Schválená úhrada očkování proti meningokokům

Zde je dostupná platná metodika očkování - metodika  

Dne 21.4.2020 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR zařazení očkování proti meningokokům mezi hrazená očkování, účinnost zákona je překvapivě již od 1.5.2020. Plné znění zákona zde.
Podmínky hrazení jsou:
- - v případě očkování proti meningokoku skupiny B zahájení očkování do ukončeného 6. měsíce věku(5 měsíců + 30dní), lze využít vakcínu Bexsero
- - v případě očkování proti meningokokům skupin A, C, W, Y provedení očkování ve 2. roce života (do 2 let věku), lze využít vakcínu Nimenrix

V § 30 odst. 2 zákona se nově doplňuje bod 8, který umožňuje úhradu očkování „proti invazivním meningokokovým infekcím způsobeným meningokokem skupiny B, je-li očkování zahájeno do dovršení šestého měsíce věku, a skupiny A, C, W, Y, je-li očkování provedeno jednou dávkou v druhém roce života.“  
Schválením zákona, podpisem panem prezidentem a poté, co vyjde ve Sbírce zákonů ČR s předpokládanou účinností od 1.7.2020, tak bude umožněna plná úhrada vakcíny Bexsero (držitel registrace GSK) a Nimenrix (držitel registrace Pfizer) pro uvedené věkové kategorie.  
Úpravou metodiky o provádění očkování, kterou schvalují zdravotní pojišťovny, dojde v co nejkratší době k upřesnění, zda mají nárok i děti, u kterých bylo očkování zahájeno do 6. měsíce v rámci úhrady první, případně druhé dávky očkovací látky rodiči, event. proplacené z preventivních fondů zdravotních pojišťoven. Obdobně by měl být i upřesněn nárok na očkování proti séroskupině A, C, W, Y u dětí, které do 1.5.2020 nedovršily dvou let věku.

Dne 28. 4. 2020 vydala Evropská komise rozhodnutí, kterým schválila aktualizaci SPC Bexsero, která mj. umožňuje zahájit očkování ve schématu 2+1 již od 2 měsíců věku (dosud to bylo možné až od 3 měsíců věku).
Odstup mezi dávkami základního očkování je minimálně 2 měsíce a přeočkování je mezi 12 a 15 měsíci věku s prodlevou nejméně 6 měsíců mezi primární sérií a posilovací dávkou.

Zpět do dokumentů, na hlavní stranu.