Febrilní křeče – novinky v doporučeních

S platností od počátku roku 2018 vydala Společnost dětské neurologie ČLS JEP nové doporučení k léčbě febrilních křečí u dětí. Toto doporučení přináší mnohé, někdy i překvapivé novinky. Pokusíme se je stručně rekapitulovat.

Na dělení na komplikované a nekomplikované febrilní křeče se nic nemění. Kritéria pro diagnózu nekomplikovaných febrilních křečí jsou:
I. Věk 6 měsíců–5 let.
II. Délka trvání do 10 (nejdéle 15) minut.
III. Neopakují se během 24 hod.
IV. U pacienta není lateralizace křečí ani ložiskový neurologický nález. Především je konstatováno, že nekomplikované febrilní křeče nepředstavují pro dítě závažnější riziko. Je kladen důraz na diferenciální diagnostiku mezi komplikovanými a nekomplikovanými febrilními křečemi a neuroinfekcí.

Pokud:
a) je zřejmá příčina teplot,
b) jedná se o nekomplikované febrilní křeče a
c) nejsou diagnostické známky neuroinfekce,

Pak:
a) není nutná hospitalizace,
b) není nutné neurologické vyšetření,
c) nemusí se realizovat EEG nebo zobrazení mozku,
d) není nutný zásah do očkovacího kalendáře,
e) není indikováno profylaktické podávání benzodiazepinů při tepolotě.

V praxi je zřejmé, že hospitalizace je rozhodně indikována k vyloučení neuroinfekce. Rozhodnutí, zda jde o komplikované, či nekomplikované febrilní křeče, je otázkou vstupní anamnézy. Větší nemocnice patrně využijí expektační oddělení ke krátké observaci 2-4 hodiny a ke zhodnocení základních laboratorních parametrů.

Je nutno zohlednit, že křeče dítěte provázené poruchou vědomí jsou pro rodiče velmi stresující, je tedy nezbytné povahu prodělaného stavu podrobně vysvětlit, včetně ujištění o dobré prognóze a doporučení postupu při jeho případném opakování, jakož i při febrilních infektech obecně. Další postup u nekomplikovaných febrilních křečí podle nového doporučení výrazně zjednodušuje přístup PLDD k dětem s anamnézou nekomplikovaných febrilních křečí.

Zájemcům nabízíme nové doporučení v plném znění ZDE.

Zdeněk Zíma

Pavel Kršek