Semináře Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP a regionu Praha a střední čechy SPLDD, tzv."Purkyňky"

Semináře probíhají v současné době on-line každý první čtvrtek v měsíci. Vzdělávácí akce mají charakter postgraduálního vzdělávání a jsou garantovány ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, mají kreditové ohodnocení.
Přihlášení je možné na adrese: http//detskylekar.cz/online-vzdelavani, je nutné přihlásit se členským číslem SPLDD a heslem.
Na stejné adrese je posléze dostupný i záznam.

Termíny konání a program:

4. 2. 2020
1.Oligosacharidy ve výživě kojence, 2.Proč vznikají žlučníkové kameny, 3. Infekce Helikobacter pylori u dětí      
                     MUDr Pavel Frühauf CSc      

4. 3. 2020 Konzervativní léčba výhřezu disku
                      MUDr Richard smíšek 

2. 4. 2020 ??    

Zpět do vzdělávání