Vítáme Vás na stránkách
Odborné společnosti praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Členská přihláška do OSPDL ČLS JEP

Aktuality

Výpadek očkovací látky Priorix
Purkyňův nadační fond
- soutěž pro mladé autory do 35 let
Terapeutické balintovské skupiny k prevenci syndromu vyhoření
Doporučený postup při výpadku elektrické energie v souvislosti se skladováním léků a očkovacích látek v lednici.
Upozornění  - Vigantol je zpět.
Screening sluchu 5 letých dětí - Informační leták A4 nebo A3.

Vzdělávací akce

Česko-slovenské mezioborové dny, Mikulov, 17. - 18.5. 2019. / registrace / program

Jarní setkání na Vysočině
, 6.6.19 / pozvánka / registrace

Hradecké vakcinologické dny / pozvánka

Konference Školní stravování 2019 / pozvánka

Cyklus podzimních seminářů OSPDL - infektologie / dermatologie - odkaz

XXII. Mezinárodní kongres českých a slovenských osteologů, 12.-14.9.19 / registrace

Kongres EuSEM (European Society for Emergency Medicine), 12. – 16. října 2019 / program / registrace
.....................................................

European Academy od Pediatrics  Kongres Porto, Portugalsko 19.-22. 9.2019 / pozvánka / fb / in

Meeting of the European society for immunodeficies (ESID), Brussels / program / registrace

Meeting of the European society for pediatric infectious diseases (ESPID), Ljubljana / program / registrace