Davídkův příběh aneb „Jsem neskonale vděčná, že nás pan doktor přiměl řešit PAS hned“

V záplavě úkolů a administrativní zátěže, která se valí na ordinace PLDD, už ani nemáme čas (a často ani sílu) ocenit, jak moc můžeme být – a také jsme – prospěšní nejen našim malým pacientům, ale celým jejich rodinám. O to cennější satisfakcí je, když se nám sami rodiče svěří se svým autentickým prožíváním situací, které jsme jim pomohli vyřešit… 

Vyšetření pro včasnou diagnostiku poruch autistického spektra (PAS) je již nějaký čas součástí běžné praxe ordinace PLDD. Víme, že podle Vyhlášky MZ ČR je maximální věkové rozmezí pro vyšetření v rámci časného záchytu 18–24 měsíců, že cílem včasného záchytu je včasné odeslání k odborné diagnostice a včasné zahájení péče (nácviku sociálních dovedností, stimulace sdílené radosti a pozornosti, logopedické péče aj.) v zájmu co nejširšího zařazení dítěte do většinové společnosti.

Doporučeným a v současnosti asi nejlépe verifikovaným screeningovým nástrojem pro včasný záchyt PAS je dotazník M-CHAT, který vyplňuje lékař při rozhovoru s rodiči. Nemělo by však zůstat jen u pouhého vyplňování – bez lékařova vlastního pozorování batolete v ordinaci není informace nikdy úplná, natož relevantní. 

Proč to vše připomínám? Protože pro vás takový jeden autentický příběh rodiny s dítětem s PAS mám. Nemusíte jej číst hned – vraťte se k němu, až budete mít chvilku klidu a pohody. Budete mít unikátní šanci nahlédnout na náš odborný problém úplně jinýma očima…

MUDr. Alena Šebková


Davídkův příběh si můžete přečíst
ZDE