Stanovisko k očkování proti TBC

29. Květen 2017  

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
navzdory nejasnostem a nepodloženým informacím zůstává stanovisko OSPDL k očkování proti TBC stejné. Protože se objevily informace, že by PLDD měl aktivně nabízet očkování BCG vzhledem ke zvýšenému výskytu této nemoci, předkládáme stanovisko výboru České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP, se kterým se ztotožňujeme. Dále přikládáme mapku výskytu TBC. Epidemiologická situace ke změně systému očkování neopravňuje. Výbor ČPFS považuje epidemiologickou  situaci za stabilizovanou a nevidí důvod ke změně systému očkování dle platné legislativy, která počítá s očkováním jen dětí z rizikových skupin. Dle jeho vyjádření není důvod k obavám, pokud budou dobře prováděna dosavadní protiepidemiologická opatření.  

MUDr. Alena Šebková
Předsedkyně OSPDL ČLS JEP

Příloha: 
stanovisko_vyboru_cpfs_k_soucasne_epidemiologicke_situace_tuberkulozy_na_nasem_uzemi.pdf - 446.93 kb
hlasene_pripady.png - 26.18 KB
hlasene_pripady2.png - 45.6 KB                                   

Zpět do dokumentů.