Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu astmatu u dětí

Globální iniciativa pro astma (GINA) publikovala v roce 2016 poslední aktualizovaný doporučený postup „Globální strategie péče o astma a jeho prevence“. V České republice byly naposledy pod vedením České iniciativy pro astma (ČIPA) v roce 2015 uveřejněny doporučené postupy v léčbě dětí s astmatem.

Astma je heterogenní onemocnění charakterizované chronickým zánětem dýchacích cest. U dětí se projevuje opakovanými stavy průduškové obstrukce a kašle. Diagnostika astmatu u malých dětí je svízelná. U více než poloviny dětí, které mají občasné obstrukční potíže v kojeneckém a batolecím věku, tyto potíže ve školním věku vymizí. V raném dětském věku bývají často spouštěčem průduškové obstrukce virové infekce.

V naší republice se o děti s astmatem starají v první linii praktičtí lékaři pro děti a dorost (PLDD). Specializovanou péči o dětské astmatiky provádějí alergologové a imunologové nebo dětští pneumologové. PLDD u dětí s astmatem může předepsat úlevovou léčbu, event. i
nasadit iniciální dávku inhalačního kortikosteroidu, naučit pacienta a jeho rodiče jak správně aplikovat dávkované aerosoly s pomocí nástavce (spaceru).

Při podezření na astma je v ordinaci PLDD nejdůležitější odebrat kvalitní anamnézu osobní, rodinnou, sociální i pracovní. Ze základních vyšetření je již v ordinaci PLDD vhodné provést krevní obraz s diferenciálním rozpočtem, vyšetřit základní imunologii / IgG, IgM, IgA a celkové IgE/, ORL a event. i gastroenterologické vyšetření.
Každé dítě s obstrukčními projevy by mělo být vyšetřeno specialistou – alergologem nebo dětským pneumologem, který by měl potvrdit diagnózu, doplnit podrobné vyšetření funkce plic, alergologické vyšetření a zavést či upravit již zavedenou léčbu. Samozřejmostí by měla
být dostatečná a kvalitní komunikace mezi PLDD a specialistou.
Doporučený postup pro naše praxe byl vytvořen ve spolupráci zástupců dětských pneumologů, alergologů a PLDD a vydán v Edici OSPDL.

Daniela Verdánová, předsedkyně pracovní respirační skupiny OSPDL ČLS JEP