Školitelé 2019

Vážení školitelé,
za Výbor Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vás srdečně zveme na tradiční setkání školitelů ve dnech 25. – 26. 1. 2019, v prostorech Hotelu Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 1082/36, 779 00 Olomouc.

Program
Páteční program s tématem gastroenterologie zde.
Sobotní program s tématem neonatologie zde.

Přihlašování
Registrace zde.

Ubytováni
Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 1082/36, 779 00 Olomouc nebo Comfort Hotel Olomouc Centre, Wolkerova 137/29, 779 00 Olomouc. Objednávka ubytování je součástí registrace.

Registrace
V pátek 25.1.2018 od 14:00 hodin v hotelu Clarion Congress Hotel Olomouc.
Podmínkou získání certifikátu je účast na obou jednacích dnech.
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

Registrační poplatky
- Akreditované zařízení (školitel a člen OSPDL ČLS JEP)             600 Kč
- Akreditované zařízení (školitel a nečlen OSPDL ČLS JEP)       1600 Kč
- Neakreditované zařízení (žadatel a člen OSPDL ČLS JEP)      1600 Kč
- Ostatní lékaři (žadatel a nečlen OSPDL ČLS JEP)                    2600 Kč

Obsahem registračního poplatku jsou edukační materiály, odborné přednášky a vstup na coffee breaky.

Kontakt
Eva Střechová, sekretářka OSPDL ČLS JEP 267184 065 / info@ospdl.eu

Partneři akce