Čestná členství OSPDL pro doc. Marešovou a dr. Soukupa

V předvečer 12. Kongresu primární péče byla předána čestná členství Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP (OSPDL) z rukou její předsedkyně MUDr. Aleny Šebkové a náměstkyně ministra zdravotnictví MUDr. Aleny Šteflové, Ph.D. Laureáty se stali infekcionistka doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc., z Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, a MUDr. Tomáš Soukup, český pediatr působící v Curychu.

„Chtěla bych poděkovat oběma oceněným za spolupráci a podporu praktických dětských lékařů. Nesmírně si toho vážím. Vilma Marešová je naším dlouhodobým příznivcem nejen v oblasti vzdělávání a na poli vědeckém, ale byla rovněž jednou z mála, která nesouhlasila se zrušením oboru praktického lékařství pro děti a dorost. Tomáš Soukup, jenž svou praxi v ČR začínal a v současnosti působí stovky kilometrů daleko, neváhal i přes tuto vzdálenost podpořit náš boj o zachování oboru,“ uvedla při slavnostním předání čestných členství A. Šebková.

Řekli o českém praktickém lékařství pro děti a dorost

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D.
„Pokud má být české lékařství na něco pyšné, pak je to práce praktických lékařů pro děti a dorost. Zejména v raném věku je systém prevencí, proočkovanosti a časného screeningu vynikající. Proto nás velmi mrzí, že se aktuálně stává terčem kritiky, až jakýchsi útoků. Na
ministerstvo zdravotnictví jsem přešla ze Světové zdravotnické organizace, která jako jeden z průkopníků poukazovala na to, že každý zdravotní systém musí stát na pevné primární péči a musí ji rozvíjet. Osobně bojuji za celistvost této péče v ČR a věřím, že se kontinuitu od dětského do dospělého věku nepodaří rozbít. Systém vzdělávání, akreditací a důkazy kvalitní péče o děti a dorost jsou těmi nejlepšími argumenty, se kterými můžeme vstupovat do boje o podporu oboru.“

Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.
„Jsem absolventkou Fakulty dětského lékařství UK a považuji za omyl, že se přeměnila na ‚druhou lékařskou fakultu‘. Myslím si, že její specifičnost pomáhala většímu zvelebování oboru. Přestože působím jako lékař nemocniční, mám mnoho kamarádů praktiků, kteří svou práci dělají naprosto skvěle – i proto se s nimi ráda vídám. Pro zviditelnění praktických dětských lékařů je potřeba více informovat o tom, co vše zajišťují. Skutečnost, že jste převzali péči školních lékařů a ve velké většině i lékařů dorostových, téměř nikdo neví. Nebo vědět nechce.“

MUDr. Tomáš Soukup
„Česká pediatrie – nemocniční i ambulantní – má organizačně a profesně excelentní postavení. Můžu to srovnávat, protože jsem asi deset let pracoval v Německu a posledního 2,5 roku působím ve Švýcarsku. V obou těchto bohatých státech jsou odborné spolky mnohem slabší, existují tam smíšené pediatrické systémy, v očkování panuje chaos, školní zdravotní služba v Německu nefunguje, ve Švýcarsku jen zčásti. Fakt, že v ČR kdysi byla Fakulta dětského lékařství a že zde máme ‚čistý‘ pediatrický systém, umožňuje dělat práci dětských praktiků dobře. O to smutnější jsou aktivity bývalého ministerstva zdravotnictví. Osobně si ale myslím, že ztráta oboru praktické lékaře pro děti a dorost naopak ještě posílí. Tady je tolik energie...“

Redakce