Aktuality o dětské paliativní péči

Vloženo: 2.10.2019

Sekce dětské paliativní péče ČSPM - Našim cílem je dostupná paliativní péče pro každé dítě s život limitujícím a ohrožujícím onemocněním a jeho rodinu na všech úrovních zdravotní péče i v domácím prostředí dítěte.

Včasná registrace na konferenci prodloužena! Včasná registrace na IV. konferenci dětské paliativní péče, která se uskuteční 5. - 6. 12. 2019 v Brně byla prodloužena do 30. 9. 2019. Zajistěte si své místo včas a za nejvýhodnější cenu!
Letošním zahraničním hostem je Dr. Lorna Fraser z University of York, která se zabývá zejména epidemiologií v pediatrii se zaměřením na chronická a život limitující onemocnění. Dalšími tématy konference budou např. neúčelná péče u dětských pacientů, spolupráce mezi poskytovateli dětské paliativní péče a psychosociální podpora dětí a rodin. Program je doplněn workshopy, které nabídnou praktický přístup k otázkám dětské paliativní péče.
Prohlédněte si aktuální program konference.
Registrovat se na konferenci

Neúčelná péče u dětských pacientů
Na jaře zveřejnila Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP  Stanovisko k poskytování život udržující léčby dětským pacientům, určené odborné veřejnosti.Autory stanoviska, které vzniklo za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR a Nadačního fondu Jistota Komerční banky, jsou členové sekce dětské paliativní péče JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D. z Centra zdravotnického práva PF UK a MUDr. Jan Hřídel z KDDL VFN a 1.LF UK.Stanovisko schválila Etická komise ČLK, Česká pediatrická společnost, Česká neonatologické společnost, Česká společnost anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny a Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP.
V pondělí 16. září 2019 bylo Stanovisko představeno na semináři Aktuální výzvy v dětské paliativní péči, který se uskutečnil pod záštitou senátora MUDr. Lumíra Kantora.
Jak Stanovisko využít v praxi se můžete dozvědět na seminářích, které se uskuteční v pátek 8. listopadu 2019 a ve středu 13. listopadu 2019 od 14:00 do 17:00 ve vzdělávacím centru Cesty domů v Praze - Michli.
Přihlásit se na seminář o neúčelné péči

Všechny publikace Sekce dětské paliativní péče najdete na našem webu. V letošním roce přibyla Praktická doporučení pro organizaci paliativní péče na novorozeneckých odděleních určená odborné veřejnosti a brožura pro rodiče nazvaná Když zemře miminko.

Zpět na hlavní stranu / do dokumentů