Vyšetření  specifického IgG (IgG4)  proti potravinám


Vyšetřování specifických protilátek izotypu IgG (včetně podtřídy IgG4) v diagnostice potravinové alergie nebo potravinové  intolerance nemá v současnosti oporu v medicíně založené na důkazu.
Česká společnost alergologie a klinické imunologie (ČSAKI) na základě mezinárodních doporučení Evropské akademie alergologie a klinické imunologie (EAACI ), Americké akademie alergologie a klinické imunologie (AAAAI) a jiných mezinárodních i národních konsenzů nedoporučuje vyšetřování specifických IgG (ve všech podtřídách, včetně specifického IgG4) proti potravinám při podezření na potravinovou alergii nebo na potravinovou intoleranci.Specifické IgG (IgG4) proti potravinám neprokazují potravinovou alergii ani potravinovou intoleranci, ale odrážejí pouze možnou odpověď imunitního systému po expozici potravinovým antigenům za podmínek zdraví i nemoci. Vzestup specifických IgG proti potravinovým antigenům bývá naopak známkou navození potravinové tolerance, ať již přirozenou cestou či vlivem imunoterapie.
Literatura: 
1.       Anthoni S, Savilahti E, Rautelin H, Kolho KL: Milk protein IgG and IgA: the association with milk-induced gastrointestinal symptoms in adults. World J Gastroenterol 2009, 15: 4915-4918.
2.       Boyce JA, Assa'ad A, Burks AW, Jones SM, Sampson HA, Wood RA, Plaut M, Cooper SF, Fenton MJ, et al. Guidelines for the diagnosis and management of food allergy in the United States: report of the NIAID-sponsored expert panel. NIAID-Sponsored Expert Panel, J Allergy Clin Immunol. 2010 Dec; 126(6 Suppl):S1-58.
3.       Carr S, Chan E, Lavine E, Moote W. CSACI Position statement on the testing of food-specific IgG IgG and IgG4 antibodies in subjects with irritable bowel syndrome: a case control study in the general population. Allergy Asthma Clin Immunol 2012, 8:12
4.       Hochwallner H, Schulmeister U, Swoboda I, Twaroch TE, Vogelsang H, Kazemi-Shirazi L, Kundi M, Balic N, Quirce S, Rumpold H, Froschl R, Horak F, Tichatschek B, Stefanescu CL, Szepfalusi Z, Papadopoulos NG, Mari A, Ebner C, Pauli G, Valenta R, Spitzauer S: Patients suffering from non-IgE-mediated cow’s milk protein intolerance cannot be diagnosed based on IgG subclass or IgA responses to milk allergens. Allergy 2011, 66: 1201-1207.Ligaarden SC, Lydersen S, Farup PG. IgG and IgG4 antibodies in subjects with irritable bowel syndrome: a case control study in the general population. BMC Gastroenterol. 2012, 12:166  6.       National Institute for Health and Clinical Excellence (UK). Food Allergy in Children and Young People: Diagnosis and Assessment of Food Allergy in Children and Young People in Primary Care and Community Settings. Centre for Clinical Practice at NICE (UK). London; 2011 Feb.
7.       Savilahti EM, Rantanen V, Lin JS, Karinen S, Saarinen KM, Goldis M, Makela MJ, Hautaniemi S, Savilahti E, Sampson HA: Early recovery from cow’s milk allergy is associated with decreasing IgE and increasing IgG4 binding to cow’s milk epitopes. J Allergy Clin Immunol 2010, 125:1315-1321.
8.       Soares-Weiser K, Panesar SS, Rader T at al. The diagnosis of food allergy: a protocol for systematic review. Clin Transl Allergy; 2013; 3: 18
9.       Stapel SQ, Asero R, Ballmer-Weber BK, et al.. Testing for IgG4 against foods is not recommended as a diagnostic tool. EAACI Task Force Report. Allergy 2008; 63: 793-796
10.   Venter C, Arshad SH. Guideline fever: an overview of DRACMA, US NIAID and UK NICE guidelines. Cur Opin Allergy Clin Immunol. 2012 Jun;12(3):302-15
11.   Venter C, Brown T, Shah N, Walsh J, Fox AT. Diagnosis and management of non-IgE-mediated cow's milk allergy in infancy - a UK primary care practical guide. Clin Transl Allergy. 2013 Jul 8; 3(1):23.

Dne 20.2.2015                                                     Výbor České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP      

Zpět na dokumenty.