Kniha Kazuistiky v primární pediatrické praxi

13. Březen 2017                                

Právě vyšla kniha Kazuistiky v primární pediatrické praxi.
Členové OSPDL a SPLDD mají možnost objednat knihu do konce dubna za zvýhodněnou cenu 432,- Kč včetně poštovného.
Objednávky zasílejte na marcela.horakova@currentmedia.cz .
Počet výtisků je omezen.

Název publikace: KAZUISTIKY Z PRIMÁRNÍ PEDIATRICKÉ PRAXE
Editor:  MUDr. Alena Šebková a kol.
Cílová skupina: lékaři
Termín vydání: únor 2017
Rozsah: cca 200 stran
Vazba V8 (šitá)

Anotace:
Autoři na konkrétních a velmi zajímavých případech osvětlují problematiku onemocnění dětských pacientů, přičemž zdůrazňují důležitost včasného rozpoznání a zahájení léčby různých onemocnění.  V rámci kazuistiky je čtenář obeznámen s anamnézou, vyšetřením a stanovením diagnózy, následuje diferenciálně-diagnostická rozvaha a je popsán léčebný algoritmus. Čtenář je seznámen s významem prezentované kazuistiky, případně i s dalším osudem pacienta. Sdělení jsou  doplněna obrázky, schématy, ev. obsahují odkazy na české i zahraniční literární zdroje. Kniha je určena  všem lékařům, kteří se zabývají nemocemi, případně související problematikou dětského věku.
Kazuistiky z primární pediatrické praxe.doc  

Dále upozorňujeme na druhý díl úspěšné publikace.

Zpět do vzdělávávní.