Screening sluchu novorozenců a vyšetření sluchu v 5 letech

● Podle návrhu nového metodického pokynu podstoupí všichni fyziologičtí novorozenci vyšetření otoakustických emisí mezi 2.-3. dnem života. Novorozenci hospitalizovaní na novorozenecké JIP jsou pro účely tohoto pokynu považováni za „patologické“ a mají být vyšetřeni metodou automatizovaných evokovaných potenciálů (BERA). Novorozenecká pracoviště provedená vyšetření evidují a ve formě statistických dat předají informaci spádovému ORL pracovišti, společně s avízem o novorozencích s negativním výsledkem screeningu. Spádová ORL pracoviště vyšetřují sluch novorozencům s negativním výsledkem a novorozencům, u nichž vyšetření neproběhlo po porodu (domácí porody, aj). Vyšetření na spádovém ORL pracovišti by mělo proběhnout nejpozději do 6 týdnů věku dítěte. Spádová (rescreeningová) ORL pracoviště v současné době pracují na dovybavení přístrojovou technikou, aby mohla zajistit vyšetření metodou automatizované BERA patologickým novorozencům, a také aby nedocházelo k výpadkům dostupnosti vyšetření na novorozeneckém oddělení (nejméně 2 přístroje TEOAE). Vyšším stupněm v organizaci screeningu sluchu jsou pracoviště krajského koordinátora. To provádí kontrolní vyšetření sluchu u novorozenců,zachycených jako negativní na spádových pracovištích. Do 6 měsíců věku dítěte dokončí diagnostiku, a potvrdí-li vadu sluchu zajistí korekci sluchu sluchadly, nebo odešlou pacienta k plánování kochleární implantace. Pro zvýšení efektivity budou ORL pracoviště předávat informace o počtech vyšetřených novorozenců a avíza o negativních vyšetřeních pracovištím vyššího stupně. Praktický lékař pro děti a dorost pro děti a dorost kontroluje, zda bylo vyšetření sluchu v porodnici provedeno a s jakým výsledkem. Případně pacienta odesílá na rescreeningové spádové ORL pracoviště. Koordinací naší práce a sledováním počtu vyšetřených dětí koordinátory screeningu sluchu, bychom rádi dosáhli minimalizace počtu nevyšetřených novorozenců.
● Dále je třeba myslet na vyšetřování sluchu 5 letých dětí. Od 1.1.2019 je v platnosti metodický pokyn k jednotnému postupu při vyšetřování sluchu 5 letých dětí. Praktický lékař pro děti a dorost informuje při preventivní prohlídce v 5 letech rodiče o probíhajícím preventivním programu vyšetření sluchu na spádovém ORL nebo foniatrickém pracovišti (nejlépe formou předání informačního letáku). Následně pak PLDD jen registruje výsledek vyšetření. Vlastní vyšetření a případná další diagnostika a péče v případech negativního výsledku je plně v kompetenci ORL či foniatrického pracoviště.
● Přílohy :
·        Metodický pokyn ke screeningu sluchu novorozenců
·        Desatero novorozeneckého screeningu
·        Doporučení pro praxi ke screeningu sluchu novorozenců
·        Schéma organizace screeningu sluchu novorozenců
·        Seznam krajských koordinátorů screeningu sluchu novorozenců 

·        Metodický pokyn k vyšetřování sluchu 5 letých dětí
·        Desatero vyšetření sluchu 5 letých dětí
·        Doporučení pro praxi k vyšetřování sluchu 5letých dětí      
·        Adresář pracovišť provádějících vyšetření sluchu dětí v 5 letech
·        Informační letáky do ambulancí a čekáren v PDF, formátA3, formátA4
● Tabulka pracovišť provádějících screening sluchu (novorozenců) - zde
Odkaz na stránky České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP ke screningu sluchu.

Zpět na dokumenty./ hlavní stranu