Nejbližší vzdělávací akce

Lékař 2022

9. - 10.9. / Praha
Více zde

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě v ordinacích PLDD / druhý díl

14.9. / online
Více zde

Páteřní semináře / Poruchy sexuální diferenciace

Online / říjen - listopad
Více informací brzy

Aktuality

Doporučení ČVS k přeočkování pro COVID 4. dávkou

Česká vakcinologická společnost ČLS JEP na žádost Ministerstva zdravotnictví ČR vydala doporučení k přeočkování proti onemocnění COVID v budoucím období. V tuto chvíli je zřejmé, že můžeme v dohledné době očekávat další vlnu nemoci COVID. Velkou otázkou je chování aktuální varianty viru a také intenzita jakou vlna udeří. Doporučení k přeočkování všech od 12 let s důrazem na rizikové skupiny. Zatím doporučení nezmiňuje připravované upravené vakcíny proti COVID, které v současné době procházejí registračním řízení EMA.

Více v článku

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě v ordinacích PLDD (2. část)

Jarní webinář věnovaný problematice syndromu CAN (Child Abuse and Neglect) neboli syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, se u vás setkal s velkým ohlasem - proto naše odborná společnost připravila jeho volné pokračování. Minule jsme se problematice věnovali z pohledu diagnostiky, tentokrát se zaměříme na věci procesní - právní rámec, kompetence a povinnosti PLDD ve vztahu k OSPOD a policii ČR. Poznamenejte si proto již dnes datum 14. září a čas mezi 17.30–19.30 hod. A to není vše - v následujícím článku najdete ke stažení i praktické šablony formulářů, které s danou tematikou souvisejí a usnadní vám v případě nutnosti komunikaci s orgány státní správy a orgány činnými v trestním řízení.

Více v článku

Aktuální výzvy systému péče o ohrožené děti

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR jsem se 19. května konala konference pořádané Nadací Sirius a Českým výborem pro UNICEF. V šesti tematických blocích prezentovalo své pohledy celkem jedenáct odborníků. Na konferenci se sešly více než dvě stovky zástupců převážně státní správy, neziskových organizací a sociálních služeb. Za OSPDL ČLS JEP se konference zúčastnila MUDr. Alena Šebková, která si z jednání pro náš Newsletter připravila několik postřehů.

Více v článku

ukrajina 2022

Zdravotní dotazník - dítě - zdravotní anamnéza

Více v článku

Základní zdravotní anamnéza - akutní ošetření

Více v článku

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb

Více v článku

COVID-19 AKTUÁLNĚ

Doporučení ČVS k přeočkování pro COVID 4. dávkou

Česká vakcinologická společnost ČLS JEP na žádost Ministerstva zdravotnictví ČR vydala doporučení k přeočkování proti onemocnění COVID v budoucím období. V tuto chvíli je zřejmé, že můžeme v dohledné době očekávat další vlnu nemoci COVID. Velkou otázkou je chování aktuální varianty viru a také intenzita jakou vlna udeří. Doporučení k přeočkování všech od 12 let s důrazem na rizikové skupiny. Zatím doporučení nezmiňuje připravované upravené vakcíny proti COVID, které v současné době procházejí registračním řízení EMA.
Více v článku

Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice k nařizování izolace a dalších opatření

Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování izolace a dalších protiepidemických opatření v souvislosti s onemocněním covid-19. Aktualizace s účinností od 22.3.2022
Více v článku

Výtah z metodického opatření

Výtah z Metodického opatření MZ Č. j.: MZDR 9801/2022-1/OVZ platného ke dni 22.3.2022
Více v článku