Aktuality z Moravskoslezského a Olomouckého kraje

Jako regionální zástupce OSPDL ČLS JEP jsem převzala Moravskoslezský a Olomoucký region od ledna 2017 po odstoupení kolegy Aleše Polácha.

Hlavní náplní regionálního zástupce odborné společnosti je kontinuální vzdělávání, ale i v rámci spolupráce s profesní organizací řešení některých společných problémů. Dlouho již apelujeme na účast PLDD hlavně na vzdělávání pořádaném našimi oběma společnostmi a tak chci poděkovat všem kolegům, kteří se účastnili Respirační a posléze Pediatrické akademie.

Na počátku roku se objevily problémy v posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělání – hlavně ze strany středních škol, resp. školského odboru Olomouckého kraje, byla oslovena i předsedkyně OSPDL ČLS JEP. Vzhledem k regionální problematice jsem byla řešením pověřena, případně za spolupráce SPLDD. Po vydatné komunikaci „s úředníky“ byla ustavena komise a první jednání domluveno na 26. 4. 2017. Stejné nebo podobné požadavky byly odeslány a osobně komunikovány i na Odboru školství Moravskoslezského kraje. Výstupy z obou jednání budou určitě veřejně projednány a budou členům k dispozici.

Jsem velmi ráda za vysokou účast na páteřním semináři Obezitologie v Olomouci. Do budoucna by tento kurz měl být základem primární prevence obezity v dětském věku. Pevně věřím, že účast nebyla výborná pouze proto, že byla v návaznosti na regionální konferenci SPLDD, kde byly prodávány materiály – „šanony“ s „prototypy“ listin potřebných pro naše praxe. A doufám, že i další odborná témata přitáhnou dostatečnou pozornost kolegů. Diskuze následující po obou akcích byla ale dle mého názoru přínosem pro nás všechny i vedení obou společností. Těším se tedy na setkání se členy Odborné společnosti PDL a se všemi ostatními příznivci na dalším páteřním tématu – Neurochirurgie – na podzim v Ostravě, 21.

10. 2017 v Best Western Hotel Vista (Kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava – Zábřeh).

Pavla Tvrdoňová