Semináře Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP a regionu Praha a střední čechy SPLDD 2020, tzv."Purkyňky"

Semináře se konají vždy od 16,30 hod v Lékařském domě, Sokolská 31, Praha 2 (stanice metraI.P.Pavlova, trasa “C”). Na seminář není třeba se předem registrovat. Vzdělávácí akce mají charakter postgraduálního vzdělávání a jsou garantovány ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, mají kreditové ohodnocení. Konají se každý první čtvrtek v měsíci v prostorách Lékařského domu, Sokolská 490/31, Praha 2

Termíny konání v regionech a program:

9. 1. 2020
Poruchy dospívání a pohlavního vývoje        
                     MUDr Stanislava Koloušková CSc, Pediatrická klinika FN Motol  

6. 2. 2020 Spolupráce klinického genetika a PLDD, Indikace k vyšetření klinickým genetikem
                      MUDr Radka Kremlíková Pourová PhD, Ústav biologie a lékařské genetiky FN Motol  

5. 3. 2020 Dětská obezita                  
                     Prim MUDr Jan |Boženský, Nemocnice Vítkovice

7. 5. 2020 Infekce Helicobacter pylori u dětí        
                     Prim MUDr Pavel Fruhauf CSc, KDDL  Klinika dětí a dorostu VFN, Praha  

4. 6. 2020 Skoliósy u dětí                    
                      MUDr Richard Smíšek, Rehabilitační a vzdělávací centrum

3. 9. 2020 Vitamin D a doporučení jeho podávání u dětí                  
                      MUDr Božena Kalvachová, CSc, Endokrinologický ústav

1. 10. 2020 Tiky a jejich léčba u dětí                  
                      MUDr. Ondřej  Fiala, Ph.D. Dětská neurologická ambulance, INEP.  

5. 11. 2020 Poruchy autistického spektra                  
                      Mgr Romana Straussová PhD, Centrum terapie autismu s.r.o. Praha

3. 12. 2020 Očkováni děti s neurologickými onemocněními                  
                       MUDr J. Nečas, Dětské oddělení NTB Zlín      

Zpět do vzdělávání