Nejbližší vzdělávací akce

Rezidenti / Pneumologie

24. – 25.11. / Online
Více informací brzy

Lékař Talk: Úvod do dětské a dorostové adiktologie

7.11. Online
Číst více

Páteřní semináře / Gastroenterologie

14.10. Praha
18.10. Liberec
21.10. Ostrava
31.10. České Budějovice
9.11. Plzeň
15.11. Karlovy Vary
Pro více informací kontaktujte regionálního zástupce

Očkování v praxi 2024 / online

20.2. Severočeský region
22.2. Severomoravský region
27.2. Západočeský region
29.2. Jihomoravský region
5.3. Praha a Střední Čechy
7.3. Východočeský region
12.3. Jihočeský region
Více informací brzy

Aktuality

TZ: Odborné společnosti varují: Potřebujeme dětské lékaře. Rychle.

Několik let chybí k tomu, aby každé třetí dítě nemělo svého lékaře. Mezi roky 2017 a 2021 své ordinace zavřelo 338 praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD). Většinou odešli do důchodu, aniž by je někdo nahradil. Rodiče proto mají problém najít pro své děti lékaře a zvyšuje se počet neregistrovaných dětí bez adekvátní zdravotní péče.
Více v článku

Poskytovatelé služeb rodinám s dětmi s život limitujícím nebo ohrožujícím onemocněním

V průběhu roku 2023 vytvořila neziskové organizaci Dům pro Julii seznam organizací tak, aby v každém kraji byl uveden alespoň jeden poskytovatel.

Více v článku

Statisíce dětí zůstaly bez pediatra. Za posledních pět let skončilo 336 ordinací

Statisíce dětí v Česku nemají svého praktického lékaře. Je to následek úbytku jejich ordinací, které skončily poté, co lékař odešel do důchodu a náhrada za něj se nenašla. Vyplývá to ze statistiky Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb.

Více v článku

Jarní Páteřní semináře o dětské paliativní péči a také o první pomoci

Naše odborná společnost se rozhodla navázat na úspěšný pilotní projekt z loňského podzimu, který měl velmi kladné ohlasy. Věnuje proto jednu část jarního cyklu Páteřních seminářů tématu dětské paliativní péče – ta druhá bude zasvěcena první pomoci. V článku najdete kalendář termínů s odkazy na konkrétní program.

Více v článku

ukrajina 2022

Zdravotní dotazník - dítě - zdravotní anamnéza

Více v článku

Základní zdravotní anamnéza - akutní ošetření

Více v článku

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb

Více v článku

COVID-19 AKTUÁLNĚ

Zrušení Metodického pokynu k nařizování izolace u covid-19

Ministerstvo zdravotnictví na základě vyhodnocení zkušeností a poznatků o onemocnění covid-19 přistoupilo ve spolupráci s odborníky ke změně v přístupu při nařizování izolací u osob s laboratorně prokázaným onemocněním covid-19.
Více v článku

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP (ČVS) k očkování proti onemocnění covid-19

Toto doporučení nahrazuje a doplňuje všechna předchozí doporučení týkající se očkování nebo přeočkování proti onemocnění covid-19 vydaná ČVS ČLS JEP před datem 7. listopadu 2022.
Více v článku

Doporučení ČVS k přeočkování pro COVID 4. dávkou

Česká vakcinologická společnost ČLS JEP na žádost Ministerstva zdravotnictví ČR vydala doporučení k přeočkování proti onemocnění COVID v budoucím období. V tuto chvíli je zřejmé, že můžeme v dohledné době očekávat další vlnu nemoci COVID. Velkou otázkou je chování aktuální varianty viru a také intenzita jakou vlna udeří. Doporučení k přeočkování všech od 12 let s důrazem na rizikové skupiny. Zatím doporučení nezmiňuje připravované upravené vakcíny proti COVID, které v současné době procházejí registračním řízení EMA.
Více v článku