Odešel pan prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Se zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí pana profesora Blahoše. Bez ohledu na to, jakým byl vynikajícím lékařem, nepřestal být Člověkem.Tak jak si každý musel vážit jeho, vážil si on práce nás všech. Byl přítelem primární péče, podporoval zachování oboru Praktický lékař pro děti a dorost.

Čest jeho památce.

MUDr. Alena Šebková
Předsedkyně OSPDL ČLS JEP

Nekrolog