Vítáme Vás na stránkách
Odborné společnosti praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Členská přihláška do OSPDL ČLS JEP

Aktuality

Stanovisko České vakcinologické společnosti k očkování nedonošenců / odkaz

Smuteční oznámení.
Odešel pan prof. MUDr. Jaroslav Blahoš DrSc.

Nově
vložen program setkání školitelů - zde.

Pozor
Česká lékařská komora varuje před podvodnými emaily. Podrobnosti v odkazu.

Stanovisko MZČR k proplácení očkování odložených na žádost rodičů. / metodika

Vzdělávací akce

Respirační akademie - téma cystická fibrosa a interspiciální plicní procesy / pozvánka

Kongres primární péče - 13.ročník / pozvánka

Školitelé 2019 - každoroční setkání školitelů oboru PLDD / pozvánka