VZDĚLÁVÁNÍ

VZDĚLÁVACÍ AKCE

Páteřní semináře OSPDL 2020 nefrologie/ psychosomatika - termíny - jarní část proběhne on-line formou, podzimní beze změn
Webináře OSPDL - nefrologie / urologie - odkaz / pozvánka / registrace
Rezident - výživa, podzim 2020 / proběhne on-line formou
Rezident - očkování, Mariánské lázně, 30-31.10.202 / pozvánka
Zdravotnické fórum, Praha, je přeloženo na rok 2021
"Purkyňky", Praha / pozvánka - do odvolání karantény jsou zrušeny

15. Pediatrický kongres, Hradec Králové, 24. - 26. září 2020 / pozvánka / registrace  
52. Konference gynekologie dětí a dospívajících, Lázně Bělohrad, 22-24.10.2020 / pozvánka / registrace
26. Luhačovické pediatrické dny, Luhačovice, 16–18. 10.2020 / pozvánka
41. Pracovní dyn dětské nefrologie, Luhačovice, 4–5.9.2020, Luhačovice / pozvánka
19. Konference dětské pneumologie, Praha, 17.10.2020 / pozvánka
Seminář Komplexní vyšetření ucha – otoskopie a vyšetření sluchu v ambulantní i klinické praxi pediatra a ORL lékaře, Hradec Králové, 10-11.9.2021 / pozvánka

Salzburské semináře - OMI Seminars 2020 / přihlášky / odkaz / seznam seminářů
European Academy of Pediatric Societies, Barcelona, Španělsko, 16.-20.10, 2020 / program / registrace
19th Meeting of The European Society for Immunodeficiencies (ESID), Birmingham, UK, 14-17.10.2020 / program
10th Europediatrics, Záhřeb, Chorvatsko, 3-5.9.2020 / pozvánka

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY

materiály OSPDL ČLS JEP

Brožura OČKOVÁNÍ
kniha Kazuistky v primární pediatrické praxi 1 a 2
Volný přístup do plných verzí všech článků časopisu Farmakoterapeutické revue, po dobu pandemie COVID-19
̴ ̴ přístup přes odkaz https://farmakoterapeutickarevue.cz/, uživatelské jméno koronavirus a heslo covid-19

manuál drogové prevence

Manuál drogové prevence ke stažení / pdf
Karty k provádění drogové prevence při JPP / pdf
Doporučený postup při intoxikaci syntetickými kanabinoidy / pdf
Nabídka služeb detoxikačního dětského a dorostového odd. Nemocnice Milosrdných sester sv.Karla Boromejského v Praze / pdf

edukační materiály SZÚ

Všechny tištěné materiály níže uvedené je možné objednávat na mailu lenka.svabova@szu.cz
V přiloženém pdf jsou uvedeny ke všem materiálům rozměry. szu_nabidka_zdrav.-vych._materialu.pdf

Bezpečnost dětí - prevence nejčastějších dětských úrazů
Bezpečnost dětí - první pomoc
Leták o ADHD
kniha „Honzík a zlobivé hovínko“
Projekt zlepšující povědomí o genetických onemocněních v primární péči - Gen-Equip

Pyramida výživy - plakát , karta
Význam specifických živin pro vývoj mozku / text
Mýty o rostlinných tucích / text
Přehled složení tuků na trhu v České republice / pdf
Materiály ..Jak předcházet kýle / brožura

Nahoru

VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO AKREDITOVANÁ PRACOVIŠTĚ PLDD

Setkání školitelů

Setkání školitelů 2020 / odkaz
Setkání školitelů 2019 / odkaz
Setkání školitelů 2018 / odkaz

Setkání školitelů 2017 / odkaz
Setkání školitelů 2016 / odkaz
Setkání školitelů 2015 / odkaz

Setkání školitelů 2014 / odkaz
Setkání školitelů 2013 / odkaz
Setkání školitelů 2012 / odkaz

Nahoru

ATESTACE v oboru PLDD a pediatrie

Katedra praktického dětského lékařství IPVZ / odkaz
Katedra dětského lékařství IPVZ / odkaz

Atestace v oboru PLDD

Doporučená literatura: ke stažení
Atestační otázky: ke stažení

Kvalifikační kurz PLDD

Kvalifikační kurz je určen pro lékaře, kteří získali nebo získají specializovanou způsobilost v oboru Dětské lékařství, a mají zájem doplnit si specializaci v oboru Praktický lékař pro děti a dorost (vykonávat praxi v rámci primární pediatrické péče).
Podrobné informace zde.

Zkouška po kmeni v novém oboru pediatrie

Doporučená literatura: ke stažení
Zkouškové otázky po kmeni: ke stažení

termíny atestací v oboru PLDD

2020 Atestace:
20.5.2020 8:00 - Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15
25.11.2020 8:00 - Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15

termíny kurzů po kmeni oboru pediatrie

2020 Kurzy po kmeni:
20.–24. 4. 2020 – 3. LF UK
9.–13. 11. 2020 – 2. LF UK Praha

Mezinárodní zkouška z pediatrie - EUROPEAN BOARD OF PAEDIATRICS EXAMINATION

Proběhne 16.10.2020 v BArceloně
Přihlášky možné do 1.9.2020
Odkaz na stránky - web

Nahoru

AKREDITACE V OBORU PLDD

1) V tuto chvíli není možné o akreditaci v oboru PLDD žádat. Obor vzdělávání Praktický lékař pro děti a dorost byl zrušen. Přesto vzdělávací akce pro akreditovaná pracoviště s odborností PLDD (002) nadále pokračují.
2) Zájemci se mohou podílet na vzdělávání v nástupnickém oboru pediatrie. Nemocnice, které se akreditují v novém oboru pediatrie mají smluvně zajistit stáž studentů v ordinaci PLDD. Je vhodné, aby takovou spolupráci navazovali primárně s dosavadními držiteli akreditace PLDD.
3) Pokud chce PLDD samostatně požádat o akreditaci v novém oboru pediatrie musí doložit smluvní zajištění stáží na všech pracovištích uvedených ve vzdělávacím programu, a garantovat plnění podmínek akreditace z jejich strany. Uchazeči o akreditaci v pediatrii musí žádat i o akreditaci ve vzdělávání ve kmeni. Přiznání akreditace v oboru pediatrie patrně znemožní žádat o akreditaci v jinném oboru.

K žádosti o akreditaci je nutno doložit:
1)    formulář žádosti s kolkem (nová nebo prodloužení)
2)    dotazník
3)    plán atestační přípravy školence
4)    doklad o získání specializované způsobilosti v oboru PLDD (kopie),  v případě prodloužení akreditace a předchozím doložení, již není nutné dokládat
5)    smluvní spolupráce s poskytovatelem zdravotních služeb (zdravotnické zařízení), který umožní vzdělání rezidenta mimo praxi u PLDD
6)    veřejný příslib s IPVZ
7)    účast na setkání školitelů
8)    registraci nestátního zdravotnického zařízení (kopie)
9)    výpis z obchodního rejstříku (kopie, pouze právnické osoby)
   • online Žádost o udělení akreditace školitele
   • online Žádost o prodloužení akreditace školitele
Ke stažení :
  • dotaznik_k_zadosti_o_akreditaci.docx ,
   • plan_atestacni_pripravy_skolence.docx ,
   • verejny_prislib_ipvz.pdf

Nahoru

REZIDENČNÍ MÍSTA

Výzva a Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2020 a formuláře žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2020 – OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ
Vážené kolegyně a kolegové,
pro všechny zájemce o akreditaci pro vzdělávání v oboru Pediatrie a dotaci na rezidenční místa Vás informujeme, že na webových stránkách MZ ČR byla zveřejněna aktualizace Metodiky na celé specializační vzdělávání. Úprava Metodiky se týká zejména posunu termínu pro předložení kopie Rozhodnutí o udělení akreditace z 15. 5. 2020 na 29. 5. 2020 a dále byl upřesněn výklad některých ustanovení. Úpravy metodiky byly provedeny v kapitolách 5.1, 5.2, 6. a 12.V případě vyplňování žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo v oboru pediatrie upozorňujeme na to, že v záložce nazvané Informace o žadateli se v okénku nazvaném Maximální výše dotace pro daný obor vyplňuje výše dotace pro Pediatrii II, tj. 2 430 000 Kč. O skutečné výši poskytnuté dotace, tj. zda bude poskytnuto 2 160 000 Kč nebo 2 430 000 Kč, bude rozhodnuto až po výběru rezidenta podle jeho vzdělávacího plánu, tj. zda se zaváže absolvovat v rámci vlastního specializovaného výcviku povinnou odbornou doplňkovou praxi v oboru pediatrie na pracovišti registrujícího poskytovatele ambulantních zdravotních služeb v oboru pediatrie nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost (část I. písm. e).
MUDr. Hana Cabrnochová, MBA, vedoucí katedry PLDD, IPVZ Praha
Přílohy: 
Metodika RM 2020_program č. 2_celé spec. vzdělávání_únor (PDF, 466Kb)
Program č. 1_kmen_příloha č. 1_Formuláře pro online Žádost (XLSX, 2811Kb)
Program č. 1_kmen_příloha č. 3_Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace (DOCX, 19Kb)
Program č. 1_kmen_příloha č. 4_Manuál k vyplnění online Žádosti (DOCX, 642Kb)
Program č. 2_CSV_příloha č. 3_Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace (DOCX, 21Kb)
Metodika RM 2020_program č. 1_kmen (PDF, 320Kb)
Program č. 1_kmen_příloha č. 2_Výše dotace (XLSX, 13Kb)
Program č. 2_CSV_příloha č. 1_Žádost o poskytnutí dotace (XLSX, 96Kb)
Program č. 2_CSV_příloha č. 2_Výše dotace na vybrané lékařské obory (XLSX, 14Kb)                

Nadále  zůstává v platnosti akreditace ordinací PLDD pro dokončení vzdělávání v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost v souladu s přechodnými ustanoveními zákona o vzdělávání lékařů z roku 2017 (zákon č. 67/2017, článek II, bod 9):
„9. Akreditované zařízení může i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona uskutečňovat vzdělávání
a) ve vzdělávacím programu, k němuž mu byla podle § 17 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, udělena akreditace, nejdéle však po dobu 7 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
b) v základním oboru ve vzdělávacím programu, k němuž mu byla podle § 17 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, udělena akreditace, i když lhůta pro udělení akreditace uplynula, nejdéle však po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
pokud po celou dobu uskutečňování vzdělávání ve vzdělávacím programu budou splněny všechny podmínky, za nichž byla akreditace k tomuto programu udělena, a to pro účastníky specializačního vzdělávání, kteří budou do vzdělávacího programu zařazeni nejpozději přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“
Seznam těchto ordinací je stále k dispozici na stránkách MZ ČR.
Na základě tohoto seznamu jsou také lékařům zařazeným do Kvalifikačního kurzu (v souladu se zákonem č. 67/2017) odsouhlaseny požadované praxe v akreditovaných ordinacích PLDD.

Výběrová řízení na rezidenční místa
Nová rezidenční místa se týkají výhradně nového oboru pediatrie!
Pro rok 2019 byla vypsána rezidenční místa pro obor pediatrie i pro pediatrický kmen. O rezidenční místa mohou žádat pouze držitelé platné akreditace, ev. někdejší držitelé akreditace, kteří požádají akreditaci pro obor pediatrie.
Od 1.1.2019 je nutné zvýšit mzdu rezidenta na 24.130,- Kč ( minimální plat lékaře).
Metodika a formuláře žádostí pro žadatele o dotaci na rezidenční místo pro rok 2019 / odkaz MZ
Metodika a formuláře žádostí pro žadatele o dotaci na rezidenční místo pro rok 2020 / odkaz MZ 2020
Výběrová řízení na rezidenční místa pro obor pediatrie v roce 2020 (ordinace PLDD)

Proč se stát praktickým lékařem pro děti a dorost / text
Jak se stát praktickým lékařem pro děti a dorost / text
Žádost o posouzení splnění podmínek pro získání specializované způsobilosti lékaře / doc
Výběrové řízení na rezidenční místo - Formulář pro vyhlášení VŘ , Přihláška do VŘ , osobní dotazník rezidenta
Pomůcka pro zpracování průběžných, závěrečných a kontrolních zpráv / text
Vyhláška o rezidenčních místech / text
Seznam akreditovaných pracovišť PLDD - k 4/2016 , k 2/2019, k 2/2020

Nahoru

ŠKOLITELÉ

Nahoru