovina v moči pozitivní ++ a více……ad M+S, BU…..ad laboratoř U-CB/U-kreatinin (poměr hladiny bílkoviny a kreatinininu v moči) - norma je do 15 (některé laboratoře mají refereční meze do 20)…….při vyšší hladině sběr moči za 12 či 24 hodin (norma je  do 4mg/m2/hod., obecněji do 150mg/24 hod., u dětí 10-18 let do 250mg/24 hod.) a ev. index selektivity či ELFO moči, vyšetření séra (urea, kreatinin, při podezření na nefrotický syndrom hladina celkové bílkoviny, albuminu, cholesterolu, TGL, FW)….. v případě patologické či přetrvávající proteinurie odeslání k dovyšetření do ambulance dětské nefrologie či na lůžkové oddělení dle místních zvyklostí.
- vždy při jakékoliv močové odlišnosti měřit TK!!!!

Proteinurie je závažnějším příznakem než hematurie a vyšetření v odborné ordinaci by mělo být domluveno ústně lékařem, dle domluvy s nefrologem event. akutně.    

Zpět na dokumenty.