Školitelé 2020

Vážení školitelé,
za Výbor Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vás srdečně zveme na tradiční setkání školitelů v roce 2020.

termín konání bude ve dnech 12. – 13. 6. 2020, v prostorech Vzdělávacího střediska Benešov – Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov

Program
Na programu intenzivně pracujeme.

Přihlašování
Registrace bude k dispozici nejpozději 3 měsíce před konáním.

Ubytováni
Objednávka ubytování bude součástí registrace.

Registrace
...
Podmínkou získání certifikátu je účast na obou jednacích dnech.
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

Registrační poplatky
- Akreditované zařízení (školitel a člen OSPDL ČLS JEP)             800 Kč (všichni školitelé ke dni 1.7.2017 a pozdější)
- Akreditované zařízení (školitel a nečlen OSPDL ČLS JEP)       1800 Kč
- Ostatní lékaři (člen OSPDL ČLS JEP)                                        2200 Kč
- Ostatní lékaři (nečlen OSPDL ČLS JEP)                                    2800 Kč

Obsahem registračního poplatku jsou edukační materiály, odborné přednášky a vstup na coffee breaky.

Kontakt
Lada Hosnedlová, sekretářka OSPDL ČLS JEP, tel.: +420 734 743 387, mail: info@ospdl.eu, sekretariat@ospdl.eu

Partneři akce

Zpátky do vzdělávání