Školitelé 2020

Vážení školitelé,
za Výbor Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vás srdečně zveme na tradiční setkání školitelů v roce 2020.

Předběžný termín konání bude ve dnech 12. – 13. 6. 2020, v prostorech Hotelu International Prague, Koulova 1501/15, 160 45, Praha 6.

Program
Na programu intenzivně pracujeme.

Přihlašování
Registrace bude k dispozici nejpozději 3 měsíce před konáním.

Ubytováni
Objednávka ubytování bude součástí registrace.

Registrace
...
Podmínkou získání certifikátu je účast na obou jednacích dnech.
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

Registrační poplatky
- Akreditované zařízení (školitel a člen OSPDL ČLS JEP)             600 Kč
- Akreditované zařízení (školitel a nečlen OSPDL ČLS JEP)       1600 Kč
- Neakreditované zařízení (žadatel a člen OSPDL ČLS JEP)      1600 Kč
- Ostatní lékaři (žadatel a nečlen OSPDL ČLS JEP)                    2600 Kč

Obsahem registračního poplatku jsou edukační materiály, odborné přednášky a vstup na coffee breaky.

Kontakt
Lada Hosnedlová, sekretářka OSPDL ČLS JEP, tel.: +420 734 743 387, mail: info@ospdl.eu, sekretariat@ospdl.eu

Partneři akce

Zpátky do vzdělávání