Páteřní semináře Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP v na jaře a podzim 2020

V roce 2020 proběhnou regionální páteřní semináře na téma psychosomatika a nefrologie.
Termíny konání v regionech a program jsou níže.

Jižní Čechy


7.3.2020 Psychosomatika - Č.Budějovice, hotel Clarion, 9:00
17.10.2020 Nefrologie - Č.Budějovice, hotel Clarion, 9:00

Západní Čechy


18.4.2020 Psychosomatika - Plzeň, Šafránkův pavilon, 8:00, Pozvánka
.......................................
10.10.2020
Nefrologie - Plzeň, Šafránkův pavilon, 9:00

Východní Čechy


25.4.2020 Psychosomatika - Pardubice, místo upřesníme, 9:00
28.11.2020 Nefrologie - Hradec Králové, Krajský úřad, 9:00

Severní Čechy


4.4.2020 Nefrologie - Liberec, hotel Liberec, 8:00
14.11.2020 Psychosomatika - Liberec, hotel Liberec, 8:00

Jižní Morava


4.4.2020 Nefrologie - Brno

21.11.2020 Psychosomatika - Brno

Severní Morava


18.4.2020 Psychosomatika - Opava, Aula Slezské univerzity, 8:00
10.10.2020 Nefrologie - hotel Vista

Praha a Střední Čechy


21.3.2020 Psychosomatika - Praha, centrum Olšanka

24.10.2020 Nefrologie - Praha, centrum Olšanka

Program seminářů Psychosomatika

1. Rozdíly v psychosomatice dětí a dospělých
2. Rodiná terapie
3. Jak zacházet s psychosomatickým pacientem
4. Různá míra závažnosti psychosomatických pacientů
5. Kazuistiky v psychosomatice

Program seminářů Nefrologie (a urologie)

1. Enuréza
2.
Infekce močových cest
3.
Varikokéla-hydrokéla-kýla
4.
USG vyšetření ledvin a moč.cest (kdo je má dělat,kdy odeslat ke specialistovi)
5.
Vrozené vývojové vady
6.
Novinky v nefrologii a urologii
7.
Urologická problematika dorostového věku
8.
Nálezy v moči a jejich interpretace