Co je projekt MedPed?

V České republice běží již od roku 1998 projekt MedPed, který se soustředí na včasnou diagnostiku familiární hypercholesterolemie (FH) s cílem zahájit léčbu co nejdříve, a snížit tak u postižených jedinců riziko předčasné klinické manifestace ischemické choroby srdeční
a předčasného úmrtí. Důležitým bodem projektu je kaskádový screening mezi příbuznými pacientů s FH. Bylo opakovaně ukázáno, že kaskádový screening pacientů s FH uplatňovaný v rámci projektu je vysoce efektivní i z hlediska vynaložených nákladů. V celonárodní databázi evidujeme již více než 7350 pacientů s FH, což představuje asi 18 % z očekávaného počtu pacientů v České republice. Takový záchyt nás řadí mezi nejúspěšnější země na světě. Síť projektu MedPed v ČR je nyní tvořena 63 aktivními centry a spolupracovníky. Organizace projektu probíhá tak, že lékaři různých odborností, kteří přicházejí do styku s pacienty s FH, mají možnost přímého zapojení do projektu, nebo mohou své pacienty odeslat do některého ze sítě center, které zároveň slouží jako konziliární pracoviště nejen pro těžké či atypické případy FH, ale pro všechny závažné dyslipidemie.

Seznam pracovišť MedPed, včetně pediatrických, najdete na www.medped.cz nebo
www.athero.cz (stránky České společnosti pro aterosklerózu).