Rezidenční místa 2019

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo aktualizaci Metodiky pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2019 - lékařské obory. Aktualizace se týká dokladů požadovaných k prokázání způsobilosti žadatele o dotaci - akreditace ke vzdělávání v základním pediatrickém kmeni nebo specializačním oboru pediatrie.
Před udělením akreditace pro základní pediatrický kmen nebo pro specializační obor pediatrie je možné se prokazovat rovněž akreditací pro obor praktické lékařství pro děti a dorost vydanou před 30. 6. 2017. Kromě této akreditace je však nutné předložit i rozhodnutí o akreditace nové nebo kopii žádosti o akreditaci v oboru pediatrie.

‍Přílohy  Metodika_2019__kmen_program č. 1_úprava (PDF, 368Kb)
           Metodika_2019_celé_spec_vzdel_program č. 2_úprava (PDF, 604Kb)
           Příloha č. 1__kmen_Žádost_o_poskytnutí_dotace_RM__2019_kmen_program_č_1 (XLS, 205Kb)
           Příloha č. 1_CSV_Žádost_o_poskytnutí_dotace_RM_2019_CSV_program_č_2 (XLS, 310Kb)
           Příloha č. 2__kmen_Výše dotace na základní kmen program č. 1 (XLSX, 12Kb)
           Příloha č. 2_CSV_Výše dotace na vybrané lékařské obory program č. 2 (XLSX, 12Kb)  
                     

Zpět do vzdělávání