Vítáme Vás na stránkách
Odborné společnosti praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Členská přihláška do OSPDL ČLS JEP

Aktuality

Pozor!! Od 1.září 2019 mění Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP adresu kanceláře. Nově bude sídlit v Lékařském domě, Sokolská 31, Praha 2. Emailový kontakt je info@ospdl.eu

Upozornění  na riziko předávkování - Tramadol
Upozornění  na nová rizika, nežádoucí účinky a mimořádné události při léčbě cyproteron acetátem, metotrexatem, O2 2l lahev.
Upozornění  na výpadek v distribuci Gardasil 9
Upozornění  na opětovný výpadek v distribuci Vigantolu a Framykoinu.
Zemřel prof.MUDr.Josef Koutecký, Dr.Sc. / tweet
Výběrová řízení na rezidenční místa pro obor pediatrie v roce 2019
Změna v omezení použití léku Smecta
Stanovisko k poskytování život udržující léčby dětským pacientům / odkaz
Společné prohlášení EPA/UNEPSA a ECPCP zde
Časté otázky k očkování MMR
Doporučený postup při výpadku elektrické energie v souvislosti se skladováním léků a očkovacích látek v lednici.
Screening sluchu 5 letých dětí - Informační leták A4 nebo A3.

Vzdělávací akce

Cyklus podzimních seminářů OSPDL 2019 - infektologie / dermatologie - odkaz

Páteřní semináře OSPDL v roce 2020 na téma nefrologie / psychosomatika - termíny

Vzdělávací konference Rezident, Mariánské Lázně, 1. - 2.9. 2019. / pozvánka

Kurz - Úvod do dětské paliativní péče, Praha, 21.9.2019 / pozvánka

Hradecké vakcinologické dny / pozvánka

Konference Dietní výživa 2019, Pardubice, 8. - 9. října 2019 / pozvánka

Pediatrický kongres 2019, Olomouc, 26-28.9.19 / program / registrace

XXII. Mezinárodní kongres českých a slovenských osteologů, 12.-14.9.19 / registrace

Kongres EuSEM (European Society for Emergency Medicine), 12. – 16. října 2019 / program / registrace
.....................................................

European Academy od Pediatrics  Kongres Porto, Portugalsko 19.-22. 9.2019 / pozvánka / fb / in

Meeting of the European society for immunodeficies (ESID), Brussels, 18-20.9.19 / program / registrace
The 8th Congress of EAPS (European academy of pediatric societies), Barcelona, 16-20.10.19 / program / registrace
Meeting of the World Society for paediatric infectious diseases (WSPID), Manila, 5-8.11.19 / program / registrace

..a další akce zde.