pracovní skupiny

V případě zájmu kontaktujte svého regionálního zástupce
Endokrinologie
Očkování
Zdravotní a očkovací průkaz
Farmakoterapie
Nefrologie
Obezitologie a preventivní kardiologie
Respirační a alergologie
eHealth - elektronizace
Mladí PLDD
Závislosti a patologické chování
Publikace
Paliativní péče
Pacientské organizace
Strategie výživy v dětském věku