Aktuálně - Změny v očkování

S novým rokem k nám do ordinací přišla další zásadní změna – tentokrát v oblasti očkování. Přinášíme přehled toho nejdůležitějšího. O všech novinkách se můžete dozvědět více, případně dostat odpověď na další dotazy na vzdělávacích akcích. Téma bylo akutně zařazeno na Managementy SPLDD na přelomu podzimu a zimy, nyní pokračuje v Pediatrických akademiích OSPDL, které tradičně začaly v březnu.

Jednou ze zásadních změn je rozšíření očkování proti HPV na celou kohortu 13letých dětí, tedy, jak se dnes neustále skloňuje, genderově vyváženě. Zde jsem ale přesvědčena, že je změna smysluplná a odborně jasně podložená. Doporučujeme tedy nejpozději v rámci 13leté preventivní prohlídky informovat rodiče o této možnosti, aby mohli využít pro své děti hrazení z veřejného zdravotního pojištění.

Změnilo se také doporučení pro očkování proti invazivním pneumokokovým onemocněním (IPO), byť zde přináší souhrn znění zákona, odborná doporučení a hrazení z veřejného zdravotního pojištění určité nejasnosti. Aktuálně je řešíme společně s kolegy ze SPLDD, se zástupci pojišťoven a ministerstva zdravotnictví.
Podstatné změny přinesla i vyhláška č. 355/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů. Došlo ke změně očkovacího schématu hexavakcíny na 2 + 1, tedy na dvě dávky základního očkování a jednu booster dávku, s rozmezím mezi první a druhou dávkou dva měsíce a zastropováním booster dávky mezi 11.–13. měsícem. U dětí nedonošených (podle definice WHO narozených před 36. + 6. týdnem + dnem gestace) zůstává schéma 3 + 1. Dále došlo k posunutí první dávky Priorixu do 13. měsíce, k jejímu zastropování „do 18 měsíců“ a posunutí druhé dávky mezi 5. a 6. narozeniny.

Další podstatnou změnou jsou „rizikové skupiny pacientů“ a jejich očkování. Vypadla skupina nedonošenců s hmotností pod 1500 g. Na proběhlém jednání předsedkyň OSPDL a SPLDD se zástupci zdravotních pojišťoven padl návrh na vznik „balíčku pro nedonošence“, který by mohli rodiče využít právě k úhradě tohoto očkování. Ostatní rizikové skupiny jsou dány, nicméně i zde vyvstaly nejasnosti, které aktuálně řeší NIKO. Zejména u skupiny imunodeficitů je nutná jasná specifikace.

Velké problémy přinesl výběr vakcín pro povinné očkování. Namísto dvou hexavakcín máme po několika letech k dispozici opět pouze jednu očkovací látku, přestože druhá vakcína byla před několika lety podpořena pro nutnost alternativy při výpadku. Obrovské problémy zažívali PLDD při přechodu na nový systém ohledně zásobování, pozdního vydání metodického pokynu, stejně jako nerespektování odborných doporučení. To vše ukázalo, že nastavený systém výběru vakcín pro povinné očkování je špatný. Stát, v jehož zájmu povinné očkování je, musí být jeho garantem a „posledním arbitrem“.

Na změny v očkování reagoval i spolek rodičů Rozalio z. s., který 15. ledna 2018 na svých facebookových stránkách zveřejnil tuto výzvu: „Svaz zdravotních pojišťoven zveřejnil aktualizovaný metodický pokyn k úhradám očkování. Podle zpráv, které máme, si pojišťovny opět vykládají vyhlášku po svém. Nechce se jim platit za povinné očkování, které rodiče odložili. Očkování, které bylo odloženo, proplatí jen v případě odkladu ze zdravotních důvodů. Pojďte s námi takové zdravotní důvody vymyslet a dát tak pediatrům možnost, jak naočkovat dítě o něco později, ale bez nutnosti tahání peněz z rodičů. Příklad: "Paní doktorko, naše Rozálka měla v noci horečku." KOMENTUJTE, LAJKUJTE, SDÍLEJTE!“
Později svou výzvu – možná i na základě výtek od svých vlastních sympatizantů – poněkud zmírnil s tím, že šlo o nadsázku: „Chtěli jsme poukázat na absurditu a svévoli chování pojišťoven, tak jsme zde na facebooku vyzvali s určitou nadsázkou, naše fanoušky, ať s námi zdravotní důvody pro odklad očkování vymyslí. Vymlouvat se na překážky očkování u malého dítěte smyšleným zdravotním stavem však neradíme, Což si tak někteří mylně vysvětlují. Ministerstvo zdravotnictví má radikálnější řešení - SOUDNÍ SPOR!!

Jako předsedkyně OSPDL ČLS JEP k tomu mohu dodat jediné: v žádném případě se nenechte do podobných hrátek vmanipulovat, a už vůbec jim nevycházejte sami od sebe vstříc. Stát na nás přenesl zákonné zmocnění – a jakmile jde o zákon, není zde místo pro kreativitu. Pokud by nedejbože došlo k poškození zdraví dítěte a u soudu vyšlo najevo, že to bylo vinou absence očkování, které jste aktivně nenabídli, resp. neprosazovali,, odpovědnosti byste se s největší pravděpodobností nevyhnuli.

Naštěstí ale má v Česku stále ještě navrch zdravý rozum – alespoň podle průzkumu AIFP, kterého se zúčastnilo 500 respondentů ve věku 18–79 let z celé ČR. Většina z nich očkování akceptuje a informacím od svých lékařů věří. Své děti by všemi povinnými vakcínami nechalo očkovat 85 % dotazovaných, navíc všemi nepovinnými 17 % a vybranými nepovinnými 45 %. Pro zachování povinného očkování je 95 % respondentů, přičemž významná část z nich čerpá informace od svých praktiků.

Alena Šebková