Vítáme Vás na stránkách
Odborné společnosti praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Členská přihláška do OSPDL ČLS JEP

Informace o koronavirové infekci COVID-19

MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. – Co víme o novém koronaviru a nemoci COVID-19

Aktuality

Pozor!! Od 1.září 2019 mění Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP adresu kanceláře. Nově bude sídlit v Lékařském domě, Sokolská 490/31, Praha 2. Emailový kontakt je info@ospdl.eu,  telefon +420 734 743 387

Nakladatelství CURRENT MEDIA nabízí členům odborné společnosti
Pediatrická akademie je stále s vámi! Online
Prevence "z lékařské praxe" – 1. díl s MUDr. Alenou Šebkovou
Screening sluchu 5 letých dětí - Informační leták A4 nebo A3 / Screening sluchu
České národní doporučení pro podávání vitaminu D dětem / odkaz
Novinky o dětské paliativní péči / odkaz
Domácí umělá plicní ventilace - metodika
Metodika pro Rezidenční místa 2020 - zde

Vzdělávací akce

Páteřní semináře OSPDL v roce 2020 na téma nefrologie / psychosomatika - termíny - jsou odloženy do zrušení karanténních opatření v ČR.
Pediatrická akademie / program / registrace - dosud neproběhlé semináře proběhnou formou webináře.
Školitelé 2020, Praha, 13-14.6.2020 - pozvánka - připravujeme náhradní
Purkyňky, Praha, Lékařský dům / pozvánka - do odvolání jsou zrušeny
XV. Pediatrický kongres, Hradec Králové, 24. - 26. září 2020 / pozvánka / registrace
.....................................................
International Symposium on Pneumococci and Pneumococcal Diseases, Toronto, 21-25.6.202 / program / registrace
The 8th Congress of the European Academy of Pediatric Societies (EAPS), Barcelona, 16-20.10.2020 / program / registrace
..a další akce zde.