Aktuality z Plzeňského a Karlovarského kraje

Funkci regionálního zástupce OSPDL ČLS JEP pro Západočeský region jsem převzala od podzimu 2016. Předtím, od roku 2003 do 30. června 2016, jsem vykonávala funkci okresního zástupce SPLDD ČR za okres Cheb.


V Západočeském regionu (Plzeňský a Karlovarský kraj) průběžně dochází k obnově praktických lékařů pro děti a dorost. Některé ordinace se ale daří předávat mladším kolegům obtížně...


Jako regionální zástupce OSPDL ČLS JEP pořádám dvakrát do roka – na jaře a na podzim – odborné semináře, na které jsou zváni i lékaři Dětské kliniky LF UK a FN Plzeň a pediatři okresních nemocnic. Jednou ročně naopak Dětská klinika organizuje Plzeňské pediatrické
dny, v posledních několika letech ve spolupráci s praktickými lékaři pro děti a dorost. Problematice primární péče je vždy věnován celý blok, kde PLDD prezentují své zkušenosti z praxe či dávají prostor těm, kteří spolupracují s lékaři primární péče. Na těchto setkáních
si kolegové předávají odborné informace, které jsou přínosem pro všechny, kdo se starají o děti od narození do 19 let věku.


Aktuálně jsme v regionu uspořádali 14. června setkání PLDD ke změnám, které nás v našich praxích budou čekat od roku 2018 – zejména k elektronické evidenci tržeb EET a k povinnému eReceptu. Bohužel jsme se shodli, že obě opatření jen zhorší podmínky naší
práce a administrativní zátěž, s níž se potýkáme již dnes. Zejména povinný eRecept podle většiny zúčastněných kolegů znamená jen další navýšení organizačních a technických požadavků, které se valí na naše hlavy – a našim pacientům a jejich rodičům žádnou přidanou
hodnotu nepřinese, spíše naopak. Je otázkou, proč mají zákonodárci neustále snahu měnit vše, co ve zdravotnictví – a zejména v primární péči o děti a dorost – po celá desetiletí standardně funguje. Účastníci setkání z našeho regionu se shodli, že jsou již z tohoto věčného házení klacků pod nohy unaveni – a zejména ti v důchodovém věku vážně uvažují o tom, zda mají
vůbec ještě elán a chuť potýkat se s narůstající administrativou místo toho, aby se věnovali tomu nejcennějšímu, co umíme a proč jsme studovali medicínu – péči o naše děti ve zdraví i nemoci.

Jana Tomčalová