Nejbližší vzdělávací akce

Očkování v praxi 2024 / online

7.3. Východočeský region
12.3. Jihočeský region
Číst více

Páteřní semináře: Akutní stavy v ordinaci PLDD a jejich léčba

14.9. / Hradec Králové
5.10. / Plzeň
2.11. / Praha
23.11. / Ostrava
30.11. / Brno
Číst více

Aktuality

TZ: Odborné společnosti varují: Potřebujeme dětské lékaře. Rychle.

Několik let chybí k tomu, aby každé třetí dítě nemělo svého lékaře. Mezi roky 2017 a 2021 své ordinace zavřelo 338 praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD). Většinou odešli do důchodu, aniž by je někdo nahradil. Rodiče proto mají problém najít pro své děti lékaře a zvyšuje se počet neregistrovaných dětí bez adekvátní zdravotní péče.
Více v článku

Výskyt spalniček

Dovolujeme informovat o klíčových doporučeních Ministerstva zdravotnictví a orgánů ochrany veřejného zdraví, která minimalizují riziko šíření spalniček a významně tak snižují dopady tohoto onemocnění na veřejné zdraví.

Více v článku

OSPDL se zapojila do činnosti skupiny MZ ČR pro návykové látky

Při Ministerstvu zdravotnictví ČR vznikla Pracovní skupina pro návykové látky. Pro nás je nejdůležitějším jejím tématem prevence, jíž se zabýváme v rámci krátké intervence rizikového chování v ordinaci PLDD. Za naši odbornou společnost byla do Pracovní skupiny delegována předsedkyně OSPDL ČLS JEP MUDr. Alena Šebková.

Více v článku

DušeVní servis na pomoc dětem, rodičům i dětským praktikům

Téma duševního zdraví rezonuje stále více celou společností. I počty teenagerů a adolescentů, kteří přicházejí s úzkostmi, depresivním laděním či sebepoškozováním rostou. Vzhledem k naprostému nedostatku psychologů a psychiatrů pro tuto věkovou kategorii jsme to mnohdy my, kdo se musíme i nad rámec svých ostatních povinností těmto dětem věnovat. Pomoc nicméně přichází od některých neziskových organizací. Příkladem dobré praxe může být poměrně nedávno vzniklá plzeňská organizace DušeVní servis.

Více v článku

ukrajina 2022

Zdravotní dotazník - dítě - zdravotní anamnéza

Více v článku

Základní zdravotní anamnéza - akutní ošetření

Více v článku

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb

Více v článku

COVID-19 AKTUÁLNĚ

Zrušení Metodického pokynu k nařizování izolace u covid-19

Ministerstvo zdravotnictví na základě vyhodnocení zkušeností a poznatků o onemocnění covid-19 přistoupilo ve spolupráci s odborníky ke změně v přístupu při nařizování izolací u osob s laboratorně prokázaným onemocněním covid-19.
Více v článku

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP (ČVS) k očkování proti onemocnění covid-19

Toto doporučení nahrazuje a doplňuje všechna předchozí doporučení týkající se očkování nebo přeočkování proti onemocnění covid-19 vydaná ČVS ČLS JEP před datem 7. listopadu 2022.
Více v článku

Doporučení ČVS k přeočkování pro COVID 4. dávkou

Česká vakcinologická společnost ČLS JEP na žádost Ministerstva zdravotnictví ČR vydala doporučení k přeočkování proti onemocnění COVID v budoucím období. V tuto chvíli je zřejmé, že můžeme v dohledné době očekávat další vlnu nemoci COVID. Velkou otázkou je chování aktuální varianty viru a také intenzita jakou vlna udeří. Doporučení k přeočkování všech od 12 let s důrazem na rizikové skupiny. Zatím doporučení nezmiňuje připravované upravené vakcíny proti COVID, které v současné době procházejí registračním řízení EMA.
Více v článku