Vítáme Vás na stránkách
Odborné společnosti praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Členská přihláška do OSPDL ČLS JEP

Aktuality

Pozor!! Od 1.září 2019 mění Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP adresu kanceláře. Nově bude sídlit v Lékařském domě, Sokolská 490/31, Praha 2. Emailový kontakt je info@ospdl.eu,  telefon +420 734 743 387

Výběrová řízení na rezidenční místa pro obor pediatrie v roce 2019
Pozor! Výpadek očkovací látky Gardasil / odkaz
Upozornění  na riziko předávkování - Tramadol
Upozornění  na nová rizika, nežádoucí účinky a mimořádné události při léčbě cyproteron acetátem, metotrexatem, O2 2l lahev.
Změna v omezení použití léku Smecta
Společné prohlášení EPA/UNEPSA a ECPCP zde
Časté otázky k očkování MMR
Screening sluchu 5 letých dětí - Informační leták A4 nebo A3 / Screening sluchu
České národní doporučení pro podávání vitaminu D dětem / odkaz
Novinky o dětské paliativní péči / odkaz

Vzdělávací akce

Cyklus podzimních seminářů OSPDL 2019 - infektologie / dermatologie - odkaz
Páteřní semináře OSPDL v roce 2020 na téma nefrologie / psychosomatika - termíny
Vzdělávací konference Rezident, Mariánské Lázně, 1. - 2.11. 2019. / pozvánka
Zdravotnické fórum 2019 - Rizikové chování dětí, Praha, 23.11.2019 / pozvánka / program
Dětská výživa a obezita v teorii a praxi, Praha, 29.11.2019 / pozvánka / program
Konference Dietní výživa 2019, Pardubice, 8. - 9. října 2019 / pozvánka
Kongres EuSEM (European Society for Emergency Medicine), 12. – 16. října 2019 / program / registrace
.....................................................
European Academy od Pediatrics  Kongres Porto, Portugalsko 19.-22. 9.2019 / pozvánka / fb / in
Meeting of the European society for immunodeficies (ESID), Brussels, 18-20.9.19 / program / registrace
The 8th Congress of EAPS (European academy of pediatric societies), Barcelona, 16-20.10.20 / program / registrace
Meeting of the World Society for paediatric infectious diseases (WSPID), Manila, 5-8.11.19 / program / registrace

..a další akce zde.