Publikace Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

Doporučení pro praxi

Jinná doporučení

Manuál krátké intervence v oblasti
návykových látek v praxi praktického
lékaře pro děti a dorost

Materiály pro rodiče

Krátký průvodce dospíváním, očkováním a vztahy pro všechny holky a kluky

Recepty pro děti trpící alergií na bílkovinu kravského mléka

Zpět na hlavní stranu