Vítáme Vás na stránkách
Odborné společnosti praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Členská přihláška do OSPDL ČLS JEP

Aktuality

Purkyňův nadační fond - soutěž pro mladé autory do 35 let

Terapeutické balintovské skupiny k prevenci syndromu vyhoření

Doporučený postup
při výpadku elektrické energie v souvislosti se skladováním léků a očkovacích látek v lednici.

Upozornění  - Vigantol je zpět.

Screening sluchu 5 letých dětí - Informační leták A4 nebo A3.

Vzdělávací akce

Pediatrická akademie - tento rok jsou nosným tématem vzácná onemocnění / pozvánka

Hradecké vakcinologické dny / pozvánka

Konference Školní stravování 2019 / pozvánka

51.Konference gynekologie dětí a dospívajících / pozvánka

XIV. symposium Společnosti pro Probiotika a Prebiotika / pozvánka

European Academy od Pediatrics  Kongres Porto, Portugalsko 19.-22. 9.2019 / pozvánka / fb / in

Meeting of the European society for immunodeficies (ESID), Brussels / program / registrace

Meeting of the European society for pediatric infectious diseases (ESPID), Ljubljana / program / registrace