regionální zástupci

Jihočeský region
MUDr. Daniela Verdánová, MBA
daniela.verdanova@seznam.cz
Jihomoravský region
MUDr. Tatiana Michnová
t.michnova@gmail.com
Praha
MUDr. Klára Procházková
klara.vitousova@gmail.com
Severočeský region
MUDr. Antonín Gabera
tondagabera@seznam.cz
Severomoravský region
MUDr. Pavla Tvrdoňová
pavla.tvrdonova@seznam.cz
Středočeský region
MUDr. Vlasta Hvězdová
abhvezdovi.netv@seznam.cz
Východočeský region
MUDr. Marie Kmoníčková
ordinace-marie.kmonickova@seznam.cz
Západočeský region
MUDr. Pavla Šandová
sandovapavla@seznam.cz