TZ: Odborné společnosti varují: Potřebujeme dětské lékaře. Rychle.

Několik let chybí k tomu, aby každé třetí dítě nemělo svého lékaře. Mezi roky 2017 a 2021 své ordinace zavřelo 338 praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD). Většinou odešli do důchodu, aniž by je někdo nahradil. Rodiče proto mají problém najít pro své děti lékaře a zvyšuje se počet neregistrovaných dětí bez adekvátní zdravotní péče. Bez nových lékařek a lékařů hrozí reálný rozpad sítě dětských praktiků.

Odborná společnost praktických dětských lékařů České lékařské společnosti (OSPDL) ČLS JEP a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost (SPLDD ČR) doporučují jako řešení změnu ve vzdělávání, která přinese jednodušší cestu do praxe pro mladé lékaře a lékařky, a zároveň zvýšení atraktivity oboru.

Celou zprávu si můžete přečíst ZDE.