Omezení provozu očkovacího centra FN Motol

Fakultní nemocnice Motol od 15.ledna 2019 omezila provoz očkovacího centra. Dále bude očkovací centrum poskytovat pouze konziliární službu v rámci FN Motol. Nadále nebude očkovat pacienty mimo fakultní nemocnici, ani poskytovat služby jak jsme byli zvyklí dosud. Celou zprávu přikládáme. Pro upřesnění je třeba uvést, že informace o závaznosti doporučení uvedeného ve zprávě očkovacího není přesná. Jakékoliv doporučení je pro praktického lékaře pouze vodítkem k dalšímu postupu. Další postup zásadně stanovuje praktický lékař pro děti a dorost, který za něj také v plném rozsahu zodpovídá.

Zpět na hlavní stranu.