Balintovská sekce České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP

Balintovská sekce České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP navazuje na dlouholetou (v posledních letech přerušenou) tradici pořádání kontinuálních balintovských skupin určených pro lékaře, psychology a další pracovníky pomáhajících profesí.
Balintovské skupiny jsou zaměřeny na vztah lékař-pacient a vliv tohoto vztahu na profesionální působení poskytovatele na straně jedné a na příznaky, obtíže a nesnáze pacienta či klienta na straně druhé. Nejsou ani skupinami kasuistickými ani skupinami terapeutickými, jsou erudovaně vedenou diskusí o konkrétním vztahu v tzv. pomáhající profesi. Pomáhají profesionalitu vztahu kultivovat, působí podpůrně, jsou nepochybnou součástí prevence syndromu vyhoření u profesionálů.
Balintovská sekce zažádá o zařazení skupin do systémů celoživotního a kontinuálního vzdělávání lékařů a klinických psychologů. Sekce plánuje první skupinu otevřít od září 2019, kromě prázdnin se bude konat každé druhé úterý v měsíci od 16,30 do 20,00 (dva bloky po 90 minutách s přestávkou). Cena je 350 Kč za jeden blok, tedy 3500 Kč za prvních 5 měsíců konání („semestr“). Skupinu povede jedna z akreditovaných (ve shodě s podmínkami International Balint Federation) vedoucích balintovských skupin, klinická psycholožka a psychoterapeutka PhDr. Alena Paloušová. Skupina se bude konat v Praze 1, v ordinaci Dr Paloušové na Malostranském náměstí. Seznam předběžných zájemců Dr Paloušová začne vytvářet po zveřejnění této informace, zájem  můžete projevit obratem na palousova@sendme.cz.  

Praha, leden 2019                                PhDr. Karel Koblic, vedoucí balintovské sekce ČPtS ČLS JEP             

Zpět do dokumentů.