INFORMACE O OČKOVÁNÍ

Stanovisko MZČR k proplácení očkování odložených na žádost rodičů / text

Stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP k očkování nedonošených novorozenců / stanovisko

DOPORUČENÉ POSTUPY

Febrilní křeče - doporučení Společnosti dětské neurologie ČLS JEP / odkaz
Včasný záchyt poruch autistického spektra (PAS)  / metodika

STANOVISKA OSPDL ČLS JEP

Stanovisko k ukončení práce neonatologů se ZPO / odkaz

SUKL / FARMAKOVIGELANCE

Formulář na hlášení nežádoucího účinku léčiva / odkaz / pdf
E - recept / odkaz

ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU OSPDL ČLS JEP

Zápis z výboru OSPDL ČLS JEP 7/2018 / odkaz
Zápis z výboru OSPDL ČLS JEP 6/2018 / odkaz
Zápis z výboru OSPDL ČLS JEP 5/2018 / odkaz
Zápis z výboru OSPDL ČLS JEP 4/2018 / odkaz
Zápis z výboru OSPDL ČLS JEP 3/2018 / odkaz

STANOVY ODBORNÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 

Stanovy České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně / odkaz
Newsletter ČLS JEP / odkaz