Školitelé online 2020

Vážení školitelé,

za Výbor Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vás srdečně zveme na setkání školitelů v roce 2020.
Z důvodu omezení konání hromadných akcí se akce uskuteční online formou. Termín konání je ve dnech 12. - 13. 6. 2020

Program v pátek:
16.30 - 16.40 / Zahájení a uvedení bloku / MUDr. Alena Šebková
16.40 - 17.10 / Vzdělávání v oboru pediatrie, akreditace v oboru, aktuální situace / MUDr. Hana Cabrnochová, MBA
17.10 - 17.40 / Rezidenční místa PLDD / Ing. Iva Urbancová
17.40 - 18.20 / Koky v době koronavirové / prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
18.20 - 18.40 / Novinky v očkování proti meningokokům / MUDr. Jiří Wallenfels, GSK
18.40 - 19.00 / Očkování těhotných proti pertusi jako „první dávka očkování u dětí“ / MUDr. Kateřina Fabiánová, Ph.D.
19.00 - 19.15 / Závěr k prvnímu dni / MUDr. Alena Šebková

Program v sobotu:
9.00 - 9.10 / Zahájení a uvedení bloku / MUDr. Daniela Verdánová, MBA
9.10 - 9.40 / Komplexní léčba respiračních onemocnění. Spolupráce PLDD a specialisty. / MUDr. Daniela Pousková
9.40 - 10.40 / Respirační onemocnění - praktické ukázky (dechová rehab., používání inhalátoru, ACH, spirometrie) / MUDr. Daniela Pousková
10.40 - 11.00 / Bílkovina ve výživě novorozenců a kojenců / RNDr. Agáta Gibejová, Ph.D.
11.00 - 11.10 / Zahájení a uvedení bloku / MUDr. Zdeněk Zíma
11.10 - 12.10 / Jak si zachovat stabilitu v krizi… / Mgr. Petra Štefflová, Klára Zímová
12.10 - 12.30 / Závěr / MUDr. Alena Šebková

Registrace
https://www.ahou.cz/skolitele/small/registrace/
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK  jako akce kontinuálního vzdělávání. Podmínkou získání certifikátu je účast na obou jednacích dnech. Ohodnocení: 7 kreditů

Registrační poplatky
Akreditované zařízení (školitel a člen OSPDL ČLS JEP)          450 Kč (všichni školitelé ke dni 1.7.2017 a pozdější)
Akreditované zařízení (školitel a nečlen OSPDL ČLS JEP)      450 Kč
Ostatní lékaři (člen OSPDL ČLS JEP)                                       450 Kč
Ostatní lékaři (nečlen OSPDL ČLS JEP)                                   450 Kč

Kontakt
Lada Hosnedlová, sekretářka OSPDL ČLS JEP, 734 743 387, info@ospdl.eu, sekretariat@ospdl.eu
Bc. Monika Šebestová, Ahou Public Relations, 774 706 569, monika@ahoupr.cz

Pořadatel: OSPDL ČLS JEP
Odborný garant: OSPDL ČLS JEP
Organizátor: Ahou Public Relations, s.r.o.

Děkujeme všem partnerům této akce

Zpátky do vzdělávání