Vítáme Vás na stránkách
Odborné společnosti praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Členská přihláška do OSPDL ČLS JEP

Aktuality

Pozor!! Od 1.září 2019 mění Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP adresu kanceláře. Nově bude sídlit v Lékařském domě, Sokolská 490/31, Praha 2. Emailový kontakt je info@ospdl.eu,  telefon +420 734 743 387

Výběrová řízení na rezidenční místa pro obor pediatrie
v roce
2019
Upozornění  na riziko předávkování - Tramadol
Náhrada za Spiropent
Společné prohlášení EPA/UNEPSA a ECPCP zde
Časté otázky k očkování MMR
Screening sluchu 5 letých dětí - Informační leták A4 nebo A3 / Screening sluchu
České národní doporučení pro podávání vitaminu D dětem / odkaz
Novinky o dětské paliativní péči / odkaz
Domácí umělá plicní ventilace - metodika

Vzdělávací akce

Páteřní semináře OSPDL v roce 2020 na téma nefrologie / psychosomatika - termíny
IV. konference dětské paliativní péče, Brno, 5.-6.12.2019 / program / registrace
Konference  Gynekologie dětí s dorostu, Lázně Bělohrad, 2. - 4.4.2020 / program / registrace
.....................................................
International Symposium on Pneumococci and Pneumococcal Diseases / program / registrace
..a další akce zde.