VZDĚLÁVACÍ AKCE


Kongres primární péče - 13.ročník / pozvánka
Pediatrická akademie - tento rok jsou nosným tématem vzácná onemocnění / pozvánka
51.Konference gynekologie dětí a dospívajících / pozvánka
Konference Školní stravování 2019 / pozvánka
XIV. symposium Společnosti pro probiotika a prebiotika / pozvánka
Kazuistický kongres paliativní medicíny / pozvánka

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY

manuál drogové prevence

Manuál drogové prevence ke stažení / pdf
Karty k provádění drogové prevence při JPP / pdf
Doporučený postup při intoxikaci syntetickými kanabinoidy / pdf
Nabídka služeb detoxikačního dětského a dorostového odd. Nemocnice Milosrdných sester sv.Karla Boromejského v Praze / pdf

VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO AKREDITOVANÁ PRACOVIŠTĚ PLDD

SETKÁNÍ ŠKOLITELŮ

Setkání školitelů 2019 / odkaz
Setkání školitelů 2018 / odkaz
Setkání školitelů 2017 / odkaz

AKREDITACE V OBORU PLDD

1) V tuto chvíli není možné o akreditaci v oboru PLDD žádat. Obor vzdělávání Praktický lékař pro děti a dorost byl zrušen. Přesto vzdělávací akce pro akreditovaná pracoviště s odborností PLDD (002) nadále pokračují.
2) Zájemci se mohou podílet na vzdělávání v nástupnickém oboru pediatrie. Nemocnice, které se akreditují v novém oboru pediatrie mají smluvně zajistit stáž studentů v ordinaci PLDD. Je vhodné, aby takovou spolupráci navazovali primárně s dosavadními držiteli akreditace PLDD.
3) Pokud chce PLDD samostatně požádat o akreditaci v novém oboru pediatrie musí doložit smluvní zajištění stáží na všech pracovištích uvedených ve vzdělávacím programu, a garantovat plnění podmínek akreditace z jejich strany. Uchazeči o akreditaci v pediatrii musí žádat i o akreditaci ve vzdělávání ve kmeni. Přiznání akreditace v oboru pediatrie patrně znemožní žádat o akreditaci v jinném oboru.

REZIDENČNÍ MÍSTA

Ministerstvo zdravotnictví vypsalo 20.9.2018 dotační program Podpora specializačního vzdělávání lékařů na pracovištích PLDD.
O podporu mohou žádat také pracoviště PLDD s akreditací platnou ke dni 30.6.2017.
Bližší informace zde a zde.
Pro rok 2019 byla vypsána rezidenční místa pro obor pediatrie i pro pediatrický kmen. O rezidenční místa mohou žádat pouze držitelé platné akreditace.
Od 1.1.2019 je nutné zvýšit mzdu rezidenta na 24.130,- Kč ( minimální plat lékaře).

ŠKOLITELÉ