Databáze služeb pro vážně nemocné děti

Při poskytování paliativní a podpůrné péče je možné využívat databázi služeb pro vážně nemocné děti.

Více v článku

Vyhlášená výběrová řízení na rezidenční místa pro rok 2024

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2024 v Programu č. 2. v oboru pediatrie. Spolu s ním přinášíme i seznam pracovišť, která vypsala první kolo výběrových řízení na rezidenční místa pro naše budoucí mladé kolegy, i s termíny pro podání přihlášek.

Více v článku

Metodický postup k vykazování očkování - aktualizace

S platností od 1.7.2024 byl aktualizován Metodický postup k vykazování očkování.

Více v článku

Výskyt spalniček

Dovolujeme informovat o klíčových doporučeních Ministerstva zdravotnictví a orgánů ochrany veřejného zdraví, která minimalizují riziko šíření spalniček a významně tak snižují dopady tohoto onemocnění na veřejné zdraví.

Více v článku

OSPDL se zapojila do činnosti skupiny MZ ČR pro návykové látky

Při Ministerstvu zdravotnictví ČR vznikla Pracovní skupina pro návykové látky. Pro nás je nejdůležitějším jejím tématem prevence, jíž se zabýváme v rámci krátké intervence rizikového chování v ordinaci PLDD. Za naši odbornou společnost byla do Pracovní skupiny delegována předsedkyně OSPDL ČLS JEP MUDr. Alena Šebková.

Více v článku

DušeVní servis na pomoc dětem, rodičům i dětským praktikům

Téma duševního zdraví rezonuje stále více celou společností. I počty teenagerů a adolescentů, kteří přicházejí s úzkostmi, depresivním laděním či sebepoškozováním rostou. Vzhledem k naprostému nedostatku psychologů a psychiatrů pro tuto věkovou kategorii jsme to mnohdy my, kdo se musíme i nad rámec svých ostatních povinností těmto dětem věnovat. Pomoc nicméně přichází od některých neziskových organizací. Příkladem dobré praxe může být poměrně nedávno vzniklá plzeňská organizace DušeVní servis.

Více v článku

Páteřní semináře: Akutní stavy v ordinaci PLDD

Po jarních „zahřívacích kolech“ v Českých Budějovicích a Liberci se naše Páteřní semináře na téma „Akutní stavy v ordinaci PLDD a jejich léčba“ na podzim rozběhnou naplno i ve zbývajících regionech. Budou výjimečné tím, že proběhnou formou praktického workshopu – pod vedením primářky z Dětského urgentního příjmu v Motole MUDr. Jitky Dissou a vrchní sestry Mgr. Ing. Vilímové si budete moci vyzkoušet neodkladnou péči v ordinacích dětských lékařů, a to společně se svými sestřičkami. Po skončení semináře obdrží každý lékař potvrzení o absolvování kurzu první pomoci.

Více v článku

Odrazovat těhotné od očkování proti pertusi je hazard se zdravím i životem dítěte

Na Státní zdravotní ústav (SZÚ) se stále častěji obracejí nastávající maminky s dotazy na bezpečnost očkování proti černému kašli. Setkávají se totiž s tím, že jim ošetřující gynekolog nebo praktický lékař očkování vysloveně nedoporučili, případně ho těhotným rozmlouvali. S ohledem na to, že takových dotazů odborníci SZÚ registrují až zarážející množství, považují za důležité vysvětlit znovu, proč je očkování proti pertusi, obzvlášť pro nastávající rodiče a rodinné příslušníky, tak důležité.

Více v článku

ÚZIS: V některých regionech reálně hrozí rozpad primární péče o děti

Polovina praktických lékařů pro děti a dorost je podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) v penzijním věku. Nového praktického lékaře si v posledních pěti letech muselo najít asi 390 000 dětí, zavřelo téměř 400 ordinací a očekávají se další odchody pracujících seniorů. „Regulérně hrozí, že se v některých regionech ta péče rozpadne,“ uvedl 21. května na tiskové konferenci Ústavu zdravotnických informací a statistiky jeho ředitel prof. Ladislav Dušek.

Více v článku

Dětských oddělení bude v nemocnicích méně. Malí pacienti tam stejně neleží

Stále méně dětí leží v nemocnicích, a tak dětská oddělení v části nemocnic nejsou využitá. Snižuje se tak počet lůžek a někde se oddělení i ruší a mění se na dětské stacionáře. Od roku 2010 ubylo o čtvrtinu případů, kdy děti skončily v nemocnici. Na skoro polovinu se pak zkrátila doba, kterou dětští pacienti na lůžkách celkem strávili. Otevírá se tak diskuze o budoucnosti dětských oddělení v některých nemocnicích. Trendem je zbytečně děti nehospitalizovat. Stále více výkonů nebo nemocí zvládnou lékaři ambulantně.

Více v článku

Závěrečné vyhodnocení kampaně „Chytí i tebe? #BEZNIKOTINU“

Při příležitosti Světového dne bez tabáku, který každoročně 31. května vyhlašuje Světová zdravotnická organizace (WHO), uspořádal Státní zdravotní ústav (SZÚ) již třetí ročník kreativní kampaně pro žáky 2. stupně ZŠ, víceletých gymnázií a studenty SŠ. Letošním tématem, které zvolila WHO, byla „Ochrana dětí před vlivem tabákového průmyslu“. Prohlédněte si oceněná výtvarná díla našich teenagerů – řada z nich je velmi inspirativních a SZÚ některá z nich využije při tvorbě preventivních programů a výukových materiálů.

Více v článku

Prioritizace očkování proti černému kašli

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo pokyn k prioritizaci očkování proti černému kašli.

Více v článku

Aktuální nabídka práce

Hledají se praktičtí lékaři pro děti a dorost: Telč, Brno - Jundrov, Průhonice

Více v článku

Světový týden kojení 2024

Celosvětová kampaň, jejímž cílem je zvýšit povědomí a podnítit akci k tématům souvisejícím s kojením.

Více v článku

BF24 – projekt prevence dětské obezity hledá ještě 50 PLDD

Komplexní celorepublikový projekt zaměřený proti obezitě dětí Buď Fit 2024 (zkráceně BF24) má podporu nejen odborných společností, ale i profesních organizací lékařů a státního aparátu. Jeho pilotní fáze začíná již v září 2024. Pro zahájení je však třeba v tuto chvíli získat spolupráci ještě přibližně 50 praktických lékařů pro děti a dorost.

Více v článku

Krátce k otázce LPS

„V posledních měsících se ze všech stran snášejí lamentace primářů dětských oddělení na špatnou organizaci lékařské pohotovostní služby (LPS). Nezasvěcenému se může zdát, že zlotřilí dětští praktici nechtějí sloužit LPS, a tak za ně tuto práci musí odvádět vysílení lékaři dětských oddělení s ustaranými primáři v čele. Realita je však trochu jiná a o LPS se šíří mnoho nepřesných informací,“ začíná svůj dnešní komentář MUDr. Zdeněk Zíma.

Více v článku

Novinky z kongresu EPSID 2024

Ve dnech 20.–24. května se uskutečnil výroční kongres Evropské společnosti pro dětské infekční nemoci (ESPID). Náplň přednášek kongresu již tradičně kopírovala trendy epidemiologické situace v Evropě a vývoje protiepidemických opatření, nejčastěji očkování. Souhrn toho nejzajímavějšího, co zaznělo na téma očkování těhotných a ochrany novorozence nejen proti pertusi, nabízí MUDr. Zdeněk Zíma.

Více v článku

Další Pediatrická akademie již 4. června

Využijte poslední možnost přihlásit se k on-line sledování dalšího webináře naší Pediatrické akademie, tentokrát na téma Včasný záchyt vzácných onemocnění. Připravena jsou sdělení o hypofosfatemické křivici a Friedreichově ataxii – s tradiční panelovou diskusí na závěr.

Více v článku

Mezioborové dny OSPDL ČLS JEP

Již jen dny nás dělí od zahájení dalších Mezioborových dnů OSPDL ČLS JEP, které se letos konají 7.–8. června v Praze v hotelu Duo. Program jsme se opět snažili sestavit tak, aby poznatky, které si odnesete, byly skutečně využitelné ve vašich praxích. Tentokrát jsme přidali i sekci pro naše sestřičky. Připravili jsme pro ně program zaměřený na problematiku, s níž nám v ordinacích mohou skutečně velmi pomoci. Pokud jste tak ještě neučinili, prosím informujte je, motivujte je k účasti a přijeďte i s nimi. Budeme se na ně těšit stejně jako na vás!

Více v článku

Míra zapojení PLDD do pilotního projektu screeningu SMA a SCID předčila očekávání

Vezmeme-li v úvahu, že původní projekt se zapojením PLDD vlastně vůbec nepočítal a počet novorozenců, u nichž screening provádí PLDD, se pohybuje v desítkách za rok, představuje zapojení 40 % screenovaných dětí do pilotního projektu nebývalý úspěch. Navíc je třeba podotknout, že pokud laboratorní screening odebírá PLDD, je důvodem nejčastěji alternativní přístup rodiny ke zdravotnímu systému. Přesto i za takových okolností dosáhli PLDD vyššího zapojení screenovaných dětí do pilotního projektu než některé nemocnice!

Více v článku