Vítáme Vás na stránkách
Odborné společnosti praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Členská přihláška do OSPDL ČLS JEP

Aktuality

Informace o koronavirové infekci COVID-19, Poradna COVID-19

Seznam antigenních testů - bfarm.de, europa.eu, who.org
Aktualizovaný algoritmus -
zde, Informace Klinické skupiny MZ ČR - zde

Doporučené postupy odborných společností - Péče o novorozence COVID pozitivní matky, aj.

Výzva k podpoře očkování proti onemocnění COVID-19 - text výzvy, Podpora OSPDL ČLS JEP

Výsledky voleb do výboru a revizní komise OSPDL ČLS JEP pro volební období 2021-2024 - zde

Se zármutkem jsme přijali zprávu, že 12.11.2020 zemřela naše kolegyně MUDr. Yveta Tomanová, vědecký sekretář naší odborné společnosti. Čest její památce!

Poradna pro COVID-19
Na četné žádosti jsme zřídili emailovou poradnu pro problematiku COVID na adrese COVID@ospdl.eu. Na dotazy odpoví členové výboru OSPDL ČLS JEP, nebo oslovení specialisté (infekcionisté, zástupci MZ ČR, KHS, právníci, atp.). Také budeme zveřejňovat časté dotazy.

V březnu 2021 bude konečně vydána dlouho očekávaná učebnice Praktického dětského lékařství.
Z úvodu: 
"Jedním z důležitých pilířů vývoje oboru je také vydání této první učebnice praktického dětského lékařství. Práce praktického dětského lékaře je ve srovnání s ostatními obory dětského lékařství zatížena až několikanásobným počtem kontaktů s pacienty a jejich rodiči. Navíc musí dětský praktik analogicky s praktickým lékařem pro dospělé ovládat na dostatečné úrovni základy všech oborů dětského lékařství, a to včetně jejich přesahů do medicíny dospělého věku. Není tedy divu, že se čas od času každý z nás setká s pacientem nebo klinickou situací, v níž se necítí zcela jistý, a potřebuje oporu přehledné odborné literatury. Také z těchto důvodů po dlouhou dobu zaznívaly hlasy volající po souhrnném zpracování důležitých témat praktického dětského lékařství nejen od kolegů připravujících se k atestační zkoušce, ale také od praxí zkušených lékařů.

– České národní doporučení pro podávání vitaminu D dětem / odkaz
Nový manuál drogové prevence - manuál
– Doporučení ČVS k očkování proti chřipce - zde

Cyklus rozhovorů - Prevence "z lékařské praxe" / odkaz

Vzdělávací akce

Webinář - konference OSPDL ČLS JEP 17.9.2020, pozvánka + záznam1, záznam2, záznam3
Webinář - Trendy v kojenecké výživě - pozvánka / informace

..a další akce zde.