Páteřní semináře Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP v na jaře a podzim 2020

Vzhledem ke stavu nouze a vyhlášené karanténě budou jarní semináře nahraženy formou webcastu.

V roce 2020 proběhnou regionální páteřní semináře na téma psychosomatika a nefrologie.
Termíny konání v regionech a program jsou níže.

Jižní Čechy


7.3.2020 Psychosomatika - Č.Budějovice, hotel Clarion, 9:00, Pozvánka
................................................
17.10.2020 Nefrologie - Č.Budějovice, hotel Clarion, 9:00

Západní Čechy


XX - Nefrologie  - proběhne formou webináře během 7-9/2020
.......................................
Datum
Psychosomatika - Plzeň, Šafránkův pavilon, 8:00

Východní Čechy


XX - Nefrologie  - proběhne formou webináře během 7-9/2020
.......................................
28.11.2020 Psychosomatika - Hradec Králové, Krajský úřad, 9:00

Severní Čechy


XX - Nefrologie - proběhne formou webináře během 7-9/2020
.......................................
21.11.2020 Psychologie - Liberec, hotel Liberec, 8:00

Jižní Morava


XX - Nefrologie - proběhne formou webináře během 7-9/2020
..............................................
21.11.2020 Psychosomatika - Brno, hotel Avanti

Severní Morava


XX - Nefrologie - proběhne formou webináře během 7-9/2020
..............................................
14.11.2020
Psychosomatika - Ostrava, Best Western Hotel Vista

Praha a Střední Čechy


XX - Nefrologie - proběhne formou webináře během 7-9/2020
...................................................
24.10.2020 Psychosomatika - Praha, centrum Olšanka

Program seminářů Psychosomatika

1. Rozdíly v psychosomatice dětí a dospělých
2. Rodiná terapie
3. Jak zacházet s psychosomatickým pacientem
4. Různá míra závažnosti psychosomatických pacientů
5. Kazuistiky v psychosomatice

Program seminářů Nefrologie (a urologie)

1. -
2.
Infekce močových cest
3.
Varikokéla-hydrokéla-kýla
4.
USG vyšetření ledvin a moč.cest (kdo je má dělat,kdy odeslat ke specialistovi)
5.
Vrozené vývojové vady
6.
Novinky v nefrologii a urologii
7.
Urologická problematika dorostového věku
8.
Nálezy v moči a jejich interpretace