Nejbližší vzdělávací akce

Mezioborový kongres PLDD

9. – 10.6. / Praha
Více zde

Rezidenti / Pneumologie

24. – 25.11. / Online
Více informací brzy

Aktuality

TZ: Odborné společnosti varují: Potřebujeme dětské lékaře. Rychle.

Několik let chybí k tomu, aby každé třetí dítě nemělo svého lékaře. Mezi roky 2017 a 2021 své ordinace zavřelo 338 praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD). Většinou odešli do důchodu, aniž by je někdo nahradil. Rodiče proto mají problém najít pro své děti lékaře a zvyšuje se počet neregistrovaných dětí bez adekvátní zdravotní péče.
Více v článku

NutriCHEQ nově v digitální podobě

Dotazník NutriCHEQ poskytuje praktickému dětskému lékaři rychlou orientační informaci o výživě batolete. Zároveň mu na základě výsledků umožní diskutovat o chybách a nedostatcích ve výživě. NutriCHEQ zahrnuje všeobecnou edukační příručku pro rodiče o správné výživě batolat i nutriční příručky pro rodiče podle specifikace situace vyhodnocených nutričních deficitů. Dotazník NutriCHEQ je nově převeden do digitální podoby a lze jej vyplnit i on-line.

Více v článku

Asi stovka dětí ročně se narodí s nemocemi, o kterých nevíme vůbec nic

Česká asociace pro vzácná onemocnění (ČAVO) ve své zprávě ke Dni nediagnostikovaných (29. dubna) připomíná, že pacienti s ultra-vzácným a nediagnostikovaným genetickým onemocněním mohou být kvůli svým příznakům nebo vzhledu stigmatizováni nebo diskriminováni, děti mohou čelit šikaně nebo vyloučení ze strany svých vrstevníků. Život s nediagnostikovaným genetickým onemocněním přináší rodičům velkou nejistotu, strach, finanční problémy, sociální izolaci i vztahové problémy v rodině. „Proto jsme v ČAVO vytvořili platformu pro ultra-vzácné a nediagnostikované a jsme velice rádi, že nás v našem úsilí podporují i lékaři,“ píše se mj. ve zprávě.

Více v článku

Druhý letošní případ záškrtu na Vysočině

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina (KHSV) řeší již druhý případ difterie za poslední rok. Národní referenční laboratoř pro pertusi a difterii (NRL) Státního zdravotního ústavu (SZÚ) v květnu potvrdila u pacienta z Vysočiny nákazu bakterií Corynebacterium ulcerans, která produkuje difterický toxin. V daném případě se jedná o kožní formu nemoci. Celkově se nyní jedná již o 10. případ záškrtu v ČR od znovuobjevení tohoto onemocnění, tedy od dubna roku 2022. V letošním roce NRL již potvrdila 4 případy kožní formy záškrtu a 1 případ respirační formy infekce. V souvislosti s výskytem vyššího počtu případů daného onemocnění v některých evropských zemích vydala hlavní hygienička ČR Doporučený postup při výskytu případu onemocnění záškrtem (difterií).

Více v článku

ukrajina 2022

Zdravotní dotazník - dítě - zdravotní anamnéza

Více v článku

Základní zdravotní anamnéza - akutní ošetření

Více v článku

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb

Více v článku

COVID-19 AKTUÁLNĚ

Zrušení Metodického pokynu k nařizování izolace u covid-19

Ministerstvo zdravotnictví na základě vyhodnocení zkušeností a poznatků o onemocnění covid-19 přistoupilo ve spolupráci s odborníky ke změně v přístupu při nařizování izolací u osob s laboratorně prokázaným onemocněním covid-19.
Více v článku

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP (ČVS) k očkování proti onemocnění covid-19

Toto doporučení nahrazuje a doplňuje všechna předchozí doporučení týkající se očkování nebo přeočkování proti onemocnění covid-19 vydaná ČVS ČLS JEP před datem 7. listopadu 2022.
Více v článku

Doporučení ČVS k přeočkování pro COVID 4. dávkou

Česká vakcinologická společnost ČLS JEP na žádost Ministerstva zdravotnictví ČR vydala doporučení k přeočkování proti onemocnění COVID v budoucím období. V tuto chvíli je zřejmé, že můžeme v dohledné době očekávat další vlnu nemoci COVID. Velkou otázkou je chování aktuální varianty viru a také intenzita jakou vlna udeří. Doporučení k přeočkování všech od 12 let s důrazem na rizikové skupiny. Zatím doporučení nezmiňuje připravované upravené vakcíny proti COVID, které v současné době procházejí registračním řízení EMA.
Více v článku