ODKAZY

Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky - detskylekar.cz
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně - cls.cz
Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP - detska.paliativnimedicina.cz
Společnost pro probiotika a prebiotika - probiotika-prebiotika.cz
Česká pediatrická společnost ČLS JEP - pediatrics.cz
Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP - svl.cz
Společnost pro výživu - vyzivaspol.cz
Česká psychoterapeutická společnost - psychoterapeuti.cz
Česká asociace nutričních terapeutů - cant.cz

Ministerstvo zdravotnictví České republiky - mzcr.cz
Portál veřejné správy - portal.gov.cz
Portál Ministerstva práce a sociálních věcí - portal.mpsv.cz
Česká správa sociálního zabezpečení - www.cssz.cz
Portál Evropské unie - europa.eu
Akademie věd ČR - avcr.cz
Česká lékarnická komora - lekarnici.cz
Česká lékařská komora - lkcr.cz
Český červený kříž - cervenykriz.eu
Komora veterinárních lékařů - vetkom.cz
Národní lékařská knihovna - nlk.cz
Státní zdravotní ústav - szu.cz
Ústav zdravotnických informací a statistiky - uzis.cz


.

Jízdní řády - jizdnirady.idnes.cz
Mapy - mapy.cz
Kurzy měn - kurzy-men.cz
Obchodní rejstřík - obchodnirejstrik.cz
Pravidla českého pravopisu - pravidla.cz
Slovník - slovniky.centrum.cz
Pylové zpravodajství - pylovasluzba.cz
Registr dárců kostní dřeňe - darujzivot.cz.

Newsletter Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP - NEWSLETTER
VOX pediatriae - detskylekar.cz/vox
Prakticus - practicus.eu
Medical Tribune - tribune.cz
Pro lékaře - prolekare.cz
Zdravotnické noviny - zezdravotnictvi.cz
Výživa a potraviny - vyzivaspol.cz

American Academy of Pediatrics - aap.org
Guidelines AAP - guidelinecentral.com
Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin - dgkj.de
Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie - dgpi.de
Emergency medicine - emedicine.medscape.com

.