Vítáme Vás na stránkách
Odborné společnosti praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Přihláška do OSPDL ČLS JEP

Aktuality

Covid -19: Nejčastější situace v ordinaci PLDD a doporučený postup od 1. září 2021 / více informací zde

Stanovisko OSPDL ČLS JEP k očkování proti covid-19 s ohledem na šířící se face news / více informací zde

Stanovisko OSPDL ČLS JEP k očkování proti covid-19 s ohledem na šířící se face news / více informací zde

2. kolo výběrového řízení na rezidenční místo / MUDr. Kateřina Bajerová, Ph.D. / více informací zde

Výběrová řízení na rezidenční místa / více informací zde

Doporučený postup / Vitamin D v ordinaci PLDD / ke stažení zde

Screening sluchu novorozenců v ČR za rok 2020 - Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNHK / odkaz

Očkování proti onemocnění covid-19 u těhotných a kojících žen / odkaz

Aktualizace doporučení očkování proti pertusi u těhotných / odkaz

Stanovisko k potvrzování prodělané nemoci COVID-19 pro školy - zde, vzor potvrzení o testu, plné znění MO MZČR
Výzva a Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2021
- odkaz

Informace o koronavirové infekci COVID-19, Poradna COVID-19

Seznam antigenních testů - europa.eu, who.org
Aktualizovaný algoritmus -
zde, Informace Klinické skupiny MZ ČR - zde

Doporučené postupy odborných společností - Péče o novorozence COVID pozitivní matky, aj.

Postupy plošného testování a testování ve firmách - prezentace
Doporučení ČVS ČLS JEP k očkování proti COVID-19 - zde, Kampaň na podporu očkování proti COVID - Opět spolu s lékaři, s kulturou
Stanovisko výboru ČSIM k podávání ivermektinu kriticky nemocným pacientům s COVID-19 - zde
Doporučení Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP k onemocnění COVID-19 v ambulantní péči - zde

Poradna pro COVID-19
Na četné žádosti jsme zřídili emailovou poradnu pro problematiku COVID na adrese COVID@ospdl.eu. Na dotazy odpoví členové výboru OSPDL ČLS JEP, nebo oslovení specialisté (infekcionisté, zástupci MZ ČR, KHS, právníci, atp.). Také budeme zveřejňovat časté dotazy.

Učebnice Praktického dětského lékařství získala Cenu ČLS JEP. Byla oceněna 2. místem v kategorii nejlepších monografií za rok 2020.

Z úvodu: 
"Jedním z důležitých pilířů vývoje oboru je také vydání této první učebnice praktického dětského lékařství. Práce praktického dětského lékaře je ve srovnání s ostatními obory dětského lékařství zatížena až několikanásobným počtem kontaktů s pacienty a jejich rodiči. Navíc musí dětský praktik analogicky s praktickým lékařem pro dospělé ovládat na dostatečné úrovni základy všech oborů dětského lékařství, a to včetně jejich přesahů do medicíny dospělého věku. Není tedy divu, že se čas od času každý z nás setká s pacientem nebo klinickou situací, v níž se necítí zcela jistý, a potřebuje oporu přehledné odborné literatury. Také z těchto důvodů po dlouhou dobu zaznívaly hlasy volající po souhrnném zpracování důležitých témat praktického dětského lékařství nejen od kolegů připravujících se k atestační zkoušce, ale také od praxí zkušených lékařů.

– České národní doporučení pro podávání vitaminu D dětem / odkaz
Nový manuál drogové prevence - manuál

Vzdělávací akce 2021

Beseda pro lékaře a zdravotníky Poruchy příjmu potravy, 12.5.21, aplikace Zoom- pozvánka

Pediatrická akademie - online / program / registrace
Purkyňka - on-line / program / registrace
XV. Pediatrický kongres
- H.Králové, 23. - 25. 9. / program / registrace
Vadné držení těla, digitální závislosti - Zámek Valeč, 17. - 18. 9. / program / registrace
52. Konference gynekologie dětí a dospívajících - Lázně Bělohrad, 14. - 16. 10. / program / registrace
XXVI. Luhačovické pediatrické dny - Luhačovice, 15. - 17. 10. / program a registrace
Páteřní semináře / Logopedie - online, říjen - listopad / program / registrace
Dětská výživa a obezita v teorii a praxi - Praha, 19.11. / číst více...

Další akce zde, termínový kalendář OSPDL ČLS JEP