VZDĚLÁVÁNÍ

VZDĚLÁVACÍ AKCE

Páteřní semináře OSPDL 2020 nefrologie/ psychosomatika - termíny
Školitelé
2020, Praha, 13-14.6.2020 - pozvánka
14. Kongres primární péče, Praha, 28.-29.2.2020 / program / registrace
Pediatrická akademie / program / registrace
Rezident - výživa, Morava, 15-16.5.2020 / pozvánka
Rezident - očkování, Mariánské lázně, 30-31.10.202 / pozvánka
Zdravotnické fórum, Praha, 7.11.2020 / pozvánka
"Purkyňky", Praha / pozvánka

Včasný záchyt poruch autistického spektra vordinacích PLDD, Praha, 11.3.2020 / pozvánka  
Konference  Gynekologie dětí s dorostu, Lázně Bělohrad, 2. - 4.4.2020 / program / registrace
19. konference Dětská pneumologie 2020, Praha, 4. 4 2020 / program / registrace
3. Kazuistický kongres paliativní medicíny, Praha, 3.4.2020 / pozvánka
Sympozium dětských IBD, Kurdějov, 16.–18.4.2020 / pozvánka
Postgraduální školení v obezitologii, Praha, 20.-24. 4. 2020 / pozvánka
XV. Pediatrický kongres, Hradec Králové, 24. - 26. září 2020 / pozvánka / registrace

Salzburské semináře - OMI Seminars 2020 / přihlášky / odkaz / seznam seminářů
European Academy of Pediatric Societies, Barcelona, Španělsko, 16.-20.10, 2020 / program / registrace
38.Annual Meeting of European Society for Paediatric Infectious Diseases, Rotterdam, Nizozemí, 25.-30.5.2020 / program / registrace
International Symposium on Pneumococci and Pneumococcal Diseases, Toronto, Kanada, 21-25.6.2020 / program / registrace
29th Meeting for pediatric clinical reserch, Maribor, Slovinsko, 12.6.2020 / pozvánka
6th Annual Conference of the International Neonatology Association, Budapešť, Maďarsko, 24-26.6.2020 / program / registrace
10th Europediatrics, Záhřeb, Chorvatsko, 3-5.9.2020 / pozvánka
22nd World Congress on Pediatric & Neonatal Oncology, Auckland, Newzealand, 10-11.2.2020 / program / registrace
32nd  World Congress on Pediatric Nursing, Zagreb, Croatia, 13-14.5.2020 / program / registrace
24th Annual Congress on Pediatrics & Neonatology, Bangkok, Thailand, 23-24.1.2020 / program / registrace
17th International Conference on  Pediatrics and Pediatric Cardiology, Prague, Czech Republic, 9-10.3.2020 / program / registrace
5th International Conference on Pediatrics and Pediatric Surgery, Rome, Italy, 11-12.5.2020 / program / registrace
29th World Neonatal, Pediatric and Family Medicine Conference, Dubai, UAE, 19-20.5.2020 / program / registrace
23rd Global Summit on Pediatrics, Neonatology & Primary Care, Dubai, UAE, 27-28.5.2020 / program / registrace
3rd International Conference on Advances in Neonatal and Pediatric Nutrition,  Zurich, Switzerland, 22-23.6.2020 / program / registrace

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY

materiály OSPDL ČLS JEP

Brožura OČKOVÁNÍ
kniha Kazuistky v primární pediatrické praxi 1 a 2

manuál drogové prevence

Manuál drogové prevence ke stažení / pdf
Karty k provádění drogové prevence při JPP / pdf
Doporučený postup při intoxikaci syntetickými kanabinoidy / pdf
Nabídka služeb detoxikačního dětského a dorostového odd. Nemocnice Milosrdných sester sv.Karla Boromejského v Praze / pdf

edukační materiály SZÚ

Všechny tištěné materiály níže uvedené je možné objednávat na mailu lenka.svabova@szu.cz
V přiloženém pdf jsou uvedeny ke všem materiálům rozměry. szu_nabidka_zdrav.-vych._materialu.pdf

Bezpečnost dětí - prevence nejčastějších dětských úrazů
Bezpečnost dětí - první pomoc
Leták o ADHD
kniha „Honzík a zlobivé hovínko“
Projekt zlepšující povědomí o genetických onemocněních v primární péči - Gen-Equip

Pyramida výživy - plakát , karta
Význam specifických živin pro vývoj mozku / text
Mýty o rostlinných tucích / text
Přehled složení tuků na trhu v České republice / pdf
Materiály ..Jak předcházet kýle / brožura

Nahoru

VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO AKREDITOVANÁ PRACOVIŠTĚ PLDD

Setkání školitelů

Setkání školitelů 2020 / odkaz
Setkání školitelů 2019 / odkaz
Setkání školitelů 2018 / odkaz

Setkání školitelů 2017 / odkaz
Setkání školitelů 2016 / odkaz
Setkání školitelů 2015 / odkaz

Setkání školitelů 2014 / odkaz
Setkání školitelů 2013 / odkaz
Setkání školitelů 2012 / odkaz

Nahoru

ATESTACE v oboru PLDD a pediatrie

Katedra praktického dětského lékařství IPVZ / odkaz
Katedra dětského lékařství IPVZ / odkaz

Atestace v oboru PLDD

Doporučená literatura: ke stažení
Atestační otázky: ke stažení

Kvalifikační kurz PLDD

Kvalifikační kurz je určen pro lékaře, kteří získali nebo získají specializovanou způsobilost v oboru Dětské lékařství, a mají zájem doplnit si specializaci v oboru Praktický lékař pro děti a dorost (vykonávat praxi v rámci primární pediatrické péče).
Podrobné informace zde.

Zkouška po kmeni v novém oboru pediatrie

Doporučená literatura: ke stažení
Zkouškové otázky po kmeni: ke stažení

termíny atestací v oboru PLDD

2020 Atestace:
20.5.2020 8:00 - Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
25.11.2020 8:00 - Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15

termíny kurzů po kmeni oboru pediatrie

2020 Kurzy po kmeni:
20.–24. 4. 2020 – 3. LF UK
9.–13. 11. 2020 – 2. LF UK Praha

Nahoru

AKREDITACE V OBORU PLDD

1) V tuto chvíli není možné o akreditaci v oboru PLDD žádat. Obor vzdělávání Praktický lékař pro děti a dorost byl zrušen. Přesto vzdělávací akce pro akreditovaná pracoviště s odborností PLDD (002) nadále pokračují.
2) Zájemci se mohou podílet na vzdělávání v nástupnickém oboru pediatrie. Nemocnice, které se akreditují v novém oboru pediatrie mají smluvně zajistit stáž studentů v ordinaci PLDD. Je vhodné, aby takovou spolupráci navazovali primárně s dosavadními držiteli akreditace PLDD.
3) Pokud chce PLDD samostatně požádat o akreditaci v novém oboru pediatrie musí doložit smluvní zajištění stáží na všech pracovištích uvedených ve vzdělávacím programu, a garantovat plnění podmínek akreditace z jejich strany. Uchazeči o akreditaci v pediatrii musí žádat i o akreditaci ve vzdělávání ve kmeni. Přiznání akreditace v oboru pediatrie patrně znemožní žádat o akreditaci v jinném oboru.

K žádosti o akreditaci je nutno doložit:
1)    formulář žádosti s kolkem (nová nebo prodloužení) 2)    dotazník 3)    plán atestační přípravy školence 4)    doklad o získání specializované způsobilosti v oboru PLDD (kopie),  v případě prodloužení akreditace a předchozím doložení, již není nutné dokládat 5)    smluvní spolupráce s poskytovatelem zdravotních služeb (zdravotnické zařízení), který umožní vzdělání rezidenta mimo praxi u PLDD 6)    veřejný příslib s IPVZ 7)    účast na setkání školitelů 8)    registraci nestátního zdravotnického zařízení (kopie) 9)    výpis z obchodního rejstříku (kopie, pouze právnické osoby)
online Žádost o udělení akreditace školitele
online Žádost o prodloužení akreditace školitele
Ke stažení : dotaznik_k_zadosti_o_akreditaci.docx ,
 plan_atestacni_pripravy_skolence.docx ,
 verejny_prislib_ipvz.pdf

Nahoru

REZIDENČNÍ MÍSTA

Výběrová řízení na rezidenční místa pro obor pediatrie v roce 2019 (ordinace PLDD)
Nová rezidenční místa se týkají výhradně nového oboru pediatrie!
Pro rok 2019 byla vypsána rezidenční místa pro obor pediatrie i pro pediatrický kmen. O rezidenční místa mohou žádat pouze držitelé platné akreditace, ev. někdejší držitelé akreditace, kteří požádají akreditaci pro obor pediatrie.
Od 1.1.2019 je nutné zvýšit mzdu rezidenta na 24.130,- Kč ( minimální plat lékaře).
Metodika a formuláře žádostí pro žadatele o dotaci na rezidenční místo pro rok 2019 / odkaz MZ / odkaz

Dotační program Podpora specializačního vzdělávání lékařů na pracovištích PLDD pro rok 2018  / odkaz
(O podporu mohou žádat také pracoviště PLDD s akreditací platnou ke dni 30.6.2017)

Proč se stát praktickým lékařem pro děti a dorost / text
Jak se stát praktickým lékařem pro děti a dorost / text
Žádost o posouzení splnění podmínek pro získání specializované způsobilosti lékaře / doc
Výběrové řízení na rezidenční místo - Formulář pro vyhlášení VŘ , Přihláška do VŘ , osobní dotazník rezidenta
Pomůcka pro zpracování průběžných, závěrečných a kontrolních zpráv / text
Vyhláška o rezidenčních místech / text
Seznam akreditovaných pracovišť PLDD - k 4/2016 , k 2/2019

Nahoru

ŠKOLITELÉ

Nahoru