Bílkovina - základní stavební kámen života

Slovo protein, čili bílkovina, pochází z Řeckého slova protos, což znamená „první“. To samo o sobě predikuje, jaký mají bílkoviny pro člověka význam. V dnešní době se přehodnocují a upřesňují naše znalosti o bílkovinách – jedné z nejdůležitějších živin pro lidské tělo.


Objevuje se stále více a více klinických důkazů, které jednoznačně ukazují, že v jednotlivých etapách lidského vývoje hrají klíčovou roli. V minulé době bylo myšlení lidí ovlivněno nebezpečím podvýživy spojeným hlavně s nedostatkem bílkovin. Na základě nových poznatků je stále jasnější, že i nadbytek bílkovin může být škodlivý. Nejenže narušuje dětský metabolismus a ledviny, ale také se ukazuje, že vstupuje do procesů rizika vzniku nadváhy a obezity a dalších sekundárních onemocnění.


Prvních 1000 dní
Řada vědeckých studií ukazuje, že období před narozením a během časného života může mít vliv na riziko výskytu alergií a civilizačních chorob v pozdějším věku, včetně kardiovaskulárních onemocnění, diabetu mellitu 2. typu a obezity. Zejména „Prvních 1000 dní“ života (od početí do druhého roku věku dítěte) je považováno za rozhodující období, v němž výživa hraje důležitou roli pro zdraví a celý následný vývoj dítěte. Preventivní vliv výživy v těchto „Prvních 1000 dnech“ se nazývá metabolické, nebo také nutriční programování.


Proto je nutné správné pochopení významné role bílkovin v životě dítěte v souladu s posledními doporučeními pediatrických společností. Z tohoto pohledu je snížení obsahu bílkovin v kojenecké výživě, se zajištěním její vysoké kvality, slibnou cestou pro snížení dlouhodobých zdravotních rizik.

Bílkovina základní stavební kámen života
Vědomostní online kurz pro praktické dětské lékaře a zdravotní sestry. Odborný text je podrobným shrnutím poznatků o vlivu bílkovin ve výživě kojenců na růst a vývoj dětí za posledních 30 let.

Alena Šebková