Hyperbarická medicína

Z předmluvy Michala Hájka, primáře Centra hyperbarické medicíny MNO

Kdo aspoň jednou v životě vstoupí do hyperbarické komory - jedno zda pacient, lékař či ošetřující personál, rychle pochopí, že s uzávěrem těžkých tlakových dveří barokomory se současně otevírá nový svět netušených medicínských problémů a stejně unikátních léčebných
možností.


Ve srovnání s chirurgickými obory, jejichž počátky sahají až po hranice historické paměti lidstva a jejichž významný rozmach od druhé poloviny 19. století je spojen s objevem a využitím celkového znecitlivění, je hyperbarická medicína relativně mladá disciplína lékařských věd. Moderní éra léčby zvýšeným tlakem vzduchu či kyslíku začala v období po 2. světové válce.


Po počáteční fázi přirozeného entuziasmu, kdy byla ověřována účinnost hyperbarie u desítek různých patologických stavů, se vývoj této spíše neobvyklé léčebné metody zpomalil, a v 80. a 90. letech minulého století začala být užitečnost léčby hyperbarickým kyslíkem dokonce zpochybňována.


Fénix však vstal z popela a v posledních letech došlo v celém světě k zásadnímu zvratu v medicínském nazírání na tuto léčebnou metodu. Stalo se tak v souvislosti s rostoucím počtem publikovaných klinických i farmakoekonomických vědeckých důkazů o účinnosti hyperbarie u mnoha desítek zdravotních poruch, což eo ipso vedlo k enormnímu rozmachu této léčebné metody a k budování nových hyperbarických léčebných zařízení. Tento trend je evidentní zejména ve Spojených státech amerických, kde např. stát Florida s populací necelých 20 milionů obyvatel disponuje 78 akreditovanými léčebnými hyperbarickými centry. Hyperbarická léčba je na výrazném vzestupu také v Rusku a v tzv. asijských supervelmocích. Z těchto zemí je v oblasti hyperbarické medicíny největším lídrem Čína disponující více než 5000 léčebnými hyperbarickými zařízeními a excelentním klinickým a experimentálním výzkumem.

Lze vyslovit potěšení, že ani Česká republika v této oblasti dosud zcela nezaostává, mnohdy i přes ne zcela vyčerpávající pochopení významu tohoto specifického terapeutického segmentu strukturami řídicími a organizujícími systém poskytování zdravotní péče.


Monografie Hyperbarická medicína reprezentuje první vydání odborného lékařského textu s problematikou hyperbarické medicíny v podobné formě a rozsahu v našem písemnictví vůbec.


Cílem autorů je ozřejmit základy hyperbarické oxygenoterapie, principy metody, léčebnou technologii, vysvětlit mechanismus účinku, seznámit se základními léčebnými indikacemi v jednotlivých lékařských oborech, např. v neurologii, intenzivní péči a urgentní medicíně, pediatrii apod., se základy ošetřovatelské péče a pracovně-právními aspekty pobytu v hyperbarickém prostředí, ale i riziky léčby, nežádoucími účinky a kontraindikacemi.


Vzhledem k častému nepochopení významu a dopadu této léčebné metody na průběh a snížení funkčních a ekonomických následků různých onemocnění autoři do textu zařadili i kapitolu zabývající se ekonomickými aspekty léčby hyperbarickým kyslíkem.