Urolithiáza u dětí  

28. Červenec 2015                                

Většina konkrementů je lokalizována v horních močových cestách.
-  Mechanismus tvorby močových kamenů: při narušení rovnováhy mezi faktory, které na jedné straně podporují (např. přesycení moči oxalátem vápenatým nebo cystinem) a na straně druhé brzdí tvorbu urolithiázy (snížení koncentrace inhibitorů -  např.citrát, magnezium, změny pH moči).
Nejčastější močové konkrementy jsou tvořeny oxalátem vápenatým - vznikají následkem vyšší koncentrace vápníku a oxalátů v moči nebo snížené koncentrace citrátů či hořčíku v moči.
Hyperkalciurie: Exkrece kalcia více než 0,1mmol/kg/den. Existuje i screeningový test na hyperkalciurii - poměr hladiny kalcia v moči s hladinou kreatininu v moči (vyšetřuje se vzorek moče jako na M+S, na žádance se zadá U-Ca/U-kreatinin. Hodnoty U-Ca/U-kreatinin nad 0.60 se považují za litogenní. V tomto případě je vhodné doplnit sběr moči za 24 hodin a vyšetří se denní odpad kalcia (vhodné i vyšetření denního odpadu fosforu, sodíku, magnezia, citrátů a oxalátů).
Hyperkalciurii lze rozdělit na idiopatickou nebo sekundární (při vyšší hladině kalcia v séru).
Pozn. Ne všechny laboratoře vyšetřují např. oxaláty, citráty, cystin… Materiál je možno odeslat do metabolického centra.

Léčba: Obecně - navýšení příjmu tekutin, omezení příjmu sodíku, omezení živočišných proteinů, v připadě nízké hladiny citrátů se doporučuje citrátová terapie - kalium citricum, v případě nižší hladiny hořčíku v moči, pak jeho vyšší perorální příjem.

Další konkrementy bývají z kyseliny močové (4-8% močových kamenů u dětí, nejsou patrny při nativním rtg snímku), cystinové konkrementy (2-6%, cystinurii je možné prokázat v laboraři ze vzorku moče), infekční (při anomáliích močových cest).

Projevy: bolesti v boku, hematurie, zvracení.

Diagnoza: Jako první krok sonografie. Mnoho radioopakních konkrementů může být identifikováno pomocí prostého rentgenového snímku. Pokud symptomy přetrvávají a a konkrement není stále detekován, pak je indikováno CT vyšetření (nekontrastní spirální CT).

Další vhodná vyšetření:
- M+S, kultivační vyšetření moče, U-Ca/U-kreatinin, 24hodinový sběr moče - odpady kalcia, fosforu, sodíku, magnezia, citrátů, oxalátů, kyseliny močové,
- sérum: urea, kreatinin, Ca, P, ALP, kyselina močová, celková bílkovina, Astrup
- zaslání konkrementu k analýze - např. www.calculi.cz - na příslušné adrese ke stažení žádanka - tu vyplnit a poslat s ní konkrement v odběrovce na M+S (další postup - další vyšetřování a léčba -dle složení močového kamene - více na http://www.prolekare.cz/pdf?ida=ul_07_01_12.pdf - Guidelines EAU pro pediatrickou urologii)

Řešení:
Extrakorporální litotrypse - ideálním případem je konkrement pod 2cm lokalizovaný v ledvinné pánvičce. Další způsob je odstranění konkrementu či konkrementů endoskopicky či otevřenou operací.

Praktická doporučení u dítěte s recidivující renální kolikou (dítě s první atakou lépe odeslat na lůžko):
-    vyšetření moče - M+S, kultivační vyšetření moče
-    sonografie k vyloučení obstrukce
-    podání Algifenu, ibuprofenu p.o.
-    dostatek tekutin    

Zpět na dokumenty.