Zrušení Metodického pokynu k nařizování izolace u covid-19

Ministerstvo zdravotnictví na základě vyhodnocení zkušeností a poznatků o onemocnění covid-19 přistoupilo ve spolupráci s odborníky ke změně v přístupu při nařizování izolací u osob s laboratorně prokázaným onemocněním covid-19. Z tohoto důvodu dochází k novelizaci vyhlášky č. 101/2022 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19 a plošné nařizování izolace každé osobě s laboratorně prokázaným onemocněním covid-19 bude ukončeno ke dni nabytí účinnosti novely této vyhlášky.

V této souvislosti proto ke dni nabytí účinnosti této novely ruším Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování izolace a dalších protiepidemických opatření v souvislosti s onemocněním covid-19 č.j. MZDR 9801/2022-1/OVZ ze dne 21. března 2022. Izolaci, popř. karanténu, bude stále možné nařizovat v odůvodněných případech, kdy to bude nezbytné pro zajištění ochrany veřejného zdraví. Poskytovatel zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice) po vyhodnocení zvýšené míry rizika dalšího šíření onemocnění covid-19 nebo pro významný zdravotní dopad v případě jeho šíření (prostředí poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb nebo prostředí, kde pobývají imunitně kompromitované osoby) budou moci izolaci stále nařídit. V příloze zasílám podrobnější informace, které budou zveřejněny na Portálu veřejné správy (www.covid.gov.cz)

Příloha:
Informační materiál - „Ukončení povinné izolace neznamená konec covidu-19“ ZDE