Blahopřejeme výhercům!

V prosincovém vydání Newsletteru OSPDL jsme zveřejnili vánoční poděkování prim. MUDr. Jana Boženského, předsedy správní rady Nadačního fondu 1000 dní do života, všem lékařům a zdravotníkům za jejich – tedy vaši – práci v době covid-19. Při té příležitosti jsme rovněž vyhlásili soutěž spojenou s anketou na téma trendů v ochotě rodičů vnímat zásadní důležitost správného stravování pro celý následující život dítěte. Potěšující je, že zhruba 81 % lékařů, kteří v anketě odpověděli, ze své zkušenosti uvedlo, že rodiče v rostoucí míře tuto důležitost chápou. 11 % praktických dětských lékařů zapojených do ankety považuje tuto ochotu za přibližně stále stejnou a jen necelých 8 % naopak usuzuje, že rodiče důležitost správného stravování vnímají stále méně.

Děkujeme všem, kdo se ankety zúčastnili. A jak jsme slíbili, z vás všech, kteří jste se do ankety zapojili, jsme náhodně vylosovali 3 lékaře, kteří od Nadačního fondu 1000 dní do života získávají pěknou výhru – poukazy na nákup odborné literatury nakladatelství GRADA, každý v hodnotě 1000 Kč. Gratulujeme!

Z výhry se mohou těšit tito kolegové:

  • MUDr. Věra B. (Praha 5),
  • MUDr. Jana S. (Chlumec),
  • MUDr. Hana V. (Habartov).